Preċedenti 
 Li jmiss 
MinutiVotazzjonijietVotazzjoni bis-sejħa ta' l-ismijietTesti adottatiRapporti Verbatim
Minuti
L-Erbgħa, 25 ta' Novembru 2015 - Strasburgu
 1.Ftuħ tas-seduta
 2.Dikjarazzjoni tal-Presidenza
 3.Atti delegati (Artikolu 105(6) tar-Regoli ta' Proċedura)
 4.Miżuri ta' implimentazzjoni (Artikolu 106 tar-Regoli ta' Proċedura)
 5.Trasferiment ta' approprjazzjonijiet
 6.Dokumenti mressqa
 7.L-attakki terroristiċi reċenti f'Pariġi (dibattitu)
 8.Seduta solenni - Italja
 9.Ħin tal-votazzjonijiet
  
9.1.Abbozz ta' baġit emendatorju Nru 8/2015: Riżorsi proprji u l-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
9.2.Mobilizzazzjoni tal-Istrument ta' Flessibbiltà għal miżuri baġitarji immedjati biex tiġi indrizzata l-kriżi tar-refuġjati (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
9.3.Mobilizzazzjoni tal-Fond ta' Solidarjetà tal-UE: pagament tal-avvanzi fil-baġit tal-2016 (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
9.4.Proċedura baġitarja 2016: test konġunt (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
9.5.Deċiżjonijiet fil-qasam tat-taxxa u miżuri oħra ta' natura jew effett simili (votazzjoni)
  
9.6.Oġġezzjoni skont l-Artikolu 106: l-għoti ta' awtorizzazzjoni għall-użi tal-bis(2-etileżil)ftalat (DEHP) (votazzjoni)
  
9.7.Il-prevenzjoni tar-radikalizzazzjoni u tar-reklutaġġ ta' ċittadini Ewropej minn organizzazzjonijiet terroristiċi (votazzjoni)
  
9.8.Qafas strateġiku tal-UE dwar is-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol 2014-2020 (votazzjoni)
 10.Spjegazzjonijiet tal-vot
 11.Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot
 12.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta preċedenti
 13.L-eliminazzjoni tal-vjolenza kontra n-nisa fl-UE (dibattitu)
 14.Eżitu tas-Summit tal-Belt Valletta tal-11 u t-12 ta' Novembru 2015 u tas-Summit tal-G20 tal-15 u s-16 ta' Novembru 2015 (dibattitu)
 15.Sitwazzjoni fil-Burundi (dibattitu)
 16.Elezzjonijiet fil-Myanmar (dibattitu)
 17.Kompożizzjoni tal-Parlament
 18.Kompożizzjoni tal-kumitati u tad-delegazzjonijiet
 19.Sitwazzjoni fil-Georgia (dibattitu)
 20.Sitwazzjoni fil-Moldova (dibattitu)
 21.Edukazzjoni għal tfal f'sitwazzjonijiet ta' emerġenza u kriżijiet imtawla (dibattitu)
 22.L-aġenda tas-seduta li jmiss
 23.Għeluq tas-seduta
 REĠISTRU TAL-ATTENDENZA
Minuti (176 kb) Reġistru tal-attendenza (64 kb)    Riżultat tal-votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet (5668 kb) 
 
Minuti (211 kb) Reġistru tal-attendenza (37 kb) Riżultati tal-votazzjonijiet (46 kb) Riżultat tal-votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet (279 kb) 
 
Minuti (261 kb) Reġistru tal-attendenza (63 kb) Riżultati tal-votazzjonijiet (899 kb) Riżultat tal-votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet (4779 kb) 
Avviż legali - Politika tal-privatezza