Indeks 
Protokół
PDF 285kWORD 295k
Czwartek, 26 listopada 2015 r. - Strasburg
1.Otwarcie posiedzenia
 2.Petycje
 3.Przedstawienie rocznego sprawozdania Trybunału Obrachunkowego za rok 2014 (debata)
 4.Debata na temat przypadków naruszania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (debata)
  4.1.Afganistan, w szczególności zabójstwa w prowincji Zabul
  4.2.Kambodża
  4.3.Wolność słowa w Bangladeszu
 5.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 6.Stanowiska Rady w pierwszym czytaniu
 7.Skład komisji i delegacji
 8.Przystąpienie Ekwadoru do Umowy o handlu zawartej między UE i jej państwami członkowskimi a Kolumbią i Peru (złożone projekty rezolucji)
 9.Strategia dotycząca dobrostanu zwierząt na lata 2016–2020 (złożone projekty rezolucji)
 10.Uproszczenie polityki spójności na lata 2014-2020 i ukierunkowanie jej na wyniki (złożone projekty rezolucji)
 11.Głosowanie
  11.1.Afganistan, w szczególności zabójstwa w prowincji Zabul (głosowanie)
  11.2.Kambodża (głosowanie)
  11.3.Wolność słowa w Bangladeszu (głosowanie)
  11.4.Stan negocjacji dauhańskiej agendy rozwoju w kontekście 10. konferencji ministerialnej WTO (głosowanie)
  11.5.Przystąpienie Ekwadoru do Umowy o handlu zawartej między UE i jej państwami członkowskimi a Kolumbią i Peru (głosowanie)
  11.6.Strategia dotycząca dobrostanu zwierząt na lata 2016–2020 (głosowanie)
  11.7.Edukacja dzieci w sytuacjach nadzwyczajnych i w czasie przedłużających się kryzysów (głosowanie)
  11.8.Uproszczenie polityki spójności na lata 2014-2020 i ukierunkowanie jej na wyniki (głosowanie)
 12.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 13.Korekty głosowania i zamiary głosowania
 14.Składanie dokumentów
 15.Decyzje w sprawie niektórych dokumentów
 16.Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie obecnego posiedzenia
 17.Kalendarz następnych posiedzeń
 18.Przerwa w obradach
 LISTA OBECNOŚCI


PRZEWODNICTWO: Sylvie GUILLAUME
Wiceprzewodnicząca

1. Otwarcie posiedzenia

Posiedzenie zostało otwarte o godzinie 9.00.


2. Petycje

Poniższe petycje, które wpisano do rejestru ogólnego ze wskazanymi poniżej datami, przekazano właściwej komisji zgodnie z art. 215 ust. 6 Regulaminu:

Dnia 25 listopada 2015 r.

(*) (nr 1059/2015); (*) (nr 1060/2015); Gerardus Bernardus Loohuis (nr 1061/2015); (*) (nr 1062/2015); José Ángel Ruiz Ancio (nr 1063/2015); Panagiotis Leliatsos (nr 1064/2015); Antonio Macías Reina (nr 1065/2015); (*) (nr 1066/2015); Encarna Polvillo Rodríguez (nr 1067/2015); (*) (nr 1068/2015); (*) (nr 1069/2015); Marta Pozo Mendoza (nr 1070/2015); (*) (nr 1071/2015); (*) (nr 1072/2015); (*) (nr 1073/2015); (*) (nr 1074/2015); (*) (nr 1075/2015); Flavio Miccono (nr 1076/2015); (*) (nr 1077/2015); Marta González Sainz (nr 1078/2015); (*) (nr 1079/2015); (*) (nr 1080/2015); (*) (nr 1081/2015); (*) (nr 1082/2015); (*) (nr 1083/2015); (*) (nr 1084/2015); (*) (nr 1085/2015); (*) (nr 1086/2015); Pablo Navarro Montes (nr 1087/2015); (*) (nr 1088/2015); (*) (nr 1089/2015); Coralba Florinda Bonazza (nr 1090/2015); Macarena Camacho Espinosa (nr 1091/2015); (*) (nr 1092/2015); Christian Frener (nr 1093/2015); (*) (nr 1094/2015); (*) (nr 1095/2015); (*) (nr 1096/2015); (*) (nr 1097/2015); Sergio Martín Ciudad (nr 1098/2015); (*) (nr 1099/2015); Sara Zavarella (nr 1100/2015); (*) (nr 1101/2015); (*) (nr 1102/2015); (*) (nr 1103/2015); Daniela Ilieva (nr 1104/2015); (*) (nr 1105/2015); (*) (nr 1106/2015); Marco Di Marco (nr 1107/2015); (*) (nr 1108/2015); (*) (nr 1109/2015); Nikolai Goldschmidt (nr 1110/2015); (*) (nr 1111/2015); Samuel Martín-Sosa (Ecologistas en Acción) (nr 1112/2015); (*) (nr 1113/2015); Jan-Erik Hansen (nr 1114/2015); Lionel Vuillaume (nr 1115/2015); (*) (nr 1116/2015); Dr Francesco Dati (nr 1117/2015); Luis Enseñat Martín (nr 1118/2015); (*) (nr 1119/2015); (*) (nr 1120/2015); (*) (nr 1121/2015); (*) (nr 1122/2015); (*) (nr 1123/2015); (*) (nr 1124/2015); (*) (nr 1125/2015); (*) (nr 1126/2015); (*) (nr 1127/2015); (*) (nr 1128/2015); Beatriz Pérez Martínez (nr 1129/2015); Flavio Miccono (nr 1130/2015); (*) (nr 1131/2015); (*) (nr 1132/2015); (*) (nr 1133/2015); (*) (nr 1134/2015); Massimo D'Agostino (nr 1135/2015); (*) (nr 1136/2015); (*) (nr 1137/2015); (*) (nr 1138/2015); (*) (nr 1139/2015); Mark Van Gelder (nr 1140/2015); Marion Nestorov (nr 1141/2015); (*) (nr 1142/2015); (*) (nr 1143/2015); (*) (nr 1144/2015); (*) (nr 1145/2015); (*) (nr 1146/2015); (*) (nr 1147/2015); (*) (nr 1148/2015); (*) (nr 1149/2015); Barbara Montebelli (nr 1150/2015); (*) (nr 1151/2015); (*) (nr 1152/2015).

(*) Nazwisko utajnione


3. Przedstawienie rocznego sprawozdania Trybunału Obrachunkowego za rok 2014 (debata)

Przedstawienie rocznego sprawozdania Trybunału Obrachunkowego za rok 2014 (2015/2852(RSP))

Vítor Caldeira (prezes Europejskiego Trybunału Obrachunkowego) dokonał prezentacji.

Głos zabrała Kristalina Georgieva (wiceprzewodnicząca Komisji).

Głos zabrali: Claudia Schmidt w imieniu grupy PPE, Inés Ayala Sender w imieniu grupy S&D, Ryszard Czarnecki w imieniu grupy ECR, Martina Dlabajová w imieniu grupy ALDE, Dennis de Jong w imieniu grupy GUE/NGL, Bart Staes w imieniu grupy Verts/ALE, Marco Valli w imieniu grupy EFDD, Steeve Briois w imieniu grupy ENF, Eleftherios Synadinos niezrzeszony, Markus Pieper, Derek Vaughan, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Marię Grapini, Richard Ashworth, Nedzhmi Ali, Igor Šoltes, Jonathan Arnott, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Inés Ayalę Sender, Olaf Stuger, Marian-Jean Marinescu, Georgi Pirinski, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Olafa Stugera, Richard Sulík, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Tomáša Zdechovský'ego, Joachim Zeller, Jens Geier, Pirkko Ruohonen-Lerner, Tomáš Zdechovský, Bogusław Liberadzki, Petri Sarvamaa, Ingeborg Gräßle i Verónica Lope Fontagné.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Ivana Maletić, Zigmantas Balčytis, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Barbara Kappel, Patricija Šulin, Gerolf Annemans i Tibor Szanyi.

Głos zabrali: Kristalina Georgieva i Vítor Caldeira.

Debata została zamknięta.


4. Debata na temat przypadków naruszania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (debata)

(Tytuły i autorzy projektów rezolucji figurują w pkt 2 protokołu z dnia 24.11.2015)


4.1. Afganistan, w szczególności zabójstwa w prowincji Zabul

Projekty rezolucji B8-1258/2015, B8-1261/2015, B8-1264/2015, B8-1265/2015, B8-1270/2015, B8-1272/2015 i B8-1276/2015 (2015/2968(RSP))

Bodil Valero, Ignazio Corrao, Mark Demesmaeker, Tomáš Zdechovský, Petras Auštrevičius i Pier Antonio Panzeri przedstawili projekty rezolucji.

Głos zabrał Jaromír Štětina w imieniu grupy PPE.

PRZEWODNICTWO: Ildikó GÁLL-PELCZ
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Afzal Khan w imieniu grupy S&D, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Jonathana Arnotta, Javier Couso Permuy w imieniu grupy GUE/NGL, Eva Joly w imieniu grupy Verts/ALE, Udo Voigt niezrzeszony, Stanislav Polčák, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Bodil Valero, Dimitrios Papadimoulis i Pavel Svoboda.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Michaela Šojdrová, Notis Marias, Ilhan Kyuchyuk i Patricija Šulin.

Głos zabrała Kristalina Georgieva (wiceprzewodnicząca Komisji).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 11.1 protokołu z dnia 26.11.2015.


4.2. Kambodża

Projekty rezolucji B8-1263/2015, B8-1267/2015, B8-1268/2015, B8-1271/2015, B8-1273/2015, B8-1274/2015 i B8-1277/2015 (2015/2969(RSP))

Kazimierz Michał Ujazdowski, Ignazio Corrao, Bogdan Brunon Wenta, Cecilia Wikström, Pier Antonio Panzeri i Marie-Christine Vergiat przedstawili projekty rezolucji.

Głos zabrali: Jiří Pospíšil w imieniu grupy PPE, Josef Weidenholzer w imieniu grupy S&D, Ivan Jakovčić w imieniu grupy ALDE, Csaba Sógor i Marc Tarabella.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Seán Kelly, Jean-Paul Denanot, Notis Marias, Ramon Tremosa i Balcells i Stanislav Polčák.

Głos zabrała Kristalina Georgieva (wiceprzewodnicząca Komisji).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 11.2 protokołu z dnia 26.11.2015.


4.3. Wolność słowa w Bangladeszu

Projekty rezolucji B8-1257/2015, B8-1259/2015, B8-1260/2015, B8-1262/2015, B8-1266/2015, B8-1269/2015 i B8-1275/2015 (2015/2970(RSP))

Jean Lambert, Ignazio Corrao, Charles Tannock, Cristian Dan Preda, Dita Charanzová, Pier Antonio Panzeri, Pier Antonio Panzeri i Lola Sánchez Caldentey przedstawili projekty rezolucji.

Głos zabrali: Seán Kelly w imieniu grupy PPE, Richard Howitt w imieniu grupy S&D, Karol Karski w imieniu grupy ECR, Beatriz Becerra Basterrechea w imieniu grupy ALDE, Lynn Boylan w imieniu grupy GUE/NGL, Diane James w imieniu grupy EFDD, Lampros Fountoulis niezrzeszony, Neena Gill i Monica Macovei.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Jiří Pospíšil, Notis Marias, Ivan Jakovčić i Stanislav Polčák.

Głos zabrała Kristalina Georgieva (wiceprzewodnicząca Komisji).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 11.3 protokołu z dnia 26.11.2015.

(Posiedzenie zostało zawieszone na kilka chwil w oczekiwaniu na głosowania.)


PRZEWODNICTWO: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Wiceprzewodnicząca

5. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.


6. Stanowiska Rady w pierwszym czytaniu

Przewodnicząca poinformowała, zgodnie z art. 64 ust. 1 Regulaminu, o otrzymaniu następujących stanowisk Rady, wraz z wyjaśnieniami dotyczącymi powodów ich przyjęcia, oraz stanowiska Komisji na temat:

- Stanowisko Rady w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 207/2009 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego i rozporządzenie Komisji (WE) nr 2868/95 wykonujące rozporządzenie Rady (WE) nr 40/94 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego oraz uchylającego rozporządzenie Komisji (WE) nr 2869/95 w sprawie opłat na rzecz Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (10373/1/2015 - C8-0351/2015 - 2013/0088(COD) - 13511/2015 - COM(2015)0589)
odesłano komisja przedm. właśc.: JURI

- Stanowisko Rady w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia Dyrektywy Parlamentu Europejskiego I Rady mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (przekształcenie) (10374/1/2015 - C8-0352/2015 - 2013/0089(COD) - 13514/2015 - COM(2015)0588)
odesłano komisja przedm. właśc.: JURI

Trzymiesięczny termin, jaki Parlament ma na określenie swojego stanowiska, zaczyna biec jutro dnia 27 listopada 2015.

°
° ° °

Głos zabrała Inês Cristina Zuber na temat niemożności złożenia wyjaśnień do głosowania w odniesieniu do projektów rezolucji złożonych zgodnie z art. 135 Regulaminu.


7. Skład komisji i delegacji

Na wniosek grupy ALDE Parlament zatwierdził następujące nominacje:

komisja CULT: María Teresa Giménez Barbat

Delegacja do spraw stosunków z państwami Magrebu i Arabską Unią Magrebu: María Teresa Giménez Barbat

Delegacja do Zgromadzenia Parlamentarnego Unii dla Śródziemnomorza: María Teresa Giménez Barbat


8. Przystąpienie Ekwadoru do Umowy o handlu zawartej między UE i jej państwami członkowskimi a Kolumbią i Peru (złożone projekty rezolucji)

Oświadczenie Komisji: Przystąpienie Ekwadoru do Umowy o handlu zawartej między UE i jej państwami członkowskimi a Kolumbią i Peru (2015/2656(RSP))

Debata odbyła się dnia 23 listopada 2015 r. (pkt 13 protokołu z dnia 23.11.2015).

Projekt rezolucji złożony na podstawie art. 123 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

—   Helmut Scholz, w imieniu komisji INTA, w sprawie przystąpienia Ekwadoru do umowy o handlu zawartej między UE i jej państwami członkowskimi a Kolumbią i Peru (2015/2656(RSP)) (B8-1241/2015).

Głosowanie: pkt 11.5 protokołu z dnia 26.11.2015.


9. Strategia dotycząca dobrostanu zwierząt na lata 2016–2020 (złożone projekty rezolucji)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000141/2015), które skierował Czesław Adam Siekierski, w imieniu komisji AGRI, do Komisji: Nowa strategia w zakresie dobrostanu zwierząt na lata 2016-2020 (2015/2957(RSP)) (B8-1107/2015)

Debata odbyła się dnia 23 listopada 2015 (pkt 14 protokołu z dnia 23.11.2015).

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 128 ust. 5 Regulaminu na zakończenie debaty:

—   Fredrick Federley i Ivan Jakovčić w imieniu grupy ALDE, w sprawie nowej strategii w zakresie dobrostanu zwierząt na lata 2016–2020 2015/2957(RSP) (B8-1278/2015);

—   Marco Zullo, Marco Affronte, Eleonora Evi, Fabio Massimo Castaldo i Isabella Adinolfi w imieniu grupy EFDD, w sprawie dobrostanu zwierząt 2015/2957(RSP) (B8-1279/2015);

—   Albert Deß, Michel Dantin, Marijana Petir, Peter Jahr, Angélique Delahaye, Elisabeth Köstinger, Herbert Dorfmann, Norbert Lins, Sofia Ribeiro, Nuno Melo, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Annie Schreijer-Pierik, Mairead McGuinness, Vladimir Urutchev, Daniel Buda, Ramón Luis Valcárcel Siso, Anna Maria Corazza Bildt i Norbert Erdős, w imieniu grupy politycznej PPE, w sprawie nowej strategii w zakresie dobrostanu zwierząt na lata 2016–2020 2015/2957(RSP) (B8-1280/2015);

—   Stefan Eck, Anja Hazekamp, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Helmut Scholz, Sabine Lösing, Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou i Kostadinka Kuneva w imieniu grupy GUE/NGL, Keith Taylor i Bart Staes w imieniu grupy Verts/ALE i Janusz Wojciechowski w imieniu grupy ECR, w sprawie nowej strategii w zakresie dobrostanu zwierząt na lata 2016–2020 2015/2957(RSP) (B8-1281/2015);

—   Paolo De Castro w imieniu grupy S&D, w sprawie nowej strategii w zakresie dobrostanu zwierząt na lata 2016–2020 2015/2957(RSP) (B8-1282/2015);

—   James Nicholson, Richard Ashworth, Daniel Dalton i Julie Girling w imieniu grupy ECR, w sprawie strategii w zakresie dobrostanu zwierząt 2015/2957(RSP) (B8-1283/2015).

Głosowanie: pkt 11.6 protokołu z dnia 26.11.2015.


10. Uproszczenie polityki spójności na lata 2014-2020 i ukierunkowanie jej na wyniki (złożone projekty rezolucji)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000127/2015), które skierowała Iskra Mihaylova w imieniu komisji REGI do Komisji: Uproszczenie polityki spójności na lata 2014-2020 i ukierunkowanie jej na wyniki (2015/2772(RSP)) (B8-1103/2015)

Debata odbyła się dnia 27 października 2015 (pkt 14 protokołu z dnia 27.10.2015).

Projekt rezolucji złożony na podstawie art. 128 ust. 5 Regulaminu na zakończenie debaty:

—   Iskra Mihaylova, Andrey Novakov, Constanze Krehl, Tomasz Piotr Poręba, Ivan Jakovčić, Younous Omarjee, Monika Vana i Rosa D'Amato w imieniu komisji REGI w sprawie dążenia do uproszczenia polityki spójności na lata 2014–2020 i ukierunkowania jej na wyniki (2015/2772(RSP)) (B8-1231/2015).

Głosowanie: pkt 11.8 protokołu z dnia 26.11.2015.


11. Głosowanie

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.

Wyniki głosowań imiennych załączone do protokołu są dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej na stronach Europarl.


11.1. Afganistan, w szczególności zabójstwa w prowincji Zabul (głosowanie)

Projekty rezolucji B8-1258/2015, B8-1261/2015, B8-1264/2015, B8-1265/2015, B8-1270/2015, B8-1272/2015 i B8-1276/2015 (2015/2968(RSP))

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 1)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B8-1258/2015

(zastępujący B8-1258/2015, B8-1261/2015, B8-1264/2015, B8-1265/2015, B8-1270/2015 i B8-1272/2015):

złożony przez następujących posłów:

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Elmar Brok, Arnaud Danjean, Andrzej Grzyb, Davor Ivo Stier, Andrej Plenković, Patricija Šulin, József Nagy, Eduard Kukan, Bogdan Brunon Wenta, Milan Zver, Jarosław Wałęsa, Giovanni La Via, Jiří Pospíšil, Joachim Zeller, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Ildikó Gáll-Pelcz, Andrey Kovatchev, Tunne Kelam, Michaela Šojdrová, Tadeusz Zwiefka, Jaromír Štětina, Lefteris Christoforou, Jeroen Lenaers, Luděk Niedermayer, Marijana Petir, Dubravka Šuica, Adam Szejnfeld, Therese Comodini Cachia, Inese Vaidere, Brian Hayes, Stanislav Polčák, Claude Rolin, Ivana Maletić, Ramón Luis Valcárcel Siso, László Tőkés, Roberta Metsola, Thomas Mann, w imieniu grupy politycznej PPE,

—   Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Elena Valenciano, Maria Arena, Eric Andrieu, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Caterina Chinnici, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Isabella De Monte, Damian Drăghici, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Neena Gill, Maria Grapini, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Miapetra Kumpula-Natri, Javi López, Krystyna Łybacka, Andrejs Mamikins, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Vincent Peillon, Tonino Picula, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Monika Smolková, Renato Soru, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Patrizia Toia, István Ujhelyi, Julie Ward, Pina Picierno, w imieniu grupy S&D,

