Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 25 listopada 2015 r. - Strasburg

16. Wybory w Mjanmie/ Birmie (debata)
CRE

Oświadczenie Wiceprzewodniczącej Komisji / Wysokiej Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa: Wybory w Mjanmie/ Birmie (2015/2974(RSP))

Nicolas Schmit (urzędujący przewodniczący Rady) wygłosił oświadczenie w imieniu wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel ds. WPZiB.

Głos zabrali: Lars Adaktusson w imieniu grupy PPE, Ana Gomes w imieniu grupy S&D, Charles Tannock w imieniu grupy ECR, Alexander Graf Lambsdorff w imieniu grupy ALDE, Judith Sargentini w imieniu grupy Verts/ALE, Goffredo Maria Bettini, Julie Girling, Victor Boştinaru i Neena Gill.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrał Eduard Kukan.

PRZEWODNICTWO: Ryszard CZARNECKI
Wiceprzewodniczący

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Notis Marias, Fabio Massimo Castaldo i Stanislav Polčák.

Debata została zamknięta.

Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności