Předchozí 
 Další 
ZápisHlasováníJmenovitá hlasováníPřijaté textyDoslovné záznamy
Zápis
Středa, 25. listopadu 2015 - Štrasburk
 1.Zahájení denního zasedání
 2.Prohlášení předsednictví
 3.Akty v přenesené pravomoci (čl. 105 odst. 6 jednacího řádu)
 4.Prováděcí opatření (článek 106 jednacího řádu)
 5.Převody prostředků
 6.Předložení dokumentů
 7.Nedávné teroristické útoky v Paříži (rozprava)
 8.Slavnostní zasedání – Itálie
 9.Hlasování
  
9.1.Návrh opravného rozpočtu č. 8/2015: vlastní zdroje a evropský inspektor ochrany údajů (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  
9.2.Uvolnění prostředků z nástroje pružnosti na okamžitá rozpočtová opatření k řešení uprchlické krize (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  
9.3.Uvolnění prostředků z Fondu solidarity EU: výplaty záloh v rámci rozpočtu na rok 2016 (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  
9.4.Rozpočtový proces na rok 2016: společný návrh (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  
9.5.Daňová rozhodnutí a jiná opatření podobná svojí povahou nebo účinkem (hlasování)
  
9.6.Udělení povolení k používání bis(2-ethylhexyl)-ftalátu (DEHP) (hlasování)
  
9.7.Předcházení radikalizaci a náboru evropských občanů do teroristických organizací (hlasování)
  
9.8.Strategický rámec EU pro ochranu zdraví a bezpečnost při práci na období 2014–2020 (hlasování)
 10.Vysvětlení hlasování
 11.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 12.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 13.Odstranění násilí na ženách v EU (rozprava)
 14.Výsledky vrcholné schůzky ve Vallettě ve dnech 11.–12. listopadu 2015 a vrcholné schůzky G20 ve dnech 15.–16. listopadu 2015 (rozprava)
 15.Situace v Burundi (rozprava)
 16.Volby v Myanmaru (rozprava)
 17.Složení Parlamentu
 18.Členství ve výborech a delegacích
 19.Situace v Gruzii (rozprava)
 20.Situace v Moldavsku (rozprava)
 21.Vzdělávání dětí v mimořádných situacích a ve vleklých krizích (rozprava)
 22.Pořad jednání příštího denního zasedání
 23.Ukončení denního zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA
Zápis (175 kb) Prezenční listina (64 kb)    Výsledek jmenovitých hlasování (5668 kb) 
 
Zápis (204 kb) Prezenční listina (37 kb) Výsledky hlasování (44 kb) Výsledek jmenovitých hlasování (277 kb) 
 
Zápis (252 kb) Prezenční listina (63 kb) Výsledky hlasování (853 kb) Výsledek jmenovitých hlasování (4763 kb) 
Právní upozornění - Ochrana soukromí