Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 26 Νοεμβρίου 2015 - Στρασβούργο

8. Προσχώρηση του Ισημερινού στην συμφωνία εμπορίου μεταξύ της ΕΕ και της Κολομβίας και του Περού (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)

Δήλωση της Επιτροπής: Προσχώρηση του Ισημερινού στην συμφωνία εμπορίου μεταξύ της ΕΕ και της Κολομβίας και του Περού (2015/2656(RSP))

Η συζήτηση διεξήχθη στις 23 Νοεμβρίου 2015 (σημείο 13 των Συνοπτικών Πρακτικών της 23.11.2015).

Πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

—   Helmut Scholz, εξ ονόματος της Επιτροπής INTA, σχετικά με την προσχώρηση του Ισημερινού στη συμφωνία εμπορίου που συνάφθηκε μεταξύ της ΕΕ και των κρατών μελών της, αφενός, και της Κολομβίας και του Περού, αφετέρου (2015/2656(RSP)) (B8-1241/2015).

Ψηφοφορία: σημείο 11.5 των Συνοπτικών Πρακτικών της 26.11.2015.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου