Index 
Proces-verbal
PDF 260kWORD 213k
Miercuri, 25 noiembrie 2015 - Strasbourg
1.Deschiderea ședinței
 2.Declarația Președintelui
 3.Acte delegate [articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură]
 4.Măsuri de executare (articolul 106 din Regulamentul de procedură)
 5.Transferuri de credite
 6.Depunere de documente
 7.Recentele atacuri teroriste din Paris (dezbatere)
 8.Ședință solemnă - Italia
 9.Votare
  9.1.Proiectul de buget rectificativ nr. 8/2015: Resurse proprii - Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  9.2.Mobilizarea instrumentului de flexibilitate în contextul măsurilor bugetare imediate prevăzute în Agenda europeană privind migrația (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  9.3.Mobilizarea Fondului de solidaritate al UE: plata unor avansuri în cadrul bugetului 2016 (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  9.4.Procedura bugetară 2016: proiect comun (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  9.5.Deciziile fiscale și alte măsuri similare sau cu efecte similare (vot)
  9.6.Obiecțiune în temeiul articolului 106: acordarea unei autorizații de utilizare a ftalatului de bis(2-etilhexil) (DEHP) (vot)
  9.7.Prevenirea radicalizării și recrutării de cetățeni europeni de către organizații teroriste (vot)
  9.8.Cadrul strategic al UE privind sănătatea și siguranța la locul de muncă 2014-2020 (vot)
 10.Explicații privind votul
 11.Corectarea voturilor și intențiile de vot
 12.Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente
 13.Eliminarea violenței împotriva femeilor în UE (dezbatere)
 14.Concluziile summitului de la Valletta din 11 și 12 noiembrie 2015 și ale summitului G20 din 15 și 16 noiembrie 2015 (dezbatere)
 15.Situația din Burundi (dezbatere)
 16.Alegerile din Myanmar (dezbatere)
 17.Componența Parlamentului
 18.Componența comisiilor și delegațiilor
 19.Situația din Georgia (dezbatere)
 20.Situația din Moldova (dezbatere)
 21.Educația pentru copii în situații de urgență și de criză prelungită (dezbatere)
 22.Ordinea de zi a următoarei ședințe
 23.Ridicarea ședinței
 LISTĂ DE PREZENȚĂ


A PREZIDAT: Martin SCHULZ
Președinte

1. Deschiderea ședinței

Ședința a fost deschisă la ora 8.35.


2. Declarația Președintelui

Președintele a făcut o declarație prin care a condamnat atentatul terorist de la Tunis, care a avut loc în seara zilei precedente și care a făcut 14 victime în rândul gărzii prezidențiale. Președintele a adresat condoleanțe familiilor victimelor și a evocat, printre altele, atentatele recente de la Beyrouth, Paris și Bamako.


3. Acte delegate [articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură]

Următoarele proiecte de acte delegate au fost transmise Parlamentului:

- Regulamentul delegat al Comisei de modificare a Regulamentului delegat (UE) nr. 2015/98 al Comisiei privind punerea în aplicare a obligațiilor internaționale ale Uniunii, astfel cum sunt menționate la articolul 15 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013, în cadrul Convenției internaționale pentru conservarea tonului din Oceanul Atlantic și al Convenției privind viitoarea cooperare multilaterală pentru pescuit în Atlanticul de Nord-Vest (C(2015)08047 - 2015/2984(DEA))
Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 20 noiembrie 2015
retrimis fond: PECH

- Regulamentul delegat al Comisei de modificare a Regulamentului (UE) nr. 347/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește lista proiectelor de interes comun a Uniunii (C(2015)08052 - 2015/2983(DEA))
Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 18 noiembrie 2015
retrimis fond: ITRE

Proiecte de acte delegate pentru care s-a prelungit termenul pentru formularea de obiecțiuni:

- Regulamentul delegat al Comisiei de modificare a anexei II la Regulamentul (UE) nr. 1233/2011 al Parlamentului European și al Consiliului privind aplicarea anumitor orientări în domeniul creditelor la export care beneficiază de susținere oficială C(2015)06568 - 2015/2866(DEA)
Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 29 septembrie 2015
Prelungirea termenului de formulare a obiecțiunilor: 2 luni, la cererea Parlamentului European
retrimis fond: INTA

- Regulamentul delegat al Comisei de completare a Directivei 2001/83/CE a Parlamentului European și a Consiliului prin stabilirea de norme detaliate pentru elementele de siguranță care apar pe ambalajul medicamentelor de uz uman C(2015)06601 - 2015/2890(DEA)
Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 2 octombrie 2015

Prelungirea termenului de formulare a obiecțiunilor: 2 luni, la cererea Consiliului.

retrimis fond: ENVI


4. Măsuri de executare (articolul 106 din Regulamentul de procedură)

Următoarele proiecte de măsuri de executare, care intră sub incidența procedurii de reglementare cu control, au fost transmise Parlamentului:

- Regulamentul Comisiei de modificare a anexei III la Regulamentul (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește cerințele specifice pentru gelatină, colagen și produse înalt rafinate de origine animală destinate consumului uman (D039258/04 - 2015/2959(RPS) - termen: 12 februarie 2016)
retrimis fond: : ENVI

- Regulamentul Comisiei de modificare a anexei III la Regulamentul (CE) nr. 1223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind produsele cosmetice (D039969/03 - 2015/2954(RPS) - termen: 10 februarie 2016)
retrimis fond: : ENVI

- Regulamentul Comisei de modificare a anexei III la Regulamentul (CE) nr. 1223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind produsele cosmetice (D039970/04 - 2015/2987(RPS) - termen: 21 februarie 2016)
retrimis fond: : ENVI

- Regulamentul Comisiei de modificare a anexelor II, III și V la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește limitele maxime pentru reziduurile de 1-metilciclopropenă, flonicamid, flutriafol, acid indolilacetic, acid indolilbutiric, petoxamid, pirimicarb, protioconazol și teflubenzuron din sau de pe anumite produse (D041470/02 - 2015/2958(RPS) - termen: 12 ianuarie 2016)
retrimis fond: : ENVI

- Regulamentul (UE) …/… al Comisei din XXX de modificare a anexei III la Regulamentul (CE) nr. 1223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind produsele cosmetice (D041567/01 - 2015/2952(RPS) - termen: 10 februarie 2016)
retrimis fond: : ENVI

- Regulamentul (UE) …/… al Comisei din XXX de modificare a anexei V la Regulamentul (CE) nr. 1223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind produsele cosmetice (D041688/01 - 2015/2953(RPS) - termen: 10 februarie 2016)
retrimis fond: : ENVI

- Proiectul de Regulament al Comisiei de modificare a anexelor IV și V la Regulamentul (CE) nr. 850/2004 al Parlamentului European și al Consiliului privind poluanții organici persistenți (D041696/01 - 2015/2982(RPS) - termen: 19 februarie 2016)
retrimis fond: : ENVI

- Regulamentul Comisei de modificare a anexei VI la Regulamentul (CE) nr. 1223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind produsele cosmetice (D041827/02 - 2015/2985(RPS) - termen: 21 februarie 2016)
retrimis fond: : ENVI

- Regulamentul Comisei de modificare a Regulamentului (CE) nr. 692/2008 în ceea ce privește emisiile provenind de la vehiculele ușoare pentru pasageri și de la vehiculele ușoare comerciale (Euro 6) (D042120/03 - 2015/2988(RPS) - termen: 24 februarie 2016)
retrimis fond: : ENVI
aviz: IMCO

- Regulamentul Comisiei de modificare a anexei III la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește limitele maxime de reziduuri pentru fosetil din sau de pe anumite produse (D042179/01 - 2015/2956(RPS) - termen: 11 ianuarie 2016)
retrimis fond: : ENVI

- REGULAMENTUL Comisei de modificare a Regulamentului (UE) nr. 454/2011 privind specificația tehnică de interoperabilitate referitoare la subsistemul „aplicații telematice pentru serviciile de călători” al sistemului feroviar transeuropean (D042197/01 - 2015/2965(RPS) - termen: 17 februarie 2016)
retrimis fond: : TRAN

- Decizia Comisiei de modificare a Deciziei 2014/312/UE de stabilire a criteriilor ecologice de acordare a etichetei ecologice a UE pentru vopselele și lacurile de interior și exterior (D042300/03 - 2015/2986(RPS) - termen: 21 februarie 2016)
retrimis fond: : ENVI

- Regulamentul Comisei de instituire a unui cod de rețea privind cerințele pentru racordarea la rețea a instalațiilor de generare (D042395/02 - 2015/2966(RPS) - termen: 18 februarie 2016)
retrimis fond: : ITRE


5. Transferuri de credite

În conformitate cu articolul 25 din Regulamentul financiar, Comisia pentru bugete a decis să nu prezinte obiecții la viramentele de credite ale Comitetului Regiunilor INF 9, 10, 11, 12, 13 și 14/2015.

În conformitate cu articolul 25 din Regulamentul financiar, Comisia pentru bugete a decis să aprobe viramentul de credite 4/2015 ale Ombudsmanului.

În conformitate cu articolul 27 din Regulamentul financiar, Comisia pentru bugete a decis să aprobe viramentul de credite DEC 1/2015 ale Comitetului Economic și Social.

În conformitate cu articolul 27 alineatul (3) din Regulamentul financiar, Comisia pentru bugete a decis să aprobe viramentele de credite DEC 31/2015, 33/2015, 34/2015, 37/2015 și 38/2015 - Secțiunea III – Comisia.

În conformitate cu articolul 27 alineatul (4) din Regulamentul financiar, Consiliul Uniunii Europene a informat Autoritatea bugetară cu privire la aprobarea viramentelor de credite DEC 30/2015, 31/2015, 33/2015, 34/2015 și 38/2015 - Secțiunea III – Comisia.

În conformitate cu articolul 27 alineatul (4) din Regulamentul financiar, Consiliul Uniunii Europene a informat Autoritatea bugetară cu privire la aprobarea viramentului de credite EESC DEC 1/2015 - Secțiunea VI - Comitetul Economic și Social.

În conformitate cu articolul 203 alineatul (8) din Regulamentul financiar, Consiliul Uniunii Europene a informat Autoritatea bugetară cu privire la aprobarea achiziționării imobilului Delegației UE la Tokyo.


6. Depunere de documente

Au fost depuse următoarele documente de către Consiliu și Comisie:

- Propunerea de virament de credite DEC 35/2015 - Secțiunea III - Comisia (N8-0097/2015 - C8-0335/2015 - 2015/2301(GBD))

retrimis

fond :

BUDG

- Propunerea de virament de credite DEC 1/2015 - Comitetul Regiunilor (N8-0098/2015 - C8-0336/2015 - 2015/2302(GBD))

retrimis

fond :

BUDG

- Propunerea de virament de credite DEC 37/2015 - Secțiunea III - Comisia (N8-0099/2015 - C8-0337/2015 - 2015/2303(GBD))

retrimis

fond :

BUDG

- Propunerea de virament de credite INF 13/2015 - Comitetul Regiunilor (N8-0100/2015 - C8-0339/2015 - 2015/2304(GBD))

retrimis

fond :

BUDG

- Propunerea de virament de credite INF 14/2015 - Comitetul Regiunilor (N8-0101/2015 - C8-0340/2015 - 2015/2305(GBD))

retrimis

fond :

BUDG

- Propunerea de virament de credite 6/2015 - Curtea de Justiție (N8-0102/2015 - C8-0342/2015 - 2015/2306(GBD))

retrimis

fond :

BUDG

- Propunere de virament de credite DEC 40/2015 - Sectiunea III - Comisie (N8-0103/2015 - C8-0344/2015 - 2015/2307(GBD))

retrimis

fond :

BUDG

- Renting of office premises for the Delegation of the European Union to China - EEAS (N8-0104/2015 - C8-0345/2015 – 2015/2308(GBD))

Acest titlu nu este încă disponibil în toate limbile

retrimis

fond :

BUDG

- Propunere de virament de credite 2/2015 - SEAE (N8-0105/2015 - C8-0346/2015 - 2015/2309(GBD))

retrimis

fond :

BUDG

- Propunere de virament de credite 2/2015 - CEPD (N8-0106/2015 - C8-0347/2015 - 2015/2310(GBD))

retrimis

fond :

BUDG

- Propunere de virament de credite 7/2015 - Curtea de Justiție (N8-0107/2015 - C8-0348/2015 - 2015/2311(GBD))

retrimis

fond :

BUDG

- Propunerea de virament de credite nr. 8/2015 - Curtea de Justiție (N8-0108/2015 - C8-0349/2015 - 2015/2312(GBD))

retrimis

fond :

BUDG

- Propunere de virament de credite bugetul 2015 - Agenția de Aprovizionare a Euratom (AA) (N8-0109/2015 - C8-0350/2015 - 2015/2314(GBD))

retrimis

fond :

BUDG

- Propunere de virament de credite DEC 41/2015 - Secțiunea III - Comisia (N8-0111/2015 - C8-0366/2015 - 2015/2331(GBD))

retrimis

fond :

BUDG

- Propunere de virament de credite V/AB-10/T/15 - Curtea de Conturi (N8-0112/2015 - C8-0368/2015 - 2015/2332(GBD))

retrimis

fond :

BUDG

- Propunere de virament de credite bugetul 2015 - Agenția de Aprovizionare a Euratom (AA) (N8-0113/2015 - C8-0369/2015 - 2015/2333(GBD))

retrimis

fond :

BUDG


7. Recentele atacuri teroriste din Paris (dezbatere)

Declarații ale Consiliului și ale Comisiei: Recentele atacuri teroriste din Paris (2015/2972(RSP))

Nicolas Schmit (Președintele în exercițiu al Consiliului) și Jean-Claude Juncker (Președintele Comisiei) au făcut declarațiile.

Au intervenit: Manfred Weber, în numele Grupului PPE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Pervenche Berès, Gianni Pittella, în numele Grupului S&D, Syed Kamall, în numele Grupului ECR, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Guy Verhofstadt, în numele Grupului ALDE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Patrick O'Flynn, Gabriele Zimmer, în numele Grupului GUE/NGL, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Bill Etheridge, Philippe Lamberts, în numele Grupului Verts/ALE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Marek Jurek, Paul Nuttall, în numele Grupului EFDD, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Anna Elżbieta Fotyga, Marine Le Pen, în numele Grupului ENF, și Bruno Gollnisch, neafiliat.

A PREZIDAT: Mairead McGUINNESS
Vicepreședintă

Au intervenit: Alain Lamassoure, Pervenche Berès, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Antonio Tajani, Anna Elżbieta Fotyga, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Liisa Jaakonsaari, Marielle de Sarnez, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către David Coburn, Patrick Le Hyaric, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Doru-Claudian Frunzulică, Michèle Rivasi, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Gilles Lebreton, Joëlle Bergeron, Marcel de Graaff, Diane Dodds, Marie-Christine Vergiat, care a revenit asupra observațiilor prezentate de Diane Dodds și a solicitat sesizarea Biroului (Președinta a luat act), Esteban González Pons, Enrique Guerrero Salom, Mark Demesmaeker, Sophia in 't Veld, Jean-Luc Mélenchon, Jan Philipp Albrecht și Laura Ferrara.

A PREZIDAT: Ioan Mircea PAŞCU
Vicepreședinte

Au intervenit: Harald Vilimsky, Konstantinos Papadakis, Arnaud Danjean, Knut Fleckenstein, Angel Dzhambazki, Cecilia Wikström, Rolandas Paksas, Zoltán Balczó, Monika Hohlmeier, Birgit Sippel, Bernd Lucke, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Victor Boştinaru, James Nicholson, Roberta Metsola, Josef Weidenholzer, Ruža Tomašić, Michèle Alliot-Marie, Richard Howitt, Geoffrey Van Orden, Herbert Reul, Péter Niedermüller, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Patrizia Toia, Elisabetta Gardini, Gilles Pargneaux, Nuno Melo, Tanja Fajon, Cristian Dan Preda, Pier Antonio Panzeri, Kinga Gál, Afzal Khan, Elmar Brok, Elena Valenciano, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Angelika Niebler, Brice Hortefeux, Jeroen Lenaers, Anna Maria Corazza Bildt, Michał Boni, Mariya Gabriel, Andrej Plenković, Heinz K. Becker, Philippe Juvin și Frank Engel.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Seán Kelly, Juan Fernando López Aguilar, Vicky Ford, Hilde Vautmans, Neoklis Sylikiotis, Ulrike Lunacek, Franz Obermayr și Georgios Epitideios.

Au intervenit: Dimitris Avramopoulos (membru al Comisiei) și Nicolas Schmit.

Dezbaterea s-a încheiat.

(Ședința a fost suspendată pentru câteva momente)


A PREZIDAT: Martin SCHULZ
Președinte

8. Ședință solemnă - Italia

De la 12.00 la 12.30, Parlamentul s-a reunit în ședință solemnă cu ocazia vizitei Președintelui Republicii Italiene, Sergio Mattarella.


9. Votare

Rezultatele detaliate ale voturilor (amendamente, voturi separate, voturi pe părți, ...) figurează în anexa la procesul-verbal, „Rezultatele voturilor”.

Rezultatele voturilor prin apel nominal, anexate la procesul-verbal, sunt disponibile doar în versiune electronică și pot fi consultate pe Europarl.

°
° ° °

A intervenit Notis Marias, cu privire la desfășurarea ultimelor două dezbateri de marți seara (Președintele a luat act).

°
° ° °


9.1. Proiectul de buget rectificativ nr. 8/2015: Resurse proprii - Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la poziția Consiliului privind proiectul de buget rectificativ nr. 8/2015 al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2015, Resurse proprii – Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor [13439/2015 - C8-0341/2015 - 2015/2269(BUD)] - Comisia pentru bugete. Raportoare: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0337/2015)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 1)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2015)0404)


9.2. Mobilizarea instrumentului de flexibilitate în contextul măsurilor bugetare imediate prevăzute în Agenda europeană privind migrația (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea instrumentului de flexibilitate în contextul măsurilor bugetare imediate prevăzute în Agenda europeană privind migrația, în conformitate cu punctul 12 din Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară [COM(2015)0514 - C8-0308/2015 - 2015/2264(BUD)] - Comisia pentru bugete. Raportor: José Manuel Fernandes (A8-0336/2015)

(Majoritate calificată și 3/5 din voturile exprimate)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 2)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2015)0405)


9.3. Mobilizarea Fondului de solidaritate al UE: plata unor avansuri în cadrul bugetului 2016 (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului de solidaritate al Uniunii Europene, în conformitate cu punctul 11 din Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară, pentru plata unor avansuri în cadrul bugetului 2016 [COM(2015)0281 - C8-0133/2015 - 2015/2123(BUD)] - Comisia pentru bugete. Raportor: Lefteris Christoforou (A8-0335/2015)

(Majoritate calificată și 3/5 din voturile exprimate)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 3)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2015)0406)


9.4. Procedura bugetară 2016: proiect comun (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la proiectul comun de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2016 aprobat de comitetul de conciliere în cadrul procedurii bugetare [14195/2015 - C8-0353/2015 - 2015/2132(BUD)] - Delegația Parlamentului European la Comitetul de conciliere bugetară. Raportori: José Manuel Fernandes și Gérard Deprez (A8-0333/2015)

(Majoritate calificată pentru respingerea proiectului comun)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 4)

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2015)0407)

Intervenții

După vot, Pierre Gramegna (Președintele în exercițiu al Consiliului) pentru a sublinia buna cooperarea între instituții în procedura bugetară 2016.

Înainte de semnarea bugetului pentru exercițiul financiar 2016, Președinte a făcut următoarea declarație:

„Textul comun la care s-a ajuns în comitetul de conciliere la 14 noiembrie 2015 a fost aprobat atât de Parlament, cât și de Consiliu. Procedura bugetară s-a desfășurat în conformitate cu articolul 314 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. Procedura bugetară pentru exercițiul financiar 2016 poate fi considerată, prin urmare, încheiată. Declar bugetul Uniunii pentru exercițiul financiar 2016 definitiv adoptat.”


9.5. Deciziile fiscale și alte măsuri similare sau cu efecte similare (vot)

Raport referitor la deciziile fiscale și alte măsuri similare sau cu efecte similare [2015/2066(INI)] - . Raportori: Elisa Ferreira și Michael Theurer (A8-0317/2015)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 5)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2015)0408)

Intervenții

Înaintea votării, Fabio De Masi și Philippe Lamberts, privind mandatul Comisiei speciale pentru deciziile fiscale și alte măsuri similare sau cu efecte similare. Președintele a oferit o serie de precizări.

A PREZIDAT: Rainer WIELAND
Vicepreședinte


9.6. Obiecțiune în temeiul articolului 106: acordarea unei autorizații de utilizare a ftalatului de bis(2-etilhexil) (DEHP) (vot)

Propunere de rezoluție depusă în conformitate cu articolul 106 alienatele (2) și (3) din Regulamentul de procedură, referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare XXX a Comisiei privind acordarea unei autorizații de utilizare a ftalatului de bis(2-etilhexil) (DEHP) în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului - (D041427 – 2015/2962(RSP)) – Comisia ENVI - Raportori: Pavel Poc, Kateřina Konečná, Bas Eickhout (B8-1228/2015)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 6)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2015)0409)


9.7. Prevenirea radicalizării și recrutării de cetățeni europeni de către organizații teroriste (vot)

Raport referitor la prevenirea radicalizării și recrutării de cetățeni europeni de către organizații teroriste [2015/2063(INI)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportoare: Rachida Dati (A8-0316/2015)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 7)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2015)0410)

Intervenții

Gerard Batten și Julia Reid, privind desfășurarea votării.


9.8. Cadrul strategic al UE privind sănătatea și siguranța la locul de muncă 2014-2020 (vot)

Raport referitor la Cadrul strategic al UE privind sănătatea și siguranța la locul de muncă 2014-2020 [2015/2107(INI)] - Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale. Raportor: Ole Christensen (A8-0312/2015)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 8)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2015)0411)

Intervenții

După votare, David Coburn, Richard Corbett, Jonathan Arnott, Peter van Dalen, Richard Sulík, Jonathan Arnott, Peter Lundgren și Bruno Gollnisch, despre desfășurarea votării.


10. Explicații privind votul

Explicații scrise privind votul:

Explicațiile privind votul prezentate în scris, în sensul articolului 183 din Regulamentul de procedură, figurează în stenograma prezentei ședințe.

Explicații orale privind votul:

Raport José Manuel Fernandes și Gérard Deprez - A8-0333/2015
Jiří Pospíšil, Peter Jahr și Andrejs Mamikins

Raport Elisa Ferreira și Michael Theurer - A8-0317/2015
Peter Jahr, Seán Kelly, Andrejs Mamikins, Jiří Pospíšil, Daniel Hannan și Jonathan Arnott

Raport Rachida Dati - A8-0316/2015
Tania González Peñas, Neena Gill, Franz Obermayr, Jiří Pospíšil, Csaba Sógor, Peter Jahr, Seán Kelly, Momchil Nekov, Andrejs Mamikins, Daniel Hannan, David Coburn, Jonathan Arnott și Bill Etheridge

Raport Ole Christensen - A8-0312/2015
Tania González Peñas, Sven Schulze, Paloma López Bermejo, Csaba Sógor, Peter Jahr, Peter Lundgren și Andrejs Mamikins.


11. Corectarea voturilor și intențiile de vot

Corectările voturilor și intențiile de vot figurează pe site-ul Europarl, secțiunea „Ședința plenară”, „Voturi”, „Rezultatele voturilor” (Rezultatele voturilor prin apel nominal), precum și în versiunea tipărită a anexei „Rezultatele voturilor prin apel nominal”.

Versiunea electronică de pe Europarl va fi actualizată regulat pe o perioadă de maximum două săptămâni de la data votării.

După acest termen, lista corectărilor voturilor și a intențiilor de vot va fi închisă pentru a fi tradusă și publicată în Jurnalul Oficial.


(Ședința, suspendată la 14.25, a fost reluată la 15.00.)

A PREZIDAT: Alexander Graf LAMBSDORFF
Vicepreședinte

12. Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente

Patricija Šulin a anunțat că terminalul său de vot nu a funcționat la primele 7 voturi prin apel nominal de ieri (rapoartele Claude Moraes (A8-0250/2015, A8-0251/2015 și A8-0252/2015), raportul Carlos Iturgaiz (A8-0318/2015), raportul Werner Langen (A8-0315/2015) și primele două voturi la raportul Inês Cristina Zuber (A8-0310/2015)).

István Ujhelyi a fost prezent, dar numele său nu figurează pe lista de prezență.

Procesul-verbal al ședinței precedente a fost aprobat.


13. Eliminarea violenței împotriva femeilor în UE (dezbatere)

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000126/2015) adresată de Iratxe García Pérez, în numele Comisiei FEMM, adresată Comisiei: Eliminarea violenței împotriva femeilor în UE (2015/2855(RSP)) (B8-1105/2015)

Iratxe García Pérez a dezvoltat întrebarea.

Věra Jourová (membră a Comisiei) a răspuns la întrebare.

Au intervenit: Teresa Jiménez-Becerril Barrio, în numele Grupului PPE, Maria Arena, în numele Grupului S&D, Beatrix von Storch, în numele Grupului ECR, Guy Verhofstadt, în numele Grupului ALDE, Malin Björk, în numele Grupului GUE/NGL, Jordi Sebastià, în numele Grupului Verts/ALE, Daniela Aiuto, în numele Grupului EFDD, Janice Atkinson, în numele Grupului ENF, și Diane Dodds, neafiliată.

A intervenit Věra Jourová.

Dezbaterea s-a încheiat.


14. Concluziile summitului de la Valletta din 11 și 12 noiembrie 2015 și ale summitului G20 din 15 și 16 noiembrie 2015 (dezbatere)

Declarații ale Consiliului și ale Comisiei: Concluziile summitului de la Valletta din 11 și 12 noiembrie 2015 și ale summitului G20 din 15 și 16 noiembrie 2015 (2015/2902(RSP))

Nicolas Schmit (Președintele în exercițiu al Consiliului) și Federica Mogherini (Vicepreședinta Comisiei/Înaltă Reprezentantă a Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate) au făcut declarațiile.

Au intervenit: Esteban González Pons, în numele Grupului PPE, Gianni Pittella, în numele Grupului S&D, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Patrick O'Flynn, Timothy Kirkhope, în numele Grupului ECR, Guy Verhofstadt, în numele Grupului ALDE, Kostas Chrysogonos, în numele Grupului GUE/NGL, Judith Sargentini, în numele Grupului Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo, în numele Grupului EFDD, Gerolf Annemans, în numele Grupului ENF, Eleftherios Synadinos, neafiliat, David McAllister, Knut Fleckenstein, Helga Stevens, Charles Goerens, Marie-Christine Vergiat, Ska Keller, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Marek Jurek, Petr Mach, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Liisa Jaakonsaari, Gilles Lebreton, Udo Voigt, Andrzej Grzyb, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Tibor Szanyi, și Enrique Guerrero Salom.

A PREZIDAT: Ryszard CZARNECKI
Vicepreședinte

Au intervenit: Branislav Škripek, Cecilia Wikström, Eleonora Forenza, Bodil Valero, Diane James, Mara Bizzotto, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Hilde Vautmans, Janusz Korwin-Mikke, Françoise Grossetête, Pervenche Berès, Ulrike Trebesius, Nathalie Griesbeck, Martina Anderson, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Olaf Stuger, Ulrike Lunacek, Ignazio Corrao, Mario Borghezio, Elisabetta Gardini, Tanja Fajon, Roberts Zīle, Gérard Deprez, Malin Björk, Rolandas Paksas, Vicky Maeijer, Ildikó Gáll-Pelcz, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Charles Tannock, Richard Howitt, Nikolay Barekov, Angelika Mlinar, Nikolaos Chountis, Gerard Batten, Gianluca Buonanno, Mariya Gabriel, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Tim Aker, Gilles Pargneaux, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Jadwiga Wiśniewska, Mirosław Piotrowski, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Sofia Sakorafa, Laura Ferrara, Jiří Pospíšil, Alfred Sant, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Steven Woolfe, Arne Gericke, Mike Hookem, Paulo Rangel, Kati Piri, Richard Sulík, Othmar Karas, Juan Fernando López Aguilar, Richard Ashworth, Dubravka Šuica, Tonino Picula, Jan Zahradil, Jan Olbrycht, Elly Schlein, Davor Ivo Stier, Miriam Dalli, Cristian Dan Preda, Iliana Iotova, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Ismail Ertug, Ana Gomes, László Tőkés, Andrey Kovatchev și Eduard Kukan.

A PREZIDAT: Antonio TAJANI
Vicepreședinte

Au intervenit: Alojz Peterle, Jaromír Štětina, Tunne Kelam, Stanislav Polčák și Therese Comodini Cachia.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Nicola Caputo, Ruža Tomašić, Ivan Jakovčić, Neoklis Sylikiotis, Igor Šoltes, Tim Aker și Michaela Šojdrová.

Au intervenit: Christos Stylianides (membru al Comisiei) în numele Vicepreședintelui Comisiei/ Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, și Nicolas Schmit.

Dezbaterea s-a încheiat.


15. Situația din Burundi (dezbatere)

Declarația Vicepreședintelui Comisiei/ Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate: Situația din Burundi (2015/2973(RSP))

Nicolas Schmit (Președintele în exercițiu al Consiliului) a făcut declarația în numele Vicepreședintelui Comisiei/ Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate.

Au intervenit: Joachim Zeller, în numele Grupului PPE, Kati Piri, în numele Grupului S&D, Mark Demesmaeker, în numele Grupului ECR, Hilde Vautmans, în numele Grupului ALDE, Marie-Christine Vergiat, în numele Grupului GUE/NGL, Heidi Hautala, în numele Grupului Verts/ALE, Pier Antonio Panzeri, Notis Marias, Maria Arena, Elena Valenciano și Fabio Massimo Castaldo.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Bogdan Brunon Wenta, Ivan Jakovčić, Igor Šoltes, Krzysztof Hetman și Stanislav Polčák.

Propunerile de rezoluție, care urmează să fie depuse în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, vor fi anunțate ulterior.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: perioada de sesiune decembrie II.


16. Alegerile din Myanmar (dezbatere)

Declarația Vicepreședintelui Comisiei/ Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate: Alegerile din Myanmar (2015/2974(RSP))

Nicolas Schmit (Președintele în exercițiu al Consiliului) a făcut declarația în numele Vicepreședintelui Comisiei/ Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate.

Au intervenit: Lars Adaktusson, în numele Grupului PPE, Ana Gomes, în numele Grupului S&D, Charles Tannock, în numele Grupului ECR, Alexander Graf Lambsdorff, în numele Grupului ALDE, Judith Sargentini, în numele Grupului Verts/ALE, Goffredo Maria Bettini, Julie Girling, Victor Boştinaru și Neena Gill.

A intervenit în conformitate cu procedura „catch the eye“: Eduard Kukan.

A PREZIDAT: Ryszard CZARNECKI
Vicepreședinte

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Notis Marias, Fabio Massimo Castaldo și Stanislav Polčák.

Dezbaterea s-a încheiat.


17. Componența Parlamentului

Autoritățile spaniole competente au comunicat alegerea în Parlamentul European a lui Xabier Benito Ziluaga, în locul lui Pablo Iglesias, ca deputat în Parlament, cu efect de la 25 noiembrie 2015.

Autoritățile spaniole competente au comunicat alegerea în Parlamentul European a lui María Teresa Giménez Barbat, în locul lui Fernando Maura Barandiarán, ca deputată în Parlament, cu efect de la 25 noiembrie 2015.

În conformitate cu articolul 13 din Actul 20 septembrie 1976 privind alegerea membrilor în Parlamentul European prin vot universal direct și cu articolul 4 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Parlamentul a luat act de alegerea deputaților Xabier Benito Ziluaga și María Teresa Giménez Barbat, cu efect din 25 noiembrie 2015.

În conformitate cu articolul 3 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, până la verificarea competențelor acestora și la luarea unei decizii în cazul unei eventuale contestații, Xabier Benito Ziluaga și María Teresa Giménez Barbat își preiau funcțiile în Parlament și în organele sale cu drepturi depline, cu condiția să prezinte în prealabil o declarație conform căreia nu exercită o altă funcție, incompatibilă cu cea de deputat în Parlamentul European.


18. Componența comisiilor și delegațiilor

Președintele a primit din partea Grupului GUE/NGL următoarele cereri de numire:

ITRE: Xabier Benito Ziluaga care îl înlocuiește pe Miguel Urbán Crespo

AFET: Miguel Urbán Crespo

Subcomisia pentru drepturile omului: Miguel Urbán Crespo

Delegația pentru relațiile cu țările Mercosur: Xabier Benito Ziluaga

Aceste numiri se consideră ratificate dacă nu se prezintă nicio obiecție până la aprobarea prezentului proces-verbal.


19. Situația din Georgia (dezbatere)

Declarația Vicepreședintelui Comisiei/ Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate: Situația din Georgia (2015/2975(RSP))

Christos Stylianides (membru al Comisiei) a făcut declarația în numele Vicepreședintelui Comisiei/ Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate.

Au intervenit: Jaromír Štětina, în numele Grupului PPE, Victor Boştinaru, în numele Grupului S&D, Anna Elżbieta Fotyga, în numele Grupului ECR, Javier Nart, în numele Grupului ALDE, Miloslav Ransdorf, în numele Grupului GUE/NGL, care a răspuns, de asemenea, la două întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Petras Auštrevičius și Stanislav Polčák, Heidi Hautala, în numele Grupului Verts/ALE, Jean-Luc Schaffhauser, în numele Grupului ENF, Georgios Epitideios, neafiliat, Michael Gahler, Andrejs Mamikins, Sajjad Karim, Tamás Meszerics, Andrej Plenković, Kati Piri și Agnieszka Kozłowska-Rajewicz.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Eduard Kukan, Notis Marias, Ilhan Kyuchyuk, Igor Šoltes și Stanislav Polčák.

A intervenit Christos Stylianides.

Dezbaterea s-a încheiat.


20. Situația din Moldova (dezbatere)

Declarația Vicepreședintelui Comisiei/ Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate: Situația din Moldova (2015/2976(RSP))

Christos Stylianides (membru al Comisiei) a făcut declarația în numele Vicepreședintelui Comisiei/ Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate.

Au intervenit: Elmar Brok, în numele Grupului PPE, Andi Cristea, în numele Grupului S&D, Bas Belder, în numele Grupului ECR, Petras Auštrevičius, în numele Grupului ALDE, Helmut Scholz, în numele Grupului GUE/NGL, Heidi Hautala, în numele Grupului Verts/ALE, Janusz Korwin-Mikke, neafiliat, Cristian Dan Preda, Neena Gill, Karol Karski, Jiří Maštálka, Igor Šoltes, Michael Gahler, Doru-Claudian Frunzulică, Peter Eriksson, Andrej Plenković, Siegfried Mureşan, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz și Michał Boni.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Stanislav Polčák și Notis Marias.

A intervenit Christos Stylianides.

Dezbaterea s-a încheiat.


21. Educația pentru copii în situații de urgență și de criză prelungită (dezbatere)

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000147/2015) adresată de Linda McAvan, în numele Comisiei DEVE, adresată Comisiei: Educația pentru copii în situații de urgență și de criză prelungită (2015/2977(RSP)) (B8-1108/2015)

Linda McAvan a dezvoltat întrebarea.

Christos Stylianides (membru al Comisiei) a răspuns la întrebare.

Au intervenit: Davor Ivo Stier, în numele Grupului PPE, Enrique Guerrero Salom, în numele Grupului S&D, Jana Žitňanská, în numele Grupului ECR, Beatriz Becerra Basterrechea, în numele Grupului ALDE, Lola Sánchez Caldentey, în numele Grupului GUE/NGL, Heidi Hautala, în numele Grupului Verts/ALE, Nathan Gill, în numele Grupului EFDD, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Heidi Hautala, Silvia Costa, Ángela Vallina, Caterina Chinnici, Elly Schlein, Doru-Claudian Frunzulică și Andrejs Mamikins, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Yana Toom.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Stanislav Polčák, Notis Marias și Julie Ward.

A intervenit Christos Stylianides.

Propunere de rezoluție depusă, în temeiul articolului 128 alineatul (5) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

—   Linda McAvan, în numele Comisiei DEVE, referitoare la educația pentru copii în situații de urgență și de criză prelungită (2015/2977(RSP)) (B8-1240/2015).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 11.7 al PV din 26.11.2015.


22. Ordinea de zi a următoarei ședințe

A fost stabilită ordinea de zi a ședinței din ziua următoare (documentul „Ordinea de zi” PE 571.857/OJJE).


23. Ridicarea ședinței

Ședința a fost ridicată la 23.15.

Klaus Welle

Anneli Jäätteenmäki

Secretar General

Vicepreședintă


LISTĂ DE PREZENȚĂ

Prezenți

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Helmer, Henkel, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kuneva, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Michel, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Paunova, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver

Absenți motivat

Bearder, Crowley, Engström, Konečná, Kyenge, Michels, Picierno, Trüpel, Winkler Hermann

Aviz juridic - Politica de confidențialitate