Indekss 
Protokols
PDF 284kWORD 293k
Ceturtdiena, 2015. gada 26. novembris - Strasbūra
1.Sēdes atklāšana
 2.Lūgumraksti
 3.Revīzijas palātas 2014. gada pārskata izklāsts (debates)
 4.Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (debates)
  
4.1.Afganistāna — jo īpaši slepkavības Zabulas provincē
  
4.2.Kambodža
  
4.3.Vārda brīvība Bangladešā
 5.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 6.Padomes nostājas pirmajā lasījumā
 7.Komiteju un delegāciju sastāvs
 8.Ekvadoras pievienošanās tirdzniecības nolīgumam, kas noslēgts starp ES un Kolumbiju un Peru (iesniegtie rezolūciju priekšlikumi)
 9.Jauna dzīvnieku labturības stratēģija 2016.-2020. gadam (iesniegtie rezolūciju priekšlikumi)
 10.Virzība uz 2014.–2020. gada kohēzijas politikas vienkāršošanu un orientēšanu uz rezultātiem (iesniegtie rezolūciju priekšlikumi)
 11.Balsošanas laiks
  
11.1.Afganistāna — jo īpaši slepkavības Zabulas provincē (balsošana)
  
11.2.Kambodža (balsošana)
  
11.3.Vārda brīvība Bangladešā (balsošana)
  
11.4.Pašreizējais stāvoklis Dohas attīstības programmas norisē pirms desmitās PTO Ministru konferences (balsošana)
  
11.5.Ekvadoras pievienošanās tirdzniecības nolīgumam, kas noslēgts starp ES un Kolumbiju un Peru (balsošana)
  
11.6.Jauna dzīvnieku labturības stratēģija 2016.-2020. gadam (balsošana)
  
11.7.Izglītības nodrošināšana bērniem ārkārtas situācijās un ieilgušu krīžu gadījumos (balsošana)
  
11.8.Virzība uz 2014.–2020. gada kohēzijas politikas vienkāršošanu un orientēšanu uz rezultātiem (balsošana)
 12.Balsojumu skaidrojumi
 13.Balsojumu labojumi un nodomi balsot
 14.Dokumentu iesniegšana
 15.Lēmumi par atsevišķiem dokumentiem
 16.Sēdē pieņemto tekstu nosūtīšana
 17.Nākamo sēžu datumi
 18.Sesijas pārtraukšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS


SĒDI VADA: Sylvie GUILLAUME
Priekšsēdētāja vietniece

1. Sēdes atklāšana

Sēde tika atklāta plkst. 9.00.


2. Lūgumraksti

Atbildīgajai komitejai ir iesniegti šādi lūgumraksti, kas saskaņā ar Reglamenta 215. panta 6. punktu ir iekļauti vispārējā reģistrā turpmāk minētajos datumos.

2015. gada 25. novembris.

(*) (Nr. 1059/2015); (*) (Nr. 1060/2015); Gerardus Bernardus Loohuis (Nr. 1061/2015); (*) (Nr. 1062/2015); José Ángel Ruiz Ancio (Nr. 1063/2015); Panagiotis Leliatsos (Nr. 1064/2015); Antonio Macías Reina (Nr. 1065/2015); (*) (Nr. 1066/2015); Encarna Polvillo Rodríguez (Nr. 1067/2015); (*) (Nr. 1068/2015); (*) (Nr. 1069/2015); Marta Pozo Mendoza (Nr. 1070/2015); (*) (Nr. 1071/2015); (*) (Nr. 1072/2015); (*) (Nr. 1073/2015); (*) (Nr. 1074/2015); (*) (Nr. 1075/2015); Flavio Miccono (Nr. 1076/2015); (*) (Nr. 1077/2015); Marta González Sainz (Nr. 1078/2015); (*) (Nr. 1079/2015); (*) (Nr. 1080/2015); (*) (Nr. 1081/2015); (*) (Nr. 1082/2015); (*) (Nr. 1083/2015); (*) (Nr. 1084/2015); (*) (Nr. 1085/2015); (*) (Nr. 1086/2015); Pablo Navarro Montes (Nr. 1087/2015); (*) (Nr. 1088/2015); (*) (Nr. 1089/2015); Coralba Florinda Bonazza (Nr. 1090/2015); Macarena Camacho Espinosa (Nr. 1091/2015); (*) (Nr. 1092/2015); Christian Frener (Nr. 1093/2015); (*) (Nr. 1094/2015); (*) (Nr. 1095/2015); (*) (Nr. 1096/2015); (*) (Nr. 1097/2015); Sergio Martín Ciudad (Nr. 1098/2015); (*) (Nr. 1099/2015); Sara Zavarella (Nr. 1100/2015); (*) (Nr. 1101/2015); (*) (Nr. 1102/2015); (*) (Nr. 1103/2015); Daniela Ilieva (Nr. 1104/2015); (*) (Nr. 1105/2015); (*) (Nr. 1106/2015); Marco Di Marco (Nr. 1107/2015); (*) (Nr. 1108/2015); (*) (Nr. 1109/2015); Nikolai Goldschmidt (Nr. 1110/2015); (*) (Nr. 1111/2015); Samuel Martín-Sosa (Ecologistas en Acción) (Nr. 1112/2015); (*) (Nr. 1113/2015); Jan-Erik Hansen (Nr. 1114/2015); Lionel Vuillaume (Nr. 1115/2015); (*) (Nr. 1116/2015); Dr. Francesco Dati (Nr. 1117/2015); Luis Enseñat Martín (Nr. 1118/2015); (*) (Nr. 1119/2015); (*) (Nr. 1120/2015); (*) (Nr. 1121/2015); (*) (Nr. 1122/2015); (*) (Nr. 1123/2015); (*) (Nr. 1124/2015); (*) (Nr. 1125/2015); (*) (Nr. 1126/2015); (*) (Nr. 1127/2015); (*) (Nr. 1128/2015); Beatriz Pérez Martínez (Nr. 1129/2015); Flavio Miccono (Nr. 1130/2015); (*) (Nr. 1131/2015); (*) (Nr. 1132/2015); (*) (Nr. 1133/2015); (*) (Nr. 1134/2015); Massimo D'Agostino (Nr. 1135/2015); (*) (Nr. 1136/2015); (*) (Nr. 1137/2015); (*) (Nr. 1138/2015); (*) (Nr. 1139/2015); Mark Van Gelder (Nr. 1140/2015); Marion Nestorov (Nr. 1141/2015); (*) (Nr. 1142/2015); (*) (Nr. 1143/2015); (*) (Nr. 1144/2015); (*) (Nr. 1145/2015); (*) (Nr. 1146/2015); (*) (Nr. 1147/2015); (*) (Nr. 1148/2015); (*) (Nr. 1149/2015); Barbara Montebelli (Nr. 1150/2015); (*) (Nr. 1151/2015); (*) (Nr. 1152/2015).

(*) Iesniedzēja vārds netiek izpausts


3. Revīzijas palātas 2014. gada pārskata izklāsts (debates)

Revīzijas palātas 2014. gada pārskata izklāsts (2015/2852(RSP)).

Vítor Manuel da Silva Caldeira (Revīzijas palātas priekšsēdētājs) iepazīstināja ar pārskatu.

Uzstājās Kristalina Georgieva (Komisijas priekšsēdētāja vietniece).

Uzstājās Claudia Schmidt PPE grupas vārdā, Inés Ayala Sender S&D grupas vārdā, Ryszard Czarnecki ECR grupas vārdā, Martina Dlabajová ALDE grupas vārdā, Dennis de Jong GUE/NGL grupas vārdā, Bart Staes Verts/ALE grupas vārdā, Marco Valli EFDD grupas vārdā, Steeve Briois ENF grupas vārdā, Eleftherios Synadinos, pie grupām nepiederošs deputāts, Markus Pieper, Derek Vaughan, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Maria Grapini, Richard Ashworth, Nedzhmi Ali, Igor Šoltes, Jonathan Arnott, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Inés Ayala Sender, Olaf Stuger, Marian-Jean Marinescu, Georgi Pirinski, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Olaf Stuger, Richard Sulík, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller, Jens Geier, Pirkko Ruohonen-Lerner, Tomáš Zdechovský, Bogusław Liberadzki, Petri Sarvamaa, Ingeborg Gräßle un Verónica Lope Fontagné.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Ivana Maletić, Zigmantas Balčytis, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Barbara Kappel, Patricija Šulin, Gerolf Annemans un Tibor Szanyi.

Uzstājās Kristalina Georgieva un Vítor Manuel da Silva Caldeira.

Debates tika slēgtas.


4. Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (debates)

(Rezolūciju priekšlikumu virsraksti un autori — 24.11.2015. protokola 2. punkts.)


4.1. Afganistāna — jo īpaši slepkavības Zabulas provincē

Rezolūciju priekšlikumi B8-1258/2015, B8-1261/2015, B8-1264/2015, B8-1265/2015, B8-1270/2015, B8-1272/2015 un B8-1276/2015 (2015/2968(RSP)).

Bodil Valero, Ignazio Corrao, Mark Demesmaeker, Tomáš Zdechovský, Petras Auštrevičius un Pier Antonio Panzeri iepazīstināja ar rezolūciju priekšlikumiem.

Uzstājās Jaromír Štětina PPE grupas vārdā.

SĒDI VADA: Ildikó GÁLL-PELCZ
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Afzal Khan S&D grupas vārdā kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Jonathan Arnott, Javier Couso Permuy GUE/NGL grupas vārdā, Eva Joly Verts/ALE grupas vārdā, Udo Voigt, pie grupām nepiederošs deputāts, Stanislav Polčák, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Bodil Valero, Dimitrios Papadimoulis un Pavel Svoboda.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Michaela Šojdrová, Notis Marias, Ilhan Kyuchyuk un Patricija Šulin.

Uzstājās Kristalina Georgieva (Komisijas priekšsēdētāja vietniece).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 26.11.2015. protokola 11.1. punkts.


4.2. Kambodža

Rezolūciju priekšlikumi B8-1263/2015, B8-1267/2015, B8-1268/2015, B8-1271/2015, B8-1273/2015, B8-1274/2015 un B8-1277/2015 (2015/2969(RSP)).

Kazimierz Michał Ujazdowski, Ignazio Corrao, Bogdan Brunon Wenta, Cecilia Wikström, Pier Antonio Panzeri un Marie-Christine Vergiat iepazīstināja ar rezolūciju priekšlikumiem.

Uzstājās Jiří Pospíšil PPE grupas vārdā, Josef Weidenholzer S&D grupas vārdā, Ivan Jakovčić ALDE grupas vārdā, Csaba Sógor un Marc Tarabella.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Seán Kelly, Jean-Paul Denanot, Notis Marias, Ramon Tremosa i Balcells un Stanislav Polčák.

Uzstājās Kristalina Georgieva (Komisijas priekšsēdētāja vietniece).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 26.11.2015. protokola 11.2. punkts.


4.3. Vārda brīvība Bangladešā

Rezolūciju priekšlikumi B8-1257/2015, B8-1259/2015, B8-1260/2015, B8-1262/2015, B8-1266/2015, B8-1269/2015 un B8-1275/2015 (2015/2970(RSP)).

Jean Lambert, Ignazio Corrao, Charles Tannock, Cristian Dan Preda, Dita Charanzová, Pier Antonio Panzeri, Pier Antonio Panzeri un Lola Sánchez Caldentey iepazīstināja ar rezolūciju priekšlikumiem.

Uzstājās Seán Kelly PPE grupas vārdā, Richard Howitt S&D grupas vārdā, Karol Karski ECR grupas vārdā, Beatriz Becerra Basterrechea ALDE grupas vārdā, Lynn Boylan GUE/NGL grupas vārdā, Diane James EFDD grupas vārdā, Lampros Fountoulis, pie grupām nepiederošs deputāts, Neena Gill un Monica Macovei.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Jiří Pospíšil, Notis Marias, Ivan Jakovčić un Stanislav Polčák.

Uzstājās Kristalina Georgieva (Komisijas priekšsēdētāja vietniece).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 26.11.2015. protokola 11.3. punkts.

(Sēde uz neilgu laiku tika pārtraukta līdz balsošanas laika sākumam.)


SĒDI VADA: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Priekšsēdētāja vietniece

5. Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana

Iepriekšējās sēdes protokols tika apstiprināts.


6. Padomes nostājas pirmajā lasījumā

Sēdes vadītāja saskaņā ar Reglamenta 64. panta 1. punktu paziņoja, ka ir saņemtas turpmāk minētās Padomes nostājas kopā ar pamatojumiem par to pieņemšanu, kā arī Komisijas nostāja.

- Padomes nostāja pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu, ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 207/2009 par Kopienas preču zīmi, Komisijas Regulu (EK) Nr. 2868/95, ar ko īsteno Padomes Regulu (EK) Nr. 40/94 par Kopienas preču zīmi, un atceļ Komisijas Regulu (EK) Nr. 2869/95 par maksām, kas jāmaksā Iekšējā tirgus saskaņošanas birojam (preču zīmes, paraugi un modeļi) (10373/1/2015 - C8-0351/2015 - 2013/0088(COD) - 13511/2015 - COM(2015)0589)

nodots atbildīgajai komitejai: JURI

- Padomes nostāja pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu, ar ko tuvina dalībvalstu tiesību aktus attiecībā uz preču zīmēm (pārstrādāta redakcija) (10374/1/2015 - C8-0352/2015 - 2013/0089(COD)- 13514/2015 - COM(2015)0588)

nodots atbildīgajai komitejai: JURI

Trīs mēnešu termiņš, lai Parlaments pieņemtu savu nostāju, sākas nākamajā dienā, proti, 2015. gada 27. novembrī.

°
° ° °

Uzstājās Inês Cristina Zuber par to, ka nav iespējams sniegt balsojuma skaidrojumus attiecībā uz rezolūciju priekšlikumiem, kas iesniegti saskaņā ar Reglamenta 135. pantu.


7. Komiteju un delegāciju sastāvs

Pēc ALDE grupas pieprasījuma Parlaments apstiprināja turpmāk minētās deputātes iecelšanu amatā:

CULT komiteja: María Teresa Giménez Barbat;

Delegācija attiecībām ar Magribas valstīm un Arābu Magribas Savienību (ieskaitot Lībiju): María Teresa Giménez Barbat;

Delegācija dalībai Savienības Vidusjūrai parlamentārajā asamblejā: María Teresa Giménez Barbat.


8. Ekvadoras pievienošanās tirdzniecības nolīgumam, kas noslēgts starp ES un Kolumbiju un Peru (iesniegtie rezolūciju priekšlikumi)

Komisijas paziņojums: Ekvadoras pievienošanās tirdzniecības nolīgumam, kas noslēgts starp ES un Kolumbiju un Peru (2015/2656(RSP)).

Debates notika 2015. gada 23. novembrī (23.11.2015. protokola 13. punkts).

Rezolūcijas priekšlikums, kas saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu ir iesniegts debašu noslēgumā:

—   Helmut Scholz INTA komitejas vārdā — par Ekvadoras pievienošanos tirdzniecības nolīgumam, kas noslēgts starp ES un tās dalībvalstīm un Kolumbiju un Peru (2015/2656(RSP)) (B8-1241/2015).

Balsojums: 26.11.2015. protokola 11.5. punkts.


9. Jauna dzīvnieku labturības stratēģija 2016.-2020. gadam (iesniegtie rezolūciju priekšlikumi)

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000141/2015) un kuru uzdeva Czesław Adam Siekierski AGRI komitejas vārdā Komisijai: Jauna dzīvnieku labturības stratēģija 2015.-2020. gadam (2015/2957(RSP)) (B8-1107/2015).

Debates notika 2015. gada 23. novembrī (23.11.2015. protokola 14. punkts).

Rezolūciju priekšlikumi, kas saskaņā ar Reglamenta 128. panta 5. punktu ir iesniegti debašu noslēgumā:

—   Fredrick Federley un Ivan Jakovčić ALDE grupas vārdā — par dzīvnieku labturības jauno stratēģiju 2016.–2020. gadam (2015/2957(RSP)) (B8-1278/2015);

—   Marco Zullo, Marco Affronte, Eleonora Evi, Fabio Massimo Castaldo un Isabella Adinolfi EFDD grupas vārdā — par dzīvnieku labturību (2015/2957(RSP)) (B8-1279/2015);

—   Albert Deß, Michel Dantin, Marijana Petir, Peter Jahr, Angélique Delahaye, Elisabeth Köstinger, Herbert Dorfmann, Norbert Lins, Sofia Ribeiro, Nuno Melo, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Annie Schreijer-Pierik, Mairead McGuinness, Vladimir Urutchev, Daniel Buda, Ramón Luis Valcárcel Siso, Anna Maria Corazza Bildt un Norbert Erdős PPE grupas vārdā — par dzīvnieku labturības stratēģiju 2016.-2020. gadam (2015/2957(RSP)) (B8-1280/2015);

—   Stefan Eck, Anja Hazekamp, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Helmut Scholz, Sabine Lösing, Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou un Kostadinka Kuneva GUE/NGL grupas vārdā, Keith Taylor un Bart Staes Verts/ALE grupas vārdā un Janusz Wojciechowski ECR grupas vārdā — par dzīvnieku labturības stratēģiju 2016.–2020. gadam (2015/2957(RSP)) (B8-1281/2015);

—   Paolo De Castro S&D grupas vārdā — par dzīvnieku labturības jauno stratēģiju 2016.–2020. gadam (2015/2957(RSP)) (B8-1282/2015);

—   James Nicholson, Richard Ashworth, Daniel Dalton un Julie Girling ECR grupas vārdā — par dzīvnieku labturības stratēģiju 2016.-2020. gadam (2015/2957(RSP)) (B8-1283/2015).

Balsojums: 26.11.2015. protokola 11.6. punkts.


10. Virzība uz 2014.–2020. gada kohēzijas politikas vienkāršošanu un orientēšanu uz rezultātiem (iesniegtie rezolūciju priekšlikumi)

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000127/2015) un kuru uzdeva Iskra Mihaylova REGI komitejas vārdā Komisijai: Ceļā uz vienkāršošanu un orientēšanos uz veiktspēju kohēzijas politikā 2014.-2020. gadā (2015/2772(RSP)) (B8-1103/2015).

Debates notika 2015. gada 27. oktobrī (27.10.2015. protokola 14. punkts).

Rezolūcijas priekšlikums, kas saskaņā ar Reglamenta 128. panta 5. punktu ir iesniegts debašu noslēgumā:

—   Iskra Mihaylova, Andrey Novakov, Constanze Krehl, Tomasz Piotr Poręba, Ivan Jakovčić, Younous Omarjee, Monika Vana un Rosa D'Amato REGI komitejas vārdā — par virzību uz 2014.–2020. gada kohēzijas politikas vienkāršošanu un orientēšanu uz rezultātiem (2015/2772(RSP)) (B8-1231/2015).

Balsojums: 26.11.2015. protokola 11.8. punkts.


11. Balsošanas laiks

Balsošanas rezultātu sīks izklāsts (grozījumi, atsevišķa balsošana, balsošana pa daļām u.c.) pieejams protokola pielikumā “Balsošanas rezultāti”.

Rezultāti balsošanai pēc saraksta (protokola pielikumā) ir pieejami tikai elektroniski un apskatāmi tīmekļa vietnē “Europarl”.


11.1. Afganistāna — jo īpaši slepkavības Zabulas provincē (balsošana)

Rezolūciju priekšlikumi B8-1258/2015, B8-1261/2015, B8-1264/2015, B8-1265/2015, B8-1270/2015, B8-1272/2015 un B8-1276/2015 (2015/2968(RSP)).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 1. punkts.)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B8-1258/2015

(aizstāj B8-1258/2015, B8-1261/2015, B8-1264/2015, B8-1265/2015, B8-1270/2015 un B8-1272/2015)

Iesnieguši šādi deputāti:

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Elmar Brok, Arnaud Danjean, Andrzej Grzyb, Davor Ivo Stier, Andrej Plenković, Patricija Šulin, József Nagy, Eduard Kukan, Bogdan Brunon Wenta, Milan Zver, Jarosław Wałęsa, Giovanni La Via, Jiří Pospíšil, Joachim Zeller, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Ildikó Gáll-Pelcz, Andrey Kovatchev, Tunne Kelam, Michaela Šojdrová, Tadeusz Zwiefka, Jaromír Štětina, Lefteris Christoforou, Jeroen Lenaers, Luděk Niedermayer, Marijana Petir, Dubravka Šuica, Adam Szejnfeld, Therese Comodini Cachia, Inese Vaidere, Brian Hayes, Stanislav Polčák, Claude Rolin, Ivana Maletić, Ramón Luis Valcárcel Siso, László Tőkés, Roberta Metsola, Thomas Mann PPE grupas vārdā,

—   Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Elena Valenciano, Maria Arena, Eric Andrieu, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Caterina Chinnici, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Isabella De Monte, Damian Drăghici, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Neena Gill, Maria Grapini, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Miapetra Kumpula-Natri, Javi López, Krystyna Łybacka, Andrejs Mamikins, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Vincent Peillon, Tonino Picula, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Monika Smolková, Renato Soru, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Patrizia Toia, István Ujhelyi, Julie Ward, Pina Picierno S&D grupas vārdā,

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Raffaele Fitto, Beatrix von Storch, Angel Dzhambazki, Karol Karski, Ryszard Antoni Legutko, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Geoffrey Van Orden, Branislav Škripek, Jana Žitňanská ECR grupas vārdā,

—   Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Dita Charanzová, Izaskun Bilbao Barandica, Filiz Hyusmenova, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Ramon Tremosa i Balcells, Juan Carlos Girauta Vidal, Ilhan Kyuchyuk, Beatriz Becerra Basterrechea, Nedzhmi Ali, Philippe De Backer, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Pavel Telička, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, Valentinas Mazuronis ALDE grupas vārdā,

—   Bodil Valero, Eva Joly, Heidi Hautala, Maria Heubuch, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Jean Lambert Verts/ALE grupas vārdā,

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini EFDD grupas vārdā.

Pieņemts (P8_TA(2015)0412).

(Rezolūcijas priekšlikums B8-1276/2015 vairs nav spēkā.)


11.2. Kambodža (balsošana)

Rezolūciju priekšlikumi B8-1263/2015, B8-1267/2015, B8-1268/2015, B8-1271/2015, B8-1273/2015, B8-1274/2015 un B8-1277/2015 (2015/2969(RSP)).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 2. punkts.)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B8-1263/2015

(aizstāj B8-1263/2015, B8-1267/2015, B8-1268/2015, B8-1271/2015, B8-1273/2015, B8-1274/2015 un B8-1277/2015)

Iesnieguši šādi deputāti:

—   Cristian Dan Preda, Jeroen Lenaers, Elmar Brok, Andrzej Grzyb, Davor Ivo Stier, Andrej Plenković, Patricija Šulin, József Nagy, Eduard Kukan, Bogdan Brunon Wenta, Milan Zver, Jarosław Wałęsa, Giovanni La Via, Jiří Pospíšil, Joachim Zeller, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Ildikó Gáll-Pelcz, Andrey Kovatchev, Tunne Kelam, Tadeusz Zwiefka, Csaba Sógor, Lefteris Christoforou, Luděk Niedermayer, Marijana Petir, Dubravka Šuica, Adam Szejnfeld, Tomáš Zdechovský, Therese Comodini Cachia, Inese Vaidere, Krzysztof Hetman, Brian Hayes, Stanislav Polčák, Claude Rolin, Ivana Maletić, László Tőkés, Roberta Metsola, Thomas Mann PPE grupas vārdā,

—   Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Elena Valenciano, Eric Andrieu, Maria Arena, Hugues Bayet, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Caterina Chinnici, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Damian Drăghici, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Neena Gill, Maria Grapini, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod Javi López, Miapetra Kumpula-Natri, Krystyna Łybacka, Andrejs Mamikins, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Vincent Peillon, Tonino Picula, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Monika Smolková, Renato Soru, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Patrizia Toia, István Ujhelyi, Julie Ward S&D grupas vārdā,

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Karol Karski, Ryszard Antoni Legutko, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Geoffrey Van Orden, Branislav Škripek, Angel Dzhambazki, Valdemar Tomaševski, Raffaele Fitto ECR grupas vārdā,

—   Cecilia Wikström, Filiz Hyusmenova, Izaskun Bilbao Barandica, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Ramon Tremosa i Balcells, Juan Carlos Girauta Vidal, Marietje Schaake, Ilhan Kyuchyuk, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Nedzhmi Ali, Philippe De Backer, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Valentinas Mazuronis ALDE grupas vārdā,

—   Marie-Christine Vergiat, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Helmut Scholz, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee GUE/NGL grupas vārdā,

—   Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Maria Heubuch, Igor Šoltes, Bodil Valero, Davor Škrlec Verts/ALE grupas vārdā,

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Marco Zanni EFDD grupas vārdā.

Pieņemts (P8_TA(2015)0413).


11.3. Vārda brīvība Bangladešā (balsošana)

Rezolūciju priekšlikumi B8-1257/2015, B8-1259/2015, B8-1260/2015, B8-1262/2015, B8-1266/2015, B8-1269/2015 un B8-1275/2015 (2015/2970(RSP)).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 3. punkts.)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B8-1257/2015

(aizstāj B8-1257/2015, B8-1259/2015, B8-1260/2015, B8-1262/2015, B8-1266/2015, B8-1269/2015 un B8-1275/2015)

Iesnieguši šādi deputāti:

—   Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Andrzej Grzyb, Davor Ivo Stier, Andrej Plenković, Patricija Šulin, József Nagy, Eduard Kukan, Bogdan Brunon Wenta, Milan Zver, Giovanni La Via, Jiří Pospíšil, Joachim Zeller, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Ildikó Gáll-Pelcz, Andrey Kovatchev, Tunne Kelam, Tadeusz Zwiefka, Jaromír Štětina, Csaba Sógor, Lefteris Christoforou, Luděk Niedermayer, Marijana Petir, Dubravka Šuica, Adam Szejnfeld, Tomáš Zdechovský, Jeroen Lenaers, Therese Comodini Cachia, Inese Vaidere, Krzysztof Hetman, Brian Hayes, Stanislav Polčák, Claude Rolin, Ivana Maletić, László Tőkés, Roberta Metsola, Thomas Mann PPE grupas vārdā,

—   Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Elena Valenciano, Eric Andrieu, Maria Arena, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Caterina Chinnici, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Isabella De Monte, Damian Drăghici, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Neena Gill, Maria Grapini, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Miapetra Kumpula-Natri, Javi López, Krystyna Łybacka, Andrejs Mamikins, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Vincent Peillon, Tonino Picula, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Monika Smolková, Renato Soru, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, István Ujhelyi, Julie Ward S&D grupas vārdā,

—   Mark Demesmaeker, Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Anna Elżbieta Fotyga, Karol Karski, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Beatrix von Storch, Raffaele Fitto, Angel Dzhambazki, Jana Žitňanská ECR grupas vārdā,

—   Marietje Schaake, Juan Carlos Girauta Vidal, Dita Charanzová, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Petras Auštrevičius, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Philippe De Backer, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, Filiz Hyusmenova, Kaja Kallas, Valentinas Mazuronis ALDE grupas vārdā,

—   Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Younous Omarjee, Curzio Maltese, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos GUE/NGL grupas vārdā,

—   Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Igor Šoltes, Bodil Valero, Davor Škrlec Verts/ALE grupas vārdā,

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Eleonora Evi EFDD grupas vārdā.

Pieņemts (P8_TA(2015)0414).

Uzstāšanās

Cecilia Wikström paziņoja par Kambodžas opozīcijas vadītāja Sam Rainsy klātbūtni oficiālajiem viesiem paredzētajā balkonā.


11.4. Pašreizējais stāvoklis Dohas attīstības programmas norisē pirms desmitās PTO Ministru konferences (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikums B8-1230/2015 (2015/2632(RSP)).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 4. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2015)0415).


11.5. Ekvadoras pievienošanās tirdzniecības nolīgumam, kas noslēgts starp ES un Kolumbiju un Peru (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikums B8-1241/2015 (2015/2656(RSP)).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 5. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2015)0416).


11.6. Jauna dzīvnieku labturības stratēģija 2016.-2020. gadam (balsošana)

Rezolūciju priekšlikumi B8-1278/2015, B8-1279/2015, B8-1280/2015, B8-1281/2015, B8-1282/2015 un B8-1283/2015 (2015/2957(RSP)).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 6. punkts.)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B8-1278/2015

(aizstāj B8-1278/2015, B8-1280/2015, B8-1282/2015 un B8-1283/2015)

Iesnieguši šādi deputāti:

—   Albert Deß, Franc Bogovič, Sofia Ribeiro, Marijana Petir, Nuno Melo, Daniel Buda, Mairead McGuinness, Elisabeth Köstinger, Roberta Metsola, Pilar Ayuso, Norbert Lins, Peter Jahr, Ramón Luis Valcárcel Siso, Emil Radev, Annie Schreijer-Pierik PPE grupas vārdā,

—   Paolo De Castro, Isabelle Thomas, Eric Andrieu, Clara Eugenia Aguilera García, Viorica Dăncilă, Karin Kadenbach, Michela Giuffrida, Marlene Mizzi, Jeppe Kofod, Paul Brannen, Nicola Caputo, Maria Noichl, Marc Tarabella, Jean-Paul Denanot, Momchil Nekov, Ricardo Serrão Santos, Tibor Szanyi, David Martin S&D grupas vārdā,

—   James Nicholson, Janusz Wojciechowski, Richard Ashworth, Daniel Dalton, Jørn Dohrmann, Angel Dzhambazki, Rikke Karlsson, Valdemar Tomaševski ECR grupas vārdā,

—   Fredrick Federley, Jasenko Selimovic, Ivan Jakovčić, Frédérique Ries, Jens Rohde, Ulrike Müller, Hannu Takkula ALDE grupas vārdā.

Pieņemts (P8_TA(2015)0417).

(Rezolūciju priekšlikumi B8-1279/2015 un B8-1281/2015 vairs nav spēkā.)


11.7. Izglītības nodrošināšana bērniem ārkārtas situācijās un ieilgušu krīžu gadījumos (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikums B8-1240/2015 (2015/2977(RSP)).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 7. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2015)0418).


11.8. Virzība uz 2014.–2020. gada kohēzijas politikas vienkāršošanu un orientēšanu uz rezultātiem (balsošana)

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000127/2015) un kuru uzdeva Iskra Mihaylova REGI komitejas vārdā Komisijai: Ceļā uz vienkāršošanu un orientēšanos uz veiktspēju kohēzijas politikā 2014.-2020. gadā (2015/2772(RSP)) (B8-1103/2015).

Debates notika 2015. gada 27. oktobrī (27.10.2015. protokola 14. punkts).

Par rezolūcijas priekšlikumu paziņoja 2015. gada 26. novembrī (26.11.2015. protokola 10. punkts).

Rezolūcijas priekšlikums B8-1231/2015 (2015/2772(RSP)).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 8. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2015)0419).


12. Balsojumu skaidrojumi

Rakstiski balsojumu skaidrojumi

Balsojumu skaidrojumi, kas saskaņā ar Reglamenta 183. pantu ir iesniegti rakstiski, ir iekļauti šīs sēdes stenogrammā.

Mutiski balsojumu skaidrojumi

Pašreizējais stāvoklis Dohas attīstības programmas norisē pirms desmitās PTO Ministru konferences - (2015/2632(RSP)) - B8-1230/2015
Andrejs Mamikins, Seán Kelly, Steven Woolfe un Daniel Hannan

Ekvadoras pievienošanās tirdzniecības nolīgumam, kas noslēgts starp ES un Kolumbiju un Peru - (2015/2656(RSP)) - B8-1241/2015
Peter Jahr, Daniel Hannan un Andrejs Mamikins

Jauna dzīvnieku labturības stratēģija 2016.-2020. gadam - (2015/2957(RSP)) - B8-1278/2015
Eleonora Evi, Jiří Pospíšil, Peter Jahr, Seán Kelly, Stanislav Polčák, Daniel Hannan, Andrejs Mamikins un Bogdan Andrzej Zdrojewski

Izglītības nodrošināšana bērniem ārkārtas situācijās un ieilgušu krīžu gadījumos - (2015/2977(RSP)) - B8-1240/2015
Seán Kelly, Stanislav Polčák un Andrejs Mamikins

Virzība uz 2014.–2020. gada kohēzijas politikas vienkāršošanu un orientēšanu uz rezultātiem - (2015/2772(RSP)) - B8-1231/2015
Seán Kelly, Stanislav Polčák, Maria Spyraki un Andrejs Mamikins


13. Balsojumu labojumi un nodomi balsot

Balsojumu labojumi un nodomi balsot ir pieejami Parlamenta tīmekļa vietnē “Europarl”\ “Plenārsēde”\ “Balsojumi”\ “Balsojumu rezultāti” (Rezultāti balsošanai pēc saraksta), kā arī protokola pielikuma “Rezultāti balsošanai pēc saraksta” drukātajā versijā.

Elektronisko versiju Parlamenta tīmekļa vietnē “Europarl” regulāri atjauninās ne ilgāk kā divas nedēļas pēc balsošanas dienas.

Pēc tam sagatavos balsojumu labojumu un nodomu balsot saraksta galīgo variantu, lai to varētu iztulkot un publicēt “Oficiālajā Vēstnesī”.


14. Dokumentu iesniegšana

Bija iesniegti turpmāk minētie dokumenti.

1. Padome un Komisija

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, kas atteicas uz Eiropas statistiku par dabasgāzes un elektroenerģijas cenām un ar ko atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2008/92/EK par Kopienas procedūru, lai veicinātu atklātību attiecībā uz gāzes un elektrības cenām, kas noteiktas tiešajiem lietotājiem rūpniecībā (COM(2015)0496 - C8-0357/2015 – 2015/0239(COD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ITRE

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, par kompetences pirmajā instancē izskatīt domstarpības starp Savienību un tās darbiniekiem nodošanu Eiropas Savienības Vispārējai tiesai (N8-0110/2015 - C8-0367/2015 – 2015/0906(COD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

JURI

atzinums:

AFCO

2. Deputāti

- Aldo Patriciello. Priekšlikums rezolūcijai par jaunajām narkotikām (B8-1099/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

atzinums:

ENVI

- Aldo Patriciello. Priekšlikums rezolūcijai par pārtikas izšķērdēšanu (B8-1100/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AGRI

atzinums:

ENVI

- Clara Eugenia Aguilera García un Nicola Caputo. Priekšlikums rezolūcijai par saglabājošu lauksaimniecību (B8-1122/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AGRI

- Aldo Patriciello. Priekšlikums rezolūcijai par Pasaules pārtikas dienu (B8-1123/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AGRI

- Aldo Patriciello. Priekšlikums rezolūcijai par Pasaules redzes dienu (B8-1124/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Aldo Patriciello. Priekšlikums rezolūcijai par tādu pasākumu pieņemšanu, kas atvieglotu piekļuvi mikrofinansēšanas instrumentiem (B8-1125/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

EMPL

- Mara Bizzotto. Priekšlikums rezolūcijai par cīņu pret viltošanu Itālijā un Eiropas Savienībā (B8-1126/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

IMCO

- Mara Bizzotto. Priekšlikums rezolūcijai par ISIS radīto apdraudējumu Turcijā un Tuvajos Austrumos (B8-1127/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AFET

- Mara Bizzotto. Priekšlikums rezolūcijai par lauksaimniecības produktu aizsargāto nosaukumu ievērošanu Eiropas Savienībā (B8-1128/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AGRI

atzinums:

IMCO

- Mara Bizzotto. Priekšlikums rezolūcijai par Veneto un Itālijas rīsu AĢIN kvalitātes aizsardzību pret Āzijas negodīgo konkurenci (B8-1129/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

INTA

atzinums:

AGRI

- Mara Bizzotto. Priekšlikums rezolūcijai par steidzamu nepieciešamību sniegt KLP atbalstu Veneto reģiona lauksaimniecībai (B8-1130/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AGRI

- Aldo Patriciello. Priekšlikums rezolūcijai par Erasmus+ programmas pieejamības nosacījumu uzlabošanu un paplašināšanu jauniešiem ar garīgiem un fiziskiem traucējumiem (B8-1131/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CULT

atzinums:

EMPL

- Louis Aliot, Gerolf Annemans, Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Mario Borghezio, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Aymeric Chauprade, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Barbara Kappel, Marine Le Pen, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Vicky Maeijer, Dominique Martin, Michał Marusik, Bernard Monot, Sophie Montel, Joëlle Mélin, Florian Philippot, Jean-Luc Schaffhauser, Olaf Stuger, Mylène Troszczynski, Marcel de Graaff un Stanisław Żółtek. Priekšlikums rezolūcijai par nelegālo migrantu uzņemšanas infrastruktūrai paredzēto Eiropas struktūrfondu pārplānošanas bloķēšanu (B8-1132/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

REGI

atzinums:

LIBE

- Aldo Patriciello. Priekšlikums rezolūcijai par mazajiem un vidējiem uzņēmumiem (B8-1133/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ITRE

- Marie-Christine Arnautu, Louis Aliot, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Gianluca Buonanno, Aymeric Chauprade, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Marine Le Pen, Gilles Lebreton, Dominique Martin, Bernard Monot, Sophie Montel, Joëlle Mélin, Florian Philippot, Jean-Luc Schaffhauser un Mylène Troszczynski. Priekšlikums rezolūcijai par iedzīvotāju demokrātiski paustās gribas uzklausīšanu un ņemšanu vērā — Šveices referenduma par masveida imigrācijas ierobežošanu rezultātu ievērošana (B8-1134/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AFET

atzinums:

LIBE

- Aldo Patriciello. Priekšlikums rezolūcijai par projektu “Ombrina Mare 2” un darbībām atkrastē (B8-1135/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

atzinums:

TRAN

- Aldo Patriciello. Priekšlikums rezolūcijai par policijas spēku koordinēšanu Eiropas līmenī sporta pasākumos, kuros draud izcelties nemieri (B8-1136/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

- Aldo Patriciello. Priekšlikums rezolūcijai par MVU un vietējām struktūrām, kuras cietušas dabas katastrofās (B8-1137/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ITRE

- Aldo Patriciello. Priekšlikums rezolūcijai par zivju ilgtspējīgu patēriņu (B8-1138/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

DEVE

atzinums:

PECH

- Aldo Patriciello. Priekšlikums rezolūcijai par pārtikas produktu nepanesamību (B8-1139/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Aldo Patriciello. Priekšlikums rezolūcijai par aptaukošanās izplatības Eiropā datu atjaunināšanu (B8-1140/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

atzinums:

ITRE

- Nicola Caputo. Priekšlikums rezolūcijai par „digitālo nodokli” (B8-1141/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ECON

- Aldo Patriciello. Priekšlikums rezolūcijai par Starptautisko pākšaugu gadu (B8-1142/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AGRI

- Richard Sulík. Priekšlikums rezolūcijai par mikrouzņēmumiem paredzētiem izņēmumiem no obligātajiem apsekojumiem (B8-1143/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ITRE

- Mara Bizzotto. Priekšlikums rezolūcijai par banku „Banca popolare di Marostica” un „Volksbank” apvienošanu un klientu nedienām (B8-1144/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ECON

- Mara Bizzotto. Priekšlikums rezolūcijai par zaudējumiem, ko piena pulveris rada zīmolam Made in Italy (B8-1145/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AGRI

atzinums:

IMCO

- Mara Bizzotto. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par atbalstu kivi audzētājiem Veneto (B8-1153/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AGRI

- Mara Bizzotto. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par vienlīdzīgu attieksmi pret Eiropas patērētājiem attiecībā uz piekļuvi precēm un pakalpojumiem vienotajā tirgū (B8-1154/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

IMCO

- Mara Bizzotto. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par ES tiesību aktu ievērošanu, Itālijā nosakot soda naudas saistībā ar piena kvotām 2014.–2015. gada laikposmam (B8-1155/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AGRI

- Steeve Briois, Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh un Gilles Lebreton. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par haizivju zveju kosmētikas ražošanas nolūkā (B8-1156/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

PECH

- Mara Bizzotto. Priekšlikums rezolūcijai par pārredzamību Eiropas piena produktu marķējumā (B8-1158/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

atzinums:

IMCO

- Aldo Patriciello. Priekšlikums rezolūcijai par globālo sasilšanu (B8-1159/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Aldo Patriciello. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par vētru, kas skāra Itālijas dienvidus (B8-1160/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

atzinums:

REGI

- Gianluca Buonanno. Priekšlikums rezolūcijai par insultu — vajadzība pēc atbilstošām medicīnas iestādēm un atbalsta pacientu ģimenēm (B8-1161/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Gianluca Buonanno. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par fiskālo politiku un ekonomikas atveseļošanos — neatrisināmu loģisku pretrunu (B8-1162/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ECON

- Gianluca Buonanno. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par bezprocentu nekustamā īpašuma aizdevumu (B8-1163/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ECON

- Gianluca Buonanno. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par veicamajiem pasākumiem ES eksporta veicināšanai (B8-1164/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

INTA

- Dominique Bilde, Sophie Montel un Florian Philippot. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par euro un vienotā tirgus ietekmi uz Francijas rūpniecības uzņēmumiem (B8-1165/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ECON

- Dominique Bilde, Sophie Montel un Florian Philippot. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par Air France ekonomiskajām grūtībām (B8-1166/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

TRAN

- Dominique Bilde, Sophie Montel un Florian Philippot. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par Turcijas pievienošanās procesa Eiropas Savienībai pārtraukšanu (B8-1167/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AFET

- Dominique Bilde, Sophie Montel un Florian Philippot. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par Regulas (ES) Nr. 1408/2013 pārskatīšanas procedūras uzsākšanu, lai ļautu uzņēmumiem, kas atrodas kolektīvās maksātnespējas procedūrā, gūt labumu no valsts kases avansa maksājumiem (B8-1168/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AGRI

- Dominique Bilde, Sophie Montel un Florian Philippot. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par darba tirgus regulējuma samazināšanas politiku Eiropas Savienībā (B8-1169/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

EMPL

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Philippe Loiseau un Sophie Montel. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par atbalstu lopkopības nozarei (B8-1170/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AGRI

atzinums:

INTA

- Mara Bizzotto. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par izglītības neatbilstību darba tirgum (B8-1171/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CULT

atzinums:

EMPL

- Mara Bizzotto. Priekšlikums rezolūcijai par riskiem, ko rada nekontrolēta lauksaimniecība (B8-1172/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Aldo Patriciello. Priekšlikums rezolūcijai par tiesu iestāžu pieejamību (B8-1173/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

- Aldo Patriciello. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par tādu projektu plānošanu, kuru mērķis ir nodrošināt EURES piedāvāto mobilitātes iespēju labāku publicitāti (B8-1174/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

EMPL

- Aldo Patriciello. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par jauniem veidiem garīgo traucējumu ārstēšanā (B8-1175/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Aldo Patriciello. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par atbalstu mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, kas nodarbojas ar māceklību (B8-1176/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

EMPL

- Aldo Patriciello. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par padziļinātu pētījumu saistībā ar priekšrocībām un apdraudējumiem, ko veselībai rada uztura bagātinātāju lietošana (B8-1177/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Gianluca Buonanno. Priekšlikums rezolūcijai par Itālijas atrašanos 25. vietā (no 28 valstīm) sociālā taisnīguma indeksā (B8-1178/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

EMPL

- Gianluca Buonanno. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par aviosabiedrību veikto nelikumīgas maksas iekasēšanu saistībā ar tā sauktajiem “administratīvajiem” izdevumiem par kredītkartes izmantošanu (B8-1179/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

IMCO

- Dominique Bilde, Sophie Montel un Florian Philippot. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par J. C. Junker ieguldījumu plāna īstenošanu (B8-1180/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ECON

atzinums:

BUDG

- Dominique Bilde, Sophie Montel un Florian Philippot. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par Komisijas un Padomes ieteikumos minēto aicinājumu paaugstināt pensionēšanās vecumu (B8-1181/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

EMPL

atzinums:

ECON

- Dominique Bilde, Sophie Montel un Florian Philippot. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par Komisijas 2016. gada izdevumiem komunikācijas jomā (B8-1182/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Dominique Bilde, Sophie Montel un Florian Philippot. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par demokrātijas atjaunošanu Eiropas valstīs (B8-1183/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AFCO

- Dominique Bilde, Sophie Montel un Florian Philippot. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par Komisijas lomu ar uzņēmumu Volkswagen saistītajā skandālā (B8-1184/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

atzinums:

ITRE

- Gianluca Buonanno. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par cilvēktiesību stāvokli Turcijā – mulsinošā Eiropas Komisijas klusēšana (B8-1185/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AFET

- Gianluca Buonanno. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par tā saukto helikoptera naudu (helicopter drop) (B8-1186/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ECON

- Aldo Patriciello. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par jautājumiem, kas risināmi saistībā ar sadarbīgo patēriņu, it īpaši tūrisma nozarē (B8-1187/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

TRAN

- Dominique Bilde, Sophie Montel un Florian Philippot. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par Direktīvas 2009/81/EK par publisko iepirkumu aizsardzības un drošības jomā atcelšanu (B8-1188/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AFET

atzinums:

IMCO

- Aldo Patriciello. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par „jauno narkotiku” lietošanu (B8-1189/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

- Aldo Patriciello. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par vispārējas apdrošināšanas sistēmas izveidi, kas paredzēta dabas katastrofās cietušajiem MVU (B8-1191/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ITRE

- Aldo Patriciello. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par ārkārtas fonda izveidi, lai palīdzētu zemestrīcēs cietušajiem Afganistānā (B8-1192/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

DEVE

- Aldo Patriciello. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par aprites ekonomikai veltīta ad hoc interneta portāla izveidi (B8-1193/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

atzinums:

ITRE

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Sophie Montel un Florian Philippot. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par dialogu, kultūru un izglītību identitātes un demokrātijas aizstāvībai Eiropā (B8-1194/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

atzinums:

CULT

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Sophie Montel un Florian Philippot. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par atbalsta pasākumiem Francijas biškopībai (B8-1195/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AGRI

- Dominique Bilde, Mireille D'Ornano un Sophie Montel. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par jaunu politiku vēja enerģijas jomā (B8-1196/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Dominique Bilde un Sophie Montel. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par atkarību no azartspēlēm (B8-1197/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

IMCO

- Gianluca Buonanno. Priekšlikums rezolūcijai par vienlīdzību darba samaksas jomā (B8-1198/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

FEMM

- Gianluca Buonanno. Priekšlikums rezolūcijai par dažu ECB Valdes locekļu nepiemērotu tikšanos ar privātiem baņķieriem (B8-1199/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ECON

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Sophie Montel un Florian Philippot. Priekšlikums rezolūcijai par aizliegumu importēt medu no Ķīnas (B8-1200/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

INTA

atzinums:

AGRI

- Aldo Patriciello. Priekšlikums rezolūcijai par piekļuvi internetam (B8-1201/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

IMCO

- Aldo Patriciello. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par trokšņa piesārņojumu (B8-1202/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Aldo Patriciello. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par sieviešu noslepkavošanu (B8-1203/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

FEMM

- Gianluca Buonanno. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par nespēju nodrošināt eiro sociālās funkcijas izpildi (B8-1204/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ECON

atzinums:

EMPL

- Gianluca Buonanno. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par uzņemšanas un reģistrācijas punktiem un nelegāliem bēgļiem un imigrantiem (B8-1205/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

- Aldo Patriciello. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par antibiotiku pareiza lietojuma izpratnes veidošanas kampaņu (B8-1206/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

- Aldo Patriciello. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par sociālo taisnīgumu Eiropā (B8-1207/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

EMPL

- Aldo Patriciello. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par stratēģiskiem pasākumiem dalībvalstu nacionālo parku aizsardzībai (B8-1208/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

REGI

atzinums:

TRAN

- Aldo Patriciello. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par bērnu audzināšanu un izglītošanu ilgtspējīgas attīstības un aprites ekonomikas jautājumos (B8-1209/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CULT

atzinums:

ENVI

- Aldo Patriciello. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par brīvprātīgā darba nozīmi ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanā (B8-1210/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CULT

- Gianluca Buonanno. Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par Eiropas Komisijas 2016. gada darba programmu (B8-1211/2015).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AFCO


15. Lēmumi par atsevišķiem dokumentiem

Komiteju iesaistīšanas procedūra (Reglamenta 54. pants)

(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 2015. gada 19. novembra lēmumu)

EMPL komiteja (Reglamenta 54. pants)

- Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgads — nodarbinātības un sociālie aspekti 2016. gada izaugsmes pētījumā (2015/2330(INI))
(atzinums: BUDG (Reglamenta 54. pants))

- Bēgļi — sociālā iekļaušana un integrācija darba tirgū (2015/2321(INI))
(atzinums: FEMM, CULT (Reglamenta 54. pants))

CONT komiteja (Reglamenta 54. pants)

- Komisijas ekspertu grupu sastāva un reģistra kontrole (2015/2319(INI))
(atzinums: BUDG, JURI (Reglamenta 54. pants))

Nodošana citām komitejām (Reglamenta 53. pants)

(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 2015. gada 19. novembra lēmumu)

EMPL komiteja
- Dzimumu līdztiesība un sieviešu iespēju palielināšana digitālajā laikmetā (2015/2007(INI))
nodots atbildīgajai komitejai: : FEMM
atzinums: EMPL, ITRE

Nodošana citām komitejām (Reglamenta 39. panta 3. punkts)

JURI komiteja
- Pilsoņu un uzņēmumu brīvas pārvietošanās veicināšana, vienkāršojot noteiktu publisko dokumentu akceptēšanu Eiropas Savienībā
(atzinums: JURI (Reglamenta 39. panta 3. punkts)

Lēmums sagatavot patstāvīgus ziņojumus (Reglamenta 52. pants)

AFET komiteja
- Cilvēktiesības un migrācija trešās valstīs (2015/2316(INI))
(atzinums: DEVE)

- Uzņēmumu atbildība par nopietniem cilvēktiesību pārkāpumiem trešās valstīs (2015/2315(INI))

DEVE komiteja
- ES 2015. gada ziņojums par politikas saskaņotību attīstībai (2015/2317(INI))
(atzinums: INTA)

CONT komiteja
- Komisijas ekspertu grupu sastāva un reģistra kontrole (2015/2319(INI))
(atzinums: BUDG, JURI)

- Septītās pētniecības pamatprogrammas izmaksu lietderība (2015/2318(INI))
(atzinums: ITRE)

EMPL komiteja
- Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgads — nodarbinātības un sociālie aspekti 2016. gada izaugsmes pētījumā (2015/2330(INI))
(atzinums: BUDG)

- Bēgļi — sociālā iekļaušana un integrācija darba tirgū (2015/2321(INI))
(atzinums: FEMM, CULT)

- Labākie veidi, kā izmantot mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) darbvietu radīšanas potenciālu (2015/2320(INI))
(atzinums: BUDG, ITRE, INTA, REGI)

ITRE komiteja
- Jaunais kurss, kas orientēts uz patērētājiem (2015/2323(INI))
(atzinums: IMCO)

- Virzība uz jaunu elektroenerģijas tirgus modeli (2015/2322(INI))

REGI komiteja
- ES stratēģija Alpu reģionam (2015/2324(INI))
(atzinums: CULT, AGRI, ENVI, EMPL, ITRE, TRAN)

CULT komiteja
- Eiropa pilsoņiem (2015/2329(INI))
(atzinums: BUDG)

- Radošā Eiropa (2015/2328(INI))
(atzinums: BUDG)

- "Erasmus+" (2015/2327(INI))
(atzinums: EMPL, BUDG)

JURI komiteja

- Savienības tiesību aktu piemērošanas pārraudzība — 2014. gada pārskats (2015/2326(INI))
(atzinums: PETI, ENVI, EMPL, ITRE, ECON, INTA, IMCO)

LIBE komiteja
- Publiska piekļuve dokumentiem (Reglamenta 116. panta 7. punkts) 2014. un 2015. gadā (2015/2287(INI))

FEMM komiteja
- Sieviešu dzimuma bēgļu un patvēruma meklētāju stāvoklis Eiropas Savienībā (2015/2325(INI))


16. Sēdē pieņemto tekstu nosūtīšana

Saskaņā ar Reglamenta 192. panta 2. punktu šīs sēdes protokolu iesniegs Parlamentam apstiprināšanai nākamās sēdes sākumā.

Parlaments ir piekritis, ka pieņemtos tekstus nosūtīs tajos minētajām struktūrām.


17. Nākamo sēžu datumi

Nākamā sēde notiks 2015. gada 2. decembrī.


18. Sesijas pārtraukšana

Uzstājās Seán Kelly, kas apsveica sēdes vadītāju ar sekmīgu balsošanas laika vadību.

°
° ° °

Eiropas Parlamenta sesija tika pārtraukta.

Sēde tika slēgta plkst. 13.00.

Klaus Welle

Martin Schulz

Ģenerālsekretārs

Priekšsēdētājs


APMEKLĒJUMU REĢISTRS

Klātesoši:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, Delahaye, Deli, Delli, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fisas Ayxelà, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fountoulis, Fox, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Helmer, Henkel, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kalinowski, Kallas, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kölmel, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Le Hyaric, Leinen, Le Pen Jean-Marie, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Michel, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, van Nistelrooij, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Ożóg, Pabriks, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Paunova, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Poręba, Pospíšil, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Valcárcel Siso, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Zoffoli, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Attaisnoti nepiedalās:

Bearder, Crowley, Engström, Konečná, Kyenge, Michels, Mihaylova, Picierno, Trüpel, Winkler Hermann

Juridisks paziņojums - Privātuma politika