Hakemisto 
Pöytäkirja
PDF 298kWORD 257k
Torstai 26. marraskuuta 2015 - Strasbourg
1.Istunnon avaaminen
 2.Vetoomukset
 3.Tilintarkastustuomioistuimen vuoden 2014 vuosikertomuksen esittely (keskustelu)
 4.Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (keskustelu)
  4.1.Afganistan, erityisesti Zabulin maakunnassa tehdyt surmat
  4.2.Kambodža
  4.3.Ilmaisunvapaus Bangladeshissa
 5.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 6.Neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannat
 7.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano
 8.Ecuadorin liittyminen EU:n, Perun ja Kolumbian väliseen kauppasopimukseen (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)
 9.Uusi eläinten hyvinvointia koskeva strategia vuosille 2016–2020 (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)
 10.Kohti koheesiopolitiikan yksinkertaistamista ja tulosperustaista suuntaamista kaudella 2014–2020 (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)
 11.Äänestykset
  11.1.Afganistan, erityisesti Zabulin maakunnassa tehdyt surmat (äänestys)
  11.2.Kambodža (äänestys)
  11.3.Ilmaisunvapaus Bangladeshissa (äänestys)
  11.4.Dohan kehitysohjelman tilanne ennen WTO:n kymmenettä ministerikokousta (äänestys)
  11.5.Ecuadorin liittyminen EU:n, Perun ja Kolumbian väliseen kauppasopimukseen (äänestys)
  11.6.Uusi eläinten hyvinvointia koskeva strategia vuosille 2016–2020 (äänestys)
  11.7.Lasten koulutus hätätilanteissa ja pitkittyneissä kriiseissä (äänestys)
  11.8.Kohti koheesiopolitiikan yksinkertaistamista ja tulosperustaista suuntaamista kaudella 2014–2020 (äänestys)
 12.Äänestysselitykset
 13.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 14.Vastaanotetut asiakirjat
 15.Tiettyjä asiakirjoja koskevat päätökset
 16.Tämän istuntojakson aikana hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen
 17.Seuraavien istuntojen aikataulu
 18.Istuntokauden keskeyttäminen
 LÄSNÄOLOLISTA


Puhetta johti
varapuhemies Sylvie GUILLAUME

1. Istunnon avaaminen

Istunto avattiin klo 9.00.


2. Vetoomukset

Seuraavat vetoomukset, jotka on merkitty luetteloon alla ilmoitettuina päivinä työjärjestyksen 215 artiklan 6 kohdan mukaisesti, on lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan:

25. marraskuuta 2015

(*) (n° 1059/2015); (*) (n° 1060/2015); Gerardus Bernardus Loohuis (n° 1061/2015); (*) (n° 1062/2015); José Ángel Ruiz Ancio (n° 1063/2015); Panagiotis Leliatsos (n° 1064/2015); Antonio Macías Reina (n° 1065/2015); (*) (n° 1066/2015); Encarna Polvillo Rodríguez (n° 1067/2015); (*) (n° 1068/2015); (*) (n° 1069/2015); Marta Pozo Mendoza (n° 1070/2015); (*) (n° 1071/2015); (*) (n° 1072/2015); (*) (n° 1073/2015); (*) (n° 1074/2015); (*) (n° 1075/2015); Flavio Miccono (n° 1076/2015); (*) (n° 1077/2015); Marta González Sainz (n° 1078/2015); (*) (n° 1079/2015); (*) (n° 1080/2015); (*) (n° 1081/2015); (*) (n° 1082/2015); (*) (n° 1083/2015); (*) (n° 1084/2015); (*) (n° 1085/2015); (*) (n° 1086/2015); Pablo Navarro Montes (n° 1087/2015); (*) (n° 1088/2015); (*) (n° 1089/2015); Coralba Florinda Bonazza (n° 1090/2015); Macarena Camacho Espinosa (n° 1091/2015); (*) (n° 1092/2015); Christian Frener (n° 1093/2015); (*) (n° 1094/2015); (*) (n° 1095/2015); (*) (n° 1096/2015); (*) (n° 1097/2015); Sergio Martín Ciudad (n° 1098/2015); (*) (n° 1099/2015); Sara Zavarella (n° 1100/2015); (*) (n° 1101/2015); (*) (n° 1102/2015); (*) (n° 1103/2015); Daniela Ilieva (n° 1104/2015); (*) (n° 1105/2015); (*) (n° 1106/2015); Marco Di Marco (n° 1107/2015); (*) (n° 1108/2015); (*) (n° 1109/2015); Nikolai Goldschmidt (n° 1110/2015); (*) (n° 1111/2015); Samuel Martín-Sosa (Ecologistas en Acción) (n° 1112/2015); (*) (n° 1113/2015); Jan-Erik Hansen (n° 1114/2015); Lionel Vuillaume (n° 1115/2015); (*) (n° 1116/2015); Dr. Francesco Dati (n° 1117/2015); Luis Enseñat Martín (n° 1118/2015); (*) (n° 1119/2015); (*) (n° 1120/2015); (*) (n° 1121/2015); (*) (n° 1122/2015); (*) (n° 1123/2015); (*) (n° 1124/2015); (*) (n° 1125/2015); (*) (n° 1126/2015); (*) (n° 1127/2015); (*) (n° 1128/2015); Beatriz Pérez Martínez (n° 1129/2015); Flavio Miccono (n° 1130/2015); (*) (n° 1131/2015); (*) (n° 1132/2015); (*) (n° 1133/2015); (*) (n° 1134/2015); Massimo D'Agostino (n° 1135/2015); (*) (n° 1136/2015); (*) (n° 1137/2015); (*) (n° 1138/2015); (*) (n° 1139/2015); Mark Van Gelder (n° 1140/2015); Marion Nestorov (n° 1141/2015); (*) (n° 1142/2015); (*) (n° 1143/2015); (*) (n° 1144/2015); (*) (n° 1145/2015); (*) (n° 1146/2015); (*) (n° 1147/2015); (*) (n° 1148/2015); (*) (n° 1149/2015); Barbara Montebelli (n° 1150/2015); (*) (n° 1151/2015); (*) (n° 1152/2015).

(*) käsitellään luottamuksellisena


3. Tilintarkastustuomioistuimen vuoden 2014 vuosikertomuksen esittely (keskustelu)

Tilintarkastustuomioistuimen vuoden 2014 vuosikertomuksen esittely (2015/2852(RSP))

Vítor Manuel da Silva Caldeira (tilintarkastustuomioistuimen presidentti) esitteli asian.

Kristalina Georgieva (komission varapuheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Claudia Schmidt PPE-ryhmän puolesta, Inés Ayala Sender S&D-ryhmän puolesta, Ryszard Czarnecki ECR-ryhmän puolesta, Martina Dlabajová ALDE-ryhmän puolesta, Dennis de Jong GUE/NGL-ryhmän puolesta, Bart Staes Verts/ALE-ryhmän puolesta, Marco Valli EFDD-ryhmän puolesta, Steeve Briois ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Eleftherios Synadinos, Markus Pieper, Derek Vaughan, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Maria Grapini, Richard Ashworth, Nedzhmi Ali, Igor Šoltes, Jonathan Arnott, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Inés Ayala Sender, Olaf Stuger, Marian-Jean Marinescu, Georgi Pirinski, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Olaf Stuger, Richard Sulík, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller, Jens Geier, Pirkko Ruohonen-Lerner, Tomáš Zdechovský, Bogusław Liberadzki, Petri Sarvamaa, Ingeborg Gräßle ja Verónica Lope Fontagné.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Ivana Maletić, Zigmantas Balčytis, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Barbara Kappel, Patricija Šulin, Gerolf Annemans ja Tibor Szanyi.

Puheenvuorot: Kristalina Georgieva ja Vítor Manuel da Silva Caldeira.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


4. Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (keskustelu)

(Päätöslauselmaesitysten aiheiden ja laatijoiden osalta katso 24. 11. 2015 pidetyn istunnon pöytäkirja, kohta 2).


4.1. Afganistan, erityisesti Zabulin maakunnassa tehdyt surmat

Päätöslauselmaesitykset B8-1258/2015, B8-1261/2015, B8-1264/2015, B8-1265/2015, B8-1270/2015, B8-1272/2015 ja B8-1276/2015 (2015/2968(RSP))

Bodil Valero, Ignazio Corrao, Mark Demesmaeker, Tomáš Zdechovský, Petras Auštrevičius ja Pier Antonio Panzeri esittelivät päätöslauselmaesitykset.

Jaromír Štětina PPE-ryhmän puolesta käytti puheenvuoron.

Puhetta johti
varapuhemies Ildikó GÁLL-PELCZ

Puheenvuorot: Afzal Khan S&D-ryhmän puolesta joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Jonathan Arnott, Javier Couso Permuy GUE/NGL-ryhmän puolesta, Eva Joly Verts/ALE-ryhmän puolesta, sitoutumaton Udo Voigt, Stanislav Polčák, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Bodil Valero, Dimitrios Papadimoulis ja Pavel Svoboda.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Michaela Šojdrová, Notis Marias, Ilhan Kyuchyuk ja Patricija Šulin.

Kristalina Georgieva (komission varapuheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 26.11.2015, kohta 11.1.


4.2. Kambodža

Päätöslauselmaesitykset B8-1263/2015, B8-1267/2015, B8-1268/2015, B8-1271/2015, B8-1273/2015, B8-1274/2015 ja B8-1277/2015 (2015/2969(RSP))

Kazimierz Michał Ujazdowski, Ignazio Corrao, Bogdan Brunon Wenta, Cecilia Wikström, Pier Antonio Panzeri ja Marie-Christine Vergiat esittelivät päätöslauselmaesitykset.

Puheenvuorot: Jiří Pospíšil PPE-ryhmän puolesta, Josef Weidenholzer S&D-ryhmän puolesta, Ivan Jakovčić ALDE-ryhmän puolesta, Csaba Sógor ja Marc Tarabella.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Seán Kelly, Jean-Paul Denanot, Notis Marias, Ramon Tremosa i Balcells ja Stanislav Polčák.

Kristalina Georgieva (komission varapuheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 26.11.2015, kohta 11.2.


4.3. Ilmaisunvapaus Bangladeshissa

Päätöslauselmaesitykset B8-1257/2015, B8-1259/2015, B8-1260/2015, B8-1262/2015, B8-1266/2015, B8-1269/2015 ja B8-1275/2015 (2015/2970(RSP))

Jean Lambert, Ignazio Corrao, Charles Tannock, Cristian Dan Preda, Dita Charanzová, Pier Antonio Panzeri, Pier Antonio Panzeri ja Lola Sánchez Caldentey esittelivät päätöslauselmaesitykset.

Puheenvuorot: Seán Kelly PPE-ryhmän puolesta, Richard Howitt S&D-ryhmän puolesta, Karol Karski ECR-ryhmän puolesta, Beatriz Becerra Basterrechea ALDE-ryhmän puolesta, Lynn Boylan GUE/NGL-ryhmän puolesta, Diane James EFDD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Lampros Fountoulis, Neena Gill ja Monica Macovei.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Jiří Pospíšil, Notis Marias, Ivan Jakovčić ja Stanislav Polčák.

Kristalina Georgieva (komission varapuheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 26.11.2015, kohta 11.3.

(Istunto keskeytettiin hetkeksi äänestyksiä odotettaessa.)


Puhetta johti
varapuhemies Anneli JÄÄTTEENMÄKI

5. Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Edellisen istunnon pöytäkirja hyväksyttiin.


6. Neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannat

Puhemies ilmoitti työjärjestyksen 64 artiklan 1 kohdan mukaisesti vastaanottaneensa seuraavat neuvoston yhteiset kannat, niiden vahvistamiseen johtaneet perusteet ja komission kannat:

- Neuvoston ensimmäisessä käsittelyssä vahvistama kanta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi yhteisön tavaramerkistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 207/2009 ja yhteisön tavaramerkistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 täytäntöönpanosta 13 päivänä joulukuuta 1995 annetun komission asetuksen (EY) N:o 2868/95 muuttamisesta sekä maksuista sisämarkkinoilla toimivalle yhdenmukaistamisvirastolle (tavaramerkit ja mallit) 13 päivänä joulukuuta 1995 annetun komission asetuksen (EY) N:o 2869/95 kumoamisesta (10373/1/2015 - C8-0351/2015 - 2013/0088(COD) - 13511/2015 - COM(2015)0589)

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: JURI

- Neuvoston ensimmäisessä käsittelyssä vahvistama kanta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä (uudelleenlaadittu) (10374/1/2015 - C8-0352/2015 – 2013/0089(COD) - 13514/2015 - COM(2015)0588)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: JURI

Kolmen kuukauden määräaika, jonka kuluessa parlamentti antaa lausuntonsa, alkaa näin ollen huomisesta 27. marraskuuta 2015.

°
° ° °

Inês Cristina Zuber käytti puheenvuoron siitä, että työjärjestyksen 135 artiklan mukaisesti käsiteltäväksi jätetyistä päätöslauselmaesityksistä ei voida antaa äänestysselityksiä.


7. Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano

Parlamentti vahvisti ALDE-ryhmän pyynnöstä seuraavat nimitykset:

CULT-valiokunta: María Teresa Giménez Barbat

suhteista Maghreb-maihin ja Pohjois-Afrikan arabivaltioiden liittoon (mukaan lukien Libya) vastaava valtuuskunta: María Teresa Giménez Barbat

valtuuskunta Välimeren unionin parlamentaarisessa edustajakokouksessa: María Teresa Giménez Barbat


8. Ecuadorin liittyminen EU:n, Perun ja Kolumbian väliseen kauppasopimukseen (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)

Komission julkilausuma: Ecuadorin liittyminen EU:n, Perun ja Kolumbian väliseen kauppasopimukseen (2015/2656(RSP))

Keskustelu käytiin 23. marraskuuta 2015 (istunnon pöytäkirja 23.11.2015, kohta 13).

Työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetty päätöslauselmaesitys:

—   Helmut Scholz INTA-valiokunnan puolesta Ecuadorin liittämisestä EU:n ja sen jäsenvaltioiden sekä Kolumbian ja Perun väliseen kauppasopimukseen (2015/2656(RSP)) (B8-1241/2015).

Äänestys: istunnon pöytäkirja 26.11.2015, kohta 11.5.


9. Uusi eläinten hyvinvointia koskeva strategia vuosille 2016–2020 (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)

Suullisesti vastattava kysymys (O-000141/2015): Czesław Adam Siekierski AGRI-valiokunnan puolesta komissiolle: Uusi eläinten hyvinvointia koskeva strategia vuosille 2016-2020 (2015/2957(RSP)) (B8-1107/2015)

Keskustelu käytiin 23. marraskuuta 2015 (23.11.2015 pidetyn istunnon pöytäkirja, kohta 14).

Työjärjestyksen 128 artiklan 5 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

—   Fredrick Federley ja Ivan Jakovčić ALDE-ryhmän puolesta uudesta eläinten hyvinvointia koskevasta strategiasta vuosille 2016–2020 2015/2957(RSP) (B8-1278/2015)

—   Marco Zullo, Marco Affronte, Eleonora Evi, Fabio Massimo Castaldo ja Isabella Adinolfi EFDD-ryhmän puolesta eläinten hyvinvoinnista 2015/2957(RSP) (B8-1279/2015)

—   Albert Deß, Michel Dantin, Marijana Petir, Peter Jahr, Angélique Delahaye, Elisabeth Köstinger, Herbert Dorfmann, Norbert Lins, Sofia Ribeiro, Nuno Melo, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Annie Schreijer-Pierik, Mairead McGuinness, Vladimir Urutchev, Daniel Buda, Ramón Luis Valcárcel Siso, Anna Maria Corazza Bildt ja Norbert Erdős PPE-ryhmän puolesta uudesta eläinten hyvinvointia koskevasta strategiasta vuosille 2016–2020 2015/2957(RSP) (B8-1280/2015)

—   Stefan Eck, Anja Hazekamp, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Helmut Scholz, Sabine Lösing, Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou ja Kostadinka Kuneva GUE/NGL-ryhmän puolesta, Keith Taylor ja Bart Staes Verts/ALE-ryhmän puolesta ja Janusz Wojciechowski ECR-ryhmän puolesta uudesta eläinten hyvinvointia koskevasta strategiasta vuosille 2016–2020 2015/2957(RSP) (B8-1281/2015)

—   Paolo De Castro S&D-ryhmän puolesta uudesta eläinten hyvinvointia koskevasta strategiasta vuosille 2016–2020 (2015/2957(RSP)) (B8-1282/2015)

—   James Nicholson, Richard Ashworth, Daniel Dalton ja Julie Girling ECR-ryhmän puolesta eläinten hyvinvointia koskevasta strategiasta (2015/2957(RSP)) (B8-1283/2015).

Äänestys: istunnon pöytäkirja 26.11.2015, kohta 11.6.


10. Kohti koheesiopolitiikan yksinkertaistamista ja tulosperustaista suuntaamista kaudella 2014–2020 (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)

Suullisesti vastattava kysymys (O-000127/2015): Iskra Mihaylova REGI-valiokunnan puolesta komissiolle: Kohti koheesiopolitiikan yksinkertaistamista ja tulosperustaista suuntaamista kaudella 2014-2020 (2015/2772(RSP)) (B8-1103/2015)

Keskustelu käytiin 27. lokakuuta 2015 (istunnon pöytäkirja 27.10.2015, kohta 14).

Työjärjestyksen 128 artiklan 5 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetty päätöslauselmaesitys:

—   Iskra Mihaylova, Andrey Novakov, Constanze Krehl, Tomasz Piotr Poręba, Ivan Jakovčić, Younous Omarjee, Monika Vana ja Rosa D'Amato REGI-valiokunnan puolesta aiheesta ”Kohti koheesiopolitiikan yksinkertaistamista ja tulosperustaista suuntaamista kaudella 2014–2020” (2015/2772(RSP)) (B8-1231/2015).

Äänestys: istunnon pöytäkirja 26.11.2015, kohta 11.8.


11. Äänestykset

Äänestysten kulkua koskevat yksityiskohdat (tarkistukset, erilliset äänestykset, kohta kohdalta ‑äänestykset, ...) esitetään pöytäkirjaan sisältyvässä liitteessä ”Äänestysten tulokset”.

Nimenhuutoäänestysten tulokset, jotka ovat pöytäkirjan liitteenä, ovat saatavana ainoastaan sähköisessä muodossa, ja niihin voi tutustua Europarl-sivustolla.


11.1. Afganistan, erityisesti Zabulin maakunnassa tehdyt surmat (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B8-1258/2015, B8-1261/2015, B8-1264/2015, B8-1265/2015, B8-1270/2015, B8-1272/2015 ja B8-1276/2015 (2015/2968(RSP))

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 1)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B8-1258/2015

(korvaa päätöslauselmaesitykset B8-1258/2015, B8-1261/2015, B8-1264/2015, B8-1265/2015, B8-1270/2015 ja B8-1272/2015)

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Elmar Brok, Arnaud Danjean, Andrzej Grzyb, Davor Ivo Stier, Andrej Plenković, Patricija Šulin, József Nagy, Eduard Kukan, Bogdan Brunon Wenta, Milan Zver, Jarosław Wałęsa, Giovanni La Via, Jiří Pospíšil, Joachim Zeller, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Ildikó Gáll-Pelcz, Andrey Kovatchev, Tunne Kelam, Michaela Šojdrová, Tadeusz Zwiefka, Jaromír Štětina, Lefteris Christoforou, Jeroen Lenaers, Luděk Niedermayer, Marijana Petir, Dubravka Šuica, Adam Szejnfeld, Therese Comodini Cachia, Inese Vaidere, Brian Hayes, Stanislav Polčák, Claude Rolin, Ivana Maletić, Ramón Luis Valcárcel Siso, László Tőkés, Roberta Metsola, Thomas Mann PPE-ryhmän puolesta

—   Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Elena Valenciano, Maria Arena, Eric Andrieu, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Caterina Chinnici, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Isabella De Monte, Damian Drăghici, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Neena Gill, Maria Grapini, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Miapetra Kumpula-Natri, Javi López, Krystyna Łybacka, Andrejs Mamikins, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Vincent Peillon, Tonino Picula, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Monika Smolková, Renato Soru, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Patrizia Toia, István Ujhelyi, Julie Ward, Pina Picierno S&D-ryhmän puolesta

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Raffaele Fitto, Beatrix von Storch, Angel Dzhambazki, Karol Karski, Ryszard Antoni Legutko, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Geoffrey Van Orden, Branislav Škripek, Jana Žitňanská ECR-ryhmän puolesta

—   Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Dita Charanzová, Izaskun Bilbao Barandica, Filiz Hyusmenova, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Ramon Tremosa i Balcells, Juan Carlos Girauta Vidal, Ilhan Kyuchyuk, Beatriz Becerra Basterrechea, Nedzhmi Ali, Philippe De Backer, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Pavel Telička, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, Valentinas Mazuronis ALDE-ryhmän puolesta

—   Bodil Valero, Eva Joly, Heidi Hautala, Maria Heubuch, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Jean Lambert Verts/ALE-ryhmän puolesta

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini EFDD-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P8_TA(2015)0412)

(Päätöslauselmaesitys B8-1276/2015 raukesi.)


11.2. Kambodža (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B8-1263/2015, B8-1267/2015, B8-1268/2015, B8-1271/2015, B8-1273/2015, B8-1274/2015 ja B8-1277/2015 (2015/2969(RSP))

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 2)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B8-1263/2015

(korvaa päätöslauselmaesitykset B8-1263/2015, B8-1267/2015, B8-1268/2015, B8-1271/2015, B8-1273/2015, B8-1274/2015 ja B8-1277/2015)

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

—   Cristian Dan Preda, Jeroen Lenaers, Elmar Brok, Andrzej Grzyb, Davor Ivo Stier, Andrej Plenković, Patricija Šulin, József Nagy, Eduard Kukan, Bogdan Brunon Wenta, Milan Zver, Jarosław Wałęsa, Giovanni La Via, Jiří Pospíšil, Joachim Zeller, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Ildikó Gáll-Pelcz, Andrey Kovatchev, Tunne Kelam, Tadeusz Zwiefka, Csaba Sógor, Lefteris Christoforou, Luděk Niedermayer, Marijana Petir, Dubravka Šuica, Adam Szejnfeld, Tomáš Zdechovský, Therese Comodini Cachia, Inese Vaidere, Krzysztof Hetman, Brian Hayes, Stanislav Polčák, Claude Rolin, Ivana Maletić, László Tőkés, Roberta Metsola, Thomas Mann PPE-ryhmän puolesta

—   Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Elena Valenciano, Eric Andrieu, Maria Arena, Hugues Bayet, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Caterina Chinnici, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Damian Drăghici, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Neena Gill, Maria Grapini, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod Javi López, Miapetra Kumpula-Natri, Krystyna Łybacka, Andrejs Mamikins, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Vincent Peillon, Tonino Picula, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Monika Smolková, Renato Soru, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Patrizia Toia, István Ujhelyi, Julie Ward S&D-ryhmän puolesta

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Karol Karski, Ryszard Antoni Legutko, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Geoffrey Van Orden, Branislav Škripek, Angel Dzhambazki, Valdemar Tomaševski, Raffaele Fitto ECR-ryhmän puolesta

—   Cecilia Wikström, Filiz Hyusmenova, Izaskun Bilbao Barandica, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Ramon Tremosa i Balcells, Juan Carlos Girauta Vidal, Marietje Schaake, Ilhan Kyuchyuk, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Nedzhmi Ali, Philippe De Backer, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Valentinas Mazuronis ALDE-ryhmän puolesta

—   Marie-Christine Vergiat, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Helmut Scholz, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee GUE/NGL-ryhmän puolesta

—   Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Maria Heubuch, Igor Šoltes, Bodil Valero, Davor Škrlec Verts/ALE-ryhmän puolesta

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Marco Zanni EFDD-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P8_TA(2015)0413)


11.3. Ilmaisunvapaus Bangladeshissa (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B8-1257/2015, B8-1259/2015, B8-1260/2015, B8-1262/2015, B8-1266/2015, B8-1269/2015 ja B8-1275/2015 (2015/2970(RSP))

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 3)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B8-1257/2015

(korvaa päätöslauselmaesitykset B8-1257/2015, B8-1259/2015, B8-1260/2015, B8-1262/2015, B8-1266/2015, B8-1269/2015 ja B8-1275/2015)

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

—   Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Andrzej Grzyb, Davor Ivo Stier, Andrej Plenković, Patricija Šulin, József Nagy, Eduard Kukan, Bogdan Brunon Wenta, Milan Zver, Giovanni La Via, Jiří Pospíšil, Joachim Zeller, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Ildikó Gáll-Pelcz, Andrey Kovatchev, Tunne Kelam, Tadeusz Zwiefka, Jaromír Štětina, Csaba Sógor, Lefteris Christoforou, Luděk Niedermayer, Marijana Petir, Dubravka Šuica, Adam Szejnfeld, Tomáš Zdechovský, Jeroen Lenaers, Therese Comodini Cachia, Inese Vaidere, Krzysztof Hetman, Brian Hayes, Stanislav Polčák, Claude Rolin, Ivana Maletić, László Tőkés, Roberta Metsola, Thomas Mann PPE-ryhmän puolesta

—   Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Elena Valenciano, Eric Andrieu, Maria Arena, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Caterina Chinnici, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Isabella De Monte, Damian Drăghici, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Neena Gill, Maria Grapini, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Miapetra Kumpula-Natri, Javi López, Krystyna Łybacka, Andrejs Mamikins, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Vincent Peillon, Tonino Picula, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Monika Smolková, Renato Soru, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, István Ujhelyi, Julie Ward S&D-ryhmän puolesta

—   Mark Demesmaeker, Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Anna Elżbieta Fotyga, Karol Karski, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Beatrix von Storch, Raffaele Fitto, Angel Dzhambazki, Jana Žitňanská ECR-ryhmän puolesta

—   Marietje Schaake, Juan Carlos Girauta Vidal, Dita Charanzová, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Petras Auštrevičius, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Philippe De Backer, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, Filiz Hyusmenova, Kaja Kallas, Valentinas Mazuronis ALDE-ryhmän puolesta

—   Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Younous Omarjee, Curzio Maltese, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos GUE/NGL-ryhmän puolesta

—   Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Igor Šoltes, Bodil Valero, Davor Škrlec Verts/ALE-ryhmän puolesta

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Eleonora Evi EFDD-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P8_TA(2015)0414)

Puheenvuorot:

Cecilia Wikström ilmoitti, että virallisella lehterillä on läsnä kambodžalainen oppositiojohtaja Sam Rainsy.


11.4. Dohan kehitysohjelman tilanne ennen WTO:n kymmenettä ministerikokousta (äänestys)

Päätöslauselmaesitys B8-1230/2015 (2015/2632(RSP))

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 4)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2015)0415)


11.5. Ecuadorin liittyminen EU:n, Perun ja Kolumbian väliseen kauppasopimukseen (äänestys)

Päätöslauselmaesitys B8-1241/2015 (2015/2656(RSP))

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 5)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2015)0416)


11.6. Uusi eläinten hyvinvointia koskeva strategia vuosille 2016–2020 (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B8-1278/2015, B8-1279/2015, B8-1280/2015, B8-1281/2015, B8-1282/2015 ja B8-1283/2015 (2015/2957(RSP))

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 6)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B8-1278/2015

(korvaa päätöslauselmaesitykset B8-1278/2015, B8-1280/2015, B8-1282/2015 ja B8-1283/2015)

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

—   Albert Deß, Franc Bogovič, Sofia Ribeiro, Marijana Petir, Nuno Melo, Daniel Buda, Mairead McGuinness, Elisabeth Köstinger, Roberta Metsola, Pilar Ayuso, Norbert Lins, Peter Jahr, Ramón Luis Valcárcel Siso, Emil Radev, Annie Schreijer-Pierik PPE-ryhmän puolesta

—   Paolo De Castro, Isabelle Thomas, Eric Andrieu, Clara Eugenia Aguilera García, Viorica Dăncilă, Karin Kadenbach, Michela Giuffrida, Marlene Mizzi, Jeppe Kofod, Paul Brannen, Nicola Caputo, Maria Noichl, Marc Tarabella, Jean-Paul Denanot, Momchil Nekov, Ricardo Serrão Santos, Tibor Szanyi, David Martin S&D-ryhmän puolesta

—   James Nicholson, Janusz Wojciechowski, Richard Ashworth, Daniel Dalton, Jørn Dohrmann, Angel Dzhambazki, Rikke Karlsson, Valdemar Tomaševski ECR-ryhmän puolesta

—   Fredrick Federley, Jasenko Selimovic, Ivan Jakovčić, Frédérique Ries, Jens Rohde, Ulrike Müller, Hannu Takkula ALDE-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P8_TA(2015)0417)

(Päätöslauselmaesitykset B8-1279/2015 ja B8-1281/2015 raukesivat.)


11.7. Lasten koulutus hätätilanteissa ja pitkittyneissä kriiseissä (äänestys)

Päätöslauselmaesitys B8-1240/2015 (2015/2977(RSP))

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 7)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2015)0418)


11.8. Kohti koheesiopolitiikan yksinkertaistamista ja tulosperustaista suuntaamista kaudella 2014–2020 (äänestys)

Suullisesti vastattava kysymys (O-000127/2015): Iskra Mihaylova REGI-valiokunnan puolesta komissiolle: Kohti koheesiopolitiikan yksinkertaistamista ja tulosperustaista suuntaamista kaudella 2014-2020 (2015/2772(RSP)) (B8-1103/2015)

Keskustelu käytiin 27. lokakuuta 2015 (istunnon pöytäkirja 27.10.2015, kohta 14).

Päätöslauselmaesityksestä on ilmoitettu 26. marraskuuta 2015 (istunnon pöytäkirja 26.11.2015, kohta 10).

Päätöslauselmaesitys B8-1231/2015 (2015/2772(RSP))

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 8)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2015)0419)


12. Äänestysselitykset

Kirjalliset äänestysselitykset:

Työjärjestyksen 183 artiklassa tarkoitetut kirjalliset äänestysselitykset julkaistaan tämän istunnon sanatarkoissa istuntoselostuksissa.

Suulliset äänestysselitykset:

Dohan kehitysohjelman tilanne ennen WTO:n kymmenettä ministerikokousta - (2015/2632(RSP)) - B8-1230/2015
Andrejs Mamikins, Seán Kelly, Steven Woolfe ja Daniel Hannan

Ecuadorin liittyminen EU:n, Perun ja Kolumbian väliseen kauppasopimukseen - (2015/2656(RSP)) - B8-1241/2015
Peter Jahr, Daniel Hannan ja Andrejs Mamikins

Uusi eläinten hyvinvointia koskeva strategia vuosille 2016–2020 - (2015/2957(RSP)) - B8-1278/2015
Eleonora Evi, Jiří Pospíšil, Peter Jahr, Seán Kelly, Stanislav Polčák, Daniel Hannan, Andrejs Mamikins ja Bogdan Andrzej Zdrojewski

Lasten koulutus hätätilanteissa ja pitkittyneissä kriiseissä - (2015/2977(RSP)) - B8-1240/2015
Seán Kelly, Stanislav Polčák ja Andrejs Mamikins

Kohti koheesiopolitiikan yksinkertaistamista ja tulosperustaista suuntaamista kaudella 2014–2020 - (2015/2772(RSP)) - B8-1231/2015
Seán Kelly, Stanislav Polčák, Maria Spyraki ja Andrejs Mamikins.


13. Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset

Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset ovat nähtävissä Europarl-verkkosivustolla kohdassa ”Täysistunto”, ”Äänestykset”, ”Äänestysten tulokset (Nimenhuutoäänestysten tulokset)” sekä liitteen ”Nimenhuutoäänestysten tulokset” painetussa versiossa.

Europarlin sähköistä versiota päivitetään säännöllisesti enintään kahden viikon ajan äänestyspäivästä.

Tämän määräajan jälkeen äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevien ilmoitusten luettelo on lopullinen, ja se toimitetaan käännettäväksi ja julkaistavaksi virallisessa lehdessä.


14. Vastaanotetut asiakirjat

Seuraavat asiakirjat on vastaanotettu

1) neuvostolta ja komissiolta:

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi maakaasun ja sähkön hintoja koskevista Euroopan tilastoista sekä yhteisön menettelyn toteuttamiseksi kaasusta ja sähköstä teollisilta käyttäjiltä perittävien hintojen avoimuuden takaamiseksi annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/92/EY kumoamisesta (COM(2015)0496 - C8-0357/2015 - 2015/0239(COD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan :

ITRE

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi unionin ja sen henkilöstön välisten riitojen ratkaisemista ensimmäisenä oikeusasteena koskevan toimivallan siirtämisestä unionin yleiselle tuomioistuimelle (N8-0110/2015 - C8-0367/2015 - 2015/0906(COD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan :

JURI

lausuntoa varten :

AFCO

2) jäseniltä:

- Aldo Patriciello. Päätöslauselmaesitys uusista huumausaineista (B8-1099/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

lausuntoa varten:

ENVI

- Aldo Patriciello. Päätöslauselmaesitys ruoan haaskauksesta (B8-1100/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AGRI

lausuntoa varten:

ENVI

- Clara Eugenia Aguilera García ja Nicola Caputo. Päätöslauselmaesitys CA-viljelystä (B8-1122/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AGRI

- Aldo Patriciello. Päätöslauselmaesitys maailman ravintopäivästä (B8-1123/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AGRI

- Aldo Patriciello. Päätöslauselmaesitys maailman näkökyvyn päivästä (B8-1124/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Aldo Patriciello. Päätöslauselmaesitys mikrorahoitusvälineiden käytön helpottamista koskevien toimenpiteiden hyväksymisestä (B8-1125/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

EMPL

- Mara Bizzotto. Päätöslauselmaesitys väärentämisen torjunnasta Italiassa ja Euroopan unionissa (B8-1126/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

IMCO

- Mara Bizzotto. Päätöslauselmaesitys Isis-järjestön uhasta Turkissa ja Lähi-idässä (B8-1127/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AFET

- Mara Bizzotto. Päätöslauselmaesitys maataloustuotteiden alkuperänimitysten suojan kunnioittamisesta EU:ssa (B8-1128/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AGRI

lausuntoa varten:

IMCO

- Mara Bizzotto. Päätöslauselmaesitys Veneton alueen ja italialaisten maantieteellisellä merkinnällä suojattujen riisilajikkeiden suojaamisesta vilpilliseltä aasialaiselta kilpailulta (B8-1129/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

INTA

lausuntoa varten:

AGRI

- Mara Bizzotto. Päätöslauselmaesitys kiireellisyydestä jakaa YMP-tukia Veneton alueen maataloudelle (B8-1130/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AGRI

- Aldo Patriciello. Päätöslauselmaesitys toimista, joilla parannetaan ja laajennetaan henkisesti ja fyysisesti vammaisten nuorten mahdollisuuksia osallistua Erasmus+-ohjelmaan (B8-1131/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CULT

lausuntoa varten:

EMPL

- Louis Aliot, Gerolf Annemans, Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Mario Borghezio, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Aymeric Chauprade, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Barbara Kappel, Marine Le Pen, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Vicky Maeijer, Dominique Martin, Michał Marusik, Bernard Monot, Sophie Montel, Joëlle Mélin, Florian Philippot, Jean-Luc Schaffhauser, Olaf Stuger, Mylène Troszczynski, Marcel de Graaff ja Stanisław Żółtek. Päätöslauselmaesitys eurooppalaisten rakennerahastojen ohjelmatyön kohdistamista laittomien muuttajien vastaanottoinfrastruktuuriin koskevasta kiellosta (B8-1132/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

REGI

lausuntoa varten:

LIBE

- Aldo Patriciello. Päätöslauselmaesitys pk-yrityksistä (B8-1133/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ITRE

- Marie-Christine Arnautu, Louis Aliot, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Gianluca Buonanno, Aymeric Chauprade, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Marine Le Pen, Gilles Lebreton, Dominique Martin, Bernard Monot, Sophie Montel, Joëlle Mélin, Florian Philippot, Jean-Luc Schaffhauser ja Mylène Troszczynski. Päätöslauselmaesitys kansalaisten demokraattisten mielenilmausten kunnioittamisesta ja huomioon ottamisesta: maahanmuuton rajoittamista koskevan Sveitsin kansanäänestyksen tuloksen kunnioittaminen (B8-1134/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AFET

lausuntoa varten:

LIBE

- Aldo Patriciello. Päätöslauselmaesitys Ombrina Mare 2 -hankkeesta ja avomerellä toteutettavista operaatioista (B8-1135/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

lausuntoa varten:

TRAN

- Aldo Patriciello. Päätöslauselmaesitys poliisivoimien koordinoinnista Euroopan unionin tasolla urheilutapahtumissa, joissa mahdollisesti syntyy levottomuuksia (B8-1136/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

- Aldo Patriciello. Päätöslauselmaesitys ympäristökatastrofeista kärsivistä pk-yrityksistä ja paikallisyhteisöistä (B8-1137/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ITRE

- Aldo Patriciello. Päätöslauselmaesitys kalataloustuotteiden kestävästä käytöstä (B8-1138/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

DEVE

lausuntoa varten:

PECH

- Aldo Patriciello. Päätöslauselmaesitys ruoka-aineyliherkkyyksistä (B8-1139/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Aldo Patriciello. Päätöslauselmaesitys ylipainon seurauksia Euroopassa koskevien tietojen saattamisesta ajan tasalle (B8-1140/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

lausuntoa varten:

ITRE

- Nicola Caputo. Päätöslauselmaesitys ”digitaaliverosta” (B8-1141/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ECON

- Aldo Patriciello. Päätöslauselmaesitys kansainvälisestä palkokasvien vuodesta (B8-1142/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AGRI

- Richard Sulík. Päätöslauselmaesitys mikroyritysten vapauttamisesta pakollisista tutkimuksista (B8-1143/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ITRE

- Mara Bizzotto. Päätöslauselmaesitys Banca popolare di Marostican ja Volksbankin fuusiosta ja asiakkaiden huonosta palvelusta (B8-1144/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ECON

- Mara Bizzotto. Päätöslauselmaesitys Made in Italy -brändille maitojauheen käytöstä aiheutuvasta vahingosta (B8-1145/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AGRI

lausuntoa varten:

IMCO

- Mara Bizzotto. Päätöslauselmaesitys kiivien tuottajien tukemisesta Veneton alueella (B8-1153/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan :

AGRI

- Mara Bizzotto. Päätöslauselmaesitys eurooppalaisten kuluttajien samanarvoisesta kohtelusta tavaroiden ja palvelujen hankkimisessa sisämarkkinoilla (B8-1154/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

IMCO

- Mara Bizzotto. Päätöslauselmaesitys EU:n säännösten noudattamisesta vuosien 2014–2015 maitokiintiöitä koskevien sakkojen määräämisessä Italiassa (B8-1155/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AGRI

- Steeve Briois, Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh ja Gilles Lebreton. Päätöslauselmaesitys kosmeettisiin tarkoituksiin harjoitettavasta hainpyynnistä (B8-1156/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

PECH

- Mara Bizzotto. Päätöslauselmaesitys eurooppalaisten maitotaloustuotteiden merkintöjen avoimuudesta (B8-1158/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

lausuntoa varten:

IMCO

- Aldo Patriciello. Päätöslauselmaesitys maapallon lämpenemisestä (B8-1159/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Aldo Patriciello. Päätöslauselmaesitys Etelä-Italiaa vaivanneista rankkasateista (B8-1160/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

lausuntoa varten:

REGI

- Gianluca Buonanno. Päätöslauselmaesitys aivohalvauksesta ja riittävien sairaala- ja tukipalvelujen tarpeesta potilaiden läheisille (B8-1161/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Gianluca Buonanno. Päätöslauselmaesitys veropolitiikoista ja talouden elpymisestä: korjaamattomissa oleva selkeä ristiriita (B8-1162/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ECON

- Gianluca Buonanno. Päätöslauselmaesitys korottomista asuntolainoista (B8-1163/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ECON

- Gianluca Buonanno. Päätöslauselmaesitys EU:n vientiä edistävien toimien käyttöönottamisesta (B8-1164/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

INTA

- Dominique Bilde, Sophie Montel ja Florian Philippot. Päätöslauselmaesitys euron ja sisämarkkinoiden vaikutuksesta ranskalaisiin teollisuusyrityksiin (B8-1165/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ECON

- Dominique Bilde, Sophie Montel ja Florian Philippot. Päätöslauselmaesitys Air Francen taloudellisista vaikeuksista (B8-1166/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

TRAN

- Dominique Bilde, Sophie Montel ja Florian Philippot. Päätöslauselmaesitys Turkin Euroopan unioniin liittymistä koskevan menettelyn lopettamisesta (B8-1167/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AFET

- Dominique Bilde, Sophie Montel ja Florian Philippot. Päätöslauselmaesitys asetuksen (EU) N:o 1408/2013 tarkistamisesta, jotta maksukyvyttömyyden vuoksi yleistäytäntöönpanomenettelyyn asetetut maataloustuottajat voisivat saada ennakkomaksuja valtiolta (B8-1168/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AGRI

- Dominique Bilde, Sophie Montel ja Florian Philippot. Päätöslauselmaesitys Euroopan unionissa harjoitettavasta työmarkkinoiden sääntelyn purkamisesta (B8-1169/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

EMPL

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Philippe Loiseau ja Sophie Montel. Päätöslauselmaesitys karjankasvatusalan tukemisesta (B8-1170/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AGRI

lausuntoa varten:

INTA

- Mara Bizzotto. Päätöslauselmaesitys koulutuksen ja työmaailman välisestä erosta (B8-1171/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CULT

lausuntoa varten:

EMPL

- Mara Bizzotto. Päätöslauselmaesitys valvomattoman kiinalaisen maanviljelyn aiheuttamista vaaroista (B8-1172/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Aldo Patriciello. Päätöslauselmaesitys oikeuden saatavuudesta (B8-1173/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

- Aldo Patriciello. Päätöslauselmaesitys hankkeista Euresin tarjoamia liikkuvuusmahdollisuuksia koskevan tehokkaamman tiedottamisen takaamiseksi (B8-1174/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

EMPL

- Aldo Patriciello. Päätöslauselmaesitys mielenterveyshäiriöiden uusista hoitomenetelmistä (B8-1175/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Aldo Patriciello. Päätöslauselmaesitys oppisopimustoimintaan osallistuvien pienten ja keskisuurten yritysten tukemisesta (B8-1176/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

EMPL

- Aldo Patriciello. Päätöslauselmaesitys ravintolisien käyttöön liittyvien terveysetujen ja riskien perusteellisesta tutkimuksesta (B8-1177/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Gianluca Buonanno. Päätöslauselmaesitys Italian sijoittumisesta 25. sijalle (28 maasta) yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta mittaavassa indeksissä (Social Justice Index) (B8-1178/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

EMPL

- Gianluca Buonanno. Päätöslauselmaesitys lentoyhtiöiden luottokortin käytöstä veloittamien niin kutsuttujen hallinnollisten kulujen lainvastaisuudesta (B8-1179/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

IMCO

- Dominique Bilde, Sophie Montel ja Florian Philippot. Päätöslauselmaesitys Junckerin investointisuunnitelman soveltamisesta (B8-1180/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ECON

lausuntoa varten:

BUDG

- Dominique Bilde, Sophie Montel ja Florian Philippot. Päätöslauselmaesitys eläkeiän nostovaatimuksesta komission ja neuvoston suosituksissa (B8-1181/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

EMPL

lausuntoa varten:

ECON

- Dominique Bilde, Sophie Montel ja Florian Philippot. Päätöslauselmaesitys komission tiedotusmenoista vuodelle 2016 (B8-1182/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Dominique Bilde, Sophie Montel ja Florian Philippot. Päätöslauselmaesitys demokratian palauttamisesta Euroopan maihin (B8-1183/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AFCO

- Dominique Bilde, Sophie Montel ja Florian Philippot. Päätöslauselmaesitys komission roolista Volkswageniin liittyvässä skandaalissa (B8-1184/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

lausuntoa varten:

ITRE

- Gianluca Buonanno. Päätöslauselmaesitys Turkin ihmisoikeustilanteesta: komission outo hiljaisuus (B8-1185/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AFET

- Gianluca Buonanno. Päätöslauselmaesitys helicopter drop -vaihtoehdosta (B8-1186/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ECON

- Aldo Patriciello. Päätöslauselmaesitys jakamistalouden haasteista erityisesti matkailualalla (B8-1187/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

TRAN

- Dominique Bilde, Sophie Montel ja Florian Philippot. Päätöslauselmaesitys hankintaviranomaisten ja hankintayksiköiden tekemiä sopimuksia puolustus- ja turvallisuusalalla koskevan direktiivin 2009/81/EY kumoamisesta (B8-1188/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AFET

lausuntoa varten:

IMCO

- Aldo Patriciello. Päätöslauselmaesitys niin sanottujen uusien huumausaineiden väärinkäytöstä (B8-1189/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

- Aldo Patriciello. Päätöslauselmaesitys ympäristökatastrofeista kärsiville pienille ja keskisuurille yrityksille tarkoitetun kattavan vakuutusjärjestelmän luomisesta (B8-1191/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ITRE

- Aldo Patriciello. Päätöslauselmaesitys hätärahaston perustamisesta Afganistanin maanjäristysten uhrien auttamiseksi (B8-1192/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

DEVE

- Aldo Patriciello. Päätöslauselmaesitys tilapäisen verkkoportaalin luomisesta kiertotaloutta varten (B8-1193/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

lausuntoa varten:

ITRE

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Sophie Montel ja Florian Philippot. Päätöslauselmaesitys dialogin, kulttuurin ja koulutuksen merkityksestä identiteettien ja demokratian puolustamisessa Euroopassa (B8-1194/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

lausuntoa varten:

CULT

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Sophie Montel ja Florian Philippot. Päätöslauselmaesitys Ranskan mehiläishoitoa koskevista unionin tukitoimenpiteistä (B8-1195/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AGRI

- Dominique Bilde, Mireille D'Ornano ja Sophie Montel. Päätöslauselmaesitys tuulivoimaloita koskevasta vaihtoehtoisesta politiikasta (B8-1196/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Dominique Bilde ja Sophie Montel. Päätöslauselmaesitys peliriippuvuudesta (B8-1197/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

IMCO

- Gianluca Buonanno. Päätöslauselmaesitys samapalkkaisuudesta (B8-1198/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

FEMM

- Gianluca Buonanno. Päätöslauselmaesitys joidenkin EKP:n johtokunnan jäsenten epäasianmukaisista tapaamisista yksityisten pankkiirien kanssa (B8-1199/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ECON

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Sophie Montel ja Florian Philippot. Päätöslauselmaesitys Kiinasta peräisin olevan hunajan tuonnin kieltämisestä (B8-1200/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

INTA

lausuntoa varten:

AGRI

- Aldo Patriciello. Päätöslauselmaesitys internetyhteydestä (B8-1201/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

IMCO

- Aldo Patriciello. Päätöslauselmaesitys melusaasteesta (B8-1202/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Aldo Patriciello. Päätöslauselmaesitys naismurhista (B8-1203/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

FEMM

- Gianluca Buonanno. Päätöslauselmaesitys euron puuttuvasta yhteiskunnallisesta tehtävästä (B8-1204/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ECON

lausuntoa varten:

EMPL

- Gianluca Buonanno. Päätöslauselmaesitys eniten turvapaikanhakijoita vastaanottaneista alueista ja pakolaisten ja laittomien maahanmuuttajien uudelleensijoittamisesta (B8-1205/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

- Aldo Patriciello. Päätöslauselmaesitys antibioottien oikeaa käyttöä koskevista valistuskampanjoista (B8-1206/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Aldo Patriciello. Päätöslauselmaesitys sosiaalisesta oikeudenmukaisuudesta Euroopassa (B8-1207/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

EMPL

- Aldo Patriciello. Päätöslauselmaesitys strategisten toimien suunnittelusta kansallispuistojen suojelemiseksi jäsenvaltioissa (B8-1208/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

REGI

lausuntoa varten:

TRAN

- Aldo Patriciello. Päätöslauselmaesitys lapsille suunnattavasta kestävää kehitystä ja kiertotaloutta koskevasta opetuksesta ja kasvatuksesta (B8-1209/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CULT

lausuntoa varten:

ENVI

- Aldo Patriciello. Päätöslauselmaesitys vapaaehtoistyön merkityksestä kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisessa (B8-1210/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CULT

- Gianluca Buonanno. Päätöslauselmaesitys Euroopan komission vuoden 2016 työohjelmasta (B8-1211/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AFCO


15. Tiettyjä asiakirjoja koskevat päätökset

Valiokuntien yhteistyömenettely (työjärjestyksen 54 artikla)

(puheenjohtajakokouksen päätös 19.11.2015)

EMPL-valiokunta-valiokunta (työjärjestyksen 54 artikla)

- Talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso: vuotuisen kasvuselvityksen 2016 työllisyys- ja sosiaalinäkökohdat (2015/2330(INI))
(lausuntoa varten: BUDG (työjärjestyksen 54 artikla))

- Pakolaiset: sosiaalinen osallisuus ja integroituminen työmarkkinoille (2015/2321(INI))
(lausuntoa varten: FEMM, CULT (työjärjestyksen 54 artikla))

CONT-valiokunta-valiokunta (työjärjestyksen 54 artikla)

- Komission asiantuntijaryhmien koostumus ja rekisterin valvonta (2015/2319(INI))
(lausuntoa varten: BUDG, JURI (työjärjestyksen 54 artikla))

Valiokuntaan lähettäminen (muutosten jälkeen) (työjärjestyksen 53 artikla)

(puheenjohtajakokouksen päätös 19.11.2015)

EMPL-valiokunta-valiokunta
- Sukupuolten tasa-arvo ja naisten vaikutusmahdollisuuksien lisääminen digitaalisella ajalla (2015/2007(INI))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: FEMM
lausuntoa varten: EMPL, ITRE

Valiokuntaan lähettäminen (muutosten jälkeen) (työjärjestyksen 39 artiklan 3 kohta)

JURI-valiokunta-valiokunta
- Kansalaisten ja yritysten vapaan liikkuvuuden edistämisestä yksinkertaistamalla tiettyjen julkisten asiakirjojen hyväksymistä Euroopan unionissa
(lausuntoa varten: JURI (työjärjestyksen 39 artiklan 3 kohta
))

Päätös laatia valiokunta-aloitteisia mietintöjä (työjärjestyksen 52 artikla)

AFET-valiokunta-valiokunta
- Ihmisoikeudet ja muuttoliike kolmansissa maissa (2015/2316(INI))
(lausuntoa varten: DEVE)

- Oikeushenkilöiden rangaistusvastuu kolmansien maiden vakavissa ihmisoikeusrikkomuksissa (2015/2315(INI))

DEVE-valiokunta-valiokunta
- EU:n vuotta 2015 koskeva kertomus kehitykseen vaikuttavien politiikkojen johdonmukaisuudesta (2015/2317(INI))
(lausuntoa varten: INTA)

CONT-valiokunta-valiokunta
- Komission asiantuntijaryhmien koostumus ja rekisterin valvonta (2015/2319(INI))
(lausuntoa varten: BUDG, JURI)

- Tutkimuksen seitsemännen puiteohjelman kustannustehokkuus (2015/2318(INI))
(lausuntoa varten: ITRE)

EMPL-valiokunta-valiokunta
- Talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso: vuotuisen kasvuselvityksen 2016 työllisyys- ja sosiaalinäkökohdat (2015/2330(INI))
(lausuntoa varten: BUDG)

- Pakolaiset: sosiaalinen osallisuus ja integroituminen työmarkkinoille (2015/2321(INI))
(lausuntoa varten: FEMM, CULT)

- Miten voidaan parhaiten valjastaa käyttöön mahdollisuudet pienissä ja keskisuurissa yrityksissä (pk-yrityksissä), joiden panos kasvuun ja työllisyyteen EU:ssa on merkittävä? (2015/2320(INI))
(lausuntoa varten: BUDG, ITRE, INTA, REGI)

ITRE-valiokunta-valiokunta
- Energian kuluttajien aseman vahvistaminen (2015/2323(INI))
(lausuntoa varten: IMCO)

- Kohti energiamarkkinoiden uutta rakennetta (2015/2322(INI))

REGI-valiokunta-valiokunta
- Alppien aluetta koskeva EU:n strategia (2015/2324(INI))
(lausuntoa varten: CULT, AGRI, ENVI, EMPL, ITRE, TRAN)

CULT-valiokunta-valiokunta
- Kansalaisten Eurooppa (2015/2329(INI))
(lausuntoa varten: BUDG)

- Luova Eurooppa (2015/2328(INI))
(lausuntoa varten: BUDG)

- Erasmus+ (2015/2327(INI))
(lausuntoa varten: EMPL, BUDG)

JURI-valiokunta-valiokunta

- Unionin lainsäädännön soveltamisen seuranta. Vuosikertomus 2014 (2015/2326(INI))
(lausuntoa varten: PETI, ENVI, EMPL, ITRE, ECON, INTA, IMCO)

LIBE-valiokunta-valiokunta
- Asiakirjojen julkisuus (työjärjestyksen 116 artiklan 7 kohta) vuosina 2014–2015 (2015/2287(INI))

FEMM-valiokunta-valiokunta
- Naispuolisten pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden tilanne EU:ssa (2015/2325(INI))


16. Tämän istuntojakson aikana hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen

Työjärjestyksen 192 artiklan 2 kohdan mukaisesti tämän istunnon pöytäkirja annetaan parlamentin hyväksyttäväksi seuraavan istunnon alussa.

Hyväksytyt tekstit toimitetaan parlamentin hyväksynnällä asianomaisille tahoille.


17. Seuraavien istuntojen aikataulu

Seuraava istunto pidetään 2. joulukuuta 2015.


18. Istuntokauden keskeyttäminen

Seán Kelly käytti puheenvuoron ja kiitti puhemiestä äänestysten hyvästä johtamisesta.

°
° ° °

Euroopan parlamentin istuntokausi julistettiin keskeytetyksi.

Istunto päättyi klo 13.00.

Klaus Welle

Martin Schulz

pääsihteeri

puhemies


LÄSNÄOLOLISTA

Läsnäolijat:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, Delahaye, Deli, Delli, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fisas Ayxelà, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fountoulis, Fox, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Helmer, Henkel, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kalinowski, Kallas, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kölmel, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Le Hyaric, Leinen, Le Pen Jean-Marie, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Michel, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, van Nistelrooij, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Ożóg, Pabriks, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Paunova, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Poręba, Pospíšil, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Valcárcel Siso, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Zoffoli, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Estyneet:

Bearder, Crowley, Engström, Konečná, Kyenge, Michels, Mihaylova, Picierno, Trüpel, Winkler Hermann

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö