Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 25 ноември 2015 г. - Страсбург

16. Изборите в Мианмар (разискване)
CRE

Изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Изборите в Мианмар (2015/2974(RSP))

Nicolas Schmit (действащ председател на Съвета) направи изявление от името на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност.

Изказаха се: Lars Adaktusson, от името на групата PPE, Ana Gomes, от името на групата S&D, Charles Tannock, от името на групата ECR, Alexander Graf Lambsdorff, от името на групата ALDE, Judith Sargentini, от името на групата Verts/ALE, Goffredo Maria Bettini, Julie Girling, Victor Boştinaru и Neena Gill.

Изказа се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“) Eduard Kukan.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ryszard CZARNECKI
Заместник-председател

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Notis Marias, Fabio Massimo Castaldo и Stanislav Polčák.

Разискването приключи.

Правна информация - Политика за поверителност