Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Miercuri, 25 noiembrie 2015 - Strasbourg

16. Alegerile din Myanmar (dezbatere)
Stenograma

Declarația Vicepreședintelui Comisiei/ Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate: Alegerile din Myanmar (2015/2974(RSP))

Nicolas Schmit (Președintele în exercițiu al Consiliului) a făcut declarația în numele Vicepreședintelui Comisiei/ Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate.

Au intervenit: Lars Adaktusson, în numele Grupului PPE, Ana Gomes, în numele Grupului S&D, Charles Tannock, în numele Grupului ECR, Alexander Graf Lambsdorff, în numele Grupului ALDE, Judith Sargentini, în numele Grupului Verts/ALE, Goffredo Maria Bettini, Julie Girling, Victor Boştinaru și Neena Gill.

A intervenit în conformitate cu procedura „catch the eye“: Eduard Kukan.

A PREZIDAT: Ryszard CZARNECKI
Vicepreședinte

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Notis Marias, Fabio Massimo Castaldo și Stanislav Polčák.

Dezbaterea s-a încheiat.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate