Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Kolmapäev, 25. november 2015 - Strasbourg

16. Valimised Myanmaris (arutelu)
Istungi stenogramm

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus: Valimised Myanmaris (2015/2974(RSP))

Nicolas Schmit (nõukogu eesistuja) esines avaldusega liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ja komisjoni asepresidendi nimel.

Sõna võtsid Lars Adaktusson fraktsiooni PPE nimel, Ana Gomes fraktsiooni S&D nimel, Charles Tannock fraktsiooni ECR nimel, Alexander Graf Lambsdorff fraktsiooni ALDE nimel, Judith Sargentini fraktsiooni Verts/ALE nimel, Goffredo Maria Bettini, Julie Girling, Victor Boştinaru ja Neena Gill.

Eelneva registreerimiseta võttis sõna Eduard Kukan.

ISTUNGI JUHATAJA: Ryszard CZARNECKI
asepresident

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Notis Marias, Fabio Massimo Castaldo ja Stanislav Polčák.

Arutelu lõpetati.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika