Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Miercuri, 25 noiembrie 2015 - Strasbourg

17. Componența Parlamentului

Autoritățile spaniole competente au comunicat alegerea în Parlamentul European a lui Xabier Benito Ziluaga, în locul lui Pablo Iglesias, ca deputat în Parlament, cu efect de la 25 noiembrie 2015.

Autoritățile spaniole competente au comunicat alegerea în Parlamentul European a lui María Teresa Giménez Barbat, în locul lui Fernando Maura Barandiarán, ca deputată în Parlament, cu efect de la 25 noiembrie 2015.

În conformitate cu articolul 13 din Actul 20 septembrie 1976 privind alegerea membrilor în Parlamentul European prin vot universal direct și cu articolul 4 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Parlamentul a luat act de alegerea deputaților Xabier Benito Ziluaga și María Teresa Giménez Barbat, cu efect din 25 noiembrie 2015.

În conformitate cu articolul 3 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, până la verificarea competențelor acestora și la luarea unei decizii în cazul unei eventuale contestații, Xabier Benito Ziluaga și María Teresa Giménez Barbat își preiau funcțiile în Parlament și în organele sale cu drepturi depline, cu condiția să prezinte în prealabil o declarație conform căreia nu exercită o altă funcție, incompatibilă cu cea de deputat în Parlamentul European.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate