Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 25 november 2015 - Straatsburg

17. Samenstelling Parlement

De bevoegde Spaanse autoriteiten hebben kennis gegeven van de benoeming van Xabier Benito Ziluaga tot lid van het Parlement, ter vervanging van Pablo Iglesias, met ingang van 25 november 2015.

De bevoegde Spaanse autoriteiten hebben kennis gegeven van de benoeming van María Teresa Giménez Barbat tot lid van het Parlement, ter vervanging van Fernando Maura Barandiarán, met ingang van 25 november 2015.

Overeenkomstig artikel 13 van de Akte van 20 september 1976 betreffende de verkiezing van de leden van het Europees Parlement door middel van rechtstreekse algemene verkiezingen en op grond van artikel 4, lid 1, van het Reglement neemt het Parlement kennis van de benoeming van Xabier Benito Ziluaga en María Teresa Giménez Barbat met ingang van 25 november 2015.

Zolang de geloofsbrieven nog niet zijn onderzocht of over ingebrachte bezwaren nog niet is beslist, nemen Xabier Benito Ziluaga en María Teresa Giménez Barbat, overeenkomstig artikel 3, lid 2, van het Reglement, met volledige rechten zitting in het Parlement en zijn organen, mits zij tevoren schriftelijk een verklaring hebben afgelegd dat zij geen functie bekleden die onverenigbaar is met de hoedanigheid van lid van het Europees Parlement.

Juridische mededeling - Privacybeleid