Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Neljapäev, 26. november 2015 - Strasbourg

10. 2014.-2020. aasta ühtekuuluvuspoliitika lihtsustamine ja tulemuslikkuse tõstmine (esitatud resolutsiooni ettepanekud)

Suuliselt vastatav küsimus (O-000127/2015), mille esitas(id) Iskra Mihaylova REGI komisjoni nimel komisjonile: 2014.2020. aasta ühtekuuluvuspoliitika lihtsustamine ja tulemuslikkuse tõstmine (2015/2772(RSP)) (B8-1103/2015)

Arutelu toimus 27. oktoobril 2015 (27.10.2015 protokolli punkt 14).

Kodukorra artikli 128 lõike 5 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanek:

—   Iskra Mihaylova, Andrey Novakov, Constanze Krehl, Tomasz Piotr Poręba, Ivan Jakovčić, Younous Omarjee, Monika Vana ja Rosa D'Amato REGI komisjoni nimel: 2014.–2020. aasta ühtekuuluvuspoliitika lihtsustamise ja tulemuslikkuse suurendamise kohta (2015/2772(RSP)) (B8-1231/2015).

Hääletus: 26.11.2015protokoll punkt 11.8.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika