Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 26 Νοεμβρίου 2015 - Στρασβούργο
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Αναφορές
 3.Παρουσίαση της ετήσιας έκθεσης του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου - 2014 (συζήτηση)
 4.Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των δικαιωμάτων του ανθρώπου, της δημοκρατίας και των αρχών του κράτους δικαίου (συζήτηση)
  
4.1.Αφγανιστάν, ειδικότερα οι δολοφονίες στην επαρχία Zabul
  
4.2.Καμπότζη
  
4.3.Ελευθερία της έκφρασης στο Μπαγκλαντές
 5.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 6.Θέσεις του Συμβουλίου κατά την 1η ανάγνωση
 7.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών
 8.Προσχώρηση του Ισημερινού στην συμφωνία εμπορίου μεταξύ της ΕΕ και της Κολομβίας και του Περού (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)
 9.Νέα στρατηγική για την καλή διαβίωση των ζώων 2016-2020 (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)
 10.Απλούστευση και προσανατολισμός με γνώμονα τις επιδόσεις στην πολιτική συνοχής για την περίοδο 2014-2020 (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)
 11.Ώρα των ψηφοφοριών
  
11.1.Αφγανιστάν, ειδικότερα οι δολοφονίες στην επαρχία Zabul (ψηφοφορία)
  
11.2.Καμπότζη (ψηφοφορία)
  
11.3.Ελευθερία της έκφρασης στο Μπαγκλαντές (ψηφοφορία)
  
11.4.Κατάσταση προόδου της αναπτυξιακής ατζέντας της Ντόχα ενόψει της 10ης Υπουργικής Διάσκεψης του ΠΟΕ (ψηφοφορία)
  
11.5.Προσχώρηση του Ισημερινού στην συμφωνία εμπορίου μεταξύ της ΕΕ και της Κολομβίας και του Περού (ψηφοφορία)
  
11.6.Νέα στρατηγική για την καλή διαβίωση των ζώων 2016-2020 (ψηφοφορία)
  
11.7.Εκπαίδευση των παιδιών σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και κρίσεις μεγάλης διάρκειας (ψηφοφορία)
  
11.8.Απλούστευση και προσανατολισμός με γνώμονα τις επιδόσεις στην πολιτική συνοχής για την περίοδο 2014-2020 (ψηφοφορία)
 12.Αιτιολογήσεις ψήφου
 13.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 14.Κατάθεση εγγράφων
 15.Αποφάσεις που αφορούν ορισμένα έγγραφα
 16.Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση
 17.Χρονοδιάγραμμα των επόμενων συνεδριάσεων
 18.Διακοπή της συνόδου
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ
Συνοπτικά πρακτικά (302 kb) Κατάσταση παρόντων (61 kb)    Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (2292 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (300 kb) Κατάσταση παρόντων (37 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (35 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (125 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (316 kb) Κατάσταση παρόντων (70 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (561 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (2321 kb) 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου