Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2015. november 26., Csütörtök - Strasbourg

9. A 2016 és 2020 közötti időszakra szóló állatjóléti stratégia (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok)

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-000141/2015), felteszi: Czesław Adam Siekierski, az AGRI bizottság nevében, a Bizottsághoz: A 2016 és 2020 közötti időszakra szóló új állatjóléti stratégia (2015/2957(RSP)) (B8-1107/2015)

A vita időpontja: 2015. november 23. (2015.11.23-i jegyzőkönyv, 14. pont ).

A vita lezárásaként az eljárási szabályzat 128. cikkének (5) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok:

—   Fredrick Federley és Ivan Jakovčić, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, a 2016–2020 közötti időszakra szóló új állatjóléti stratégiáról 2015/2957(RSP) (B8-1278/2015);

—   Marco Zullo, Marco Affronte, Eleonora Evi, Fabio Massimo Castaldo és Isabella Adinolfi, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, az állatjólétről 2015/2957(RSP) (B8-1279/2015);

—   Albert Deß, Michel Dantin, Marijana Petir, Peter Jahr, Angélique Delahaye, Elisabeth Köstinger, Herbert Dorfmann, Norbert Lins, Sofia Ribeiro, Nuno Melo, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Annie Schreijer-Pierik, Mairead McGuinness, Vladimir Urutchev, Daniel Buda, Ramón Luis Valcárcel Siso, Anna Maria Corazza Bildt és Norbert Erdős, a PPE képviselőcsoport nevében, a 2016–2020 közötti időszakra szóló új állatjóléti stratégiáról 2015/2957(RSP) (B8-1280/2015);

—   Stefan Eck, Anja Hazekamp, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Helmut Scholz, Sabine Lösing, Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou és Kostadinka Kuneva, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Keith Taylor és Bart Staes, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében és Janusz Wojciechowski, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, a 2016–2020 közötti időszakra szóló új állatjóléti stratégiáról 2015/2957(RSP) (B8-1281/2015);

—   Paolo De Castro, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, a 2016–2020 közötti időszakra szóló új állatjóléti stratégiáról 2015/2957(RSP) (B8-1282/2015);

—   James Nicholson, Richard Ashworth, Daniel Dalton és Julie Girling, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, az állatjóléti stratégiáról 2015/2957(RSP) (B8-1283/2015).

Szavazás: 2015.11.26-i jegyzőkönyv, 11.6. pont .

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat