Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Ketvirtadienis, 2015 m. lapkričio 26 d. - Strasbūras

9. Naujoji 2016-2020 m. gyvūnų gerovės strategija (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000141/2015), kurį pateikė Czesław Adam Siekierski AGRI komiteto vardu Komisijai: Naujoji 2016-2020 m. gyvūnų gerovės strategija (2015/2957(RSP)) (B8-1107/2015)

Diskusijos buvo surengtos 2015 m. lapkričio 23 d. (2015 11 23 protokolo 14 punktas).

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, pateikti po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnio 5 dalį:

—   Fredrick Federley ir Ivan Jakovčić ALDE frakcijos vardu dėl naujosios 2016–2020 m. gyvūnų gerovės strategijos 2015/2957(RSP) (B8-1278/2015);

—   Marco Zullo, Marco Affronte, Eleonora Evi, Fabio Massimo Castaldo ir Isabella Adinolfi EFDD frakcijos vardu dėl gyvūnų gerovės 2015/2957(RSP) (B8-1279/2015);

—   Albert Deß, Michel Dantin, Marijana Petir, Peter Jahr, Angélique Delahaye, Elisabeth Köstinger, Herbert Dorfmann, Norbert Lins, Sofia Ribeiro, Nuno Melo, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Annie Schreijer-Pierik, Mairead McGuinness, Vladimir Urutchev, Daniel Buda, Ramón Luis Valcárcel Siso, Anna Maria Corazza Bildt ir Norbert Erdős PPE frakcijos vardu dėl naujosios 2016–2020 m. gyvūnų gerovės strategijos 2015/2957(RSP) (B8-1280/2015);

—   Stefan Eck, Anja Hazekamp, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Helmut Scholz, Sabine Lösing, Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou ir Kostadinka Kuneva GUE/NGL frakcijos vardu, Keith Taylor ir Bart Staes Verts/ALE frakcijos vardu ir Janusz Wojciechowski ECR frakcijos vardu dėl naujosios 2016–2020 m. gyvūnų gerovės strategijos 2015/2957(RSP) (B8-1281/2015);

—   Paolo De Castro S&D frakcijos vardu dėl naujosios 2016–2020 m. gyvūnų gerovės strategijos 2015/2957(RSP) (B8-1282/2015);

—   James Nicholson, Richard Ashworth, Daniel Dalton ir Julie Girling ECR frakcijos vardu dėl gyvūnų gerovės strategijos (2015/2957(RSP)) (B8-1283/2015).

Balsavimas: 2015 11 26 protokolo 11.6 punktas.

Teisinė informacija - Privatumo politika