Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 25 november 2015 - Strasbourg

17. Parlamentets sammansättning

De behöriga spanska myndigheterna hade meddelat att Xabier Benito Ziluaga utsetts till ledamot av parlamentet i stället för Pablo Iglesias från och med den 25 november 2015.

De behöriga spanska myndigheterna hade meddelat att María Teresa Giménez Barbat utsetts till ledamot av parlamentet i stället för Fernando Maura Barandiarán från och med den 25 november 2015.

Parlamentet noterade i enlighet med artikel 13 i akten av den 20 september 1976 om allmänna direkta val av företrädare i Europaparlamentet samt artikel 4.1 i arbetsordningen att Xabier Benito Ziluaga och María Teresa Giménez Barbat utsetts till ledamöter av Europaparlamentet med verkan från och med den 25 november 2015.

Xabier Benito Ziluaga och María Teresa Giménez Barbat skulle, i enlighet med artikel 3.2. i arbetsordningen, fram till dess att en prövning har gjorts av bevisen för att de utsetts eller beslut fattats beträffande en eventuell tvist tillträda sina uppdrag i parlamentet och i dess organ, varvid de skulle ha alla de rättigheter som följer av uppdragen, förutsatt att de undertecknat en skriftlig förklaring om att han inte innehar något uppdrag som är oförenligt med uppdraget som ledamot av Europaparlamentet.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy