Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Donderdag 26 november 2015 - Straatsburg

10. Naar vereenvoudiging en prestatiegerichtheid van het cohesiebeleid 2014-2020 (ingediende ontwerpresoluties)

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000127/2015) van Iskra Mihaylova, namens de Commissie REGI, aan de Commissie: Naar vereenvoudiging en prestatiegerichtheid van het cohesiebeleid 2014-2020 (2015/2772(RSP)) (B8-1103/2015)

Het debat heeft op 27 oktober 2015 plaatsgevonden (punt 14 van de notulen van 27.10.2015).

Ontwerpresolutie, ingediend overeenkomstig artikel 128, lid 5, van het Reglement, tot besluit van het debat:

—   Iskra Mihaylova, Andrey Novakov, Constanze Krehl, Tomasz Piotr Poręba, Ivan Jakovčić, Younous Omarjee, Monika Vana en Rosa D'Amato, namens de Commissie REGI, over "Naar vereenvoudiging en prestatiegerichtheid van het cohesiebeleid 2014-2020" (2015/2772(RSP)) (B8-1231/2015).

Stemming: punt 11.8 van de notulen van 26.11.2015.

Juridische mededeling - Privacybeleid