Seznam 
Zápis
PDF 298kWORD 283k
Čtvrtek, 26. listopadu 2015 - Štrasburk
1.Zahájení denního zasedání
 2.Petice
 3.Představení výroční zprávy Účetního dvora – 2014 (rozprava)
 4.Rozprava o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (rozprava)
  
4.1.Afghánistán, zvláště zabíjení v provincii Zábul
  
4.2.Kambodža
  
4.3.Svoboda projevu v Bangladéši
 5.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 6.Postoje Rady v 1. čtení
 7.Členství ve výborech a delegacích
 8.Přistoupení Ekvádoru k dohodě o obchodu EU-Peru a Kolumbie (předložené návrhy usnesení)
 9.Nová strategie v oblasti dobrých životních podmínek zvířat pro období 2016–2020 (předložené návrhy usnesení)
 10.Snaha o zjednodušení a orientaci na výkonnost v politice soudržnosti na období 2014–2020 (předložené návrhy usnesení)
 11.Hlasování
  
11.1.Afghánistán, zvláště zabíjení v provincii Zábul (hlasování)
  
11.2.Kambodža (hlasování)
  
11.3.Svoboda projevu v Bangladéši (hlasování)
  
11.4.Aktuální situace, pokud jde o rozvojový program z Dohá, v kontextu desátého zasedání Konference ministrů Světové obchodní organizace (hlasování)
  
11.5.Přistoupení Ekvádoru k dohodě o obchodu EU-Peru a Kolumbie (hlasování)
  
11.6.Nová strategie v oblasti dobrých životních podmínek zvířat pro období 2016–2020 (hlasování)
  
11.7.Vzdělávání dětí v mimořádných situacích a ve vleklých krizích (hlasování)
  
11.8.Snaha o zjednodušení a orientaci na výkonnost v politice soudržnosti na období 2014–2020 (hlasování)
 12.Vysvětlení hlasování
 13.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 14.Předložení dokumentů
 15.Rozhodnutí o určitých dokumentech
 16.Předání textů přijatých během zasedání
 17.Termíny příštích zasedání
 18.Přerušení zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA


ZÁPIS

ČTVRTEK 26. LISTOPADU 2015

PŘEDSEDNICTVÍ: Sylvie GUILLAUME
místopředsedkyně

1. Zahájení denního zasedání

Denní zasedání bylo zahájeno v 9:00.


2. Petice

Následující petice, které byly v níže uvedené dny zapsány do rejstříku, byly předány příslušnému výboru podle čl. 215 odst. 6 jednacího řádu.

Dne 25. listopadu 2015

(*) (č. 1059/2015); (*) (č. 1060/2015); Gerardus Bernardus Loohuis (č. 1061/2015); (*) (č. 1062/2015); José Ángel Ruiz Ancio (č. 1063/2015); Panagiotis Leliatsos (č. 1064/2015); Antonio Macías Reina (č. 1065/2015); (*) (č. 1066/2015); Encarna Polvillo Rodríguez (č. 1067/2015); (*) (č. 1068/2015); (*) (č. 1069/2015); Marta Pozo Mendoza (č. 1070/2015); (*) (č. 1071/2015); (*) (č. 1072/2015); (*) (č. 1073/2015); (*) (č. 1074/2015); (*) (č. 1075/2015); Flavio Miccono (č. 1076/2015); (*) (č. 1077/2015); Marta González Sainz (č. 1078/2015); (*) (č. 1079/2015); (*) (č. 1080/2015); (*) (č. 1081/2015); (*) (č. 1082/2015); (*) (č. 1083/2015); (*) (č. 1084/2015); (*) (č. 1085/2015); (*) (č. 1086/2015); Pablo Navarro Montes (č. 1087/2015); (*) (č. 1088/2015); (*) (č. 1089/2015); Coralba Florinda Bonazza (č. 1090/2015); Macarena Camacho Espinosa (č. 1091/2015); (*) (č. 1092/2015); Christian Frener (č. 1093/2015); (*) (č. 1094/2015); (*) (č. 1095/2015); (*) (č. 1096/2015); (*) (č. 1097/2015); Sergio Martín Ciudad (č. 1098/2015); (*) (č. 1099/2015); Sara Zavarella (č. 1100/2015); (*) (č. 1101/2015); (*) (č. 1102/2015); (*) (č. 1103/2015); Daniela Ilieva (č. 1104/2015); (*) (č. 1105/2015); (*) (č. 1106/2015); Marco Di Marco (č. 1107/2015); (*) (č. 1108/2015); (*) (č. 1109/2015); Nikolai Goldschmidt (č. 1110/2015); (*) (č. 1111/2015); Samuel Martín-Sosa (Ecologistas en Acción) (č. 1112/2015); (*) (č. 1113/2015); Jan-Erik Hansen (č. 1114/2015); Lionel Vuillaume (č. 1115/2015); (*) (č. 1116/2015); Dr. Francesco Dati (č. 1117/2015); Luis Enseñat Martín (č. 1118/2015); (*) (č. 1119/2015); (*) (č. 1120/2015); (*) (č. 1121/2015); (*) (č. 1122/2015); (*) (č. 1123/2015); (*) (č. 1124/2015); (*) (č. 1125/2015); (*) (č. 1126/2015); (*) (č. 1127/2015); (*) (č. 1128/2015); Beatriz Pérez Martínez (č. 1129/2015); Flavio Miccono (č. 1130/2015); (*) (č. 1131/2015); (*) (č. 1132/2015); (*) (č. 1133/2015); (*) (č. 1134/2015); Massimo D'Agostino (č. 1135/2015); (*) (č. 1136/2015); (*) (č. 1137/2015); (*) (č. 1138/2015); (*) (č. 1139/2015); Mark Van Gelder (č. 1140/2015); Marion Nestorov (č. 1141/2015); (*) (č. 1142/2015); (*) (č. 1143/2015); (*) (č. 1144/2015); (*) (č. 1145/2015); (*) (č. 1146/2015); (*) (č. 1147/2015); (*) (č. 1148/2015); (*) (č. 1149/2015); Barbara Montebelli (č. 1150/2015); (*) (č. 1151/2015); (*) (č. 1152/2015).

(*) jméno autora nebylo zveřejněno


3. Představení výroční zprávy Účetního dvora – 2014 (rozprava)

Představení výroční zprávy Účetního dvora – 2014 (2015/2852(RSP))

Vítor Manuel da Silva Caldeira (Předseda Účetního dvora) uvedl zprávu.

Vystoupila Kristalina Georgieva (místopředsedkyně Komise).

Vystoupili: Claudia Schmidt za skupinu PPE, Inés Ayala Sender za skupinu S&D, Ryszard Czarnecki za skupinu ECR, Martina Dlabajová za skupinu ALDE, Dennis de Jong za skupinu GUE/NGL, Bart Staes za skupinu Verts/ALE, Marco Valli za skupinu EFDD, Steeve Briois za skupinu ENF, Eleftherios Synadinos – nezařazený poslanec, Markus Pieper, Derek Vaughan, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Maria Grapini, Richard Ashworth, Nedzhmi Ali, Igor Šoltes, Jonathan Arnott, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Inés Ayala Sender, Olaf Stuger, Marian-Jean Marinescu, Georgi Pirinski, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Olaf Stuger, Richard Sulík, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller, Jens Geier, Pirkko Ruohonen-Lerner, Tomáš Zdechovský, Bogusław Liberadzki, Petri Sarvamaa, Ingeborg Gräßle a Verónica Lope Fontagné.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Ivana Maletić, Zigmantas Balčytis, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Barbara Kappel, Patricija Šulin, Gerolf Annemans a Tibor Szanyi.

Vystoupili: Kristalina Georgieva a Vítor Manuel da Silva Caldeira.

Rozprava skončila.


4. Rozprava o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (rozprava)

(Pokud jde o názvy a autory návrhů usnesení, viz bod 2 zápisu ze dne 24.11.2015.)


4.1. Afghánistán, zvláště zabíjení v provincii Zábul

Návrhy usnesení B8-1258/2015, B8-1261/2015, B8-1264/2015, B8-1265/2015, B8-1270/2015, B8-1272/2015 a B8-1276/2015 (2015/2968(RSP))

Bodil Valero, Ignazio Corrao, Mark Demesmaeker, Tomáš Zdechovský, Petras Auštrevičius a Pier Antonio Panzeri uvedli návrhy usnesení.

Vystoupil Jaromír Štětina za skupinu PPE.

PŘEDSEDNICTVÍ: Ildikó GÁLL-PELCZ
místopředsedkyně

Vystoupili: Afzal Khan za skupinu S&D, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Jonathan Arnott, Javier Couso Permuy za skupinu GUE/NGL, Eva Joly za skupinu Verts/ALE, Udo Voigt – nezařazený poslanec, Stanislav Polčák, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Bodil Valero, Dimitrios Papadimoulis a Pavel Svoboda.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Michaela Šojdrová, Notis Marias, Ilhan Kyuchyuk a Patricija Šulin.

Vystoupila Kristalina Georgieva (místopředsedkyně Komise).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 11.1 zápisu ze dne 26.11.2015.


4.2. Kambodža

Návrhy usnesení B8-1263/2015, B8-1267/2015, B8-1268/2015, B8-1271/2015, B8-1273/2015, B8-1274/2015 a B8-1277/2015 (2015/2969(RSP))

Kazimierz Michał Ujazdowski, Ignazio Corrao, Bogdan Brunon Wenta, Cecilia Wikström, Pier Antonio Panzeri a Marie-Christine Vergiat uvedli návrhy usnesení.

Vystoupili: Jiří Pospíšil za skupinu PPE, Josef Weidenholzer za skupinu S&D, Ivan Jakovčić za skupinu ALDE, Csaba Sógor a Marc Tarabella.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Seán Kelly, Jean-Paul Denanot, Notis Marias, Ramon Tremosa i Balcells a Stanislav Polčák.

Vystoupila Kristalina Georgieva (místopředsedkyně Komise).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 11.2 zápisu ze dne 26.11.2015.


4.3. Svoboda projevu v Bangladéši

Návrhy usnesení B8-1257/2015, B8-1259/2015, B8-1260/2015, B8-1262/2015, B8-1266/2015, B8-1269/2015 a B8-1275/2015 (2015/2970(RSP))

Jean Lambert, Ignazio Corrao, Charles Tannock, Cristian Dan Preda, Dita Charanzová, Pier Antonio Panzeri, Pier Antonio Panzeri a Lola Sánchez Caldentey uvedli návrhy usnesení.

Vystoupili: Seán Kelly za skupinu PPE, Richard Howitt za skupinu S&D, Karol Karski za skupinu ECR, Beatriz Becerra Basterrechea za skupinu ALDE, Lynn Boylan za skupinu GUE/NGL, Diane James za skupinu EFDD, Lampros Fountoulis – nezařazený poslanec, Neena Gill a Monica Macovei.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Jiří Pospíšil, Notis Marias, Ivan Jakovčić a Stanislav Polčák.

Vystoupila Kristalina Georgieva (místopředsedkyně Komise).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 11.3 zápisu ze dne 26.11.2015.

(Denní zasedání bylo před hlasováním na chvíli přerušeno.)


PŘEDSEDNICTVÍ: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
místopředsedkyně

5. Schválení zápisu z předchozího denního zasedání

Zápis z předchozího denního zasedání byl schválen.


6. Postoje Rady v 1. čtení

Předsedající oznámil, že na základě čl. 64 odst. 1 jednacího řádu obdržel níže uvedené postoje Rady, odůvodnění jejich přijetí a rovněž postoj Komise k:

- nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 207/2009 o ochranné známce Společenství a nařízení Komise (ES) č. 2868/95, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 40/94 o ochranné známce Společenství, a zrušuje nařízení Komise (ES) č. 2869/95 o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (10373/1/2015 - C8-0351/2015 - 2013/0088(COD) - 13511/2015 - COM(2015)0589)

předáno příslušný výbor: JURI

- postoj Rady v prvním čtení k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách (přepracované znění) (10374/1/2015 - C8-0352/2015 - 2013/0089(COD) - 13514/2015 - COM(2015)0588)

předáno příslušný výbor: JURI

Tříměsíční lhůta poskytnutá Parlamentu k přijetí stanoviska začne běžet zítra, dne 27. listopadu 2015.

°
° ° °

Vystoupila Inês Cristina Zuber ke skutečnosti, že k návrhům usnesení předloženým podle článku 135 jednacího řádu není možno vystoupit s vysvětlením hlasování.


7. Členství ve výborech a delegacích

Parlament na žádost skupiny ALDE schválil tato jmenování:

výbor CULT: María Teresa Giménez Barbat

Delegace pro vztahy se zeměmi Maghrebu a Arabskou maghrebskou unií: María Teresa Giménez Barbat

Delegace v Parlamentním shromáždění Unie pro Středomoří: María Teresa Giménez Barbat.


8. Přistoupení Ekvádoru k dohodě o obchodu EU-Peru a Kolumbie (předložené návrhy usnesení)

Prohlášení Komise: Přistoupení Ekvádoru k dohodě o obchodu EU-Peru a Kolumbie (2015/2656(RSP))

Rozprava se konala dne 23. listopadu 2015 (bod 13 zápisu ze dne 23.11.2015).

Návrh usnesení předložený v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu na závěr rozpravy:

—   Helmut Scholz za výbor INTA o přidružení Ekvádoru k Obchodní dohodě uzavřené mezi EU a jejími členskými státy a Kolumbií a Peru (2015/2656(RSP)) (B8-1241/2015).

Hlasování: bod 11.5 zápisu ze dne 26.11.2015.


9. Nová strategie v oblasti dobrých životních podmínek zvířat pro období 2016–2020 (předložené návrhy usnesení)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000141/2015), kterou pokládá Czesław Adam Siekierski za výbor AGRI Komisi: Nová strategie v oblasti dobrých životních podmínek zvířat pro období 2016–2020 (2015/2957(RSP)) (B8-1107/2015)

Rozprava se konala dne 23. listopadu 2015 (bod 14 zápisu ze dne 23.11.2015).

Návrhy usnesení předložené v souladu s čl. 128 odst. 5 jednacího řádu na závěr rozpravy:

—   Fredrick Federley a Ivan Jakovčić za skupinu ALDE o nové strategii v oblasti dobrých životních podmínek zvířat pro období 2016–2020 (2015/2957(RSP)) (B8-1278/2015);

—   Marco Zullo, Marco Affronte, Eleonora Evi, Fabio Massimo Castaldo a Isabella Adinolfi za skupinu EFDD o dobrých životních podmínkách zvířat (2015/2957(RSP)) (B8-1279/2015);

—   Albert Deß, Michel Dantin, Marijana Petir, Peter Jahr, Angélique Delahaye, Elisabeth Köstinger, Herbert Dorfmann, Norbert Lins, Sofia Ribeiro, Nuno Melo, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Annie Schreijer-Pierik, Mairead McGuinness, Vladimir Urutchev, Daniel Buda, Ramón Luis Valcárcel Siso, Anna Maria Corazza Bildt a Norbert Erdős za skupinu PPE o nové strategii v oblasti dobrých životních podmínek zvířat na období 2016–2020 (2015/2957(RSP)) (B8-1280/2015);

—   Stefan Eck, Anja Hazekamp, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Helmut Scholz, Sabine Lösing, Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou a Kostadinka Kuneva za skupinu GUE/NGL, Keith Taylor a Bart Staes za skupinu Verts/ALE a Janusz Wojciechowski za skupinu ECR o nové strategii v oblasti dobrých životních podmínek zvířat na období 2016–2020 (2015/2957(RSP)) (B8-1281/2015);

—   Paolo De Castro za skupinu S&D o nové strategii v oblasti dobrých životních podmínek zvířat na období 2016–2020 (2015/2957(RSP)) (B8-1282/2015);

—   James Nicholson, Richard Ashworth, Daniel Dalton a Julie Girling za skupinu ECR o strategii v oblasti dobrých životních podmínek zvířat (2015/2957(RSP)) (B8-1283/2015).

Hlasování: bod 11.6 zápisu ze dne 26.11.2015.


10. Snaha o zjednodušení a orientaci na výkonnost v politice soudržnosti na období 2014–2020 (předložené návrhy usnesení)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000127/2015), kterou pokládá Iskra Mihaylova za výbor REGI Komisi: Snaha o zjednodušení a orientaci na výkonnost v politice soudržnosti na období 2014-2020 (2015/2772(RSP)) (B8-1103/2015)

Rozprava se konala dne 27. října 2015 (bod 14 zápisu ze dne 27.10.2015).

Návrh usnesení předložený v souladu s čl. 128 odst. 5 jednacího řádu na závěr rozpravy:

—   Iskra Mihaylova, Andrey Novakov, Constanze Krehl, Tomasz Piotr Poręba, Ivan Jakovčić, Younous Omarjee, Monika Vana a Rosa D'Amato za výbor REGI o snaze o zjednodušení a orientaci na výkonnost v politice soudržnosti na období 2014–2020 (2015/2772(RSP)) (B8-1231/2015).

Hlasování: bod 11.8 zápisu ze dne 26.11.2015.


11. Hlasování

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ zápisu.

Výsledky jmenovitého hlasování uvedené v příloze zápisu jsou k dispozici pouze v elektronické formě a lze je konzultovat na internetových stránkách Europarl.


11.1. Afghánistán, zvláště zabíjení v provincii Zábul (hlasování)

Návrhy usnesení B8-1258/2015, B8-1261/2015, B8-1264/2015, B8-1265/2015, B8-1270/2015, B8-1272/2015 a B8-1276/2015 (2015/2968(RSP))

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 1)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B8-1258/2015

(nahrazující B8-1258/2015, B8-1261/2015, B8-1264/2015, B8-1265/2015, B8-1270/2015 a B8-1272/2015):

předložen těmito poslanci:

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Elmar Brok, Arnaud Danjean, Andrzej Grzyb, Davor Ivo Stier, Andrej Plenković, Patricija Šulin, József Nagy, Eduard Kukan, Bogdan Brunon Wenta, Milan Zver, Jarosław Wałęsa, Giovanni La Via, Jiří Pospíšil, Joachim Zeller, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Ildikó Gáll-Pelcz, Andrey Kovatchev, Tunne Kelam, Michaela Šojdrová, Tadeusz Zwiefka, Jaromír Štětina, Lefteris Christoforou, Jeroen Lenaers, Luděk Niedermayer, Marijana Petir, Dubravka Šuica, Adam Szejnfeld, Therese Comodini Cachia, Inese Vaidere, Brian Hayes, Stanislav Polčák, Claude Rolin, Ivana Maletić, Ramón Luis Valcárcel Siso, László Tőkés, Roberta Metsola, Thomas Mann za skupinu PPE,

—   Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Elena Valenciano, Maria Arena, Eric Andrieu, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Caterina Chinnici, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Isabella De Monte, Damian Drăghici, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Neena Gill, Maria Grapini, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Miapetra Kumpula-Natri, Javi López, Krystyna Łybacka, Andrejs Mamikins, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Vincent Peillon, Tonino Picula, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Monika Smolková, Renato Soru, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Patrizia Toia, István Ujhelyi, Julie Ward, Pina Picierno za skupinu S&D,

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Raffaele Fitto, Beatrix von Storch, Angel Dzhambazki, Karol Karski, Ryszard Antoni Legutko, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Geoffrey Van Orden, Branislav Škripek, Jana Žitňanská za skupinu ECR,

—   Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Dita Charanzová, Izaskun Bilbao Barandica, Filiz Hyusmenova, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Ramon Tremosa i Balcells, Juan Carlos Girauta Vidal, Ilhan Kyuchyuk, Beatriz Becerra Basterrechea, Nedzhmi Ali, Philippe De Backer, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Pavel Telička, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, Valentinas Mazuronis za skupinu ALDE,

—   Bodil Valero, Eva Joly, Heidi Hautala, Maria Heubuch, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Jean Lambert za skupinu Verts/ALE,

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini za skupinu EFDD.

přijat (P8_TA(2015)0412)

(Návrh usnesení B8-1276/2015 se nebere v potaz.)


11.2. Kambodža (hlasování)

Návrhy usnesení B8-1263/2015, B8-1267/2015, B8-1268/2015, B8-1271/2015, B8-1273/2015, B8-1274/2015 a B8-1277/2015 (2015/2969(RSP))

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 2)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B8-1263/2015

(nahrazující B8-1263/2015, B8-1267/2015, B8-1268/2015, B8-1271/2015, B8-1273/2015, B8-1274/2015 a B8-1277/2015):

předložen těmito poslanci:

—   Cristian Dan Preda, Jeroen Lenaers, Elmar Brok, Andrzej Grzyb, Davor Ivo Stier, Andrej Plenković, Patricija Šulin, József Nagy, Eduard Kukan, Bogdan Brunon Wenta, Milan Zver, Jarosław Wałęsa, Giovanni La Via, Jiří Pospíšil, Joachim Zeller, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Ildikó Gáll-Pelcz, Andrey Kovatchev, Tunne Kelam, Tadeusz Zwiefka, Csaba Sógor, Lefteris Christoforou, Luděk Niedermayer, Marijana Petir, Dubravka Šuica, Adam Szejnfeld, Tomáš Zdechovský, Therese Comodini Cachia, Inese Vaidere, Krzysztof Hetman, Brian Hayes, Stanislav Polčák, Claude Rolin, Ivana Maletić, László Tőkés, Roberta Metsola, Thomas Mann za skupinu PPE,

—   Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Elena Valenciano, Eric Andrieu, Maria Arena, Hugues Bayet, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Caterina Chinnici, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Damian Drăghici, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Neena Gill, Maria Grapini, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod Javi López, Miapetra Kumpula-Natri, Krystyna Łybacka, Andrejs Mamikins, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Vincent Peillon, Tonino Picula, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Monika Smolková, Renato Soru, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Patrizia Toia, István Ujhelyi, Julie Ward za skupinu S&D,

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Karol Karski, Ryszard Antoni Legutko, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Geoffrey Van Orden, Branislav Škripek, Angel Dzhambazki, Valdemar Tomaševski, Raffaele Fitto za skupinu ECR,

—   Cecilia Wikström, Filiz Hyusmenova, Izaskun Bilbao Barandica, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Ramon Tremosa i Balcells, Juan Carlos Girauta Vidal, Marietje Schaake, Ilhan Kyuchyuk, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Nedzhmi Ali, Philippe De Backer, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Valentinas Mazuronis za skupinu ALDE,

—   Marie-Christine Vergiat, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Helmut Scholz, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee za skupinu GUE/NGL,

—   Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Maria Heubuch, Igor Šoltes, Bodil Valero, Davor Škrlec za skupinu Verts/ALE,

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Marco Zanni za skupinu EFDD.

přijat (P8_TA(2015)0413)


11.3. Svoboda projevu v Bangladéši (hlasování)

Návrhy usnesení B8-1257/2015, B8-1259/2015, B8-1260/2015, B8-1262/2015, B8-1266/2015, B8-1269/2015 a B8-1275/2015 (2015/2970(RSP))

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 3)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B8-1257/2015

(nahrazující B8-1257/2015, B8-1259/2015, B8-1260/2015, B8-1262/2015, B8-1266/2015, B8-1269/2015 a B8-1275/2015):

předložen těmito poslanci:

—   Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Andrzej Grzyb, Davor Ivo Stier, Andrej Plenković, Patricija Šulin, József Nagy, Eduard Kukan, Bogdan Brunon Wenta, Milan Zver, Giovanni La Via, Jiří Pospíšil, Joachim Zeller, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Ildikó Gáll-Pelcz, Andrey Kovatchev, Tunne Kelam, Tadeusz Zwiefka, Jaromír Štětina, Csaba Sógor, Lefteris Christoforou, Luděk Niedermayer, Marijana Petir, Dubravka Šuica, Adam Szejnfeld, Tomáš Zdechovský, Jeroen Lenaers, Therese Comodini Cachia, Inese Vaidere, Krzysztof Hetman, Brian Hayes, Stanislav Polčák, Claude Rolin, Ivana Maletić, László Tőkés, Roberta Metsola, Thomas Mann za skupinu PPE,

—   Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Elena Valenciano, Eric Andrieu, Maria Arena, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Caterina Chinnici, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Isabella De Monte, Damian Drăghici, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Neena Gill, Maria Grapini, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Miapetra Kumpula-Natri, Javi López, Krystyna Łybacka, Andrejs Mamikins, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Vincent Peillon, Tonino Picula, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Monika Smolková, Renato Soru, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, István Ujhelyi, Julie Ward za skupinu S&D,

—   Mark Demesmaeker, Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Anna Elżbieta Fotyga, Karol Karski, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Beatrix von Storch, Raffaele Fitto, Angel Dzhambazki, Jana Žitňanská za skupinu ECR,

—   Marietje Schaake, Juan Carlos Girauta Vidal, Dita Charanzová, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Petras Auštrevičius, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Philippe De Backer, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, Filiz Hyusmenova, Kaja Kallas, Valentinas Mazuronis za skupinu ALDE,

—   Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Younous Omarjee, Curzio Maltese, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos za skupinu GUE/NGL,

—   Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Igor Šoltes, Bodil Valero, Davor Škrlec za skupinu Verts/ALE,

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Eleonora Evi za skupinu EFDD.

přijat (P8_TA(2015)0414)

Vystoupení

Cecilia Wikström, aby upozornila, že na galerii pro návštěvníky sedí vůdce kambodžské opozice Sam Rainsy.


11.4. Aktuální situace, pokud jde o rozvojový program z Dohá, v kontextu desátého zasedání Konference ministrů Světové obchodní organizace (hlasování)

Návrh usnesení B8-1230/2015 (2015/2632(RSP))

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 4)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2015)0415)


11.5. Přistoupení Ekvádoru k dohodě o obchodu EU-Peru a Kolumbie (hlasování)

Návrh usnesení B8-1241/2015 (2015/2656(RSP))

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 5)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2015)0416)


11.6. Nová strategie v oblasti dobrých životních podmínek zvířat pro období 2016–2020 (hlasování)

Návrhy usnesení B8-1278/2015, B8-1279/2015, B8-1280/2015, B8-1281/2015, B8-1282/2015 a B8-1283/2015 (2015/2957(RSP))

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 6)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B8-1278/2015

(nahrazující B8-1278/2015, B8-1280/2015, B8-1282/2015 a B8-1283/2015):

předložen těmito poslanci:

—   Albert Deß, Franc Bogovič, Sofia Ribeiro, Marijana Petir, Nuno Melo, Daniel Buda, Mairead McGuinness, Elisabeth Köstinger, Roberta Metsola, Pilar Ayuso, Norbert Lins, Peter Jahr, Ramón Luis Valcárcel Siso, Emil Radev, Annie Schreijer-Pierik za skupinu PPE,

—   Paolo De Castro, Isabelle Thomas, Eric Andrieu, Clara Eugenia Aguilera García, Viorica Dăncilă, Karin Kadenbach, Michela Giuffrida, Marlene Mizzi, Jeppe Kofod, Paul Brannen, Nicola Caputo, Maria Noichl, Marc Tarabella, Jean-Paul Denanot, Momchil Nekov, Ricardo Serrão Santos, Tibor Szanyi, David Martin za skupinu S&D,

—   James Nicholson, Janusz Wojciechowski, Richard Ashworth, Daniel Dalton, Jørn Dohrmann, Angel Dzhambazki, Rikke Karlsson, Valdemar Tomaševski za skupinu ECR,

—   Fredrick Federley, Jasenko Selimovic, Ivan Jakovčić, Frédérique Ries, Jens Rohde, Ulrike Müller, Hannu Takkula za skupinu ALDE.

přijat (P8_TA(2015)0417)

(Návrhy usnesení B8-1279/2015 a B8-1281/2015 se neberou v potaz.)


11.7. Vzdělávání dětí v mimořádných situacích a ve vleklých krizích (hlasování)

Návrh usnesení B8-1240/2015 (2015/2977(RSP))

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 7)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2015)0418)


11.8. Snaha o zjednodušení a orientaci na výkonnost v politice soudržnosti na období 2014–2020 (hlasování)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000127/2015), kterou pokládá Iskra Mihaylova za výbor REGI Komisi: Snaha o zjednodušení a orientaci na výkonnost v politice soudržnosti na období 2014-2020 (2015/2772(RSP)) (B8-1103/2015)

Rozprava se konala dne 27. října 2015 (bod 14 zápisu ze dne 27.10.2015).

Návrh usnesení byl oznámen dne 26. listopadu 2015 (bod 10 zápisu ze dne 26.11.2015).

Návrh usnesení B8-1231/2015 (2015/2772(RSP))

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 8)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2015)0419)


12. Vysvětlení hlasování

Písemná vysvětlení hlasování:

Vysvětlení hlasování podaná písemně se zahrnou do doslovného záznamu z tohoto zasedání podle článku 183 jednacího řádu.

Ústní vysvětlení hlasování:

Aktuální situace, pokud jde o rozvojový program z Dohá, v kontextu desátého zasedání Konference ministrů Světové obchodní organizace - (2015/2632(RSP)) - B8-1230/2015
Andrejs Mamikins, Seán Kelly, Steven Woolfe a Daniel Hannan

Přistoupení Ekvádoru k dohodě o obchodu EU-Peru a Kolumbie - (2015/2656(RSP)) - B8-1241/2015
Peter Jahr, Daniel Hannan a Andrejs Mamikins

Nová strategie v oblasti dobrých životních podmínek zvířat pro období 2016–2020 - (2015/2957(RSP)) - B8-1278/2015
Eleonora Evi, Jiří Pospíšil, Peter Jahr, Seán Kelly, Stanislav Polčák, Daniel Hannan, Andrejs Mamikins a Bogdan Andrzej Zdrojewski

Vzdělávání dětí v mimořádných situacích a ve vleklých krizích - (2015/2977(RSP)) - B8-1240/2015
Seán Kelly, Stanislav Polčák a Andrejs Mamikins

Snaha o zjednodušení a orientaci na výkonnost v politice soudržnosti na období 2014–2020 - (2015/2772(RSP)) - B8-1231/2015
Seán Kelly, Stanislav Polčák, Maria Spyraki a Andrejs Mamikins.


13. Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat jsou uvedeny na internetových stránkách Europarl, „Plenární zasedání“, „Hlasování“, „Výsledky hlasování“ (Výsledky jmenovitého hlasování). V tištěné formě jsou součástí přílohy „Výsledky jmenovitého hlasování“.

Elektronická forma na internetových stránkách Europarl bude pravidelně aktualizována po dobu nejvýše dvou týdnů po dni, kdy se konalo hlasování.

Po uplynutí této lhůty bude seznam oprav hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat uzavřen tak, aby mohl být přeložen a zveřejněn v Úředním věstníku.


14. Předložení dokumentů

Byly předloženy tyto dokumenty:

1) z Rady a Komise

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o evropských statistikách cen zemního plynu a elektřiny a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/92/ES ze dne 22. října 2008 o postupu v rámci Společenství pro zvýšení transparentnosti cen plynu a elektřiny účtovaných konečným průmyslovým velkoodběratelům (COM(2015)0496 - C8-0357/2015 - 2015/0239(COD))

předáno

příslušný výbor :

ITRE

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o přenesení pravomoci rozhodovat v prvním stupni spory mezi Unií a jejími zaměstnanci na Tribunál Evropské unie (N8-0110/2015 - C8-0367/2015 - 2015/0906(COD))

předáno

příslušný výbor :

JURI

stanovisko :

AFCO

2) od poslanců

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o nových drogách (B8-1099/2015)

předáno

příslušný výbor :

LIBE

stanovisko :

ENVI

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o plýtvání potravinami (B8-1100/2015)

předáno

příslušný výbor :

AGRI

stanovisko :

ENVI

- Clara Eugenia Aguilera García a Nicola Caputo. Návrh usnesení o zemědělství chránícím půdu (B8-1122/2015)

předáno

příslušný výbor :

AGRI

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o Světovém dni výživy (B8-1123/2015)

předáno

příslušný výbor :

AGRI

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o Světovém dni zraku (B8-1124/2015)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o přijetí opatření k usnadnění přístupu k nástrojům mikrofinancování (B8-1125/2015)

předáno

příslušný výbor :

EMPL

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o boji proti padělání v Itálii a Evropské unii (B8-1126/2015)

předáno

příslušný výbor :

IMCO

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o nebezpečí organizace ISIS v Turecku a na Blízkém východě (B8-1127/2015)

předáno

příslušný výbor :

AFET

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o respektování chráněných označení zemědělských produktů v EU (B8-1128/2015)

předáno

příslušný výbor :

AGRI

stanovisko :

IMCO

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o ochraně benátské a italské rýže s CHZO proti nekalé asijské konkurenci (B8-1129/2015)

předáno

příslušný výbor :

INTA

stanovisko :

AGRI

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o naléhavosti poskytnutí pomoci benátskému zemědělství z prostředků SZP (B8-1130/2015)

předáno

příslušný výbor :

AGRI

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o zlepšení a rozšíření podmínek přístupu pro mladé lidi s mentálním a tělesným postižením k programu Erasmus+ (B8-1131/2015)

předáno

příslušný výbor :

CULT

stanovisko :

EMPL

- Louis Aliot, Gerolf Annemans, Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Mario Borghezio, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Aymeric Chauprade, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Barbara Kappel, Marine Le Pen, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Vicky Maeijer, Dominique Martin, Michał Marusik, Bernard Monot, Sophie Montel, Joëlle Mélin, Florian Philippot, Jean-Luc Schaffhauser, Olaf Stuger, Mylène Troszczynski, Marcel de Graaff a Stanisław Żółtek. Návrh usnesení o zamezení tomu, aby byly evropské strukturální fondy jakkoli přeprogramovány ve prospěch infrastruktury pro přijímání nelegálních migrantů (B8-1132/2015)

předáno

příslušný výbor :

REGI

stanovisko :

LIBE

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o malých a středních podnicích (B8-1133/2015)

předáno

příslušný výbor :

ITRE

- Marie-Christine Arnautu, Louis Aliot, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Gianluca Buonanno, Aymeric Chauprade, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Marine Le Pen, Gilles Lebreton, Dominique Martin, Bernard Monot, Sophie Montel, Joëlle Mélin, Florian Philippot, Jean-Luc Schaffhauser a Mylène Troszczynski. Návrh usnesení o zohlednění a respektování demokratických projevů vůle občanů: respektovat švýcarské referendum o omezení přistěhovalectví (B8-1134/2015)

předáno

příslušný výbor :

AFET

stanovisko :

LIBE

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o projektu Ombrina Mare 2 a těžbě u pobřeží (B8-1135/2015)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

stanovisko :

TRAN

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o koordinaci policejních sil na evropské úrovni v případech sportovních událostí, jež představují riziko výtržností (B8-1136/2015)

předáno

příslušný výbor :

LIBE

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o MSP a místních subjektech postižených přírodními katastrofami (B8-1137/2015)

předáno

příslušný výbor :

ITRE

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o udržitelné spotřebě ryb (B8-1138/2015)

předáno

příslušný výbor :

DEVE

stanovisko :

PECH

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o potravinové intoleranci (B8-1139/2015)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o aktualizaci údajů o výskytu obezity v Evropě (B8-1140/2015)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

stanovisko :

ITRE

- Nicola Caputo. Návrh usnesení o „digitální dani“ (B8-1141/2015)

předáno

příslušný výbor :

ECON

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o Mezinárodním roku zeleniny (B8-1142/2015)

předáno

příslušný výbor :

AGRI

- Richard Sulík. Návrh usnesení o výjimkách z povinného zjišťování pro mikropodniky (B8-1143/2015)

předáno

příslušný výbor :

ITRE

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o fúzi bank Banca popolare di Marostica a Volksbank a o přerušení služeb poskytovaných klientům (B8-1144/2015)

předáno

příslušný výbor :

ECON

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o poškozování značky Made in Italy v důsledku používání mléka v prášku (B8-1145/2015)

předáno

příslušný výbor :

AGRI

stanovisko :

IMCO

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o podpoře producentů kiwi v Benátsku (B8-1153/2015)

předáno

příslušný výbor :

AGRI

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o rovném zacházení s evropskými spotřebiteli v souvislosti s nabídkou zboží a služeb na jednotném trhu (B8-1154/2015)

předáno

příslušný výbor :

IMCO

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o dodržování právních předpisů EU při udělování pokut za kvóty na mléko v Itálii v období 2014–2015 (B8-1155/2015)

předáno

příslušný výbor :

AGRI

- Steeve Briois, Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh a Gilles Lebreton. Návrh usnesení o lovu žraloků pro kosmetické účely (B8-1156/2015)

předáno

příslušný výbor :

PECH

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o transparentnosti označování evropských mléčných výrobků (B8-1158/2015)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

stanovisko :

IMCO

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o globálním oteplování (B8-1159/2015)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o prudkých lijácích, které postihly jižní Itálii (B8-1160/2015)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

stanovisko :

REGI

- Gianluca Buonanno. Návrh usnesení o mozkové mrtvici a potřebě zajistit odpovídající nemocniční zařízení a podporu pro rodinné příslušníky pacientů (B8-1161/2015)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Návrh usnesení o fiskálních politikách a ekonomickém oživení: nepřekonatelný logický rozpor (B8-1162/2015)

předáno

příslušný výbor :

ECON

- Gianluca Buonanno. Návrh usnesení o bezúročném hypotečním úvěru (B8-1163/2015)

předáno

příslušný výbor :

ECON

- Gianluca Buonanno. Návrh usnesení o opatřeních, která je třeba přijmout na podporu vývozu EU (B8-1164/2015)

předáno

příslušný výbor :

INTA

- Dominique Bilde, Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh usnesení o dopadu eura a jednotného trhu na francouzské průmyslové podniky (B8-1165/2015)

předáno

příslušný výbor :

ECON

- Dominique Bilde, Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh usnesení o ekonomických potížích Air France (B8-1166/2015)

předáno

příslušný výbor :

TRAN

- Dominique Bilde, Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh usnesení o ukončení postupu přistoupení Turecka k Evropské unii (B8-1167/2015)

předáno

příslušný výbor :

AFET

- Dominique Bilde, Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh usnesení o revizi nařízení (EU) č. 1408/2013, která by umožnila zemědělcům v kolektivním insolvenčním řízení získat státní půjčky (B8-1168/2015)

předáno

příslušný výbor :

AGRI

- Dominique Bilde, Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh usnesení o politikách deregulace trhu práce v Evropské unii (B8-1169/2015)

předáno

příslušný výbor :

EMPL

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Philippe Loiseau a Sophie Montel. Návrh usnesení o podpoře odvětví chovu (B8-1170/2015)

předáno

příslušný výbor :

AGRI

stanovisko :

INTA

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o propasti mezi vzděláváním a pracovním procesem (B8-1171/2015)

předáno

příslušný výbor :

CULT

stanovisko :

EMPL

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o rizicích, která představuje čínské zemědělství nepodléhající kontrole (B8-1172/2015)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o přístupu ke spravedlnosti (B8-1173/2015)

předáno

příslušný výbor :

LIBE

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o vytvoření projektů zaměřených na zajištění větší informovanosti o možnostech mobility, které nabízí síť EURES (B8-1174/2015)

předáno

příslušný výbor :

EMPL

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o nových způsobech léčby duševních onemocnění (B8-1175/2015)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o podpoře malých a středních podniků věnujících se činnostem učňovské výchovy (B8-1176/2015)

předáno

příslušný výbor :

EMPL

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o hloubkové studii o výhodách a zdravotních rizikách spojených s používáním doplňků stravy (B8-1177/2015)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Návrh usnesení o tom, že Itálie zaujímá na indexu sociální spravedlnosti (Social Justice Index) z 28 zemí 25. místo (B8-1178/2015)

předáno

příslušný výbor :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Návrh usnesení o nezákonném účtování tzv. „administrativních“ poplatků ze strany leteckých společností za použití kreditních karet (B8-1179/2015)

předáno

příslušný výbor :

IMCO

- Dominique Bilde, Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh usnesení o provádění Junckerova investičního plánu (B8-1180/2015)

předáno

příslušný výbor :

ECON

stanovisko :

BUDG

- Dominique Bilde, Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh usnesení o požadavcích na prodloužení věku odchodu do důchodu v doporučeních Komise a Rady (B8-1181/2015)

předáno

příslušný výbor :

EMPL

stanovisko :

ECON

- Dominique Bilde, Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh usnesení o komunikačních nákladech Komise na rok 2016 (B8-1182/2015)

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Dominique Bilde, Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh usnesení o obnovení demokracie v evropských zemích (B8-1183/2015)

předáno

příslušný výbor :

AFCO

- Dominique Bilde, Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh usnesení o úloze Komise v rámci skandálu „Volkswagen“ (B8-1184/2015)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

stanovisko :

ITRE

- Gianluca Buonanno. Návrh usnesení o situaci v oblasti lidských práv v Turecku: zahanbující nečinnost Evropské komise (B8-1185/2015)

předáno

příslušný výbor :

AFET

- Gianluca Buonanno. Návrh usnesení o poskytnutí peněz občanům za účelem stimulace ekonomiky (tzv. helicopter drop) (B8-1186/2015)

předáno

příslušný výbor :

ECON

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o výzvách spojených s ekonomikou sdílení, zejména v odvětví cestovního ruchu (B8-1187/2015)

předáno

příslušný výbor :

TRAN

- Dominique Bilde, Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh usnesení o zrušení směrnice 2009/81/ES o zadávání veřejných zakázek v oblasti obrany a bezpečnosti (B8-1188/2015)

předáno

příslušný výbor :

AFET

stanovisko :

IMCO

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o užívání „nových drog“ (B8-1189/2015)

předáno

příslušný výbor :

LIBE

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o vytvoření rozšířeného systému pojištění pro malé a střední podniky postižené přírodními katastrofami (B8-1191/2015)

předáno

příslušný výbor :

ITRE

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o vytvoření fondu pro mimořádná opatření na podporu obyvatelstva postiženého zemětřesením v Afghánistánu (B8-1192/2015)

předáno

příslušný výbor :

DEVE

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o vytvoření internetového portálu věnovaného oběhovému hospodářství (B8-1193/2015)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

stanovisko :

ITRE

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh usnesení o dialogu, kultuře a vzdělávání v oblasti obrany evropské identity a demokracie (B8-1194/2015)

předáno

příslušný výbor :

LIBE

stanovisko :

CULT

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh usnesení o opatřeních na podporu francouzského včelařství (B8-1195/2015)

předáno

příslušný výbor :

AGRI

- Dominique Bilde, Mireille D'Ornano a Sophie Montel. Návrh usnesení o nové politice v oblasti větrné energie (B8-1196/2015)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Dominique Bilde a Sophie Montel. Návrh usnesení o hráčské závislosti (B8-1197/2015)

předáno

příslušný výbor :

IMCO

- Gianluca Buonanno. Návrh usnesení o stejném odměňování (B8-1198/2015)

předáno

příslušný výbor :

FEMM

- Gianluca Buonanno. Návrh usnesení o nevhodných setkáních mezi několika členy výkonné rady ECB a soukromými bankéři (B8-1199/2015)

předáno

příslušný výbor :

ECON

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh usnesení o zákazu dovozu medu z Číny (B8-1200/2015)

předáno

příslušný výbor :

INTA

stanovisko :

AGRI

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o přístupu k internetu (B8-1201/2015)

předáno

příslušný výbor :

IMCO

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o působení hluku (B8-1202/2015)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o zabíjení žen (B8-1203/2015)

předáno

příslušný výbor :

FEMM

- Gianluca Buonanno. Návrh usnesení o nedostatečné sociální funkci eura (B8-1204/2015)

předáno

příslušný výbor :

ECON

stanovisko :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Návrh usnesení o hotspotech a přerozdělování uprchlíků a nelegálních přistěhovalců (B8-1205/2015)

předáno

příslušný výbor :

LIBE

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o informačních kampaních zaměřených na správné užívání antibiotik (B8-1206/2015)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o sociální spravedlnosti v Evropě (B8-1207/2015)

předáno

příslušný výbor :

EMPL

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o strategických opatřeních zaměřených na ochranu národních parků v členských státech (B8-1208/2015)

předáno

příslušný výbor :

REGI

stanovisko :

TRAN

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o vzdělávání dětí v oblasti udržitelného rozvoje a oběhového hospodářství (B8-1209/2015)

předáno

příslušný výbor :

CULT

stanovisko :

ENVI

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o významu dobrovolnictví při dosahování cílů udržitelného rozvoje (B8-1210/2015)

předáno

příslušný výbor :

CULT

- Gianluca Buonanno. Návrh usnesení o programu činnosti Komise na rok 2016 (B8-1211/2015)

předáno

příslušný výbor :

AFCO


15. Rozhodnutí o určitých dokumentech

Postup s přidruženými výbory (článek 54 jednacího řádu)

(Na základě rozhodnutí Konference předsedů ze dne 19. 11. 2015)

výbor EMPL (článek 54 jednacího řádu)

- Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: hledisko zaměstnanosti a sociální hledisko v roční analýze růstu na rok 2016 (2015/2330(INI))
(stanovisko: BUDG (článek 54 jednacího řádu))

- Uprchlíci: sociální začleňování a integrace na trhu práce (2015/2321(INI))
(stanovisko: FEMM, CULT (článek 54 jednacího řádu))

výbor CONT (článek 54 jednacího řádu)

- Kontrola rejstříku a složení odborných skupin Komise (2015/2319(INI))
(stanovisko: BUDG, JURI (článek 54 jednacího řádu))

Změny v postoupení výborům (článek 53 jednacího řádu)

(Na základě rozhodnutí Konference předsedů ze dne 19. 11. 2015)

výbor EMPL
- Rovnost žen a mužů a posílení postavení žen v digitálním věku (2015/2007(INI))
předáno příslušný výbor: FEMM
stanovisko: EMPL, ITRE

Změny v postoupení výborům (čl. 39 odst. 3 jednacího řádu)

výbor JURI
- P
odpora volného pohybu občanů a podniků zjednodušením přijímání některých veřejných listin v Evropské unii

(stanovisko: JURI (čl. 39 odst. 3 jednacího řádu))

Rozhodnutí o vypracování zpráv z vlastního podnětu (článek 52 jednacího řádu)

výbor AFET
- Lidská práva a migrace ve třetích zemích (2015/2316(INI))
(stanovisko: DEVE)

- Odpovědnosti právnických osob za závažné porušování lidských práv ve třetích zemích (2015/2315(INI))

výbor DEVE
- Zpráva EU o soudržnosti politik ve prospěch rozvoje za rok 2015 (2015/2317(INI))
(stanovisko: INTA)

výbor CONT
- Kontrola rejstříku a složení odborných skupin Komise (2015/2319(INI))
(stanovisko: BUDG, JURI)

- Nákladová efektivnost 7. programu pro výzkum (2015/2318(INI))
(stanovisko: ITRE)

výbor EMPL
- Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: hledisko zaměstnanosti a sociální hledisko v roční analýze růstu na rok 2016 (2015/2330(INI))
(stanovisko: BUDG)

- Uprchlíci: sociální začleňování a integrace na trhu práce (2015/2321(INI))
(stanovisko: FEMM, CULT)

- Jak nejlépe využít potenciál malých a středních podniků (MSP) vytvářet pracovní místa? (2015/2320(INI))
(stanovisko: BUDG, ITRE, INTA, REGI)

výbor ITRE
- Realizace nové politiky pro spotřebitele energie (2015/2323(INI))
(stanovisko: IMCO)

- Na cestě k novému uspořádání trhu s energií (2015/2322(INI))

výbor REGI
- Strategie EU pro alpský region (2015/2324(INI))
(stanovisko: CULT, AGRI, ENVI, EMPL, ITRE, TRAN)

výbor CULT
- Evropa pro občany (2015/2329(INI))
(stanovisko: BUDG)

- Kreativní Evropa (2015/2328(INI))
(stanovisko: BUDG)

- Erasmus + (2015/2327(INI))
(stanovisko: EMPL, BUDG)

výbor JURI

- Kontrola uplatňování práva Unie. Výroční zpráva za rok 2014 (2015/2326(INI))
(stanovisko: PETI, ENVI, EMPL, ITRE, ECON, INTA, IMCO)

výbor LIBE
- Přístup veřejnosti k dokumentům (čl. 116 odst. 7) v letech 2014-2015 (2015/2287(INI))

výbor FEMM
- Situace žen z řad uprchlíků a žadatelů o azyl v EU (2015/2325(INI))


16. Předání textů přijatých během zasedání

Podle čl. 192 odst. 2 jednacího řádu bude zápis z dnešního zasedání předložen Parlamentu ke schválení na začátku příštího denního zasedání.

Se souhlasem Parlamentu budou přijaté texty ihned předány všem příjemcům.


17. Termíny příštích zasedání

Příští zasedání se bude konat dne 2. prosince 2015.


18. Přerušení zasedání

Vystoupil Seán Kelly, který předsedající poblahopřál k úspěšnému vedení hlasování.

°
° ° °

Zasedání Evropského parlamentu bylo přerušeno.

Denní zasedání skončilo ve 13:00.

Klaus Welle

Martin Schulz

generální tajemník

předseda


PREZENČNÍ LISTINA

Přítomen/přítomna:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, Delahaye, Deli, Delli, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fisas Ayxelà, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fountoulis, Fox, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Helmer, Henkel, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kalinowski, Kallas, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kölmel, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Le Hyaric, Leinen, Le Pen Jean-Marie, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Michel, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, van Nistelrooij, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Ożóg, Pabriks, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Paunova, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Poręba, Pospíšil, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Valcárcel Siso, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Zoffoli, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Omluven/a:

Bearder, Crowley, Engström, Konečná, Kyenge, Michels, Mihaylova, Picierno, Trüpel, Winkler Hermann

Právní upozornění - Ochrana soukromí