Vorige 
 Volgende 
NotulenStemmingenHoofdelijke stemmingAangenomen tekstenVolledige verslagen
Notulen
Donderdag 26 november 2015 - Straatsburg
 1.Opening van de vergadering
 2.Verzoekschriften
 3.Presentatie van het jaarverslag 2014 van de Rekenkamer (debat)
 4.Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (debat)
  
4.1.Afghanistan, met name de moorden in de provincie Zabul
  
4.2.Cambodja
  
4.3.Vrijheid van meningsuiting in Bangladesh
 5.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 6.Standpunten van de Raad in eerste lezing
 7.Samenstelling commissies en delegaties
 8.Toetreding van Ecuador tot de handelsovereenkomst tussen de EU en Colombia en Peru (ingediende ontwerpresoluties)
 9.Een nieuwe dierenwelzijnstrategie voor de periode 2016-2020 (ingediende ontwerpresoluties)
 10.Naar vereenvoudiging en prestatiegerichtheid van het cohesiebeleid 2014-2020 (ingediende ontwerpresoluties)
 11.Stemmingen
  
11.1.Afghanistan, met name de moorden in de provincie Zabul (stemming)
  
11.2.Cambodja (stemming)
  
11.3.Vrijheid van meningsuiting in Bangladesh (stemming)
  
11.4.Stand van zaken van de Doha-ontwikkelingsagenda in het licht van de tiende Ministeriële Conferentie van de WTO (stemming)
  
11.5.Toetreding van Ecuador tot de handelsovereenkomst tussen de EU en Colombia en Peru (stemming)
  
11.6.Een nieuwe dierenwelzijnstrategie voor de periode 2016-2020 (stemming)
  
11.7.Onderwijs voor kinderen in noodsituaties en aanhoudende crises (stemming)
  
11.8.Naar vereenvoudiging en prestatiegerichtheid van het cohesiebeleid 2014-2020 (stemming)
 12.Stemverklaringen
 13.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 14.Ingekomen stukken
 15.Besluiten inzake bepaalde documenten
 16.Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten
 17.Rooster van de volgende vergaderingen
 18.Onderbreking van de zitting
 PRESENTIELIJST
Notulen (272 kb) Presentielijst (60 kb)    Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (2292 kb) 
 
Notulen (253 kb) Presentielijst (36 kb) Stemmingsuitslagen (31 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (121 kb) 
 
Notulen (301 kb) Presentielijst (61 kb) Stemmingsuitslagen (356 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (2239 kb) 
Juridische mededeling - Privacybeleid