Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2015. november 26., Csütörtök - Strasbourg

6. A Tanács álláspontja az első olvasatban
Szó szerinti jegyzőkönyv

Az elnök az eljárási szabályzat 64. cikke (1) bekezdésének megfelelően bejelenti, hogy kézhez kapta a Tanács álláspontjait, valamint az indokolásokat, amelyek a Tanácsot az álláspontok elfogadásához vezették, és a Bizottság álláspontját az alábbiakra vonatkozóan:

- A Tanács álláspontja első olvasatban a közösségi védjegyről szóló 207/2009/EK tanácsi rendelet és a közösségi védjegyről szóló 40/94/EK tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló 2868/95/EK bizottsági rendelet módosításáról, valamint a Belső Piaci Harmonizációs Hivatalnak (védjegyek és formatervezési minták) fizetendő díjakról szóló 2869/95/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadása céljából (10373/1/2015 - C8-0351/2015 – 2013/0088(COD) - 13511/2015 - COM(2015)0589)

utalva illetékes: JURI

- A Tanács álláspontja első olvasatban a védjegyekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadása céljából (átdolgozás) (10374/1/2015 - C8-0352/2015 – 2013/0089(COD) - 13514/2015 - COM(2015)0588)

utalva illetékes: JURI

Álláspontja elfogadásához a Parlament rendelkezésére álló három hónapos határidő első napja eszerint a holnapi nap, 2015. november 27.

°
° ° °

Felszólal: Inês Cristina Zuber arról, hogy nem lehet szavazatindokolásokat benyújtani az eljárási szabályzat 135. cikke alapján benyújtott állásfoglalási indítványokhoz.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat