Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Ceturtdiena, 2015. gada 26. novembris - Strasbūra

10. Virzība uz 2014.–2020. gada kohēzijas politikas vienkāršošanu un orientēšanu uz rezultātiem (iesniegtie rezolūciju priekšlikumi)

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000127/2015) un kuru uzdeva Iskra Mihaylova REGI komitejas vārdā Komisijai: Ceļā uz vienkāršošanu un orientēšanos uz veiktspēju kohēzijas politikā 2014.-2020. gadā (2015/2772(RSP)) (B8-1103/2015).

Debates notika 2015. gada 27. oktobrī (27.10.2015. protokola 14. punkts).

Rezolūcijas priekšlikums, kas saskaņā ar Reglamenta 128. panta 5. punktu ir iesniegts debašu noslēgumā:

—   Iskra Mihaylova, Andrey Novakov, Constanze Krehl, Tomasz Piotr Poręba, Ivan Jakovčić, Younous Omarjee, Monika Vana un Rosa D'Amato REGI komitejas vārdā — par virzību uz 2014.–2020. gada kohēzijas politikas vienkāršošanu un orientēšanu uz rezultātiem (2015/2772(RSP)) (B8-1231/2015).

Balsojums: 26.11.2015. protokola 11.8. punkts.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika