Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Neljapäev, 26. november 2015 - Strasbourg

6. Nõukogu esimese lugemise seisukohad
Istungi stenogramm

Vastavalt kodukorra artikli 64 lõikele 1 teatas asepresident et on nõukogult saanud järgmised ühised seisukohad koos nende vastuvõtmise põhjenduste ja komisjoni seisukohaga:

- Nõukogu esimese lugemise seisukoht eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 207/2009 ühenduse kaubamärgi kohta ja komisjoni määrust (EÜ) nr 2868/95 (millega rakendatakse nõukogu määrust (EÜ) nr 40/94 ühenduse kaubamärgi kohta) ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni määrus (EÜ) nr 2869/95 siseturu harmoneerimisametile makstavate lõivude kohta (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) (10373/1/2015 - C8-0351/2015 – 2013/0088(COD)) - 13511/2015 - COM(2015)0589)

edasi saadetud vastutavale komisjonile: JURI

- Nõukogu esimese lugemise seisukoht eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (uuesti sõnastatud) (10374/1/2015 - C8-0352/2015 – 2013/0089(COD)) - 13514/2015 - COM(2015)0588)

edasi saadetud vastutavale komisjonile: JURI

Seisukoha vastuvõtmiseks parlamendile antud kolmekuulist tähtaega arvestatakse alates järgmisest päevast, 27. novembris 2015.

°
° ° °

Sõna võttis Inês Cristina Zuber selle kohta, et kodukorra artikli 135 kohaselt esitatud resolutsiooni ettepanekute kohta ei saa esitada hääletuse selgitusi.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika