Rodyklė 
Protokolas
PDF 281kWORD 294k
Ketvirtadienis, 2015 m. lapkričio 26 d. - Strasbūras
1.Posėdžio pradžia
 2.Peticijos
 3.Audito Rūmų 2014 m. metinės ataskaitos pristatymas (diskusijos)
 4. Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimų (diskusijos)
  4.1.Afganistanas, ypač žudynės Zabulo provincijoje
  4.2.Kambodža
  4.3.Žodžio laisvė Bangladeše
 5.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 6.Tarybos pozicijos per pirmąjį svarstymą
 7.Komitetų ir delegacijų sudėtis
 8.Ekvadoro prisijungimas prie ES ir Kolumbijos bei Peru prekybos susitarimo (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)
 9.Naujoji 2016-2020 m. gyvūnų gerovės strategija (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)
 10.Siekiant 2014–2020 m. sanglaudos politikos supaprastinimo ir orientavimo į rezultatus (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)
 11.Balsuoti skirtas laikas
  11.1.Afganistanas, ypač žudynės Zabulo provincijoje (balsavimas)
  11.2.Kambodža (balsavimas)
  11.3.Žodžio laisvė Bangladeše (balsavimas)
  11.4.Dohos vystymosi darbotvarkės dabartinė padėtis rengiantis 10-ajai PPO ministrų konferencijai (balsavimas)
  11.5.Ekvadoro prisijungimas prie ES ir Kolumbijos bei Peru prekybos susitarimo (balsavimas)
  11.6.Naujoji 2016-2020 m. gyvūnų gerovės strategija (balsavimas)
  11.7.Vaikų švietimas ekstremaliųjų situacijų ir užsitęsusių krizių atvejais (balsavimas)
  11.8.Siekiant 2014–2020 m. sanglaudos politikos supaprastinimo ir orientavimo į rezultatus (balsavimas)
 12.Paaiškinimai dėl balsavimo
 13.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 14.Gauti dokumentai
 15.Sprendimai dėl kai kurių dokumentų
 16.Posėdyje priimtų tekstų perdavimas
 17.Kitų posėdžių tvarkaraštis
 18.Sesijos atidėjimas
 DALYVIŲ SĄRAŠAS


PIRMININKAVO: Sylvie GUILLAUME
Pirmininko pavaduotoja

1. Posėdžio pradžia

Posėdis pradėtas 09.00 val.


2. Peticijos

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 215 straipsnio 6 dalį peticijos, kurios buvo įtrauktos į registrą toliau nurodytomis datomis, perduotos atsakingam komitetui:

2015 m. lapkričio 25 d.

(*) (n° 1059/2015); (*) (n° 1060/2015); Gerardus Bernardus Loohuis (n° 1061/2015); (*) (n° 1062/2015); José Ángel Ruiz Ancio (n° 1063/2015); Panagiotis Leliatsos (n° 1064/2015); Antonio Macías Reina (n° 1065/2015); (*) (n° 1066/2015); Encarna Polvillo Rodríguez (n° 1067/2015); (*) (n° 1068/2015); (*) (n° 1069/2015); Marta Pozo Mendoza (n° 1070/2015); (*) (n° 1071/2015); (*) (n° 1072/2015); (*) (n° 1073/2015); (*) (n° 1074/2015); (*) (n° 1075/2015); Flavio Miccono (n° 1076/2015); (*) (n° 1077/2015); Marta González Sainz (n° 1078/2015); (*) (n° 1079/2015); (*) (n° 1080/2015); (*) (n° 1081/2015); (*) (n° 1082/2015); (*) (n° 1083/2015); (*) (n° 1084/2015); (*) (n° 1085/2015); (*) (n° 1086/2015); Pablo Navarro Montes (n° 1087/2015); (*) (n° 1088/2015); (*) (n° 1089/2015); Coralba Florinda Bonazza (n° 1090/2015); Macarena Camacho Espinosa (n° 1091/2015); (*) (n° 1092/2015); Christian Frener (n° 1093/2015); (*) (n° 1094/2015); (*) (n° 1095/2015); (*) (n° 1096/2015); (*) (n° 1097/2015); Sergio Martín Ciudad (n° 1098/2015); (*) (n° 1099/2015); Sara Zavarella (n° 1100/2015); (*) (n° 1101/2015); (*) (n° 1102/2015); (*) (n° 1103/2015); Daniela Ilieva (n° 1104/2015); (*) (n° 1105/2015); (*) (n° 1106/2015); Marco Di Marco (n° 1107/2015); (*) (n° 1108/2015); (*) (n° 1109/2015); Nikolai Goldschmidt (n° 1110/2015); (*) (n° 1111/2015); Samuel Martín-Sosa (Ecologistas en Acción) (n° 1112/2015); (*) (n° 1113/2015); Jan-Erik Hansen (n° 1114/2015); Lionel Vuillaume (n° 1115/2015); (*) (n° 1116/2015); Dr. Francesco Dati (n° 1117/2015); Luis Enseñat Martín (n° 1118/2015); (*) (n° 1119/2015); (*) (n° 1120/2015); (*) (n° 1121/2015); (*) (n° 1122/2015); (*) (n° 1123/2015); (*) (n° 1124/2015); (*) (n° 1125/2015); (*) (n° 1126/2015); (*) (n° 1127/2015); (*) (n° 1128/2015); Beatriz Pérez Martínez (n° 1129/2015); Flavio Miccono (n° 1130/2015); (*) (n° 1131/2015); (*) (n° 1132/2015); (*) (n° 1133/2015); (*) (n° 1134/2015); Massimo D'Agostino (n° 1135/2015); (*) (n° 1136/2015); (*) (n° 1137/2015); (*) (n° 1138/2015); (*) (n° 1139/2015); Mark Van Gelder (n° 1140/2015); Marion Nestorov (n° 1141/2015); (*) (n° 1142/2015); (*) (n° 1143/2015); (*) (n° 1144/2015); (*) (n° 1145/2015); (*) (n° 1146/2015); (*) (n° 1147/2015); (*) (n° 1148/2015); (*) (n° 1149/2015); Barbara Montebelli (n° 1150/2015); (*) (n° 1151/2015); (*) (n° 1152/2015).

(*) Autorius neskelbiamas


3. Audito Rūmų 2014 m. metinės ataskaitos pristatymas (diskusijos)

Audito Rūmų 2014 m. metinės ataskaitos pristatymas (2015/2852(RSP))

Vítor Caldeira (Audito Rūmų pirmininkas) padarė pristatymą.

Kalbėjo Kristalina Georgieva (Komisijos pirmininko pavaduotoja).

Kalbėjo: Claudia Schmidt PPE frakcijos vardu, Inés Ayala Sender S&D frakcijos vardu, Ryszard Czarnecki ECR frakcijos vardu, Martina Dlabajová ALDE frakcijos vardu, Dennis de Jong GUE/NGL frakcijos vardu, Bart Staes Verts/ALE frakcijos vardu, Marco Valli EFDD frakcijos vardu, Steeve Briois ENF frakcijos vardu, Eleftherios Synadinos, nepriklausomas Parlamento narys, Markus Pieper, Derek Vaughan (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Maria Grapini), Richard Ashworth, Nedzhmi Ali, Igor Šoltes, Jonathan Arnott, (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Inés Ayala Sender, Olaf Stuger, Marian-Jean Marinescu, Georgi Pirinski (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Olaf Stuger), Richard Sulík (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Tomáš Zdechovský), Joachim Zeller, Jens Geier, Pirkko Ruohonen-Lerner, Tomáš Zdechovský, Bogusław Liberadzki, Petri Sarvamaa, Ingeborg Gräßle ir Verónica Lope Fontagné.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Ivana Maletić, Zigmantas Balčytis, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Barbara Kappel, Patricija Šulin, Gerolf Annemans ir Tibor Szanyi.

Kalbėjo: Kristalina Georgieva ir Vítor Caldeira.

Diskusijos baigtos.


4.  Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimų (diskusijos)

(Pasiūlymų dėl rezoliucijų pavadinimai ir autoriai: 2015 11 24 protokolo 2 punktas)


4.1. Afganistanas, ypač žudynės Zabulo provincijoje

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-1258/2015, B8-1261/2015, B8-1264/2015, B8-1265/2015, B8-1270/2015, B8-1272/2015 ir B8-1276/2015 (2015/2968(RSP))

Bodil Valero, Ignazio Corrao, Mark Demesmaeker, Tomáš Zdechovský, Petras Auštrevičius ir Pier Antonio Panzeri pristatė pasiūlymus dėl rezoliucijų.

Kalbėjo Jaromír Štětina PPE frakcijos vardu.

PIRMININKAVO: Ildikó GÁLL-PELCZ
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: Afzal Khan S&D frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Jonathan Arnott), Javier Couso Permuy GUE/NGL frakcijos vardu, Eva Joly Verts/ALE frakcijos vardu, Udo Voigt, nepriklausomas Parlamento narys, Stanislav Polčák (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Bodil Valero), Dimitrios Papadimoulis ir Pavel Svoboda.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Michaela Šojdrová, Notis Marias, Ilhan Kyuchyuk ir Patricija Šulin.

Kalbėjo Kristalina Georgieva (Komisijos pirmininko pavaduotoja).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2015 11 26 protokolo 11.1 punktas.


4.2. Kambodža

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-1263/2015, B8-1267/2015, B8-1268/2015, B8-1271/2015, B8-1273/2015, B8-1274/2015 ir B8-1277/2015 (2015/2969(RSP))

Kazimierz Michał Ujazdowski, Ignazio Corrao, Bogdan Brunon Wenta, Cecilia Wikström, Pier Antonio Panzeri ir Marie-Christine Vergiat pristatė pasiūlymus dėl rezoliucijų.

Kalbėjo: Jiří Pospíšil PPE frakcijos vardu, Josef Weidenholzer S&D frakcijos vardu, Ivan Jakovčić ALDE frakcijos vardu, Csaba Sógor ir Marc Tarabella.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Seán Kelly, Jean-Paul Denanot, Notis Marias, Ramon Tremosa i Balcells ir Stanislav Polčák.

Kalbėjo Kristalina Georgieva (Komisijos pirmininko pavaduotoja).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2015 11 26 protokolo 11.2 punktas.


4.3. Žodžio laisvė Bangladeše

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-1257/2015, B8-1259/2015, B8-1260/2015, B8-1262/2015, B8-1266/2015, B8-1269/2015 ir B8-1275/2015 (2015/2970(RSP))

Jean Lambert, Ignazio Corrao, Charles Tannock, Cristian Dan Preda, Dita Charanzová, Pier Antonio Panzeri, Pier Antonio Panzeri ir Lola Sánchez Caldentey pristatė pasiūlymus dėl rezoliucijų.

Kalbėjo: Seán Kelly PPE frakcijos vardu, Richard Howitt S&D frakcijos vardu, Karol Karski ECR frakcijos vardu, Beatriz Becerra Basterrechea ALDE frakcijos vardu, Lynn Boylan GUE/NGL frakcijos vardu, Diane James EFDD frakcijos vardu, nepriklausomas Parlamento narys Lampros Fountoulis, Neena Gill ir Monica Macovei.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Jiří Pospíšil, Notis Marias, Ivan Jakovčić ir Stanislav Polčák.

Kalbėjo Kristalina Georgieva (Komisijos pirmininko pavaduotoja).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2015 11 26 protokolo 11.3 punktas.

(Posėdis sustabdytas kelioms minutėms iki balsuoti skirto laiko.)


PIRMININKAVO: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Pirmininko pavaduotoja

5. Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas

Ankstesnio posėdžio protokolas patvirtintas.


6. Tarybos pozicijos per pirmąjį svarstymą

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 64 straipsnio 1 dalį Pirmininkė pranešė, kad gavo šias Tarybos bendrąsias pozicijas su nurodytomis jas patvirtinti paskatinusiomis priežastimis ir su Komisijos pozicijomis:

- Per pirmąjį svarstymą priimta Tarybos pozicija siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 207/2009 dėl Bendrijos prekių ženklo ir Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2868/95, skirtas įgyvendinti Tarybos reglamentą (EB) Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo, ir kuriuo panaikinamas Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2869/95 dėl Vidaus rinkos derinimo tarnybai (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) mokamų mokesčių (10373/1/2015 - C8-0351/2015 – 2013/0088(COD) - 13511/2015 - COM(2015)0589)
perduota atsakingam komitetui: JURI

- Per pirmąjį svarstymą priimta Tarybos pozicija siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą valstybių narių teisės aktams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti (nauja redakcija) (10374/1/2015 - C8-0352/2015 – 2013/0089(COD) - 13514/2015 – COM(2015)0588)

perduota atsakingam komitetui: JURI

Trijų mėnesių terminas, per kurį Parlamentas turi patvirtinti savo poziciją, prasidės kitą dieną, t. y. 2015 m. lapkričio 27 d.

°
° ° °

Kalbėjo Inês Cristina Zuber dėl to, kad neįmanoma pateikti paaiškinimų dėl balsavimo dėl pasiūlymų dėl rezoliucijų, pateiktų pagal Darbo tvarkos taisyklių 135 straipsnį.


7. Komitetų ir delegacijų sudėtis

ALDE frakcijos prašymu Parlamentas patvirtino šiuos paskyrimus:

CULT komitetas: María Teresa Giménez Barbat

Delegacija ryšiams su Magrebo šalimis ir Arabų Magrebo Sąjunga: María Teresa Giménez Barbat

Delegacija Viduržemio jūros sąjungos parlamentinėje asamblėjoje: María Teresa Giménez Barbat


8. Ekvadoro prisijungimas prie ES ir Kolumbijos bei Peru prekybos susitarimo (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)

Komisijos pareiškimas: Ekvadoro prisijungimas prie ES ir Kolumbijos bei Peru prekybos susitarimo (2015/2656(RSP))

Diskusijos buvo surengtos 2015 m. lapkričio 23 d. (2015 11 23 protokolo 13 punktas).

Pasiūlymas dėl rezoliucijos, pateiktas po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį:

—   Helmut Scholz, INTA komiteto vardu, dėl Ekvadoro prisijungimo prie ES bei jos valstybių narių ir Kolumbijos bei Peru prekybos susitarimo (2015/2656(RSP)) (B8-1241/2015).

Balsavimas: 2015 11 26 protokolo 11.5 punktas.


9. Naujoji 2016-2020 m. gyvūnų gerovės strategija (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000141/2015), kurį pateikė Czesław Adam Siekierski AGRI komiteto vardu Komisijai: Naujoji 2016-2020 m. gyvūnų gerovės strategija (2015/2957(RSP)) (B8-1107/2015)

Diskusijos buvo surengtos 2015 m. lapkričio 23 d. (2015 11 23 protokolo 14 punktas).

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, pateikti po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnio 5 dalį:

—   Fredrick Federley ir Ivan Jakovčić ALDE frakcijos vardu dėl naujosios 2016–2020 m. gyvūnų gerovės strategijos 2015/2957(RSP) (B8-1278/2015);

—   Marco Zullo, Marco Affronte, Eleonora Evi, Fabio Massimo Castaldo ir Isabella Adinolfi EFDD frakcijos vardu dėl gyvūnų gerovės 2015/2957(RSP) (B8-1279/2015);

—   Albert Deß, Michel Dantin, Marijana Petir, Peter Jahr, Angélique Delahaye, Elisabeth Köstinger, Herbert Dorfmann, Norbert Lins, Sofia Ribeiro, Nuno Melo, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Annie Schreijer-Pierik, Mairead McGuinness, Vladimir Urutchev, Daniel Buda, Ramón Luis Valcárcel Siso, Anna Maria Corazza Bildt ir Norbert Erdős PPE frakcijos vardu dėl naujosios 2016–2020 m. gyvūnų gerovės strategijos 2015/2957(RSP) (B8-1280/2015);

—   Stefan Eck, Anja Hazekamp, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Helmut Scholz, Sabine Lösing, Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou ir Kostadinka Kuneva GUE/NGL frakcijos vardu, Keith Taylor ir Bart Staes Verts/ALE frakcijos vardu ir Janusz Wojciechowski ECR frakcijos vardu dėl naujosios 2016–2020 m. gyvūnų gerovės strategijos 2015/2957(RSP) (B8-1281/2015);

—   Paolo De Castro S&D frakcijos vardu dėl naujosios 2016–2020 m. gyvūnų gerovės strategijos 2015/2957(RSP) (B8-1282/2015);

—   James Nicholson, Richard Ashworth, Daniel Dalton ir Julie Girling ECR frakcijos vardu dėl gyvūnų gerovės strategijos (2015/2957(RSP)) (B8-1283/2015).

Balsavimas: 2015 11 26 protokolo 11.6 punktas.


10. Siekiant 2014–2020 m. sanglaudos politikos supaprastinimo ir orientavimo į rezultatus (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000127/2015), kurį pateikė Iskra Mihaylova REGI komiteto vardu Komisijai: Siekiant 2014-2020 m. sanglaudos politikos supaprastinimo ir orientavimo į rezultatus (2015/2772(RSP)) (B8-1103/2015)

Diskusijos buvo surengtos 2015 m. spalio 27 d. (2015 10 27 protokolo 14 punktas).

Pasiūlymas dėl rezoliucijos, pateiktas po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnio 5 dalį:

—   Iskra Mihaylova, Andrey Novakov, Constanze Krehl, Tomasz Piotr Poręba, Ivan Jakovčić, Younous Omarjee, Monika Vana ir Rosa D'Amato REGI komiteto vardu – dėl siekio supaprastinti 2014–2020 m. sanglaudos politiką ir ir orientuoti ją į rezultatus (2015/2772(RSP)) (B8-1231/2015).

Balsavimas: 2015 11 26 protokolo 11.8 punktas.


11. Balsuoti skirtas laikas

Išsamūs balsavimo rezultatai (pakeitimai, atskiri balsavimai, balsavimai dalimis ir kt.) pateikiami protokolo priede „Balsavimo rezultatai“.

Protokolo priede pateikiami vardinio balsavimo rezultatai prieinami tik elektronine forma ir su jais susipažinti galima interneto svetainėje Europarl.


11.1. Afganistanas, ypač žudynės Zabulo provincijoje (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-1258/2015, B8-1261/2015, B8-1264/2015, B8-1265/2015, B8-1270/2015, B8-1272/2015 ir B8-1276/2015 (2015/2968(RSP))

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 1)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B8-1258/2015

(keičia B8-1258/2015, B8-1261/2015, B8-1264/2015, B8-1265/2015, B8-1270/2015 ir B8-1272/2015):

pateiktas šių Parlamento narių:

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Elmar Brok, Arnaud Danjean, Andrzej Grzyb, Davor Ivo Stier, Andrej Plenković, Patricija Šulin, József Nagy, Eduard Kukan, Bogdan Brunon Wenta, Milan Zver, Jarosław Wałęsa, Giovanni La Via, Jiří Pospíšil, Joachim Zeller, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Ildikó Gáll-Pelcz, Andrey Kovatchev, Tunne Kelam, Michaela Šojdrová, Tadeusz Zwiefka, Jaromír Štětina, Lefteris Christoforou, Jeroen Lenaers, Luděk Niedermayer, Marijana Petir, Dubravka Šuica, Adam Szejnfeld, Therese Comodini Cachia, Inese Vaidere, Brian Hayes, Stanislav Polčák, Claude Rolin, Ivana Maletić, Ramón Luis Valcárcel Siso, László Tőkés, Roberta Metsola, Thomas Mann PPE frakcijos vardu,

—   Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Elena Valenciano, Maria Arena, Eric Andrieu, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Caterina Chinnici, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Isabella De Monte, Damian Drăghici, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Neena Gill, Maria Grapini, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Miapetra Kumpula-Natri, Javi López, Krystyna Łybacka, Andrejs Mamikins, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Vincent Peillon, Tonino Picula, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Monika Smolková, Renato Soru, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Patrizia Toia, István Ujhelyi, Julie Ward, Pina Picierno S&D frakcijos vardu,

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Raffaele Fitto, Beatrix von Storch, Angel Dzhambazki, Karol Karski, Ryszard Antoni Legutko, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Geoffrey Van Orden, Branislav Škripek, Jana Žitňanská ECR frakcijos vardu,

—   Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Dita Charanzová, Izaskun Bilbao Barandica, Filiz Hyusmenova, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Ramon Tremosa i Balcells, Juan Carlos Girauta Vidal, Ilhan Kyuchyuk, Beatriz Becerra Basterrechea, Nedzhmi Ali, Philippe De Backer, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Pavel Telička, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, Valentinas Mazuronis ALDE frakcijos vardu,

—   Bodil Valero, Eva Joly, Heidi Hautala, Maria Heubuch, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Jean Lambert Verts/ALE frakcijos vardu,

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo Piernicola Pedicini EFDD frakcijos vardu.

Priimta (P8_TA(2015)0412)

(Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-1276/2015 anuliuotas.)


11.2. Kambodža (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-1263/2015, B8-1267/2015, B8-1268/2015, B8-1271/2015, B8-1273/2015, B8-1274/2015 ir B8-1277/2015 (2015/2969(RSP))

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 2)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B8-1263/2015

(keičia B8-1263/2015, B8-1267/2015, B8-1268/2015, B8-1271/2015, B8-1273/2015, B8-1274/2015 ir B8-1277/2015):

pateiktas šių Parlamento narių:

—   Cristian Dan Preda, Jeroen Lenaers, Elmar Brok, Andrzej Grzyb, Davor Ivo Stier, Andrej Plenković, Patricija Šulin, József Nagy, Eduard Kukan, Bogdan Brunon Wenta, Milan Zver, Jarosław Wałęsa, Giovanni La Via, Jiří Pospíšil, Joachim Zeller, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Ildikó Gáll-Pelcz, Andrey Kovatchev, Tunne Kelam, Tadeusz Zwiefka, Csaba Sógor, Lefteris Christoforou, Luděk Niedermayer, Marijana Petir, Dubravka Šuica, Adam Szejnfeld, Tomáš Zdechovský, Therese Comodini Cachia, Inese Vaidere, Krzysztof Hetman, Brian Hayes, Stanislav Polčák, Claude Rolin, Ivana Maletić, László Tőkés, Roberta Metsola, Thomas Mann PPE frakcijos vardu,

—   Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Elena Valenciano, Eric Andrieu, Maria Arena, Hugues Bayet, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Caterina Chinnici, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Damian Drăghici, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Neena Gill, Maria Grapini, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod Javi López, Miapetra Kumpula-Natri, Krystyna Łybacka, Andrejs Mamikins, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Vincent Peillon, Tonino Picula, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Monika Smolková, Renato Soru, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Patrizia Toia, István Ujhelyi, Julie Ward S&D frakcijos vardu,

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Karol Karski, Ryszard Antoni Legutko, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Geoffrey Van Orden, Branislav Škripek, Angel Dzhambazki, Valdemar Tomaševski, Raffaele Fitto ECR frakcijos vardu,

—   Cecilia Wikström, Filiz Hyusmenova, Izaskun Bilbao Barandica, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Ramon Tremosa i Balcells, Juan Carlos Girauta Vidal, Marietje Schaake, Ilhan Kyuchyuk, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Nedzhmi Ali, Philippe De Backer, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Valentinas Mazuronis ALDE frakcijos vardu,

—   Marie-Christine Vergiat, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Helmut Scholz, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee GUE/NGL frakcijos vardu,

—   Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Maria Heubuch, Igor Šoltes, Bodil Valero, Davor Škrlec Verts/ALE frakcijos vardu,

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Marco Zanni EFDD frakcijos vardu.

Priimta (P8_TA(2015)0413)


11.3. Žodžio laisvė Bangladeše (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-1257/2015, B8-1259/2015, B8-1260/2015, B8-1262/2015, B8-1266/2015, B8-1269/2015 ir B8-1275/2015 (2015/2970(RSP))

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 3)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B8-1257/2015

(keičia B8-1257/2015, B8-1259/2015, B8-1260/2015, B8-1262/2015, B8-1266/2015, B8-1269/2015 ir B8-1275/2015):

pateiktas šių Parlamento narių:

—   Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Andrzej Grzyb, Davor Ivo Stier, Andrej Plenković, Patricija Šulin, József Nagy, Eduard Kukan, Bogdan Brunon Wenta, Milan Zver, Giovanni La Via, Jiří Pospíšil, Joachim Zeller, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Ildikó Gáll-Pelcz, Andrey Kovatchev, Tunne Kelam, Tadeusz Zwiefka, Jaromír Štětina, Csaba Sógor, Lefteris Christoforou, Luděk Niedermayer, Marijana Petir, Dubravka Šuica, Adam Szejnfeld, Tomáš Zdechovský, Jeroen Lenaers, Therese Comodini Cachia, Inese Vaidere, Krzysztof Hetman, Brian Hayes, Stanislav Polčák, Claude Rolin, Ivana Maletić, László Tőkés, Roberta Metsola, Thomas Mann PPE frakcijos vardu,

—   Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Elena Valenciano, Eric Andrieu, Maria Arena, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Caterina Chinnici, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Isabella De Monte, Damian Drăghici, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Neena Gill, Maria Grapini, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Miapetra Kumpula-Natri, Javi López, Krystyna Łybacka, Andrejs Mamikins, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Vincent Peillon, Tonino Picula, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Monika Smolková, Renato Soru, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, István Ujhelyi, Julie Ward S&D frakcijos vardu,

—   Mark Demesmaeker, Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Anna Elżbieta Fotyga, Karol Karski, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Beatrix von Storch, Raffaele Fitto, Angel Dzhambazki, Jana Žitňanská ECR frakcijos vardu,

—   Marietje Schaake, Juan Carlos Girauta Vidal, Dita Charanzová, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Petras Auštrevičius, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Philippe De Backer, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, Filiz Hyusmenova, Kaja Kallas, Valentinas Mazuronis ALDE frakcijos vardu,

—   Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Younous Omarjee, Curzio Maltese, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos GUE/NGL frakcijos vardu,

—   Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Igor Šoltes, Bodil Valero, Davor Škrlec Verts/ALE frakcijos vardu,

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Eleonora Evi EFDD frakcijos vardu.

Priimta (P8_TA(2015)0414)

Kalbėjo:

Cecilia Wikström pranešė, kad oficialioje galerijoje yra Kambodžos opozicijos vadovas Sam Rainsy.


11.4. Dohos vystymosi darbotvarkės dabartinė padėtis rengiantis 10-ajai PPO ministrų konferencijai (balsavimas)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-1230/2015 (2015/2632(RSP))

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 4)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2015)0415)


11.5. Ekvadoro prisijungimas prie ES ir Kolumbijos bei Peru prekybos susitarimo (balsavimas)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-1241/2015 (2015/2656(RSP))

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 5)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2015)0416)


11.6. Naujoji 2016-2020 m. gyvūnų gerovės strategija (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-1278/2015, B8-1279/2015, B8-1280/2015, B8-1281/2015, B8-1282/2015 ir B8-1283/2015 (2015/2957(RSP))

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 6)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B8-1278/2015

(keičia B8-1278/2015, B8-1280/2015, B8-1282/2015 ir B8-1283/2015):

pateiktas šių Parlamento narių:

—   Albert Deß, Franc Bogovič, Sofia Ribeiro, Marijana Petir, Nuno Melo, Daniel Buda, Mairead McGuinness, Elisabeth Köstinger, Roberta Metsola, Pilar Ayuso, Norbert Lins, Peter Jahr, Ramón Luis Valcárcel Siso, Emil Radev, Annie Schreijer-Pierik PPE frakcijos vardu,

—   Paolo De Castro, Isabelle Thomas, Eric Andrieu, Clara Eugenia Aguilera García, Viorica Dăncilă, Karin Kadenbach, Michela Giuffrida, Marlene Mizzi, Jeppe Kofod, Paul Brannen, Nicola Caputo, Maria Noichl, Marc Tarabella, Jean-Paul Denanot, Momchil Nekov, Ricardo Serrão Santos, Tibor Szanyi, David Martin S&D frakcijos vardu,

—   James Nicholson, Janusz Wojciechowski, Richard Ashworth, Daniel Dalton, Jørn Dohrmann, Angel Dzhambazki, Rikke Karlsson, Valdemar Tomaševski ECR frakcijos vardu,

—   Fredrick Federley, Jasenko Selimovic, Ivan Jakovčić, Frédérique Ries, Jens Rohde, Ulrike Müller, Hannu Takkula ALDE frakcijos vardu.

Priimta (P8_TA(2015)0417)

(Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-1279/2015 ir B8-1281/2015 anuliuoti.)


11.7. Vaikų švietimas ekstremaliųjų situacijų ir užsitęsusių krizių atvejais (balsavimas)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-1240/2015 (2015/2977(RSP))

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 7)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2015)0418)


11.8. Siekiant 2014–2020 m. sanglaudos politikos supaprastinimo ir orientavimo į rezultatus (balsavimas)

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000127/2015), kurį pateikė Iskra Mihaylova REGI komiteto vardu Komisijai: Siekiant 2014-2020 m. sanglaudos politikos supaprastinimo ir orientavimo į rezultatus (2015/2772(RSP)) (B8-1103/2015)

Diskusijos vyko 2015 m. spalio 27 d. (2015 10 27 protokolo 14 punktas).

Pasiūlymas dėl rezoliucijos paskelbtas 2015 m. lapkričio 26 d. (2015 11 26 protokolo 10 punktas).

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-1231/2015 (2015/2772(RSP))

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 8)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2015)0419)


12. Paaiškinimai dėl balsavimo

Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo:

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 183 straipsnį raštu pateikti paaiškinimai dėl balsavimo įrašyti į šio posėdžio stenogramą.

Žodiniai paaiškinimai dėl balsavimo:

Dohos vystymosi darbotvarkės dabartinė padėtis rengiantis 10-ajai PPO ministrų konferencijai - (2015/2632(RSP)) - B8-1230/2015
Andrejs Mamikins, Seán Kelly, Steven Woolfe ir Daniel Hannan

Ekvadoro prisijungimas prie ES ir Kolumbijos bei Peru prekybos susitarimo - (2015/2656(RSP)) - B8-1241/2015
Peter Jahr, Daniel Hannan ir Andrejs Mamikins

Naujoji 2016-2020 m. gyvūnų gerovės strategija - (2015/2957(RSP)) - B8-1278/2015
Eleonora Evi, Jiří Pospíšil, Peter Jahr, Seán Kelly, Stanislav Polčák, Daniel Hannan, Andrejs Mamikins ir Bogdan Andrzej Zdrojewski

Vaikų švietimas ekstremaliųjų situacijų ir užsitęsusių krizių atvejais - (2015/2977(RSP)) - B8-1240/2015
Seán Kelly, Stanislav Polčák ir Andrejs Mamikins

Siekiant 2014–2020 m. sanglaudos politikos supaprastinimo ir orientavimo į rezultatus - (2015/2772(RSP)) - B8-1231/2015
Seán Kelly, Stanislav Polčák, Maria Spyraki ir Andrejs Mamikins.


13. Balsavimo pataisymai ir ketinimai

Balsavimo pataisymai ir ketinimai pateikiami interneto svetainės Europarl tinklalapio Plenarinis posėdis skilties Balsavimai dalyje Balsavimo rezultatai (Vardinio balsavimo rezultatai) ir priede „Vardinio balsavimo rezultatai“ (spausdintas variantas).

Dvi savaites nuo balsavimo dienos balsavimo pataisymų elektroninis variantas interneto svetainėje Europarl bus nuolat atnaujinamas.

Vėliau balsavimo pataisymų ir ketinimų sąrašas nebus keičiamas, kadangi jis bus verčiamas ir skelbiamas Oficialiajame leidinyje.


14. Gauti dokumentai

Gauti šie dokumentai:

1) Tarybos ir Komisijos:

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos gamtinių dujų ir elektros energijos kainų statistikos, kuriuo panaikinama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/92/EB dėl Bendrijos tvarkos, leidžiančios padidinti dujų ir elektros energijos kainų galutiniams pramonės vartotojams skaidrumą (COM(2015)0496 - C8-0357/2015 - 2015/0239(COD))

perduota

atsakingam komitetui :

ITRE

(Šiuo metu šios antraštės visomis kalbomis nėra.)

- Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au transfert au Tribunal de l'Union européenne de la compétence pour statuer, en première instance, sur les litiges entre l'Union et ses agents (N8-0110/2015 - C8-0367/2015 – 2015/0906(COD))

perduota

atsakingam komitetui :

JURI

nuomonė :

AFCO

2) Parlamento narių:

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl naujų narkotikų problemos (B8-1099/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

nuomonė :

ENVI

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl maisto švaistymo (B8-1100/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

AGRI

nuomonė :

ENVI

- Clara Eugenia Aguilera García ir Nicola Caputo. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl tausiojo žemės ūkio (B8-1122/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

AGRI

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl pasaulinės maisto dienos (B8-1123/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

AGRI

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl pasaulinės regėjimo dienos (B8-1124/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl priemonių, skirtų palengvinti prieigą prie mikrofinansų priemonių, priėmimo (B8-1125/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

EMPL

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl kovos su padirbinėjimu Italijoje ir Europos Sąjungoje (B8-1126/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

IMCO

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl pavojaus, kurį kelia grupuotė ISIS Turkijoje ir Artimuosiuose Rytuose (B8-1127/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

AFET

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl saugomų žemės ūkio produktų pavadinimų laikymosi ES (B8-1128/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

AGRI

nuomonė :

IMCO

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Veneto regiono ir itališkų ryžių su saugoma geografine nuoroda (SGN) apsaugos nuo nesąžiningos Azijos konkurencijos (B8-1129/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

INTA

nuomonė :

AGRI

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl skubios būtinybės išmokėti BŽŪP paramos lėšas Veneto regiono ūkininkams (B8-1130/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

AGRI

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl sąlygų, kuriomis protinę ir fizinę negalią turintys jaunuoliai gali naudotis programa „Erasmus+“, pagerinimo ir išplėtimo (B8-1131/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

CULT

nuomonė :

EMPL

- Louis Aliot, Gerolf Annemans, Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Mario Borghezio, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Aymeric Chauprade, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Barbara Kappel, Marine Le Pen, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Vicky Maeijer, Dominique Martin, Michał Marusik, Bernard Monot, Sophie Montel, Joëlle Mélin, Florian Philippot, Jean-Luc Schaffhauser, Olaf Stuger, Mylène Troszczynski, Marcel de Graaff ir Stanisław Żółtek. Pasiūlymas dėl rezoliucijos siekiant neleisti perprogramuoti Europos struktūrinių fondų, juos skiriant bet kokiai neteisėtų migrantų priėmimo infrastruktūrai (B8-1132/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

REGI

nuomonė :

LIBE

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl mažų ir vidutinių įmonių (B8-1133/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

ITRE

- Marie-Christine Arnautu, Louis Aliot, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Gianluca Buonanno, Aymeric Chauprade, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Marine Le Pen, Gilles Lebreton, Dominique Martin, Bernard Monot, Sophie Montel, Joëlle Mélin, Florian Philippot, Jean-Luc Schaffhauser ir Mylène Troszczynski. Pasiūlymas dėl rezoliucijos „Įsiklausymas į demokratiškai pareikštą piliečių nuomonę ir pagarba jai: Šveicarijos referendumo dėl imigracijos apribojimo rezultatų paisymas“ (B8-1134/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

AFET

nuomonė :

LIBE

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl projekto „Ombrina Mare 2“ ir operacijų jūroje (B8-1135/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

nuomonė :

TRAN

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl policijos pajėgų koordinavimo Europos lygmeniu per sporto renginius, kuomet kyla neramumų grėsmė (B8-1136/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl ekologines nelaimes patyrusių MVĮ ir vietos valdžios institucijų (B8-1137/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

ITRE

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl tvaraus žuvies vartojimo (B8-1138/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

DEVE

nuomonė :

PECH

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl maisto produktų netoleravimo (B8-1139/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl duomenų, susijusių su nutukimo paplitimu Europoje, atnaujinimo (B8-1140/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

nuomonė :

ITRE

- Nicola Caputo. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl skaitmeninio mokesčio (B8-1141/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Tarptautinių ankštinių augalų metų (B8-1142/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

AGRI

- Richard Sulík. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl privalomų tyrimų netaikymo labai mažoms įmonėms (B8-1143/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

ITRE

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl „Banca popolare di Marostica“ ir „Volksbank“ susijungimo ir paslaugų teikimo klientams sutrikimų (B8-1144/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl etiketėmis „Pagaminta Italijoje“ pažymėtiems gaminiams daromos žalos dėl pieno miltelių (B8-1145/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

AGRI

nuomonė :

IMCO

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl paramos Veneto kivių augintojams (B8-1153/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

AGRI

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl vienodo požiūrio į ES vartotojus tiekiant prekes ir teikiant paslaugas bendrojoje rinkoje (B8-1154/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

IMCO

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl ES teisės aktų laikymosi paskiriant baudas už pieno kvotas Italijoje 2014–2015 m. (B8-1155/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

AGRI

- Steeve Briois, Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh ir Gilles Lebreton. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl ryklių, naudojamų kosmetikos pramonėje, žvejybos mažinimo (B8-1156/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

PECH

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl skaidraus Europoje pagamintų pieno produktų ženklinimo (B8-1158/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

nuomonė :

IMCO

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl visuotinio klimato atšilimo (B8-1159/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl liūčių Pietų Italijoje (B8-1160/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

nuomonė :

REGI

- Gianluca Buonanno. Pasiūlymas dėl rezoliucijos „Insultas: reikalingos tinkamai įrengtos ligoninės ir parama pacientų šeimoms“ (B8-1161/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Pasiūlymas dėl rezoliucijos „Mokesčių politika ir ekonomikos atgaivinimas: logiškai nesuderinama priešprieša“ (B8-1162/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

- Gianluca Buonanno. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl beprocentės paskolos nekilnojamajam turtui (B8-1163/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

- Gianluca Buonanno. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl priemonių, kurias reikia priimti siekiant skatinti ES eksportą (B8-1164/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

INTA

- Dominique Bilde, Sophie Montel ir Florian Philippot. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl euro ir bendrosios rinkos poveikio Prancūzijos pramonės įmonėms (B8-1165/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

- Dominique Bilde, Sophie Montel ir Florian Philippot. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl bendrovės „Air France“ patiriamų ekonominių sunkumų (B8-1166/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

TRAN

- Dominique Bilde, Sophie Montel ir Florian Philippot. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Turkijos stojimo į Europos Sąjungą procedūros nutraukimo (B8-1167/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

AFET

- Dominique Bilde, Sophie Montel ir Florian Philippot. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Reglamento (ES) Nr. 1408/2013 persvarstymo siekiant suteikti ūkininkams, kurių atžvilgiu taikoma kolektyvinė nemokumo procedūra, galimybę pasinaudoti valstybės iždo avansinėmis lėšomis (B8-1168/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

AGRI

- Dominique Bilde, Sophie Montel ir Florian Philippot. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Europos Sąjungoje vykdomos darbo rinkos reguliavimo panaikinimo politikos (B8-1169/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

EMPL

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Philippe Loiseau ir Sophie Montel. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl paramos gyvulininkystės sektoriui (B8-1170/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

AGRI

nuomonė :

INTA

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl atotrūkio tarp darbo rinkos ir švietimo sistemos (B8-1171/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

CULT

nuomonė :

EMPL

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl nekontroliuojamos Kinijos žemės ūkio veiklos keliamų pavojų (B8-1172/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl teisės kreiptis į teismą (B8-1173/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl projektų, skirtų EURES tinklo teikiamų judumo galimybių populiarinimui užtikrinti (B8-1174/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

EMPL

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl naujų psichikos sutrikimų gydymo būdų (B8-1175/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl paramos pameistrystę diegiančioms mažosioms ir vidutinėms įmonėms (B8-1176/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

EMPL

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl išsamaus tyrimo, susijusio su maisto papildų vartojimo sveikatai teikiama nauda ir keliamu pavojumi (B8-1177/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Italijos užimamos 25 vietos (iš 28 šalių) pagal socialinio teisingumo indeksą (B8-1178/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl oro vežėjų nustatytų vadinamųjų administracinių mokesčių už naudojimąsi kredito kortele (B8-1179/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

IMCO

- Dominique Bilde, Sophie Montel ir Florian Philippot. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl J.-C. Junckerio investicijų plano įgyvendinimo (B8-1180/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

nuomonė :

BUDG

- Dominique Bilde, Sophie Montel ir Florian Philippot. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Komisijos ir Tarybos rekomendacijose išdėstyto reikalavimo pavėlinti pensinį amžių (B8-1181/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

EMPL

nuomonė :

ECON

- Dominique Bilde, Sophie Montel ir Florian Philippot. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl 2016 m. Komisijos komunikacijos išlaidų (B8-1182/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Dominique Bilde, Sophie Montel ir Florian Philippot. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl demokratijos atkūrimo Europos šalyse (B8-1183/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

AFCO

- Dominique Bilde, Sophie Montel ir Florian Philippot. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Komisijos vaidmens su bendrove „Volkswagen“ susijusiame skandale (B8-1184/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

nuomonė :

ITRE

- Gianluca Buonanno. Pasiūlymas dėl rezoliucijos „Žmogaus teisių padėtis Turkijoje: nejauki tyla Europos Komisijoje“ (B8-1185/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

AFET

- Gianluca Buonanno. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl tiesioginio likvidumo didinimo principo (angl. helicopter drop) (B8-1186/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl su dalijimosi ekonomika susijusių iššūkių, visų pirma turizmo sektoriuje (B8-1187/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

TRAN

- Dominique Bilde, Sophie Montel ir Florian Philippot. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Direktyvos 2009/81/EB dėl viešųjų pirkimų gynybos ir saugumo srityje panaikinimo (B8-1188/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

AFET

nuomonė :

IMCO

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl piktnaudžiavimo naujais narkotikais (B8-1189/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl draudimo sistemos, suteikiančios bendrąją apsaugą nuo ekologinių nelaimių nukentėjusioms MVĮ, sukūrimo (B8-1191/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

ITRE

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl skubios pagalbos fondo, kurio lėšomis būtų paremti nuo Afganistane įvykusių žemės drebėjimų nukentėję gyventojai, įsteigimo (B8-1192/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

DEVE

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl ad hoc interneto svetainės, skirtos žiedinei ekonomikai, sukūrimo (B8-1193/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

nuomonė :

ITRE

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Sophie Montel ir Florian Philippot. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl dialogo, kultūros ir švietimo ginant Europos tautų tapatybes ir demokratiją (B8-1194/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

nuomonė :

CULT

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Sophie Montel ir Florian Philippot. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl paramos Prancūzijos bitininkystei priemonių priėmimo (B8-1195/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

AGRI

- Dominique Bilde, Mireille D'Ornano ir Sophie Montel. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl kitokios vėjų jėgainių politikos (B8-1196/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Dominique Bilde ir Sophie Montel. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl patologinio lošimo (B8-1197/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

IMCO

- Gianluca Buonanno. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl vienodo užmokesčio už vienodą darbą (B8-1198/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

FEMM

- Gianluca Buonanno. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl netinkamų Europos Centrinio Banko vykdomosios valdybos narių ir privačių bankininkų susitikimų (B8-1199/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Sophie Montel ir Florian Philippot. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl draudimo importuoti medų iš Kinijos (B8-1200/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

INTA

nuomonė :

AGRI

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl interneto prieigos (B8-1201/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

IMCO

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl akustinės taršos (B8-1202/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl moterų žudymo dėl lyties (B8-1203/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

FEMM

- Gianluca Buonanno. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl euro socialinės funkcijos nebuvimo (B8-1204/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

nuomonė :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl migrantų antplūdžio valdymo centrų ir pabėgėlių bei nelegalių imigrantų paskirstymo (B8-1205/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl informuotumo didinimo kampanijų apie tinkamą antibiotikų vartojimą (B8-1206/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl socialinio teisingumo Europoje (B8-1207/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

EMPL

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl numatomų strateginių veiksmų, siekiant apsaugoti valstybių narių nacionalinius parkus (B8-1208/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

REGI

nuomonė :

TRAN

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl vaikų mokymo ir ugdymo darnaus vystymosi ir žiedinės ekonomikos klausimais (B8-1209/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

CULT

nuomonė :

ENVI

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl savanoriškos veiklos svarbos siekiant tvarios plėtros tikslų (B8-1210/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

CULT

- Gianluca Buonanno. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl 2016 m. Europos Komisijos darbo programos (B8-1211/2015)

perduota

atsakingam komitetui :

AFCO


15. Sprendimai dėl kai kurių dokumentų

Susiję komitetai (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis)

(Remiantis Pirmininkų sueigos 2015 m. lapkričio 19 d. sprendimu)

EMPL komitetas (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis)

- Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras: užimtumo ir socialiniai aspektai 2016 m. metinėje augimo apžvalgoje (2015/2330(INI))
(nuomonė: BUDG (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis))

- Pabėgėliai: socialinė įtrauktis ir integracija į darbo rinką (2015/2321(INI))
(nuomonė: FEMM, CULT (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis))

CONT komitetas (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis)

- Komisijos ekspertų grupių sudėties ir ekspertų grupių registro kontrolė (2015/2319(INI))
(nuomonė: BUDG, JURI (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis))

Klausimų perdavimas komitetams (su pakeitimais) (Darbo tvarkos taisyklių 53 straipsnis)

(Remiantis Pirmininkų sueigos 2015 m. lapkričio 19 d. sprendimu)

EMPL komitetas
- Lyčių lygybė ir galių moterims suteikimas skaitmeniniame amžiuje (2015/2007(INI))
perduota atsakingam komitetui: : FEMM
nuomonė: EMPL, ITRE

Klausimų perdavimas komitetams (su pakeitimais) (Darbo tvarkos taisyklių 39 straipsnio 3 dalis)

JURI komitetas
- S
katinti laisvą piliečių ir įmonių judėjimą supaprastinant tam tikrų viešųjų dokumentų pripažinimą Europos Sąjungoje
(nuomonė: JURI (Darbo tvarkos taisyklių 39 straipsnio 3 dalis))

Sprendimas rengti pranešimus savo iniciatyva (Darbo tvarkos taisyklių 52 straipsnis)

AFET komitetas
- Žmogaus teisės ir migracija trečiosiose šalyse (2015/2316(INI))
(nuomonė: DEVE)

- Bendrovių atsakomybė už rimtus žmogaus teisių pažeidimus trečiosiose šalyse (2015/2315(INI))

DEVE komitetas
- ES 2015 m. politikos suderinamumo vystymosi labui ataskaita (2015/2317(INI))
(nuomonė: INTA)

CONT komitetas
- Komisijos ekspertų grupių sudėties ir ekspertų grupių registro kontrolė (2015/2319(INI))
(nuomonė: BUDG, JURI)

- Septintosios bendrosios programos ekonominis efektyvumas (2015/2318(INI))
(nuomonė: ITRE)

EMPL komitetas
- Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras: užimtumo ir socialiniai aspektai 2016 m. metinėje augimo apžvalgoje (2015/2330(INI))
(nuomonė: BUDG)

- Pabėgėliai: socialinė įtrauktis ir integracija į darbo rinką (2015/2321(INI))
(nuomonė: FEMM, CULT)

- Kaip geriausiai panaudoti mažųjų ir vidutinių įmonių (MVĮ) darbo vietų kūrimo galimybes? (2015/2320(INI))
(nuomonė: BUDG, ITRE, INTA, REGI)

ITRE komitetas
- Naujų galimybių energijos vartotojams teikiančių priemonių rinkinio įgyvendinimas (2015/2323(INI))
(nuomonė: IMCO)

- Siekiant naujo energijos rinkos modelio (2015/2322(INI))

REGI komitetas
- ES strategija dėl Alpių regiono (2015/2324(INI))
(nuomonė: CULT, AGRI, ENVI, EMPL, ITRE, TRAN)

CULT komitetas
- Programa „Europa piliečiams“ (2015/2329(INI))
(nuomonė: BUDG)

- Programa „Kūrybiška Europa“ (2015/2328(INI))
(nuomonė: BUDG)

- Programa "Erasmus +" (2015/2327(INI))
(nuomonė: EMPL, BUDG)

JURI komitetas

- Europos Sąjungos teisės taikymo stebėsena. Metinė 2014 m. ataskaita (2015/2326(INI))
(nuomonė: PETI, ENVI, EMPL, ITRE, ECON, INTA, IMCO)

LIBE komitetas
- Visuomenės teisė susipažinti su dokumentais (Darbo tvarkos taisyklių 116 straipsnio 7 dalis) 2014–2015 m. (2015/2287(INI))

FEMM komitetas
- Pabėgėlių moterų ir prieglobsčio prašytojų padėtis ES (2015/2325(INI))


16. Posėdyje priimtų tekstų perdavimas

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 192 straipsnio 2 dalį šios dienos posėdžio protokolas bus pateiktas Parlamentui tvirtinti kito posėdžio pradžioje.

Parlamentui sutinkant, priimti tekstai bus nedelsiant perduoti atitinkamoms institucijoms.


17. Kitų posėdžių tvarkaraštis

Kitas posėdis vyks 2015 m. gruodžio 2 d..


18. Sesijos atidėjimas

Kalbėjo Seán Kelly, jis pagyrė pirmininkę už gerą vadovavimą balsavimui.

°
° ° °

Europos Parlamento sesija atidėta.

Posėdis baigtas 13.00 val.

Klaus Welle

Martin Schulz

Generalinis sekretorius

Pirmininkas


DALYVIŲ SĄRAŠAS

Dalyvavo:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, Delahaye, Deli, Delli, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Ferreira, Fisas Ayxelà, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fountoulis, Fox, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Helmer, Henkel, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kalinowski, Kallas, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kölmel, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Le Hyaric, Leinen, Le Pen Jean-Marie, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Michel, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, van Nistelrooij, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Ożóg, Pabriks, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Paunova, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Poręba, Pospíšil, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Valcárcel Siso, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Zoffoli, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Leista nedalyvauti:

Bearder, Crowley, Engström, Konečná, Kyenge, Michels, Mihaylova, Picierno, Trüpel, Winkler Hermann

Teisinė informacija - Privatumo politika