Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Zápisnica
Streda, 25. novembra 2015 - Štrasburg
 1.Otvorenie rokovania
 2.Vyhlásenie Predsedníctva
 3.Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku)
 4.Vykonávacie opatrenia (článok 106 rokovacieho poriadku)
 5.Presuny rozpočtových prostriedkov
 6.Predloženie dokumentov
 7.Nedávne teroristické útoky v Paríži (rozprava)
 8.Slávnostná schôdza - Taliansko
 9.Hlasovanie
  9.1.Návrh opravného rozpočtu č. 8/2015: vlastné zdroje a európsky dozorný úradník pre ochranu údajov (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  9.2.Mobilizácia nástroja flexibility na okamžité rozpočtové opatrenia v rámci európskej migračnej agendy (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  9.3.Mobilizácia Fondu solidarity EÚ s cieľom zabezpečiť vyplácanie záloh v rámci rozpočtu na rok 2016 (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  9.4.Rozpočtový postup na rok 2016 – spoločný text (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  9.5.Daňové rozhodnutia a ďalšie opatrenia podobného charakteru alebo účinku (hlasovanie)
  9.6.Námietka podľa článku 106: udelenie povolenia na používanie bis(2-etylhexyl)-ftalátu (DEHP) (hlasovanie)
  9.7.Predchádzanie radikalizácii a získavaniu európskych občanov teroristickými organizáciami (hlasovanie)
  9.8.Strategický rámec EÚ v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci na obdobie 2014 – 2020 (hlasovanie)
 10.Vysvetlenia hlasovania
 11.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 12.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 13.Odstránenie násilia páchaného na ženách v EÚ (rozprava)
 14.Výsledok samitu vo Vallette z 11. a 12. novembra 2015 a samitu G20 z 15. a 16. novembra 2015 (rozprava)
 15.Situácia v Burundi (rozprava)
 16.Voľby v Mjanmarsku (rozprava)
 17.Zloženie Parlamentu
 18.Zloženie výborov a delegácií
 19.Situácia v Gruzínsku (rozprava)
 20.Situácia v Moldavsku (rozprava)
 21.Vzdelanie pre deti v núdzových situáciách a dlhotrvajúcich krízach (rozprava)
 22.Program rokovania na nasledujúci deň
 23.Skončenie rokovania
 Prezenčná listina
Zápisnica (175 kb) Prezenčná listina (64 kb)    Hlasovania podľa mien (5668 kb) 
 
Zápisnica (208 kb) Prezenčná listina (37 kb) Výsledky hlasovaní (53 kb) Hlasovania podľa mien (282 kb) 
 
Zápisnica (258 kb) Prezenčná listina (63 kb) Výsledky hlasovaní (877 kb) Hlasovania podľa mien (4829 kb) 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia