Index 
Jegyzőkönyv
PDF 260kWORD 207k
2015. november 25., Szerda - Strasbourg
1.Az ülés megnyitása
 2.Az elnök nyilatkozata
 3.Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok (az eljárási szabályzat 105. cikkének (6) bekezdése)
 4.Végrehajtási intézkedések (az eljárási szabályzat 106. cikke)
 5.Előirányzatok átcsoportosítása
 6.Dokumentumok benyújtása
 7.A legutóbbi párizsi terrortámadások (vita)
 8.Ünnepélyes ülés - Olaszország
 9.Szavazások órája
  
9.1.8/2015. sz. költségvetés-módosítási tervezet: saját források és európai adatvédelmi biztos (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  
9.2.A Rugalmassági Eszköznek az európai migrációs stratégia keretében meghozandó azonnali költségvetési intézkedésekre vonatkozó igénybevétele (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  
9.3.Az EU Szolidaritási Alapjának igénybevétele a 2016. évi költségvetést érintő előlegkifizetésekre (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  
9.4.2016-os költségvetési eljárás: közös szöveg (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  
9.5.A feltételes adómegállapítások és jellegükben vagy hatásukban hasonló egyéb intézkedések (szavazás)
  
9.6.Kifogás az eljárási szabályzat 106. cikke alapján: a di(2-etilhexil)-ftalát (DEHP) felhasználásának engedélyezése (szavazás)
  
9.7.Az európai polgárok radikalizálódásának és terrorista szervezetek általi toborzásának megelőzése (szavazás)
  
9.8.Az Európai Unió 2014–2020-as munkahelyi egészségvédelemmel és biztonsággal kapcsolatos stratégiai kerete (szavazás)
 10.A szavazáshoz fűzött indokolások
 11.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok
 12.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
 13.A nők elleni erőszak megszüntetése az EU-ban (vita)
 14.A november 11–12-i vallettai csúcstalálkozó és a G20-csoport november 15–16-i csúcstalálkozójának eredménye (vita)
 15.A burundi helyzet (vita)
 16.Választások Mianmarban (vita)
 17.A Parlament tagjai
 18.A bizottságok és a küldöttségek tagjai
 19.A grúziai helyzet (vita)
 20.A moldáviai helyzet (vita)
 21.Gyermekek oktatása veszélyhelyzetek és elhúzódó válságok esetén (vita)
 22.A következő ülésnap napirendje
 23.Az ülés berekesztése
 JELENLÉTI ÍV


ELNÖKÖL:
Martin SCHULZ elnök

1. Az ülés megnyitása

Az ülést 8.35-kor nyitják meg.


2. Az elnök nyilatkozata

Az elnök nyilatkozatot tesz, melyben elítéli a tegnap esti tuniszi terrortámadást, amelyben az elnöki testőrség 14 tagja életét vesztette. A Parlament részvétéről biztosítja az áldozatok családját és felidézi a közelmúltbeli bejrúti, párizsi és bamakói merényleteket is.


3. Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok (az eljárási szabályzat 105. cikkének (6) bekezdése)

Az alábbi felhatalmazáson alapuló jogi aktusra irányuló tervezeteket terjesztették a Parlament elé:

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az atlanti tonhalfélék védelméről szóló nemzetközi egyezményből és az északnyugat-atlanti halászatban folytatandó jövőbeni többoldalú együttműködésről szóló egyezményből adódó, az 1380/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 15. cikkének (2) bekezdése szerinti uniós nemzetközi kötelezettségek végrehajtásáról szóló (EU) 2015/98 felhatalmazáson alapuló rendelet módosításáról (C(2015)08047 - 2015/2984(DEA))
Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2015. november 20.
Utalva az illetékes bizottsághoz: PECH

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a 347/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a közös érdekű projektek uniós listája tekintetében történő módosításáról (C(2015)08052 - 2015/2983(DEA))
Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2015. november 18.
Utalva az illetékes bizottsághoz: ITRE

Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok tervezetei, melyek esetében meghosszabbították a kifogás benyújtásának határidejét:

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a hivatalosan támogatott exporthitelek terén bizonyos iránymutatások alkalmazásáról szóló 1233/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének módosításáról C(2015)06568 - 2015/2866(DEA)
Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2015. szeptember 29.
A kifogás benyújtására vonatkozó határidő meghosszabbítása: 2 hónappal az Európai Parlament kérésére.
Utalva az illetékes bizottsághoz: INTA

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a 2001/83/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet kiegészítéséről az emberi fogyasztásra szánt gyógyszerek csomagolásán található biztonsági megoldások módozatainak meghatározása tekintetében C(2015)06601 - 2015/2890(DEA)
Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2015. október 2.
A kifogás benyújtására vonatkozó határidő meghosszabbítása: 2 hónappal a Tanács kérésére.
Utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI


4. Végrehajtási intézkedések (az eljárási szabályzat 106. cikke)

Az ellenőrzéssel történő szabályozási eljárás keretében az alábbi végrehajtási intézkedések tervezetét továbbították a Parlamentnek:

- A Bizottság rendelete a 853/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet III. mellékletének az emberi fogyasztásra szánt zselatin, kollagén és nagymértékben finomított állati eredetű termékek különleges követelményei tekintetében történő módosításáról (D039258/04 - 2015/2959(RPS) - határidő: 2016. február 12.)
utalva illetékes: ENVI

- A Bizottság rendelete a kozmetikai termékekről szóló 1223/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet III. mellékletének módosításáról (D039969/03 - 2015/2954(RPS) - határidő: 2016. február 10.)
utalva illetékes: ENVI

- A Bizottság rendelete a kozmetikai termékekről szóló 1223/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet III. mellékletének módosításáról (D039970/04 - 2015/2987(RPS) - határidő: 2016. február 21.)
utalva illetékes: ENVI

- A Bizottság rendelete a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II., III., IV. és V. mellékletének a bizonyos termékekben, illetve azok felületén található 1-metil-ciklopropén, flonikamid, flutriafol, indolil-ecetsav, indolil-vajsav, petoxamid, pirimikarb, protiokonazol és teflubenzuron szermaradék-határértéke tekintetében történő módosításáról (D041470/02 - 2015/2958(RPS) - határidő: 2016. január 12.)
utalva illetékes: ENVI

- A Bizottság (EU) …/… rendelete a kozmetikai termékekről szóló 1223/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet III. mellékletének módosításáról (D041567/01 - 2015/2952(RPS) - határidő: 2016. február 10.)
utalva illetékes: ENVI

- A Bizottság (EU) .../... rendelete a kozmetikai termékekről szóló 1223/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet V. mellékletének módosításáról (D041688/01 - 2015/2953(RPS) - határidő: 2016. február 10.)
utalva illetékes: ENVI

- A Bizottság rendelettervezete a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról szóló 850/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet IV. és V. mellékletének módosításáról (D041696/01 - 2015/2982(RPS) - határidő: 2016. február 19.)
utalva illetékes: ENVI

- A Bizottság rendelete a kozmetikai termékekről szóló 1223/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet VI. mellékletének módosításáról (D041827/02 - 2015/2985(RPS) - határidő: 2016. február 21.)
utalva illetékes: ENVI

- A Bizottság rendelete a 692/2008/EK rendeletnek a könnyű személy- és haszongépjárművek kibocsátásai (Euro 6) tekintetében történő módosításáról (D042120/03 - 2015/2988(RPS) - határidő: 2016. február 24.)
utalva illetékes: ENVI
vélemény: IMCO

- A Bizottság rendelete a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet III. mellékletének a bizonyos termékekben, illetve azok felületén található foszetil megengedett maradékanyag-határértéke tekintetében történő módosításáról (D042179/01 - 2015/2956(RPS) - határidő: 2016. január 11.)
utalva illetékes: ENVI

- A Bizottság rendelete a transzeurópai vasúti rendszer személyszállítási szolgáltatások telematikai alkalmazásai alrendszerére vonatkozó átjárhatósági műszaki előírásról szóló 454/2011/EU rendelet módosításáról (D042197/01 - 2015/2965(RPS) - határidő: 2016. február 17.)
utalva illetékes: TRAN

- A Bizottság határozata a beltéri és kültéri festékek és lakkok uniós ökocímkéjének odaítélésére vonatkozó ökológiai kritériumok megállapításáról szóló 2014/312/EU határozat módosításáról (D042300/03 - 2015/2986(RPS) - határidő: 2016. február 21.)
utalva illetékes: ENVI

- A Bizottság rendelete a villamosenergia-termelő létesítmények hálózati csatlakozási követelményeire vonatkozó üzemi és kereskedelmi szabályzat létrehozásáról (D042395/02 - 2015/2966(RPS) - határidő: 2016. február 18.)
utalva illetékes: ITRE


5. Előirányzatok átcsoportosítása

A költségvetési rendelet 25. cikkének megfelelően a Költségvetési Bizottság úgy határozott, hogy nem emel kifogást a Régiók Bizottsága INF 9, 10, 11, 12, 13 és 14/2015 sz. előirányzat-átcsoportosításával szemben.

A költségvetési rendelet 25. cikkének megfelelően a Költségvetési Bizottság úgy határozott, hogy jóváhagyja az ombudsman 4/2015 sz. előirányzat-átcsoportosítását.

A költségvetési rendelet 27. cikkének megfelelően a Költségvetési Bizottság úgy határozott, hogy jóváhagyja az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság DEC 1/2015 sz. előirányzat-átcsoportosítását.

A költségvetési rendelet 27. cikke (3) bekezdésének megfelelően a Költségvetési Bizottság úgy határozott, hogy jóváhagyja a DEC 31/2015, 33/2015, 34/2015, 37/2015 és 38/2015 sz. előirányzat-átcsoportosításokat – III. szakasz – Bizottság.

A költségvetési rendelet 27. cikke (4) bekezdésének megfelelően az Európai Unió Tanácsa tájékoztatta a költségvetési hatóságot a DEC 30/2015, 31/2015, 33/2015, 34/2015 és 38/2015 sz. előirányzat-átcsoportosítások jóváhagyásáról – III. szakasz – Bizottság.

A költségvetési rendelet 27. cikke (4) bekezdésének megfelelően az Európai Unió Tanácsa tájékoztatta a költségvetési hatóságot az EESC DEC 1/2015 sz. előirányzat-átcsoportosítás jóváhagyásáról – VI. szakasz – Európai Gazdasági és Szociális Bizottság.

A költségvetési rendelet 203. cikke (8) bekezdésének megfelelően az Európai Unió Tanácsa tájékoztatta a költségvetési hatóságot az EU tokiói delegációja épülete megvásárlásának jóváhagyásáról.


6. Dokumentumok benyújtása

Az alábbi dokumentumokat nyújtotta be a Tanács és a Bizottság:

- Javaslat a DEC 35/2015. számú előirányzat-átcsoportosításra – III. szakasz - Bizottság (N8-0097/2015 - C8-0335/2015 - 2015/2301(GBD))

utalva

illetékes :

BUDG

- Javaslat az DEC 1/2015. számú előirányzat-átcsoportosításra – Régiók Bizottsága (N8-0098/2015 - C8-0336/2015 - 2015/2302(GBD))

utalva

illetékes :

BUDG

- Javaslat a DEC 37/2015. számú előirányzat-átcsoportosításra – III. szakasz - Bizottság (N8-0099/2015 - C8-0337/2015 - 2015/2303(GBD))

utalva

illetékes :

BUDG

- Javaslat az INF 13/2015. számú előirányzat-átcsoportosításra - Régiók Bizottsága (N8-0100/2015 - C8-0339/2015 - 2015/2304(GBD))

utalva

illetékes :

BUDG

- Javaslat az INF 14/2015. számú előirányzat-átcsoportosításra - Régiók Bizottsága (N8-0101/2015 - C8-0340/2015 - 2015/2305(GBD))

utalva

illetékes :

BUDG

- Javaslat a 6/2015. számú előirányzat-átcsoportosításra – Bíróság (N8-0102/2015 - C8-0342/2015 - 2015/2306(GBD))

utalva

illetékes :

BUDG

- A DEC 40/2015. számú előirányzatok átcsoportosítására vonatkozó javaslat – III. szakasz - Bizottság (N8-0103/2015 - C8-0344/2015 - 2015/2307(GBD))

utalva

illetékes :

BUDG

- Renting of office premises for the Delegation of the European Union to China - EEAS (N8-0104/2015 - C8-0345/2015 – 2015/2308(GBD))

Ez a cím jelenleg nem áll minden nyelven rendelkezésre.

utalva

illetékes :

BUDG

- A 2/2015 - SEAE számú előirányzatok átcsoportosítására vonatkozó javaslat (N8-0105/2015 - C8-0346/2015 - 2015/2309(GBD))

utalva

illetékes :

BUDG

- A 2/2015 - CEPD. számú előirányzatok átcsoportosítására vonatkozó javaslat (N8-0106/2015 - C8-0347/2015 - 2015/2310(GBD))

utalva

illetékes :

BUDG

- Javaslat a 7/2015. számú előirányzat-átcsoportosításra – Bíróság (N8-0107/2015 - C8-0348/2015 - 2015/2311(GBD))

utalva

illetékes :

BUDG

- Javaslat a 8/2015. számú előirányzat-átcsoportosításra – Bíróság (N8-0108/2015 - C8-0349/2015 - 2015/2312(GBD))

utalva

illetékes :

BUDG

- Javaslat a 2015-ös költségvetés előirányzatainak átcsoportosítására – Euratom Ellátási Ügynökség (AA) (N8-0109/2015 - C8-0350/2015 - 2015/2314(GBD))

utalva

illetékes :

BUDG

- Javaslat a DEC 41/2015. számú előirányzat-átcsoportosításra – III. szakasz – Bizottság (N8-0111/2015 - C8-0366/2015 - 2015/2331(GBD))

utalva

illetékes :

BUDG

- Javaslat a V/AB-10/T/15. számú előirányzat-átcsoportosításra – Európai Számvevőszék (N8-0112/2015 - C8-0368/2015 - 2015/2332(GBD))

utalva

illetékes :

BUDG

- Javaslat a 2015-ös költségvetés előirányzatainak átcsoportosítására – Euratom Ellátási Ügynökség (AA) (N8-0113/2015 - C8-0369/2015 - 2015/2333(GBD))

utalva

illetékes :

BUDG


7. A legutóbbi párizsi terrortámadások (vita)

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: A legutóbbi párizsi terrortámadások (2015/2972(RSP))

Nicolas Schmit (a Tanács soros elnöke) és Jean-Claude Juncker (a Bizottság elnöke) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Manfred Weber, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Pervenche Berès, Gianni Pittella, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Syed Kamall, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Guy Verhofstadt, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Patrick O'Flynn, Gabriele Zimmer, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Bill Etheridge, Philippe Lamberts, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Marek Jurek, Paul Nuttall, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Anna Elżbieta Fotyga, Marine Le Pen, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, és Bruno Gollnisch, független.

ELNÖKÖL:
Mairead McGUINNESS alelnök

Felszólal: Alain Lamassoure, Pervenche Berès, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Antonio Tajani, Anna Elżbieta Fotyga, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Liisa Jaakonsaari, Marielle de Sarnez, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: David Coburn, Patrick Le Hyaric, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Doru-Claudian Frunzulică, Michèle Rivasi, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Gilles Lebreton, Joëlle Bergeron, Marcel de Graaff, Diane Dodds, Marie-Christine Vergiat visszatér a Diane Dodds által elmondottakra és kéri, hogy forduljanak az Elnökséghez (Az elnök tudomásul veszi), Esteban González Pons, Enrique Guerrero Salom, Mark Demesmaeker, Sophia in 't Veld, Jean-Luc Mélenchon, Jan Philipp Albrecht és Laura Ferrara.

ELNÖKÖL:
Ioan Mircea PAŞCU alelnök

Felszólal: Harald Vilimsky, Konstantinos Papadakis, Arnaud Danjean, Knut Fleckenstein, Angel Dzhambazki, Cecilia Wikström, Rolandas Paksas, Zoltán Balczó, Monika Hohlmeier, Birgit Sippel, Bernd Lucke, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Victor Boştinaru, James Nicholson, Roberta Metsola, Josef Weidenholzer, Ruža Tomašić, Michèle Alliot-Marie, Richard Howitt, Geoffrey Van Orden, Herbert Reul, Péter Niedermüller, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Patrizia Toia, Elisabetta Gardini, Gilles Pargneaux, Nuno Melo, Tanja Fajon, Cristian Dan Preda, Pier Antonio Panzeri, Kinga Gál, Afzal Khan, Elmar Brok, Elena Valenciano, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Angelika Niebler, Brice Hortefeux, Jeroen Lenaers, Anna Maria Corazza Bildt, Michał Boni, Mariya Gabriel, Andrej Plenković, Heinz K. Becker, Philippe Juvin és Frank Engel.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Seán Kelly, Juan Fernando López Aguilar, Vicky Ford, Hilde Vautmans, Neoklis Sylikiotis, Ulrike Lunacek, Franz Obermayr és Georgios Epitideios.

Felszólal: Dimitris Avramopoulos (a Bizottság tagja) és Nicolas Schmit.

A vitát berekesztik.

(Az ülést néhány pillanatra felfüggesztik.)


ELNÖKÖL:
Martin SCHULZ elnök

8. Ünnepélyes ülés - Olaszország

A Parlament 12.00 és 12.30 között Sergio Mattarella, az Olasz Köztársaság elnöke látogatása alkalmából ünnepélyes ülést tart.


9. Szavazások órája

A szavazások eredménye részletesen (módosítások, külön szavazások, részenkénti szavazások stb.) a jegyzőkönyvhöz csatolt, „A szavazások eredménye” című mellékletben található.

A név szerinti szavazások eredménye a jegyzőkönyvhöz csatolva, csupán elektronikus formában áll rendelkezésre, és az Europarl oldalon tekinthető meg.

°
° ° °

Felszólal: Notis Marias a kedd esti két utolsó vita lebonyolításáról (Az elnök tudomásul veszi).

°
° ° °


9.1. 8/2015. sz. költségvetés-módosítási tervezet: saját források és európai adatvédelmi biztos (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Jelentés a 8/2015. sz. költségvetés-módosítási tervezetről szóló tanácsi álláspontról: saját források és európai adatvédelmi biztos [13439/2015 - C8-0341/2015 - 2015/2269(BUD)] - Költségvetési Bizottság. Előadó: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0337/2015)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 1. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Egyetlen szavazással elfogadva (P8_TA(2015)0404)


9.2. A Rugalmassági Eszköznek az európai migrációs stratégia keretében meghozandó azonnali költségvetési intézkedésekre vonatkozó igénybevétele (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Jelentés a Rugalmassági Eszköznek az menekültügyi válság kezelése érdekében meghozandó azonnali költségvetési intézkedésekre vonatkozó, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési együttműködésről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló 2013. december 2-i intézményközi megállapodás 12. pontja alapján történő igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról [COM(2015)0514 - C8-0308/2015 - 2015/2264(BUD)] - Költségvetési Bizottság. Előadó: José Manuel Fernandes (A8-0336/2015)

(Minősített többség: a leadott szavazatok háromötöde)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 2. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Egyetlen szavazással elfogadva (P8_TA(2015)0405)


9.3. Az EU Szolidaritási Alapjának igénybevétele a 2016. évi költségvetést érintő előlegkifizetésekre (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Jelentés az EU Szolidaritási Alapjának a 2016. évi költségvetést érintő előlegkifizetésekre a költségvetési fegyelemről, a költségvetési együttműködésről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló 2013. december 2-i intézményközi megállapodás 11. pontja alapján történő igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról [COM(2015)0281 - C8-0133/2015 - 2015/2123(BUD)] - Költségvetési Bizottság. Előadó: Lefteris Christoforou (A8-0335/2015)

(Minősített többség: a leadott szavazatok háromötöde)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 3. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Egyetlen szavazással elfogadva (P8_TA(2015)0406)


9.4. 2016-os költségvetési eljárás: közös szöveg (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Jelentés az Európai Unió 2016-os pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetése tervezetének a költségvetési eljárás szerinti egyeztetőbizottság által elfogadott közös szövegéről [14195/2015 - C8-0353/2015 - 2015/2132(BUD)] - az Európai Parlament költségvetési egyeztetőbizottságba delegált küldöttsége. Előadók: José Manuel Fernandes és Gérard Deprez (A8-0333/2015)

(A közös tervezet elvetéséhez minősített többség szükséges)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 4. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P8_TA(2015)0407)

Felszólalások

A szavazás után Pierre Gramegna (a Tanács soros elnöke) hangsúlyozza az intézmények közötti kitűnő együttműködést a 2016-os költségvetési eljárás során.

A 2016. évi költségvetés aláírása előtt a következő nyilatkozatot teszi:

A 2015. november 14-i egyeztető bizottsági ülésen elfogadott közös szöveget a Parlament és a Tanács is jóváhagyta. A költségvetési eljárás az Európai Unió működéséről szóló szerződés 314. cikkének megfelelően lezajlott. A 2016-os pénzügyi évre vonatkozó költségvetési eljárás tehát lezártnak tekinthető. Kihirdetem, hogy az Unió 2016. évi költségvetése véglegesen elfogadásra került.


9.5. A feltételes adómegállapítások és jellegükben vagy hatásukban hasonló egyéb intézkedések (szavazás)

Jelentés a feltételes adómegállapításokról és jellegükben vagy hatásukban hasonló egyéb intézkedésekről [2015/2066(INI)] - . Előadók: Elisa Ferreira és Michael Theurer (A8-0317/2015)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 5. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P8_TA(2015)0408)

Felszólalások

A szavazás előtt Fabio De Masi és Philippe Lamberts a Feltételes Adómegállapításokkal és Jellegükben vagy Hatásukban Hasonló Egyéb Intézkedésekkel Foglalkozó Különbizottság megbízatásáról. Az elnök tájékoztatást ad.

ELNÖKÖL:
Rainer WIELAND alelnök


9.6. Kifogás az eljárási szabályzat 106. cikke alapján: a di(2-etilhexil)-ftalát (DEHP) felhasználásának engedélyezése (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítvány az eljárási szabályzat 106. cikke (2) és (3) bkezdésének megfelelően benyújtva az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján a bisz(2-etilhexil)-ftalát (DEHP) alkalmazására vonatkozó engedélyt megadó XXX-i bizottsági végrehajtási határozat tervezetéről - (D041427 – 2015/2962(RSP)) – ENVI bizottság – előadó: Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout (B8-1228/2015)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 6. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P8_TA(2015)0409)


9.7. Az európai polgárok radikalizálódásának és terrorista szervezetek általi toborzásának megelőzése (szavazás)

Jelentés az európai polgárok radikalizálódásának és terrorista szervezetek általi toborzásának megelőzéséről [2015/2063(INI)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Rachida Dati (A8-0316/2015)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 7. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P8_TA(2015)0410)

Felszólalások

Gerard Batten és Julia Reid a szavazások lebonyolításáról.


9.8. Az Európai Unió 2014–2020-as munkahelyi egészségvédelemmel és biztonsággal kapcsolatos stratégiai kerete (szavazás)

Jelentés az Európai Unió munkahelyi egészségvédelemmel és biztonsággal kapcsolatos 2014–2020-as stratégiai keretéről [2015/2107(INI)] - Foglalkoztatási és Szociális Bizottság. Előadó: Ole Christensen (A8-0312/2015)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 8. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P8_TA(2015)0411)

Felszólalások

A szavazást követően David Coburn, Richard Corbett, Jonathan Arnott, Peter van Dalen, Richard Sulík, Jonathan Arnott, Peter Lundgren és Bruno Gollnisch, a szavazások lebonyolításáról.


10. A szavazáshoz fűzött indokolások

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások:

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolásokat az eljárási szabályzat 183. cikke értelmében az ülésről készült szó szerinti jegyzőkönyvek tartalmazzák.

A szavazáshoz fűzött szóbeli indokolások:

José Manuel Fernandes és Gérard Deprez -jelentés - A8-0333/2015
Jiří Pospíšil, Peter Jahr és Andrejs Mamikins

Elisa Ferreira és Michael Theurer -jelentés - A8-0317/2015
Peter Jahr, Seán Kelly, Andrejs Mamikins, Jiří Pospíšil, Daniel Hannan és Jonathan Arnott

Rachida Dati -jelentés - A8-0316/2015
Tania González Peñas, Neena Gill, Franz Obermayr, Jiří Pospíšil, Csaba Sógor, Peter Jahr, Seán Kelly, Momchil Nekov, Andrejs Mamikins, Daniel Hannan, David Coburn, Jonathan Arnott és Bill Etheridge

Ole Christensen -jelentés - A8-0312/2015
Tania González Peñas, Sven Schulze, Paloma López Bermejo, Csaba Sógor, Peter Jahr, Peter Lundgren és Andrejs Mamikins.


11. Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok az Europarl weboldalon találhatók: „Plenáris ülés”, „Szavazások”, „A szavazások eredménye” (A név szerinti szavazások eredménye), valamint a „Név szerinti szavazások eredménye” című melléklet nyomtatott változatában.

Az Europarl weboldalon található elektronikus változat frissítése naponta történik a szavazás napját követő legfeljebb kéthetes időszakban.

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok listáját ezt követően lezárják, lefordítják és a Hivatalos Lapban közzéteszik.


(A 14.25-kor megszakított ülést 15.00-kor folytatják.)

ELNÖKÖL:
Alexander Graf LAMBSDORFF alelnök

12. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Patricija Šulin közli, hogy szavazógépe nem működött a tegnapi 7 első név szerinti szavazás során (Claude Moraes-jelentés (A8-0250/2015, A8-0251/2015 és A8-0252/2015), Carlos Iturgaiz-jelentés (A8-0318/2015), Werner Langen-jelentés (A8-0315/2015) és az Inês Cristina Zuber-jelentés első két szavazása (A8-0310/2015)).

István Ujhelyi jelen volt, neve azonban nem szerepel a jelenléti íven.

Az előző ülés jegyzőkönyvét elfogadják.


13. A nők elleni erőszak megszüntetése az EU-ban (vita)

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-000126/2015), felteszi: Iratxe García Pérez, a FEMM bizottság nevében, a Bizottsághoz: A nők elleni erőszak megszüntetése az EU-ban (2015/2855(RSP)) (B8-1105/2015)

Iratxe García Pérez kifejti a kérdést.

Věra Jourová (a Bizottság tagja) válaszol a kérdésre.

Felszólal: Teresa Jiménez-Becerril Barrio, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Maria Arena, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Beatrix von Storch, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Guy Verhofstadt, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Malin Björk, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Jordi Sebastià, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Daniela Aiuto, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Janice Atkinson, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, és Diane Dodds, független.

Felszólal: Věra Jourová.

A vitát berekesztik.


14. A november 11–12-i vallettai csúcstalálkozó és a G20-csoport november 15–16-i csúcstalálkozójának eredménye (vita)

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: A november 11–12-i vallettai csúcstalálkozó és a G20-csoport november 15–16-i csúcstalálkozójának eredménye (2015/2902(RSP))

Nicolas Schmit (a Tanács soros elnöke) és Federica Mogherini (a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Esteban González Pons, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Gianni Pittella, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Patrick O'Flynn, Timothy Kirkhope, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Guy Verhofstadt, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Kostas Chrysogonos, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Judith Sargentini, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Fabio Massimo Castaldo, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Gerolf Annemans, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Eleftherios Synadinos, független, David McAllister, Knut Fleckenstein, Helga Stevens, Charles Goerens, Marie-Christine Vergiat, Ska Keller, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Marek Jurek, Petr Mach, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Liisa Jaakonsaari, Gilles Lebreton, Udo Voigt, Andrzej Grzyb, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Tibor Szanyi, és Enrique Guerrero Salom.

ELNÖKÖL:
Ryszard CZARNECKI alelnök

Felszólal: Branislav Škripek, Cecilia Wikström, Eleonora Forenza, Bodil Valero, Diane James, Mara Bizzotto, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Hilde Vautmans, Janusz Korwin-Mikke, Françoise Grossetête, Pervenche Berès, Ulrike Trebesius, Nathalie Griesbeck, Martina Anderson, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Olaf Stuger, Ulrike Lunacek, Ignazio Corrao, Mario Borghezio, Elisabetta Gardini, Tanja Fajon, Roberts Zīle, Gérard Deprez, Malin Björk, Rolandas Paksas, Vicky Maeijer, Ildikó Gáll-Pelcz, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Charles Tannock, Richard Howitt, Nikolay Barekov, Angelika Mlinar, Nikolaos Chountis, Gerard Batten, Gianluca Buonanno, Mariya Gabriel, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Tim Aker, Gilles Pargneaux, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Jadwiga Wiśniewska, Mirosław Piotrowski, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Sofia Sakorafa, Laura Ferrara, Jiří Pospíšil, Alfred Sant, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Steven Woolfe, Arne Gericke, Mike Hookem, Paulo Rangel, Kati Piri, Richard Sulík, Othmar Karas, Juan Fernando López Aguilar, Richard Ashworth, Dubravka Šuica, Tonino Picula, Jan Zahradil, Jan Olbrycht, Elly Schlein, Davor Ivo Stier, Miriam Dalli, Cristian Dan Preda, Iliana Iotova, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Ismail Ertug, Ana Gomes, László Tőkés, Andrey Kovatchev és Eduard Kukan.

ELNÖKÖL:
Antonio TAJANI alelnök

Felszólal: Alojz Peterle, Jaromír Štětina, Tunne Kelam, Stanislav Polčák és Therese Comodini Cachia.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Nicola Caputo, Ruža Tomašić, Ivan Jakovčić, Neoklis Sylikiotis, Igor Šoltes, Tim Aker és Michaela Šojdrová.

Felszólal: Christos Stylianides (a Bizottság tagja) a Bizottság alelnöke/az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője nevében, és Nicolas Schmit.

A vitát berekesztik.


15. A burundi helyzet (vita)

A Bizottság alelnökének és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata: A burundi helyzet (2015/2973(RSP))

Nicolas Schmit (a Tanács soros elnöke) nyilatkozatot tesz a Bizottság alelnöke/az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője nevében.

Felszólal: Joachim Zeller, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Kati Piri, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Mark Demesmaeker, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Hilde Vautmans, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Marie-Christine Vergiat, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Heidi Hautala, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Pier Antonio Panzeri, Notis Marias, Maria Arena, Elena Valenciano és Fabio Massimo Castaldo.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Bogdan Brunon Wenta, Ivan Jakovčić, Igor Šoltes, Krzysztof Hetman és Stanislav Polčák.

Az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése szerint benyújtandó állásfoglalási indítványok később kerülnek kihirdetésre.

A vitát berekesztik.

Szavazás: a decemberi II ülésen.


16. Választások Mianmarban (vita)

A Bizottság alelnökének és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata: Választások Mianmarban (2015/2974(RSP))

Nicolas Schmit (a Tanács soros elnöke) nyilatkozatot tesz a Bizottság alelnöke/az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője nevében.

Felszólal: Lars Adaktusson, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Ana Gomes, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Charles Tannock, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Alexander Graf Lambsdorff, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Judith Sargentini, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Goffredo Maria Bettini, Julie Girling, Victor Boştinaru és Neena Gill.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Eduard Kukan.

ELNÖKÖL:
Ryszard CZARNECKI alelnök

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Notis Marias, Fabio Massimo Castaldo és Stanislav Polčák.

A vitát berekesztik.


17. A Parlament tagjai

Az illetékes spanyol hatóságok bejelentették Xabier Benito Ziluaga kinevezését Pablo Iglesias helyére, parlamenti képviselői minőségben, kinevezésének első napja: 2015. november 25.

Az illetékes spanyol hatóságok bejelentették María Teresa Giménez Barbat kinevezését Fernando Maura Barandiarán helyére, parlamenti képviselői minőségben, kinevezésének első napja: 2015. november 25.

Az Európai Parlament képviselőinek közvetlen és általános választójog alapján történő választásáról szóló 1976. szeptember 20-i okmány 13. cikkének és eljárási szabályzata 4. cikke (1) bekezdésének megfelelően a Parlament tudomásul veszi Xabier Benito Ziluaga és María Teresa Giménez Barbat 2015. november 25-i hatállyal történő megválasztását.

Az eljárási szabályzat 3. cikkének (2) bekezdésének megfelelően mandátumuk ellenőrzéséig vagy esetlges vitatásáig Xabier Benito Ziluaga és María Teresa Giménez Barbat teljes joggal foglalják el helyüket a Parlamentben és annak szerveiben, amennyiben előzetesen nyilatkozatot tesznek arról, hogy nincsen az európai parlamenti képviselői poszttal összeegyeztethetetlen funkciójuk.


18. A bizottságok és a küldöttségek tagjai

Az elnökhöz a következő kinevezési kérelmeket juttatta el a GUE/NGL képviselőcsoport:

ITRE bizottság: Miguel Urbán Crespo helyett Xabier Benito Ziluaga

AFET bizottság: Miguel Urbán Crespo

Emberi Jogi Albizottság: Miguel Urbán Crespo

a Mercosur országokkal ápolt kapcsolatokért felelős küldöttség: Xabier Benito Ziluaga

E kinevezések akkor minősülnek ratifikáltnak, ha nem tesznek ellenük ellenvetést a jelen jegyzőkönyv elfogadásáig.


19. A grúziai helyzet (vita)

A Bizottság alelnökének és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata: A grúziai helyzet (2015/2975(RSP))

Christos Stylianides (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz a Bizottság alelnöke/az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője nevében.

Felszólal: Jaromír Štětina, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Victor Boştinaru, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Anna Elżbieta Fotyga, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Javier Nart, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Miloslav Ransdorf, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, aki válaszol az alábbi képviselők két kékkártyás kérdésére is: Petras Auštrevičius és Stanislav Polčák, Heidi Hautala, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Jean-Luc Schaffhauser, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Georgios Epitideios, független, Michael Gahler, Andrejs Mamikins, Sajjad Karim, Tamás Meszerics, Andrej Plenković, Kati Piri és Agnieszka Kozłowska-Rajewicz.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Eduard Kukan, Notis Marias, Ilhan Kyuchyuk, Igor Šoltes és Stanislav Polčák.

Felszólal: Christos Stylianides.

A vitát berekesztik.


20. A moldáviai helyzet (vita)

A Bizottság alelnökének és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata: A moldáviai helyzet (2015/2976(RSP))

Christos Stylianides (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz a Bizottság alelnöke/az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője nevében.

Felszólal: Elmar Brok, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Andi Cristea, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Bas Belder, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Petras Auštrevičius, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Helmut Scholz, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Heidi Hautala, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Janusz Korwin-Mikke, független, Cristian Dan Preda, Neena Gill, Karol Karski, Jiří Maštálka, Igor Šoltes, Michael Gahler, Doru-Claudian Frunzulică, Peter Eriksson, Andrej Plenković, Siegfried Mureşan, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz és Michał Boni.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Stanislav Polčák és Notis Marias.

Felszólal: Christos Stylianides.

A vitát berekesztik.


21. Gyermekek oktatása veszélyhelyzetek és elhúzódó válságok esetén (vita)

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-000147/2015), felteszi: Linda McAvan, a DEVE bizottság nevében, a Bizottsághoz: A gyermekek oktatása veszélyhelyzetekben és elhúzódó válságokban (2015/2977(RSP)) (B8-1108/2015)

Linda McAvan kifejti a kérdést.

Christos Stylianides (a Bizottság tagja) válaszol a kérdésre.

Felszólal: Davor Ivo Stier, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Enrique Guerrero Salom, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Jana Žitňanská, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Beatriz Becerra Basterrechea, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Lola Sánchez Caldentey, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Heidi Hautala, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Nathan Gill, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Heidi Hautala, Silvia Costa, Ángela Vallina, Caterina Chinnici, Elly Schlein, Doru-Claudian Frunzulică és Andrejs Mamikins, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Yana Toom.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Stanislav Polčák, Notis Marias és Julie Ward.

Felszólal: Christos Stylianides.

A vita lezárásaként az eljárási szabályzat 128. cikkének (5) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítvány:

—   Linda McAvan, a DEVE bizottság nevében, a szükséghelyzetekben és elhúzódó válságokban élő gyermekek oktatásáról (2015/2977(RSP)) (B8-1240/2015).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2015.11.26-i jegyzőkönyv, 11.7. pont .


22. A következő ülésnap napirendje

A következő napi ülés napirendjét megállapítják („Napirend” dokumentum, PE 571.857/OJJE).


23. Az ülés berekesztése

Az ülést 23.15-kor berekesztik.

Klaus Welle

Anneli Jäätteenmäki

főtitkár

alelnök


JELENLÉTI ÍV

Jelenlévők:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Helmer, Henkel, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kuneva, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Michel, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Paunova, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver

Igazoltan távol lévők:

Bearder, Crowley, Engström, Konečná, Kyenge, Michels, Picierno, Trüpel, Winkler Hermann

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat