Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 25 november 2015 - Strasbourg

16. Valet i Myanmar (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Valet i Myanmar (2015/2974(RSP))

Nicolas Schmit (rådets tjänstgörande ordförande) gjorde ett uttalande för vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik.

Talare: Lars Adaktusson för PPE-gruppen, Ana Gomes för S&D-gruppen, Charles Tannock för ECR-gruppen, Alexander Graf Lambsdorff för ALDE-gruppen, Judith Sargentini för Verts/ALE-gruppen, Goffredo Maria Bettini, Julie Girling, Victor Boştinaru och Neena Gill.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Eduard Kukan.

ORDFÖRANDESKAP: Ryszard CZARNECKI
Vice talman

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Notis Marias, Fabio Massimo Castaldo och Stanislav Polčák.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy