Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Torstai 26. marraskuuta 2015 - Strasbourg

9. Uusi eläinten hyvinvointia koskeva strategia vuosille 2016–2020 (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)

Suullisesti vastattava kysymys (O-000141/2015): Czesław Adam Siekierski AGRI-valiokunnan puolesta komissiolle: Uusi eläinten hyvinvointia koskeva strategia vuosille 2016-2020 (2015/2957(RSP)) (B8-1107/2015)

Keskustelu käytiin 23. marraskuuta 2015 (23.11.2015 pidetyn istunnon pöytäkirja, kohta 14).

Työjärjestyksen 128 artiklan 5 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

—   Fredrick Federley ja Ivan Jakovčić ALDE-ryhmän puolesta uudesta eläinten hyvinvointia koskevasta strategiasta vuosille 2016–2020 2015/2957(RSP) (B8-1278/2015)

—   Marco Zullo, Marco Affronte, Eleonora Evi, Fabio Massimo Castaldo ja Isabella Adinolfi EFDD-ryhmän puolesta eläinten hyvinvoinnista 2015/2957(RSP) (B8-1279/2015)

—   Albert Deß, Michel Dantin, Marijana Petir, Peter Jahr, Angélique Delahaye, Elisabeth Köstinger, Herbert Dorfmann, Norbert Lins, Sofia Ribeiro, Nuno Melo, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Annie Schreijer-Pierik, Mairead McGuinness, Vladimir Urutchev, Daniel Buda, Ramón Luis Valcárcel Siso, Anna Maria Corazza Bildt ja Norbert Erdős PPE-ryhmän puolesta uudesta eläinten hyvinvointia koskevasta strategiasta vuosille 2016–2020 2015/2957(RSP) (B8-1280/2015)

—   Stefan Eck, Anja Hazekamp, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Helmut Scholz, Sabine Lösing, Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou ja Kostadinka Kuneva GUE/NGL-ryhmän puolesta, Keith Taylor ja Bart Staes Verts/ALE-ryhmän puolesta ja Janusz Wojciechowski ECR-ryhmän puolesta uudesta eläinten hyvinvointia koskevasta strategiasta vuosille 2016–2020 2015/2957(RSP) (B8-1281/2015)

—   Paolo De Castro S&D-ryhmän puolesta uudesta eläinten hyvinvointia koskevasta strategiasta vuosille 2016–2020 (2015/2957(RSP)) (B8-1282/2015)

—   James Nicholson, Richard Ashworth, Daniel Dalton ja Julie Girling ECR-ryhmän puolesta eläinten hyvinvointia koskevasta strategiasta (2015/2957(RSP)) (B8-1283/2015).

Äänestys: istunnon pöytäkirja 26.11.2015, kohta 11.6.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö