Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Joi, 26 noiembrie 2015 - Strasbourg

10. In direcția simplificării și a orientării către performanță a politicii de coeziune pentru perioada 2014-2020 (propuneri de rezoluție depuse)

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000127/2015) adresată de Iskra Mihaylova, în numele Comisiei REGI, adresată Comisiei: In direcția simplificării și a orientării către performanță a politicii de coeziune pentru perioada 2014-2020 (B8-1103/2015)

Dezbaterea a avut loc la 27 octombrie 2015 (punctul 14 al PV din 27.10.2015).

Propunere de rezoluție depusă, în temeiul articolului 128 alineatul (5) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

—   Iskra Mihaylova, Andrey Novakov, Constanze Krehl, Tomasz Piotr Poręba, Ivan Jakovčić, Younous Omarjee, Monika Vana și Rosa D'Amato, în numele Comisiei REGI, referitoare la tema simplificării și a orientării către performanță a politicii de coeziune în perioada 2014-2020 (2015/2772(RSP)) (B8-1231/2015).

Vot: punctul 11.8 al PV din 26.11.2015.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate