Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Протокол
Сряда, 25 ноември 2015 г. - Страсбург
 1.Откриване на заседанието
 2.Изявление на председателството
 3.Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността)
 4.Мерки по прилагане (член 106 от Правилника за дейността)
 5.Трансфер на бюджетни кредити
 6.Внесени документи
 7.Последните терористични нападения в Париж (разискване)
 8.Тържествено заседание - Италия
 9.Време за гласуване
  
9.1.Проект на коригиращ бюджет № 8 към общия бюджет за 2015 г. Собствени ресурси и Eвропейски надзорен орган по защита на данните (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
9.2.Мобилизиране на Инструмента за гъвкавост за незабавни бюджетни мерки по европейската програма за миграцията (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
9.3.Мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на ЕС, за да се осигури извършването на авансови плащания в рамките на бюджета за 2016 г. (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
9.4.Бюджетна процедура за финансовата 2016 г. - общ проект (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
9.5.Данъчните постановления и другите мерки, сходни по естество или въздействие (гласуване)
  
9.6.Възражение съгласно член 106 от Правилника за дейността: разрешаване на използването на диетилхексил фталат (DEHP) (гласуване)
  
9.7.Предотвратяване на радикализацията и вербуването на граждани на Съюза от страна на терористични организации (гласуване)
  
9.8.Стратегическа рамка на ЕС за здравословни и безопасни условия на труд за периода 2014 – 2020 година (гласуване)
 10.Обяснениe на вот
 11.Поправки на вот и намерения за гласуване
 12.Одобряване на протокола от предишното заседание
 13.Премахване на насилието срещу жени в ЕС (разискване)
 14.Резултати от срещата на високо равнище от 11 и 12 ноември 2015 г. във Валета и от срещата на върха Г-20 от 15 и 16 ноември 2015 г. (разискване)
 15.Положението в Бурунди (разискване)
 16.Изборите в Мианмар (разискване)
 17.Състав на Парламента
 18.Състав на комисиите и делегациите
 19.Положението в Грузия (разискване)
 20.Положението в Молдова (разискване)
 21.Образование за деца при извънредни ситуации и продължителни кризи (разискване)
 22.Дневен ред на следващото заседание
 23.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК
Протокол (198 kb) Присъствен списък (64 kb)    Резултати от поименно гласуване (5668 kb) 
 
Протокол (213 kb) Присъствен списък (37 kb) Резултати от гласувания (54 kb) Резултати от поименно гласуване (284 kb) 
 
Протокол (280 kb) Присъствен списък (70 kb) Резултати от гласувания (928 kb) Резултати от поименно гласуване (4861 kb) 
Правна информация - Политика за поверителност