Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 25 november 2015 - Straatsburg

16. Verkiezingen in Myanmar (debat)
CRE

Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid: Verkiezingen in Myanmar (2015/2974(RSP))

Nicolas Schmit (fungerend voorzitter van de Raad) legt de verklaring af namens de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid.

Het woord wordt gevoerd door Lars Adaktusson, namens de PPE-Fractie, Ana Gomes, namens de S&D-Fractie, Charles Tannock, namens de ECR-Fractie, Alexander Graf Lambsdorff, namens de ALDE-Fractie, Judith Sargentini, namens de Verts/ALE-Fractie, Goffredo Maria Bettini, Julie Girling, Victor Boştinaru en Neena Gill.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Eduard Kukan.

VOORZITTER: Ryszard CZARNECKI
Ondervoorzitter

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Notis Marias, Fabio Massimo Castaldo en Stanislav Polčák.

Het debat wordt gesloten.

Juridische mededeling - Privacybeleid