Indeks 
Protokol
PDF 300kWORD 251k
Torsdag den 26. november 2015 - Strasbourg
1.Åbning af mødet
 2.Andragender
 3.Præsentation af Revisionsrettens årsberetning - 2014 (forhandling)
 4.Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (forhandling)
  4.1.Afghanistan, især drabene i provinsen Zabul
  4.2.Cambodja
  4.3.Ytringsfrihed i Bangladesh
 5.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 6.Meddelelse af Rådets førstebehandlingsholdning
 7.Udvalgenes og delegationernes sammensætning
 8.Ecuadors tiltrædelse af handelsaftalen mellem EU og dets medlemsstater og Colombia og Peru (indgivne beslutningsforslag)
 9.En ny dyrevelfærdsstrategi for 2016-2020 (indgivne beslutningsforslag)
 10.Hen imod forenkling og resultatorienteret tilgang i samhørighedspolitikken for perioden 2014-2020 (indgivne beslutningsforslag)
 11.Afstemningstid
  11.1.Afghanistan, især drabene i provinsen Zabul (afstemning)
  11.2.Cambodja (afstemning)
  11.3.Ytringsfrihed i Bangladesh (afstemning)
  11.4.Status for Doha-udviklingsdagsordenen i forbindelse med den 10. WTO-Ministerkonference (afstemning)
  11.5.Ecuadors tiltrædelse af handelsaftalen mellem EU og dets medlemsstater og Colombia og Peru (afstemning)
  11.6.En ny dyrevelfærdsstrategi for 2016-2020 (afstemning)
  11.7.Undervisning for børn i nødsituationer og under langvarige kriser (afstemning)
  11.8.Hen imod forenkling og resultatorienteret tilgang i samhørighedspolitikken for perioden 2014-2020 (afstemning)
 12.Stemmeforklaringer
 13.Stemmerettelser og -intentioner
 14.Modtagne dokumenter
 15.Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter
 16.Fremsendelse af tekster vedtaget under dette møde
 17.Tidspunkt for næste mødeperiode
 18.Afbrydelse af sessionen
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE


FORSÆDE: Sylvie GUILLAUME
næstformand

1. Åbning af mødet

Formanden åbnede mødet kl. 09.00.


2. Andragender

Nedenstående andragender, der i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 215, stk. 6, var optaget i registret på de nedenfor angivne datoer, var henvist til det kompetente udvalg:

Den 25. november 2015

(*) (nr. 1059/2015); (*) (nr. 1060/2015); Gerardus Bernardus Loohuis (nr. 1061/2015); (*) (nr. 1062/2015); José Ángel Ruiz Ancio (nr. 1063/2015); Panagiotis Leliatsos (nr. 1064/2015); Antonio Macías Reina (nr. 1065/2015); (*) (nr. 1066/2015); Encarna Polvillo Rodríguez (nr. 1067/2015); (*) (nr. 1068/2015); (*) (nr. 1069/2015); Marta Pozo Mendoza (nr. 1070/2015); (*) (nr. 1071/2015); (*) (nr. 1072/2015); (*) (nr. 1073/2015); (*) (nr. 1074/2015); (*) (nr. 1075/2015); Flavio Miccono (nr. 1076/2015); (*) (nr. 1077/2015); Marta González Sainz (nr. 1078/2015); (*) (nr. 1079/2015); (*) (nr. 1080/2015); (*) (nr. 1081/2015); (*) (nr. 1082/2015); (*) (nr. 1083/2015); (*) (nr. 1084/2015); (*) (nr. 1085/2015); (*) (nr. 1086/2015); Pablo Navarro Montes (nr. 1087/2015); (*) (nr. 1088/2015); (*) (nr. 1089/2015); Coralba Florinda Bonazza (nr. 1090/2015); Macarena Camacho Espinosa (nr. 1091/2015); (*) (nr. 1092/2015); Christian Frener (nr. 1093/2015); (*) (nr. 1094/2015); (*) (nr. 1095/2015); (*) (nr. 1096/2015); (*) (nr. 1097/2015); Sergio Martín Ciudad (nr. 1098/2015); (*) (nr. 1099/2015); Sara Zavarella (nr. 1100/2015); (*) (nr. 1101/2015); (*) (nr. 1102/2015); (*) (nr. 1103/2015); Daniela Ilieva (nr. 1104/2015); (*) (nr. 1105/2015); (*) (nr. 1106/2015); Marco Di Marco (nr. 1107/2015); (*) (nr. 1108/2015); (*) (nr. 1109/2015); Nikolai Goldschmidt (nr. 1110/2015); (*) (nr. 1111/2015); Samuel Martín-Sosa (Ecologistas en Acción) (nr. 1112/2015); (*) (nr. 1113/2015); Jan-Erik Hansen (nr. 1114/2015); Lionel Vuillaume (nr. 1115/2015); (*) (nr. 1116/2015); Dr. Francesco Dati (nr. 1117/2015); Luis Enseñat Martín (nr. 1118/2015); (*) (nr. 1119/2015); (*) (nr. 1120/2015); (*) (nr. 1121/2015); (*) (nr. 1122/2015); (*) (nr. 1123/2015); (*) (nr. 1124/2015); (*) (nr. 1125/2015); (*) (nr. 1126/2015); (*) (nr. 1127/2015); (*) (nr. 1128/2015); Beatriz Pérez Martínez (nr. 1129/2015); Flavio Miccono (nr. 1130/2015); (*) (nr. 1131/2015); (*) (nr. 1132/2015); (*) (nr. 1133/2015); (*) (nr. 1134/2015); Massimo D'Agostino (nr. 1135/2015); (*) (nr. 1136/2015); (*) (nr. 1137/2015); (*) (nr. 1138/2015); (*) (nr. 1139/2015); Mark Van Gelder (nr. 1140/2015); Marion Nestorov (nr. 1141/2015); (*) (nr. 1142/2015); (*) (nr. 1143/2015); (*) (nr. 1144/2015); (*) (nr. 1145/2015); (*) (nr. 1146/2015); (*) (nr. 1147/2015); (*) (nr. 1148/2015); (*) (nr. 1149/2015); Barbara Montebelli (nr. 1150/2015); (*) (nr. 1151/2015); (*) (nr. 1152/2015).

(*) Navn fortroligt


3. Præsentation af Revisionsrettens årsberetning - 2014 (forhandling)

Præsentation af Revisionsrettens årsberetning - 2014 (2015/2852(RSP))

Vítor Manuel da Silva Caldeira (formand for Revisionsretten) foretog forelæggelsen.

Indlæg af Kristalina Georgieva (næstformand for Kommissionen).

Talere: Claudia Schmidt for PPE-Gruppen, Inés Ayala Sender for S&D-Gruppen, Ryszard Czarnecki for ECR-Gruppen, Martina Dlabajová for ALDE-Gruppen, Dennis de Jong for GUE/NGL-Gruppen, Bart Staes for Verts/ALE-Gruppen, Marco Valli for EFDD-Gruppen, Steeve Briois for ENF-Gruppen, Eleftherios Synadinos, løsgænger, Markus Pieper, Derek Vaughan, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Maria Grapini, Richard Ashworth, Nedzhmi Ali, Igor Šoltes, Jonathan Arnott, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Inés Ayala Sender, Olaf Stuger, Marian-Jean Marinescu, Georgi Pirinski, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Olaf Stuger, Richard Sulík, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller, Jens Geier, Pirkko Ruohonen-Lerner, Tomáš Zdechovský, Bogusław Liberadzki, Petri Sarvamaa, Ingeborg Gräßle og Verónica Lope Fontagné.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Ivana Maletić, Zigmantas Balčytis, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Barbara Kappel, Patricija Šulin, Gerolf Annemans og Tibor Szanyi.

Talere: Kristalina Georgieva og Vítor Manuel da Silva Caldeira.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


4. Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (forhandling)

(Emner og forslagsstillere, se punkt i protokollen fra den 24. 11. 2015).


4.1. Afghanistan, især drabene i provinsen Zabul

Forslag til beslutning B8-1258/2015, B8-1261/2015, B8-1264/2015, B8-1265/2015, B8-1270/2015, B8-1272/2015 og B8-1276/2015 (2015/2968(RSP))

Bodil Valero, Ignazio Corrao, Mark Demesmaeker, Tomáš Zdechovský, Petras Auštrevičius og Pier Antonio Panzeri forelagde beslutningsforslagene.

Indlæg af Jaromír Štětina for PPE-Gruppen.

FORSÆDE: Ildikó GÁLL-PELCZ
næstformand

Talere: Afzal Khan for S&D-Gruppen som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Jonathan Arnott, Javier Couso Permuy for GUE/NGL-Gruppen, Eva Joly for Verts/ALE-Gruppen, Udo Voigt, løsgænger, Stanislav Polčák, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Bodil Valero, Dimitrios Papadimoulis og Pavel Svoboda.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Michaela Šojdrová, Notis Marias, Ilhan Kyuchyuk og Patricija Šulin.

Indlæg af Kristalina Georgieva (næstformand i Kommissionen).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 11.1 i protokollen af 26.11.2015.


4.2. Cambodja

Forslag til beslutning B8-1263/2015, B8-1267/2015, B8-1268/2015, B8-1271/2015, B8-1273/2015, B8-1274/2015 og B8-1277/2015 (2015/2969(RSP))

Kazimierz Michał Ujazdowski, Ignazio Corrao, Bogdan Brunon Wenta, Cecilia Wikström, Pier Antonio Panzeri og Marie-Christine Vergiat forelagde beslutningsforslagene.

Talere: Jiří Pospíšil for PPE-Gruppen, Josef Weidenholzer for S&D-Gruppen, Ivan Jakovčić for ALDE-Gruppen, Csaba Sógor og Marc Tarabella.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Seán Kelly, Jean-Paul Denanot, Notis Marias, Ramon Tremosa i Balcells og Stanislav Polčák.

Indlæg af Kristalina Georgieva (næstformand i Kommissionen).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 11.2 i protokollen af 26.11.2015.


4.3. Ytringsfrihed i Bangladesh

Forslag til beslutning B8-1257/2015, B8-1259/2015, B8-1260/2015, B8-1262/2015, B8-1266/2015, B8-1269/2015 og B8-1275/2015 (2015/2970(RSP))

Jean Lambert, Ignazio Corrao, Charles Tannock, Cristian Dan Preda, Dita Charanzová, Pier Antonio Panzeri, Pier Antonio Panzeri og Lola Sánchez Caldentey forelagde beslutningsforslagene.

Talere: Seán Kelly for PPE-Gruppen, Richard Howitt for S&D-Gruppen, Karol Karski for ECR-Gruppen, Beatriz Becerra Basterrechea for ALDE-Gruppen, Lynn Boylan for GUE/NGL-Gruppen, Diane James for EFDD-Gruppen, Lampros Fountoulis løsgænger, Neena Gill og Monica Macovei.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Jiří Pospíšil, Notis Marias, Ivan Jakovčić og Stanislav Polčák.

Indlæg af Kristalina Georgieva (næstformand i Kommissionen).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 11.3 i protokollen af 26.11.2015.

(Mødet udsat i afventning af afstemningstiden).


FORSÆDE: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
næstformand

5. Godkendelse af protokollen fra foregående møde

Protokollen fra det foregående møde godkendtes.


6. Meddelelse af Rådets førstebehandlingsholdning

Formanden gav i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 64, stk. 1, meddelelse om fra Rådet at have modtaget følgende holdninger, grundene til Rådets holdninger samt Kommissionens holdning til:

- Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 207/2009 om EF-varemærker og Kommissionens forordning (EF) nr. 2868/95 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 40/94 om EF-varemærker og om ophævelse af Kommissionens forordning (EF) nr. 2869/95 om de gebyrer, der skal betales til Harmoniseringskontoret for det indre marked (varemærker og mønstre) (10373/1/2015 - C8-0351/2015 – 2013/0088(COD)) - 13511/2015 - COM(2015)0589)

henvist til: kor.udv.: JURI

- Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker (omarbejdning) (10374/1/2015 - C8-0352/2015 – 2013/0089(COD)) - 13514/2015 - COM(2015)0588)

henvist til: kor.udv.: JURI

Fristen på tre måneder, som Parlamentet råder over til at udtale sig, var således at regne fra den 27. november 2015.

°
° ° °

Indlæg af Inês Cristina Zuber om, at det var umuligt at afgive stemmeforklaringer om de beslutningsforslag, som blev indgivet i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 135.


7. Udvalgenes og delegationernes sammensætning

På anmodning fra ALDE-Gruppen havde Parlamentet godkendt følgende udnævnelser:

CULT: María Teresa Giménez Barbat

Delegationen for Forbindelserne med Maghreb-landene og Den Arabiske Maghreb-Union, herunder Libyen: María Teresa Giménez Barbat

Delegationen til Den Parlamentariske Forsamling for Middelhavsunionen: María Teresa Giménez Barbat


8. Ecuadors tiltrædelse af handelsaftalen mellem EU og dets medlemsstater og Colombia og Peru (indgivne beslutningsforslag)

Redegørelse fra Kommissionen: Ecuadors tiltrædelse af handelsaftalen mellem EU og dets medlemsstater og Colombia og Peru (2015/2656(RSP))

Forhandlingen havde fundet sted den 23. november 2015 (punkt 13 i protokollen af 23.11.2015).

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 123, stk. 2):

—   Helmut Scholz for INTA om Ecuadors tiltrædelse af handelsaftalen mellem EU og dets medlemsstater og Colombia og Peru (2015/2656(RSP)) (B8-1241/2015).

Afstemning: punkt 11.5 i protokollen af 26.11.2015.


9. En ny dyrevelfærdsstrategi for 2016-2020 (indgivne beslutningsforslag)

Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-000141/2015) af Czesław Adam Siekierski, for AGRI, til Kommissionen: En ny dyrevelfærdsstrategi for 2016-2020 (2015/2957(RSP)) (B8-1107/2015)

Forhandlingen havde fundet sted den 23. november 2015 (punkt 14 i protokollen af 23.11.2015).

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 128, stk. 5):

—   Fredrick Federley og Ivan Jakovčić for ALDE-Gruppen, om en ny dyrevelfærdsstrategi for 2016-2020 2015/2957(RSP) (B8-1278/2015);

—   Marco Zullo, Marco Affronte, Eleonora Evi, Fabio Massimo Castaldo og Isabella Adinolfi for EFDD-Gruppen om dyrevelfærd (2015/2957(RSP)) (B8-1279/2015);

—   Albert Deß, Michel Dantin, Marijana Petir, Peter Jahr, Angélique Delahaye, Elisabeth Köstinger, Herbert Dorfmann, Norbert Lins, Sofia Ribeiro, Nuno Melo, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Annie Schreijer-Pierik, Mairead McGuinness, Vladimir Urutchev, Daniel Buda, Ramón Luis Valcárcel Siso, Anna Maria Corazza Bildt og Norbert Erdős for PPE-Gruppen om en ny dyrevelfærdsstrategi for 2016-2020 (2015/2957(RSP)) (B8-1280/2015);

—   Stefan Eck, Anja Hazekamp, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Helmut Scholz, Sabine Lösing, Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou og Kostadinka Kuneva for GUE/NGL-Gruppen, Keith Taylor og Bart Staes for Verts/ALE-Gruppen og Janusz Wojciechowski for ECR-Gruppen om en ny dyrevelfærdsstrategi for 2016-2020 (2015/2957(RSP)) (B8-1281/2015);

—   Paolo De Castro for S&D-Gruppen om en ny dyrevelfærdsstrategi for 2016-2020 (2015/2957(RSP)) (B8-1282/2015);

—   James Nicholson, Richard Ashworth, Daniel Dalton og Julie Girling for ECR-Gruppen om en dyrevelfærdsstrategi (2015/2957(RSP)) (B8-1283/2015).

Afstemning: punkt 11.6 i protokollen af 26.11.2015.


10. Hen imod forenkling og resultatorienteret tilgang i samhørighedspolitikken for perioden 2014-2020 (indgivne beslutningsforslag)

Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-000127/2015) af Iskra Mihaylova for REGI til Kommissionen: Hen imod forenkling og resultatorienteret tilgang i samhørighedspolitikken for perioden 2014-2020 (2015/2772(RSP)) (B8-1103/2015)

Forhandlingen havde fundet sted den 27. oktober 2015 (punkt 14 i protokollen af 27.10.2015).

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 128, stk. 5):

—   Iskra Mihaylova, Andrey Novakov, Constanze Krehl, Tomasz Piotr Poręba, Ivan Jakovčić, Younous Omarjee, Monika Vana og Rosa D'Amato for REGI: Hen imod forenkling og resultatorienteret tilgang i samhørighedspolitikken for perioden 2014-2020 (2015/2772(RSP)) (B8-1231/2015).

Afstemning: punkt 11.8 i protokollen af 26.11.2015.


11. Afstemningstid

Resultaterne af afstemningerne som helhed (ændringsforslag, særskilte afstemninger, opdelte afstemninger osv.) fremgår af bilaget ”Afstemningsresultater”, som er vedlagt protokollen.

Resultaterne af afstemningerne ved navneopråb, som er vedføjet protokollen, foreligger kun elektronisk og kan konsulteres på Europarl.


11.1. Afghanistan, især drabene i provinsen Zabul (afstemning)

Forslag til beslutning B8-1258/2015, B8-1261/2015, B8-1264/2015, B8-1265/2015, B8-1270/2015, B8-1272/2015 og B8-1276/2015 (2015/2968(RSP))

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 1)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B8-1258/2015

(erstatter B8-1258/2015, B8-1261/2015, B8-1264/2015, B8-1265/2015, B8-1270/2015 og B8-1272/2015):

stillet af:

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Elmar Brok, Arnaud Danjean, Andrzej Grzyb, Davor Ivo Stier, Andrej Plenković, Patricija Šulin, József Nagy, Eduard Kukan, Bogdan Brunon Wenta, Milan Zver, Jarosław Wałęsa, Giovanni La Via, Jiří Pospíšil, Joachim Zeller, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Ildikó Gáll-Pelcz, Andrey Kovatchev, Tunne Kelam, Michaela Šojdrová, Tadeusz Zwiefka, Jaromír Štětina, Lefteris Christoforou, Jeroen Lenaers, Luděk Niedermayer, Marijana Petir, Dubravka Šuica, Adam Szejnfeld, Therese Comodini Cachia, Inese Vaidere, Brian Hayes, Stanislav Polčák, Claude Rolin, Ivana Maletić, Ramón Luis Valcárcel Siso, László Tőkés, Roberta Metsola, Thomas Mann for PPE-Gruppen,

—   Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Elena Valenciano, Maria Arena, Eric Andrieu, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Caterina Chinnici, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Isabella De Monte, Damian Drăghici, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Neena Gill, Maria Grapini, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Miapetra Kumpula-Natri, Javi López, Krystyna Łybacka, Andrejs Mamikins, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Vincent Peillon, Tonino Picula, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Monika Smolková, Renato Soru, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Patrizia Toia, István Ujhelyi, Julie Ward, Pina Picierno for S&D-Gruppen,

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Raffaele Fitto, Beatrix von Storch, Angel Dzhambazki, Karol Karski, Ryszard Antoni Legutko, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Geoffrey Van Orden, Branislav Škripek, Jana Žitňanská for ECR-Gruppen,

—   Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Dita Charanzová, Izaskun Bilbao Barandica, Filiz Hyusmenova, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Ramon Tremosa i Balcells, Juan Carlos Girauta Vidal, Ilhan Kyuchyuk, Beatriz Becerra Basterrechea, Nedzhmi Ali, Philippe De Backer, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Pavel Telička, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, Valentinas Mazuronis for ALDE-Gruppen,

—   Bodil Valero, Eva Joly, Heidi Hautala, Maria Heubuch, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Jean Lambert for Verts/ALE-Gruppen,

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, for EFDD-Gruppen.

Vedtaget (P8_TA(2015)0412)

(Forslag til beslutning B8-1276/2015 bortfaldt).


11.2. Cambodja (afstemning)

Forslag til beslutning B8-1263/2015, B8-1267/2015, B8-1268/2015, B8-1271/2015, B8-1273/2015, B8-1274/2015 og B8-1277/2015 (2015/2969(RSP))

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 2)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B8-1263/2015

(erstatter B8-1263/2015, B8-1267/2015, B8-1268/2015, B8-1271/2015, B8-1273/2015, B8-1274/2015 og B8-1277/2015):

stillet af:

—   Cristian Dan Preda, Jeroen Lenaers, Elmar Brok, Andrzej Grzyb, Davor Ivo Stier, Andrej Plenković, Patricija Šulin, József Nagy, Eduard Kukan, Bogdan Brunon Wenta, Milan Zver, Jarosław Wałęsa, Giovanni La Via, Jiří Pospíšil, Joachim Zeller, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Ildikó Gáll-Pelcz, Andrey Kovatchev, Tunne Kelam, Tadeusz Zwiefka, Csaba Sógor, Lefteris Christoforou, Luděk Niedermayer, Marijana Petir, Dubravka Šuica, Adam Szejnfeld, Tomáš Zdechovský, Therese Comodini Cachia, Inese Vaidere, Krzysztof Hetman, Brian Hayes, Stanislav Polčák, Claude Rolin, Ivana Maletić, László Tőkés, Roberta Metsola, Thomas Mann for PPE-Gruppen,

—   Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Elena Valenciano, Eric Andrieu, Maria Arena, Hugues Bayet, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Caterina Chinnici, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Damian Drăghici, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Neena Gill, Maria Grapini, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod Javi López, Miapetra Kumpula-Natri, Krystyna Łybacka, Andrejs Mamikins, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Vincent Peillon, Tonino Picula, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Monika Smolková, Renato Soru, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Patrizia Toia, István Ujhelyi, Julie Ward for S&D-Gruppen,

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Karol Karski, Ryszard Antoni Legutko, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Geoffrey Van Orden, Branislav Škripek, Angel Dzhambazki, Valdemar Tomaševski, Raffaele Fitto for ECR-Gruppen,

—   Cecilia Wikström, Filiz Hyusmenova, Izaskun Bilbao Barandica, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Ramon Tremosa i Balcells, Juan Carlos Girauta Vidal, Marietje Schaake, Ilhan Kyuchyuk, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Nedzhmi Ali, Philippe De Backer, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Valentinas Mazuronis for ALDE-Gruppen,

—   Marie-Christine Vergiat, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Helmut Scholz, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee for GUE/NGL-Gruppen,

—   Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Maria Heubuch, Igor Šoltes, Bodil Valero, Davor Škrlec for Verts/ALE-Gruppen,

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Marco Zanni for EFDD-Gruppen.

Vedtaget (P8_TA(2015)0413)


11.3. Ytringsfrihed i Bangladesh (afstemning)

Forslag til beslutning B8-1257/2015, B8-1259/2015, B8-1260/2015, B8-1262/2015, B8-1266/2015, B8-1269/2015 og B8-1275/2015 (2015/2970(RSP))

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 3)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B8-1257/2015

(erstatter B8-1257/2015, B8-1259/2015, B8-1260/2015, B8-1262/2015, B8-1266/2015, B8-1269/2015 og B8-1275/2015):

stillet af:

—   Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Andrzej Grzyb, Davor Ivo Stier, Andrej Plenković, Patricija Šulin, József Nagy, Eduard Kukan, Bogdan Brunon Wenta, Milan Zver, Giovanni La Via, Jiří Pospíšil, Joachim Zeller, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Ildikó Gáll-Pelcz, Andrey Kovatchev, Tunne Kelam, Tadeusz Zwiefka, Jaromír Štětina, Csaba Sógor, Lefteris Christoforou, Luděk Niedermayer, Marijana Petir, Dubravka Šuica, Adam Szejnfeld, Tomáš Zdechovský, Jeroen Lenaers, Therese Comodini Cachia, Inese Vaidere, Krzysztof Hetman, Brian Hayes, Stanislav Polčák, Claude Rolin, Ivana Maletić, László Tőkés, Roberta Metsola, Thomas Mann for PPE-Gruppen,

—   Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Elena Valenciano, Eric Andrieu, Maria Arena, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Caterina Chinnici, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Isabella De Monte, Damian Drăghici, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Neena Gill, Maria Grapini, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Miapetra Kumpula-Natri, Javi López, Krystyna Łybacka, Andrejs Mamikins, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Vincent Peillon, Tonino Picula, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Monika Smolková, Renato Soru, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, István Ujhelyi, Julie Ward for S&D-Gruppen,

—   Mark Demesmaeker, Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Anna Elżbieta Fotyga, Karol Karski, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Beatrix von Storch, Raffaele Fitto, Angel Dzhambazki, Jana Žitňanská for ECR-Gruppen,

—   Marietje Schaake, Juan Carlos Girauta Vidal, Dita Charanzová, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Petras Auštrevičius, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Philippe De Backer, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, Filiz Hyusmenova, Kaja Kallas, Valentinas Mazuronis for ALDE-Gruppen,

—   Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Younous Omarjee, Curzio Maltese, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos for GUE/NGL-Gruppen,

—   Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Igor Šoltes, Bodil Valero, Davor Škrlec for Verts/ALE-Gruppen,

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Eleonora Evi for EFDD-Gruppen.

Vedtaget (P8_TA(2015)0414)

Indlæg

Cecilia Wikström gjorde opmærksom på, at Sam Rainsy, lederen af den cambodjanske opposition, var til stede i den officielle tilhørerloge.


11.4. Status for Doha-udviklingsdagsordenen i forbindelse med den 10. WTO-Ministerkonference (afstemning)

Forslag til beslutning B8-1230/2015 (2015/2632(RSP))

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 4)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2015)0415)


11.5. Ecuadors tiltrædelse af handelsaftalen mellem EU og dets medlemsstater og Colombia og Peru (afstemning)

Forslag til beslutning B8-1241/2015 (2015/2656(RSP))

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 5)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2015)0416)


11.6. En ny dyrevelfærdsstrategi for 2016-2020 (afstemning)

Forslag til beslutning B8-1278/2015, B8-1279/2015, B8-1280/2015, B8-1281/2015, B8-1282/2015 og B8-1283/2015 (2015/2957(RSP))

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 6)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B8-1278/2015

(erstatter B8-1278/2015, B8-1280/2015, B8-1282/2015 og B8-1283/2015):

stillet af:

—   Albert Deß, Franc Bogovič, Sofia Ribeiro, Marijana Petir, Nuno Melo, Daniel Buda, Mairead McGuinness, Elisabeth Köstinger, Roberta Metsola, Pilar Ayuso, Norbert Lins, Peter Jahr, Ramón Luis Valcárcel Siso, Emil Radev, Annie Schreijer-Pierik for PPE-Gruppen,

—   Paolo De Castro, Isabelle Thomas, Eric Andrieu, Clara Eugenia Aguilera García, Viorica Dăncilă, Karin Kadenbach, Michela Giuffrida, Marlene Mizzi, Jeppe Kofod, Paul Brannen, Nicola Caputo, Maria Noichl, Marc Tarabella, Jean-Paul Denanot, Momchil Nekov, Ricardo Serrão Santos, Tibor Szanyi, David Martin for S&D-Gruppen,

—   James Nicholson, Janusz Wojciechowski, Richard Ashworth, Daniel Dalton, Jørn Dohrmann, Angel Dzhambazki, Rikke Karlsson, Valdemar Tomaševski for ECR-Gruppen,

—   Fredrick Federley, Jasenko Selimovic, Ivan Jakovčić, Frédérique Ries, Jens Rohde, Ulrike Müller, Hannu Takkula for ALDE-Gruppen.

Vedtaget (P8_TA(2015)0417)

(Forslag til beslutning B8-1279/2015 og B8-1281/2015 bortfaldt).


11.7. Undervisning for børn i nødsituationer og under langvarige kriser (afstemning)

Forslag til beslutning B8-1240/2015 (2015/2977(RSP))

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 7)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2015)0418)


11.8. Hen imod forenkling og resultatorienteret tilgang i samhørighedspolitikken for perioden 2014-2020 (afstemning)

Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-000127/2015) af Iskra Mihaylova, for REGI, til Kommissionen: Hen imod forenkling og resultatorienteret tilgang i samhørighedspolitikken for perioden 2014-2020 (2015/2772(RSP)) (B8-1103/2015)

Forhandlingen fandt sted den 27. oktober 2015 (punkt 14 i protokollen af 27.10.2015).

Der var givet meddelelse om beslutningsforslaget den 26. november 2015 (punkt 10 i protokollen af 26.11.2015).

Forslag til beslutning B8-1231/2015 (2015/2772(RSP))

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 8)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2015)0419)


12. Stemmeforklaringer

Skriftlige stemmeforklaringer:

De skriftlige stemmeforklaringer, jf. forretningsordenens artikel 183, var indeholdt i det fuldstændige forhandlingsreferat fra mødet.

Mundtlige stemmeforklaringer:

Status for Doha-udviklingsdagsordenen i forbindelse med den 10. WTO-Ministerkonference - (2015/2632(RSP)) - B8-1230/2015
Andrejs Mamikins, Seán Kelly, Steven Woolfe og Daniel Hannan

Ecuadors tiltrædelse af handelsaftalen mellem EU og dets medlemsstater og Colombia og Peru - (2015/2656(RSP)) - B8-1241/2015
Peter Jahr, Daniel Hannan og Andrejs Mamikins

En ny dyrevelfærdsstrategi for 2016-2020 - (2015/2957(RSP)) - B8-1278/2015
Eleonora Evi, Jiří Pospíšil, Peter Jahr, Seán Kelly, Stanislav Polčák, Daniel Hannan, Andrejs Mamikins og Bogdan Andrzej Zdrojewski

Undervisning for børn i nødsituationer og under langvarige kriser - (2015/2977(RSP)) - B8-1240/2015
Seán Kelly, Stanislav Polčák og Andrejs Mamikins

Hen imod forenkling og resultatorienteret tilgang i samhørighedspolitikken for perioden 2014-2020 - (2015/2772(RSP)) - B8-1231/2015
Seán Kelly, Stanislav Polčák, Maria Spyraki og Andrejs Mamikins.


13. Stemmerettelser og -intentioner

Stemmerettelser og -intentioner findes på Europarl, ”Plenarmøder”, ”Afstemninger”, ”Afstemningsresultater” (Resultat af afstemningerne ved navneopråb) og i den trykte udgave af bilaget ”Resultat af afstemningerne ved navneopråb”.

Den elektroniske udgave på Europarl vil blive ajourført regelmæssigt i en periode på højst to uger efter afstemningsdagen.

Efter udløbet af denne frist vil listen over stemmerettelser og -intentioner blive afsluttet med henblik på oversættelse og offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende.


14. Modtagne dokumenter

Formanden havde modtaget:

1) fra Rådet og Kommissionen

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om europæiske statistikker over priserne på naturgas og elektricitet og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/92/EF om en fællesskabsprocedure med hensyn til gennemsigtigheden af prisen på gas og elektricitet til den endelige forbruger i industrien (COM(2015)0496 - C8-0357/2015 - 2015/0239(COD))

henvist til:

kor.udv. :

ITRE

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning vedrørende overførslen til Den Europæiske Unions Ret af kompetencen til som første instans at afgøre tvister mellem Unionen og dens ansatte (N8-0110/2015 - C8-0367/2015 - 2015/0906(COD))

henvist til:

kor.udv. :

JURI

rådg.udv. :

AFCO

2) fra medlemmerne

- Aldo Patriciello. Forslag til beslutning om nye narkotiske stoffer (B8-1099/2015)

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

rådg.udv. :

ENVI

- Aldo Patriciello. Forslag til beslutning om fødevarespild (B8-1100/2015)

henvist til:

kor.udv. :

AGRI

rådg.udv. :

ENVI

- Clara Eugenia Aguilera García og Nicola Caputo. Forslag til beslutning om reduceret jordbundsbehandling (B8-1122/2015)

henvist til:

kor.udv. :

AGRI

- Aldo Patriciello. Forslag til beslutning om den internationale fødevaredag (B8-1123/2015)

henvist til:

kor.udv. :

AGRI

- Aldo Patriciello. Forslag til beslutning om den internationale synets dag (B8-1124/2015)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Aldo Patriciello. Forslag til beslutning om indførelsen af foranstaltninger med henblik på at forbedre adgangen til mikrofinansieringsinstrumenter (B8-1125/2015)

henvist til:

kor.udv. :

EMPL

- Mara Bizzotto. Forslag til beslutning om kampen mod kopivarer i Italien og EU (B8-1126/2015)

henvist til:

kor.udv. :

IMCO

- Mara Bizzotto. Forslag til beslutning om truslen fra Isis i Tyrkiet og Mellemøsten (B8-1127/2015)

henvist til:

kor.udv. :

AFET

- Mara Bizzotto. Forslag til beslutning om respekt for beskyttede betegnelser for landbrugsprodukter i EU (B8-1128/2015)

henvist til:

kor.udv. :

AGRI

rådg.udv. :

IMCO

- Mara Bizzotto. Forslag til beslutning om at beskytte de venetiske og italienske BGB-mærkede risvarianter mod illoyal asiatisk konkurrence (B8-1129/2015)

henvist til:

kor.udv. :

INTA

rådg.udv. :

AGRI

- Mara Bizzotto. Forslag til beslutning om behovet for hurtig udbetaling af EU-landbrugsstøtte til landbrugerne i Veneto (B8-1130/2015)

henvist til:

kor.udv. :

AGRI

- Aldo Patriciello. Forslag til beslutning om forbedring og udvidelse af mulighederne for, at unge med psykiske og fysiske handicap kan få adgang til Erasmus+ (B8-1131/2015)

henvist til:

kor.udv. :

CULT

rådg.udv. :

EMPL

- Louis Aliot, Gerolf Annemans, Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Mario Borghezio, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Aymeric Chauprade, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Barbara Kappel, Marine Le Pen, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Vicky Maeijer, Dominique Martin, Michał Marusik, Bernard Monot, Sophie Montel, Joëlle Mélin, Florian Philippot, Jean-Luc Schaffhauser, Olaf Stuger, Mylène Troszczynski, Marcel de Graaff og Stanisław Żółtek. Forslag til beslutning om blokering af en omprogrammering af strukturfondene til fordel for infrastrukturer for modtagelse af irregulære migranter (B8-1132/2015)

henvist til:

kor.udv. :

REGI

rådg.udv. :

LIBE

- Aldo Patriciello. Forslag til beslutning om små og mellemstore virksomheder (B8-1133/2015)

henvist til:

kor.udv. :

ITRE

- Marie-Christine Arnautu, Louis Aliot, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Gianluca Buonanno, Aymeric Chauprade, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Marine Le Pen, Gilles Lebreton, Dominique Martin, Bernard Monot, Sophie Montel, Joëlle Mélin, Florian Philippot, Jean-Luc Schaffhauser og Mylène Troszczynski. Forslag til beslutning om hensyntagen til og iagttagelse af borgernes demokratiske meningstilkendegivelse: iagttagelse af resultatet af den schweiziske folkeafstemning om begrænsning af indvandringen (B8-1134/2015)

henvist til:

kor.udv. :

AFET

rådg.udv. :

LIBE

- Aldo Patriciello. Forslag til beslutning om "Ombrina Mare 2"-projektet og dets offshoreaktiviteter (B8-1135/2015)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

rådg.udv. :

TRAN

- Aldo Patriciello. Forslag til beslutning om en samordning mellem politiet på europæisk plan i forbindelse med sportsbegivenheder, hvor der er risiko for uro (B8-1136/2015)

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

- Aldo Patriciello. Forslag til beslutning om små og mellemstore virksomheder og lokalsamfund, der rammes af naturkatastrofer (B8-1137/2015)

henvist til:

kor.udv. :

ITRE

- Aldo Patriciello. Forslag til beslutning om et bæredygtigt forbrug af fisk (B8-1138/2015)

henvist til:

kor.udv. :

DEVE

rådg.udv. :

PECH

- Aldo Patriciello. Forslag til beslutning om fødevareintolerans (B8-1139/2015)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Aldo Patriciello. Forslag til beslutning om ajourføring af oplysningerne om virkningen af fedme i Europa (B8-1140/2015)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

rådg.udv. :

ITRE

- Nicola Caputo. Forslag til beslutning om en "digital skat" (B8-1141/2015)

henvist til:

kor.udv. :

ECON

- Aldo Patriciello. Forslag til beslutning om det internationale år for bælgfrugter (B8-1142/2015)

henvist til:

kor.udv. :

AGRI

- Richard Sulík. Forslag til beslutning om fritagelse af mikrovirksomheder for obligatoriske spørgeskemaundersøgelser (B8-1143/2015)

henvist til:

kor.udv. :

ITRE

- Mara Bizzotto. Forslag til beslutning om fusionen mellem Banca Popolare di Marostica og Volksbank og den mangelfulde betjening af kunderne (B8-1144/2015)

henvist til:

kor.udv. :

ECON

- Mara Bizzotto. Forslag til beslutning om de negative virkninger på italienske produkter som følge af anvendelsen af mælkepulver (B8-1145/2015)

henvist til:

kor.udv. :

AGRI

rådg.udv. :

IMCO

- Mara Bizzotto. Forslag til beslutning om støtte til kiwiproducenterne i Veneto (B8-1153/2015)

henvist til:

kor.udv. :

AGRI

- Mara Bizzotto. Forslag til beslutning om lige behandling af de europæiske forbrugere med hensyn til adgangen til varer og tjenesteydelser på det indre marked (B8-1154/2015)

henvist til:

kor.udv. :

IMCO

- Mara Bizzotto. Forslag til beslutning om overholdelse af EU-lovgivningen ved tildelingen af bøder for mælkekvoter i 2014-2015 i Italien (B8-1155/2015)

henvist til:

kor.udv. :

AGRI

- Steeve Briois, Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh og Gilles Lebreton. Forslag til beslutning om hajfiskeri med kosmetiske formål (B8-1156/2015)

henvist til:

kor.udv. :

PECH

- Mara Bizzotto. Forslag til beslutning om gennemsigtighed i mærkningen af europæiske mejeriprodukter (B8-1158/2015)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

rådg.udv. :

IMCO

- Aldo Patriciello. Forslag til beslutning om den globale opvarmning (B8-1159/2015)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Aldo Patriciello. Forslag til beslutning om det voldsomme uvejr, der har ramt Syditalien (B8-1160/2015)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

rådg.udv. :

REGI

- Gianluca Buonanno. Forslag til beslutning om slagtilfælde – behovet for passende hospitalsstrukturer og støtte til patienternes familiemedlemmer (B8-1161/2015)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Forslag til beslutning om skattepolitikken og økonomisk genopretning: en logisk umulighed (B8-1162/2015)

henvist til:

kor.udv. :

ECON

- Gianluca Buonanno. Forslag til beslutning om rentefri boliglån (B8-1163/2015)

henvist til:

kor.udv. :

ECON

- Gianluca Buonanno. Forslag til beslutning om indførelse af tiltag med henblik på at øge EU’s eksport (B8-1164/2015)

henvist til:

kor.udv. :

INTA

- Dominique Bilde, Sophie Montel og Florian Philippot. Forslag til beslutning om euroens og det indre markeds virkning på de franske industrivirksomheder (B8-1165/2015)

henvist til:

kor.udv. :

ECON

- Dominique Bilde, Sophie Montel og Florian Philippot. Forslag til beslutning om Air Frances økonomiske vanskeligheder (B8-1166/2015)

henvist til:

kor.udv. :

TRAN

- Dominique Bilde, Sophie Montel og Florian Philippot. Forslag til beslutning om indstilling af proceduren for Tyrkiets tiltrædelse af Den Europæiske Union (B8-1167/2015)

henvist til:

kor.udv. :

AFET

- Dominique Bilde, Sophie Montel og Florian Philippot. Forslag til beslutning om revision af forordning (EU) nr. 1408/2013 med henblik på at gøre det muligt for landbrugere, som er genstand for en konkursbehandling, at opnå forskudsbetalinger fra staten (B8-1168/2015)

henvist til:

kor.udv. :

AGRI

- Dominique Bilde, Sophie Montel og Florian Philippot. Forslag til beslutning om den politik til deregulering af arbejdsmarkedet, som føres i Den Europæiske Union (B8-1169/2015)

henvist til:

kor.udv. :

EMPL

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Philippe Loiseau og Sophie Montel. Forslag til beslutning om støtte til husdyrsektoren (B8-1170/2015)

henvist til:

kor.udv. :

AGRI

rådg.udv. :

INTA

- Mara Bizzotto. Forslag til beslutning om kløften mellem uddannelse og arbejdsmarked (B8-1171/2015)

henvist til:

kor.udv. :

CULT

rådg.udv. :

EMPL

- Mara Bizzotto. Forslag til beslutning om risici på grund af ukontrolleret kinesisk landbrug (B8-1172/2015)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Aldo Patriciello. Forslag til beslutning om adgangen til domstolsprøvelse (B8-1173/2015)

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

- Aldo Patriciello. Forslag til beslutning om projekter med henblik på at sikre en bedre synlighed af de muligheder for mobilitet, som Eures tilbyder (B8-1174/2015)

henvist til:

kor.udv. :

EMPL

- Aldo Patriciello. Forslag til beslutning om nye metoder til behandling af psykiske lidelser (B8-1175/2015)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Aldo Patriciello. Forslag til beslutning om støtte til små og mellemstore virksomheder, som optager lærlinge (B8-1176/2015)

henvist til:

kor.udv. :

EMPL

- Aldo Patriciello. Forslag til beslutning om en tilbundsgående undersøgelse af sundhedsmæssige fordele og risici ved anvendelsen af kosttilskud (B8-1177/2015)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Forslag til beslutning om Italiens placering som nr. 25 ud af 28 lande på indekset for social retfærdighed (B8-1178/2015)

henvist til:

kor.udv. :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Forslag til beslutning om luftfartsselskabers ulovlige opkrævning af såkaldte "administrative" omkostninger ved brug af kreditkort (B8-1179/2015)

henvist til:

kor.udv. :

IMCO

- Dominique Bilde, Sophie Montel og Florian Philippot. Forslag til beslutning om gennemførelsen af Junckers investeringsplan (B8-1180/2015)

henvist til:

kor.udv. :

ECON

rådg.udv. :

BUDG

- Dominique Bilde, Sophie Montel og Florian Philippot. Forslag til beslutning om kravet om forhøjelse af pensionsalderen i Kommissionens og Rådets henstillinger (B8-1181/2015)

henvist til:

kor.udv. :

EMPL

rådg.udv. :

ECON

- Dominique Bilde, Sophie Montel og Florian Philippot. Forslag til beslutning om Kommissionens kommunikationsudgifter i 2016 (B8-1182/2015)

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

- Dominique Bilde, Sophie Montel og Florian Philippot. Forslag til beslutning om genetablering af demokratiet i de europæiske lande (B8-1183/2015)

henvist til:

kor.udv. :

AFCO

- Dominique Bilde, Sophie Montel og Florian Philippot. Forslag til beslutning om Kommissionens rolle i "Volkswagen"-skandalen (B8-1184/2015)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

rådg.udv. :

ITRE

- Gianluca Buonanno. Forslag til beslutning om menneskerettighedssituationen i Tyrkiet – den pinlige tavshed fra Europa-Kommissionens side (B8-1185/2015)

henvist til:

kor.udv. :

AFET

- Gianluca Buonanno. Forslag til beslutning om "helicopter drop" (B8-1186/2015)

henvist til:

kor.udv. :

ECON

- Aldo Patriciello. Forslag til beslutning om udfordringerne i forbindelse med deleøkonomi, især i turismesektoren (B8-1187/2015)

henvist til:

kor.udv. :

TRAN

- Dominique Bilde, Sophie Montel og Florian Philippot. Forslag til beslutning om ophævelse af direktiv 2009/81/EF om offentligt udbud på forsvars- og sikkerhedsområdet (B8-1188/2015)

henvist til:

kor.udv. :

AFET

rådg.udv. :

IMCO

- Aldo Patriciello. Forslag til beslutning om misbrug af "nye stoffer" (B8-1189/2015)

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

- Aldo Patriciello. Forslag til beslutning om oprettelsen af et generelt forsikringssystem for SMV’er, som rammes af miljøkatastrofer (B8-1191/2015)

henvist til:

kor.udv. :

ITRE

- Aldo Patriciello. Forslag til beslutning om oprettelsen af en nødfond til støtte for jordskælvsofrene i Afghanistan (B8-1192/2015)

henvist til:

kor.udv. :

DEVE

- Aldo Patriciello. Forslag til beslutning om oprettelsen af en ad hoc-webportal om den cirkulære økonomi (B8-1193/2015)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

rådg.udv. :

ITRE

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Sophie Montel og Florian Philippot. Forslag til beslutning om dialog, kultur og uddannelse i forbindelse med beskyttelse af identiteter og demokrati i Europa (B8-1194/2015)

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

rådg.udv. :

CULT

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Sophie Montel og Florian Philippot. Forslag til beslutning om vedtagelse af foranstaltninger til støtte for fransk biavl (B8-1195/2015)

henvist til:

kor.udv. :

AGRI

- Dominique Bilde, Mireille D'Ornano og Sophie Montel. Forslag til beslutning om en alternativ vindmøllepolitik (B8-1196/2015)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Dominique Bilde og Sophie Montel. Forslag til beslutning om ludomani (B8-1197/2015)

henvist til:

kor.udv. :

IMCO

- Gianluca Buonanno. Forslag til beslutning om ligeløn (B8-1198/2015)

henvist til:

kor.udv. :

FEMM

- Gianluca Buonanno. Forslag til beslutning om de upassende møder mellem medlemmer af Den Europæiske Centralbanks direktion og private bankfolk (B8-1199/2015)

henvist til:

kor.udv. :

ECON

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Sophie Montel og Florian Philippot. Forslag til beslutning om forbud mod import af honning fra Kina (B8-1200/2015)

henvist til:

kor.udv. :

INTA

rådg.udv. :

AGRI

- Aldo Patriciello. Forslag til beslutning om internetadgang. (B8-1201/2015)

henvist til:

kor.udv. :

IMCO

- Aldo Patriciello. Forslag til beslutning om støjforurening (B8-1202/2015)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Aldo Patriciello. Forslag til beslutning om kvindemord (B8-1203/2015)

henvist til:

kor.udv. :

FEMM

- Gianluca Buonanno. Forslag til beslutning om euroens manglende sociale funktion (B8-1204/2015)

henvist til:

kor.udv. :

ECON

rådg.udv. :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Forslag til beslutning om hotspots og omfordeling af flygtninge og irregulære indvandrere (B8-1205/2015)

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

- Aldo Patriciello. Forslag til beslutning om oplysningskampagner om korrekt brug af antibiotika (B8-1206/2015)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Aldo Patriciello. Forslag til beslutning om social retfærdighed i Europa (B8-1207/2015)

henvist til:

kor.udv. :

EMPL

- Aldo Patriciello. Forslag til beslutning om strategiske foranstaltninger til beskyttelse af de europæiske staters nationalparker (B8-1208/2015)

henvist til:

kor.udv. :

REGI

rådg.udv. :

TRAN

- Aldo Patriciello. Forslag til beslutning om uddannelse og opdragelse af børn til bæredygtig udvikling og en cirkulær økonomi (B8-1209/2015)

henvist til:

kor.udv. :

CULT

rådg.udv. :

ENVI

- Aldo Patriciello. Forslag til beslutning om vigtigheden af frivilligt arbejde med hensyn til at nå målene for bæredygtig udvikling (B8-1210/2015)

henvist til:

kor.udv. :

CULT

- Gianluca Buonanno. Forslag til beslutning om Kommissionens arbejdsprogram for 2016 (B8-1211/2015)

henvist til:

kor.udv. :

AFCO


15. Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter

Associerede udvalg (forretningsordenens artikel 54)

(Efter Formandskonferencens afgørelse af 19.11.2015)

EMPL (forretningsordenens artikel 54)

- Det europæiske semester for samordning af de økonomiske politikker: Beskæftigelse og sociale aspekter i den årlige vækstundersøgelse for 2016 (2015/2330(INI))
(rådg.udv.: BUDG (forretningsordenens artikel 54))

- Flygtninge: Social inklusion og integration på arbejdsmarkedet (2015/2321(INI))
(rådg.udv.: FEMM, CULT (forretningsordenens artikel 54))

CONT (forretningsordenens artikel 54)

- Kontrol af registret og sammensætningen af Kommissionens ekspertgrupper (2015/2319(INI))
(rådg.udv.: BUDG, JURI (forretningsordenens artikel 54))

Ændringer i udvalgshenvisninger (forretningsordenens artikel 53)

(Efter Formandskonferencens afgørelse af 19.11.2015)

EMPL
- Ligestilling mellem kønnene og styrkelse af kvinders position i den digitale tidsalder (2015/2007(INI))
henvist til: kor.udv.: FEMM
rådg.udv.: EMPL, ITRE

Ændringer i udvalgshenvisninger (forretningsordenens artikel 39, stk. 3)

JURI
- Fremme af den frie bevægelighed for borgere og virksomheder ved at forenkle accepten af visse offentlige dokumenter i Den Europæiske Union
(rådg.udv.: JURI (forretningsordenens artikel 39, stk. 3))

Afgørelse om at udarbejde initiativbetænkninger (forretningsordenens artikel 52)

AFET
- Menneskerettigheder og migration i tredjelande (2015/2316(INI))
(rådg.udv.: DEVE)

- Virksomheders ansvar for alvorlige krænkelser af menneskerettighederne i tredjelande (2015/2315(INI))

DEVE
- EU-rapport 2015 om udviklingsvenlig politikkohærens (2015/2317(INI))
(rådg.udv.: INTA)

CONT
- Kontrol af registret og sammensætningen af Kommissionens ekspertgrupper (2015/2319(INI))
(rådg.udv.: BUDG, JURI)

- Omkostningseffektiviteten af det 7. rammeprogram for forskning (2015/2318(INI))
(rådg.udv.: ITRE)

EMPL
- Det europæiske semester for samordning af de økonomiske politikker: Beskæftigelse og sociale aspekter i den årlige vækstundersøgelse for 2016 (2015/2330(INI))
(rådg.udv.: BUDG)

- Flygtninge: Social inklusion og integration på arbejdsmarkedet (2015/2321(INI))
(rådg.udv.: FEMM, CULT)

- Hvordan udnytter man bedst jobskabelsespotentialet i små og mellemstore virksomheder (SMV'er)? (2015/2320(INI))
(rådg.udv.: BUDG, ITRE, INTA, REGI)

ITRE
- En ny aftale for energiforbrugere (2015/2323(INI))
(rådg.udv.: IMCO)

- Mod en ny udformning af energimarkedet (2015/2322(INI))

REGI
- En EU-strategi for Alperegionen (2015/2324(INI))
(rådg.udv.: CULT, AGRI, ENVI, EMPL, ITRE, TRAN)

CULT
- Europa for Borgerne (2015/2329(INI))
(rådg.udv.: BUDG)

- Et Kreativt Europa (2015/2328(INI))
(rådg.udv.: BUDG)

- Erasmus+ (2015/2327(INI))
(rådg.udv.: EMPL, BUDG)

JURI

- Tilsyn med anvendelsen af EU-retten: Årsberetningen for 2014 (2015/2326(INI))
(rådg.udv.: PETI, ENVI, EMPL, ITRE, ECON, INTA, IMCO)

LIBE
- Aktindsigt (artikel 116, stk. 7, i forretningsordenen) i perioden 2014-2015 (2015/2287(INI))

FEMM
- Situationen for kvindelige flygtninge og asylansøgere i EU (2015/2325(INI))


16. Fremsendelse af tekster vedtaget under dette møde

I overensstemmelse med forretningsordenens artikel 192, stk. 2, ville protokollen fra dette møde blive forelagt Parlamentet til godkendelse ved begyndelsen af næste møde.

Med Parlamentets godkendelse ville de vedtagne tekster allerede nu blive fremsendt til de heri nævnte instanser.


17. Tidspunkt for næste mødeperiode

Formanden meddelte, at næste møde ville finde sted den 2. december 2015.


18. Afbrydelse af sessionen

Indlæg af Seán Kelly, der lykønskede formanden med den gode afvikling af afstemningerne.

°
° ° °

Formanden erklærede Europa-Parlamentets session for afbrudt.

Formanden hævede mødet kl. 13.00.

Klaus Welle

Martin Schulz

generalsekretær

formand


TILSTEDEVÆRELSESLISTE

Til stede:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, Delahaye, Deli, Delli, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fisas Ayxelà, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fountoulis, Fox, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Helmer, Henkel, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kalinowski, Kallas, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kölmel, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Le Hyaric, Leinen, Le Pen Jean-Marie, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Michel, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, van Nistelrooij, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Ożóg, Pabriks, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Paunova, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Poręba, Pospíšil, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Valcárcel Siso, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Zoffoli, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Fritaget:

Bearder, Crowley, Engström, Konečná, Kyenge, Michels, Mihaylova, Picierno, Trüpel, Winkler Hermann

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik