Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Štvrtok, 26. novembra 2015 - Štrasburg

10. Snaha o zjednodušenie a zameranie na výkonnosť v politike súdržnosti na obdobie 2014 – 2020 (predložené návrhy uznesení)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000127/2015), ktorú položila Iskra Mihaylova v mene výboru REGI pre Komisiu: Snaha o zjednodušenie a zameraniu na výkonnosť v politike súdržnosti na obdobie 2014 - 2020 (2015/2772(RSP)) (B8-1103/2015)

Rozprava sa konala 27. októbra 2015 (bod 14 zápisnice zo dňa 27.10.2015).

Návrh uznesenia predložený na základe článku 128 ods. 5 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

—   Iskra Mihaylova, Andrey Novakov, Constanze Krehl, Tomasz Piotr Poręba, Ivan Jakovčić, Younous Omarjee, Monika Vana a Rosa D'Amato v mene výboru REGI o snahe o zjednodušenie a zameraniu na výkonnosť v politike súdržnosti na obdobie 2014 – 2020 (2015/2772(RSP)) (B8-1231/2015).

Hlasovanie: bod 11.8 zápisnice zo dňa 26.11.2015.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia