Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Onsdag den 25. november 2015 - Strasbourg

16. Valg i Myanmar (forhandling)
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Redegørelse fra næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik: Valg i Myanmar (2015/2974(RSP))

Nicolas Schmit (formand for Rådet) afgav redegørelsen for næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik.

Talere: Lars Adaktusson for PPE-Gruppen, Ana Gomes for S&D-Gruppen, Charles Tannock for ECR-Gruppen, Alexander Graf Lambsdorff for ALDE-Gruppen, Judith Sargentini for Verts/ALE-Gruppen, Goffredo Maria Bettini, Julie Girling, Victor Boştinaru og Neena Gill.

Taler efter catch-the-eye-proceduren: Eduard Kukan.

FORSÆDE: Ryszard CZARNECKI
næstformand

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Notis Marias, Fabio Massimo Castaldo og Stanislav Polčák.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik