Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2015/2957(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

RC-B8-1278/2015

Debaty :

Głosowanie :

PV 26/11/2015 - 11.6

Teksty przyjęte :

P8_TA(2015)0417

Protokół
Czwartek, 26 listopada 2015 r. - Strasburg

11.6. Strategia dotycząca dobrostanu zwierząt na lata 2016–2020 (głosowanie)

Projekty rezolucji B8-1278/2015, B8-1279/2015, B8-1280/2015, B8-1281/2015, B8-1282/2015 i B8-1283/2015 (2015/2957(RSP))

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 6)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B8-1278/2015

(zastępujący B8-1278/2015, B8-1280/2015, B8-1282/2015 i B8-1283/2015):

złożony przez następujących posłów:

—   Albert Deß, Franc Bogovič, Sofia Ribeiro, Marijana Petir, Nuno Melo, Daniel Buda, Mairead McGuinness, Elisabeth Köstinger, Roberta Metsola, Pilar Ayuso, Norbert Lins, Peter Jahr, Ramón Luis Valcárcel Siso, Emil Radev, Annie Schreijer-Pierik, w imieniu grupy politycznej PPE,

—   Paolo De Castro, Isabelle Thomas, Eric Andrieu, Clara Eugenia Aguilera García, Viorica Dăncilă, Karin Kadenbach, Michela Giuffrida, Marlene Mizzi, Jeppe Kofod, Paul Brannen, Nicola Caputo, Maria Noichl, Marc Tarabella, Jean-Paul Denanot, Momchil Nekov, Ricardo Serrão Santos, Tibor Szanyi, David Martin, w imieniu grupy S&D,

—   James Nicholson, Janusz Wojciechowski, Richard Ashworth, Daniel Dalton, Jørn Dohrmann, Angel Dzhambazki, Rikke Karlsson, Valdemar Tomaševski, w imieniu grupy ECR,

—   Fredrick Federley, Jasenko Selimovic, Ivan Jakovčić, Frédérique Ries, Jens Rohde, Ulrike Müller, Hannu Takkula, w imieniu grupy politycznej ALDE.

Przyjęto (P8_TA(2015)0417)

(Projekty rezolucji B8-1279/2015 i B8-1281/2015 stały się bezprzedmiotowe.)

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności