Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Četrtek, 26. november 2015 - Strasbourg

9. Nova strategija za dobrobit živali za obdobje 2016–2020 (vloženi predlogi resolucij)

Vprašanje za ustni odgovor (O-000141/2015) ki ga je postavil Czesław Adam Siekierski, v imenu odbora AGRI, Komisiji: Nova strategija za dobro počutje živali za obdobje 2016-2020 (2015/2957(RSP)) (B8-1107/2015)

Razprava je potekala 23. novembra 2015 (točka 14 zapisnika z dne 23.11.2015).

Vloženi predlogi resolucij, s katerimi se v skladu s členom 128(5) Poslovnika zaključi razprava:

—   Fredrick Federley in Ivan Jakovčić v imenu skupine ALDE, o novi strategiji za dobrobit živali za obdobje 2016–2020 2015/2957(RSP) (B8-1278/2015);

—   Marco Zullo, Marco Affronte, Eleonora Evi, Fabio Massimo Castaldo in Isabella Adinolfi v imenu skupine EFDD, o dobrobiti živali 2015/2957(RSP) (B8-1279/2015);

—   Albert Deß, Michel Dantin, Marijana Petir, Peter Jahr, Angélique Delahaye, Elisabeth Köstinger, Herbert Dorfmann, Norbert Lins, Sofia Ribeiro, Nuno Melo, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Annie Schreijer-Pierik, Mairead McGuinness, Vladimir Urutchev, Daniel Buda, Ramón Luis Valcárcel Siso, Anna Maria Corazza Bildt in Norbert Erdős, v imenu skupine PPE, o novi strategiji za dobrobit živali za obdobje 2016–2020 2015/2957(RSP) (B8-1280/2015);

—   Stefan Eck, Anja Hazekamp, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Helmut Scholz, Sabine Lösing, Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou in Kostadinka Kuneva v imenu skupine GUE/NGL, Keith Taylor in Bart Staes v imenu skupine Verts/ALE in Janusz Wojciechowski v imenu skupine ECR, o novi strategiji za dobrobit živali za obdobje 2016–2020 2015/2957(RSP) (B8-1281/2015);

—   Paolo De Castro v imenu skupine S&D, o novi strategiji za dobrobit živali za obdobje 2016–2020 2015/2957(RSP) (B8-1282/2015);

—   James Nicholson, Richard Ashworth, Daniel Dalton in Julie Girling v imenu skupine ECR, o strategiji za dobrobit živali 2015/2957(RSP) (B8-1283/2015).

Glasovanje: točka 11.6 zapisnika z dne 26.11.2015.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov