Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2015/2968(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B8-1258/2015

Debatter :

PV 26/11/2015 - 4.1

Omröstningar :

PV 26/11/2015 - 11.1

Antagna texter :

P8_TA(2015)0412

Protokoll
Torsdagen den 26 november 2015 - Strasbourg

4.1. Afghanistan, särskilt dödandet i Zabulprovinsen
CRE

Resolutionsförslag B8-1258/2015, B8-1261/2015, B8-1264/2015, B8-1265/2015, B8-1270/2015, B8-1272/2015 och B8-1276/2015 (2015/2968(RSP))

Bodil Valero, Ignazio Corrao, Mark Demesmaeker, Tomáš Zdechovský, Petras Auštrevičius och Pier Antonio Panzeri redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Jaromír Štětina för PPE-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Ildikó GÁLL-PELCZ
Vice talman

Talare: Afzal Khan för S&D-gruppen som även besvarade en fråga ("blått kort") från Jonathan Arnott, Javier Couso Permuy för GUE/NGL-gruppen, Eva Joly för Verts/ALE-gruppen, Udo Voigt, grupplös, Stanislav Polčák, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Bodil Valero, Dimitrios Papadimoulis och Pavel Svoboda.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Michaela Šojdrová, Notis Marias, Ilhan Kyuchyuk och Patricija Šulin.

Talare: Kristalina Georgieva (vice ordförande för kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 11.1 i protokollet av den 26.11.2015.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy