Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Keskiviikko 25. marraskuuta 2015 - Strasbourg

16. Myanmarin vaalit (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Komission varapuheenjohtajan / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma: Myanmarin vaalit (2015/2974(RSP))

Nicolas Schmit (neuvoston puheenjohtaja) antoi julkilausuman komission varapuheenjohtajan / yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan puolesta.

Puheenvuorot: Lars Adaktusson PPE-ryhmän puolesta, Ana Gomes S&D-ryhmän puolesta, Charles Tannock ECR-ryhmän puolesta, Alexander Graf Lambsdorff ALDE-ryhmän puolesta, Judith Sargentini Verts/ALE-ryhmän puolesta, Goffredo Maria Bettini, Julie Girling, Victor Boştinaru ja Neena Gill.

Seuraava jäsen käytti "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Eduard Kukan.

Puhetta johti
varapuhemies Ryszard CZARNECKI

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Notis Marias, Fabio Massimo Castaldo ja Stanislav Polčák.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö