Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2015/2968(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B8-1258/2015

Разисквания :

PV 26/11/2015 - 4.1

Гласувания :

PV 26/11/2015 - 11.1

Приети текстове :

P8_TA(2015)0412

Протокол
Четвъртък, 26 ноември 2015 г. - Страсбург

4.1. Афганистан и по-специално убийствата в провинция Забул
CRE

Предложения за резолюция B8-1258/2015, B8-1261/2015, B8-1264/2015, B8-1265/2015, B8-1270/2015, B8-1272/2015 и B8-1276/2015 (2015/2968(RSP))

Bodil Valero, Ignazio Corrao, Mark Demesmaeker, Tomáš Zdechovský, Petras Auštrevičius и Pier Antonio Panzeri представиха предложенията за резолюции.

Изказа се Jaromír Štětina, от името на групата PPE.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ildikó GÁLL-PELCZ
Заместник-председател

Изказаха се: Afzal Khan, от името на групата S&D, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Jonathan Arnott, Javier Couso Permuy, от името на групата GUE/NGL, Eva Joly, от името на групата Verts/ALE, Udo Voigt, независим член на ЕП, Stanislav Polčák, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Bodil Valero, Dimitrios Papadimoulis и Pavel Svoboda.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Michaela Šojdrová, Notis Marias, Илхан Кючюк и Patricija Šulin.

Изказа се Кристалина Георгиева (заместник-председател на Комисията).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 11.1 от протокола от 26.11.2015.

Правна информация - Политика за поверителност