Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 26 Νοεμβρίου 2015 - Στρασβούργο

7. Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών

Κατόπιν αιτήματος της Ομάδας ALDE, το Σώμα επικυρώνει τα ακόλουθα αιτήματα διορισμού:

επιτροπή CULT: María Teresa Giménez Barbat

Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τις χώρες του Μαγκρέμπ και την ΄Ενωση του Αραβικού Μαγκρέμπ: María Teresa Giménez Barbat

Αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση της Ένωσης για τη Μεσόγειο: María Teresa Giménez Barbat

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου