Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/2772(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

O-000127/2015 (B8-1103/2015)

Συζήτηση :

PV 27/10/2015 - 14
CRE 27/10/2015 - 14

Ψηφοφορία :

PV 26/11/2015 - 11.8

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 26 Νοεμβρίου 2015 - Στρασβούργο

11.8. Απλούστευση και προσανατολισμός με γνώμονα τις επιδόσεις στην πολιτική συνοχής για την περίοδο 2014-2020 (ψηφοφορία)

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000127/2015) που κατέθεσε η Iskra Mihaylova, εξ ονόματος της Επιτροπής REGI, προς την Επιτροπή: Μέτρα με στόχο την απλούστευση και τον προσανατολισμό με γνώμονα τις επιδόσεις στην πολιτική συνοχής για την περίοδο 2014-2020 (2015/2772(RSP)) (B8-1103/2015)

Η συζήτηση διεξήχθη στις 27 Οκτωβρίου 2015 (σημείο 14 των Συνοπτικών Πρακτικών της 27.10.2015).

Η πρόταση ψηφίσματος ανακοινώθηκε στις 26 Νοεμβρίου 2015 (σημείο 10 των Συνοπτικών Πρακτικών της 26.11.2015).

Πρόταση ψηφίσματος B8-1231/2015 (2015/2772(RSP))

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 8)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2015)0419)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου