Vorige 
 Volgende 
NotulenStemmingenHoofdelijke stemmingAangenomen tekstenVolledige verslagen
Notulen
Woensdag 25 november 2015 - Straatsburg
 1.Opening van de vergadering
 2.Verklaring van de Voorzitter
 3.Gedelegeerde handelingen (artikel 105, lid 6, van het Reglement)
 4.Uitvoeringsmaatregelen (artikel 106 van het Reglement)
 5.Kredietoverschrijvingen
 6.Ingekomen stukken
 7.Recente terroristische aanslagen in Parijs (debat)
 8.Plechtige vergadering - Italië
 9.Stemmingen
  
9.1.Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 8/2015: eigen middelen en Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  
9.2.Terbeschikkingstelling van middelen uit het flexibiliteitsinstrument voor onmiddellijke budgettaire maatregelen voor de aanpak van de vluchtelingencrisis (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  
9.3.Beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de EU met het oog op de betaling van voorschotten in het kader van de begroting voor 2016 (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  
9.4.Begrotingsprocedure 2016: gemeenschappelijke tekst (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  
9.5.Fiscale rulings en andere maatregelen van vergelijkbare aard of met vergelijkbaar effect (stemming)
  
9.6.Bezwaar krachtens artikel 106 van het Reglement: het verlenen van toestemming voor het gebruik van bis(2-ethylhexyl)ftalaat (DEHP) (stemming)
  
9.7.Het voorkomen van de radicalisering en werving van Europese burgers door terroristische organisaties (stemming)
  
9.8.Strategisch EU-kader voor gezondheid en veiligheid op het werk 2014-2020 (stemming)
 10.Stemverklaringen
 11.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 12.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 13.Uitbanning van geweld tegen vrouwen in de EU (debat)
 14.Resultaten van de top van Valletta op 11 en 12 november en van de G20-top op 15 en 16 november 2015 (debat)
 15.De situatie in Boeroendi (debat)
 16.Verkiezingen in Myanmar (debat)
 17.Samenstelling Parlement
 18.Samenstelling commissies en delegaties
 19.De situatie in Georgië (debat)
 20.De situatie in Moldavië (debat)
 21.Onderwijs voor kinderen in noodsituaties en aanhoudende crises (debat)
 22.Agenda van de volgende vergadering
 23.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST
Notulen (176 kb) Presentielijst (64 kb)    Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (5668 kb) 
 
Notulen (181 kb) Presentielijst (37 kb) Stemmingsuitslagen (51 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (253 kb) 
 
Notulen (258 kb) Presentielijst (62 kb) Stemmingsuitslagen (687 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (4775 kb) 
Juridische mededeling - Privacybeleid