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Raffaele Fitto, Beatrix von Storch, Angel Dzhambazki, Karol Karski, Ryszard Antoni Legutko, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Geoffrey Van Orden, Branislav Škripek, Jana Žitňanská, w imieniu grupy ECR,

—   Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Dita Charanzová, Izaskun Bilbao Barandica, Filiz Hyusmenova, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Ramon Tremosa i Balcells, Juan Carlos Girauta Vidal, Ilhan Kyuchyuk, Beatriz Becerra Basterrechea, Nedzhmi Ali, Philippe De Backer, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Pavel Telička, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, Valentinas Mazuronis, w imieniu grupy politycznej ALDE,

—   Bodil Valero, Eva Joly, Heidi Hautala, Maria Heubuch, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Jean Lambert, w imieniu grupy politycznej Verts/ALE,

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, w imieniu grupy EFDD.

Przyjęto (P8_TA(2015)0412)

(Projekt rezolucji B8-1276/2015 stał się bezprzedmiotowy.)


11.2. Kambodża (głosowanie)

Projekty rezolucji B8-1263/2015, B8-1267/2015, B8-1268/2015, B8-1271/2015, B8-1273/2015, B8-1274/2015 i B8-1277/2015 (2015/2969(RSP))

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 2)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B8-1263/2015

(zastępujący B8-1263/2015, B8-1267/2015, B8-1268/2015, B8-1271/2015, B8-1273/2015, B8-1274/2015 i B8-1277/2015):

złożony przez następujących posłów:

—   Cristian Dan Preda, Jeroen Lenaers, Elmar Brok, Andrzej Grzyb, Davor Ivo Stier, Andrej Plenković, Patricija Šulin, József Nagy, Eduard Kukan, Bogdan Brunon Wenta, Milan Zver, Jarosław Wałęsa, Giovanni La Via, Jiří Pospíšil, Joachim Zeller, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Ildikó Gáll-Pelcz, Andrey Kovatchev, Tunne Kelam, Tadeusz Zwiefka, Csaba Sógor, Lefteris Christoforou, Luděk Niedermayer, Marijana Petir, Dubravka Šuica, Adam Szejnfeld, Tomáš Zdechovský, Therese Comodini Cachia, Inese Vaidere, Krzysztof Hetman, Brian Hayes, Stanislav Polčák, Claude Rolin, Ivana Maletić, László Tőkés, Roberta Metsola, Thomas Mann, w imieniu grupy politycznej PPE,

—   Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Elena Valenciano, Eric Andrieu, Maria Arena, Hugues Bayet, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Caterina Chinnici, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Damian Drăghici, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Neena Gill, Maria Grapini, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod Javi López, Miapetra Kumpula-Natri, Krystyna Łybacka, Andrejs Mamikins, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Vincent Peillon, Tonino Picula, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Monika Smolková, Renato Soru, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Patrizia Toia, István Ujhelyi, Julie Ward, w imieniu grupy S&D,

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Karol Karski, Ryszard Antoni Legutko, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Geoffrey Van Orden, Branislav Škripek, Angel Dzhambazki, Valdemar Tomaševski, Raffaele Fitto, w imieniu grupy ECR,

—   Cecilia Wikström, Filiz Hyusmenova, Izaskun Bilbao Barandica, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Ramon Tremosa i Balcells, Juan Carlos Girauta Vidal, Marietje Schaake, Ilhan Kyuchyuk, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Nedzhmi Ali, Philippe De Backer, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Valentinas Mazuronis, w imieniu grupy politycznej ALDE,

—   Marie-Christine Vergiat, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Helmut Scholz, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee, w imieniu grupy politycznej GUE/NGL,

—   Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Maria Heubuch, Igor Šoltes, Bodil Valero, Davor Škrlec, w imieniu grupy politycznej Verts/ALE,

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Marco Zanni, w imieniu grupy EFDD.

Przyjęto (P8_TA(2015)0413)


11.3. Wolność słowa w Bangladeszu (głosowanie)

Projekty rezolucji B8-1257/2015, B8-1259/2015, B8-1260/2015, B8-1262/2015, B8-1266/2015, B8-1269/2015 i B8-1275/2015 (2015/2970(RSP))

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 3)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B8-1257/2015

(zastępujący B8-1257/2015, B8-1259/2015, B8-1260/2015, B8-1262/2015, B8-1266/2015, B8-1269/2015 i B8-1275/2015):

złożony przez następujących posłów:

—   Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Andrzej Grzyb, Davor Ivo Stier, Andrej Plenković, Patricija Šulin, József Nagy, Eduard Kukan, Bogdan Brunon Wenta, Milan Zver, Giovanni La Via, Jiří Pospíšil, Joachim Zeller, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Ildikó Gáll-Pelcz, Andrey Kovatchev, Tunne Kelam, Tadeusz Zwiefka, Jaromír Štětina, Csaba Sógor, Lefteris Christoforou, Luděk Niedermayer, Marijana Petir, Dubravka Šuica, Adam Szejnfeld, Tomáš Zdechovský, Jeroen Lenaers, Therese Comodini Cachia, Inese Vaidere, Krzysztof Hetman, Brian Hayes, Stanislav Polčák, Claude Rolin, Ivana Maletić, László Tőkés, Roberta Metsola, Thomas Mann, w imieniu grupy politycznej PPE,

—   Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Elena Valenciano, Eric Andrieu, Maria Arena, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Caterina Chinnici, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Isabella De Monte, Damian Drăghici, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Neena Gill, Maria Grapini, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Miapetra Kumpula-Natri, Javi López, Krystyna Łybacka, Andrejs Mamikins, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Vincent Peillon, Tonino Picula, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Monika Smolková, Renato Soru, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, István Ujhelyi, Julie Ward, w imieniu grupy S&D,

—   Mark Demesmaeker, Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Anna Elżbieta Fotyga, Karol Karski, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Beatrix von Storch, Raffaele Fitto, Angel Dzhambazki, Jana Žitňanská, w imieniu grupy ECR,

—   Marietje Schaake, Juan Carlos Girauta Vidal, Dita Charanzová, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Petras Auštrevičius, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Philippe De Backer, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, Filiz Hyusmenova, Kaja Kallas, Valentinas Mazuronis, w imieniu grupy politycznej ALDE,

—   Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Younous Omarjee, Curzio Maltese, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, w imieniu grupy politycznej GUE/NGL,

—   Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Igor Šoltes, Bodil Valero, Davor Škrlec, w imieniu grupy politycznej Verts/ALE,

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Eleonora Evi, w imieniu grupy EFDD.

Przyjęto (P8_TA(2015)0414)

Wystąpienia

Cecilia Wikström signale la présence à la tribune officielle de Sam Rainsy, chef de l'opposition cambodgienne.


11.4. Stan negocjacji dauhańskiej agendy rozwoju w kontekście 10. konferencji ministerialnej WTO (głosowanie)

Projekt rezolucji B8-1230/2015 (2015/2632(RSP))

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 4)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2015)0415)


11.5. Przystąpienie Ekwadoru do Umowy o handlu zawartej między UE i jej państwami członkowskimi a Kolumbią i Peru (głosowanie)

Projekt rezolucji B8-1241/2015 (2015/2656(RSP))

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 5)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2015)0416)


11.6. Strategia dotycząca dobrostanu zwierząt na lata 2016–2020 (głosowanie)

Projekty rezolucji B8-1278/2015, B8-1279/2015, B8-1280/2015, B8-1281/2015, B8-1282/2015 i B8-1283/2015 (2015/2957(RSP))

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 6)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B8-1278/2015

(zastępujący B8-1278/2015, B8-1280/2015, B8-1282/2015 i B8-1283/2015):

złożony przez następujących posłów:

—   Albert Deß, Franc Bogovič, Sofia Ribeiro, Marijana Petir, Nuno Melo, Daniel Buda, Mairead McGuinness, Elisabeth Köstinger, Roberta Metsola, Pilar Ayuso, Norbert Lins, Peter Jahr, Ramón Luis Valcárcel Siso, Emil Radev, Annie Schreijer-Pierik, w imieniu grupy politycznej PPE,

—   Paolo De Castro, Isabelle Thomas, Eric Andrieu, Clara Eugenia Aguilera García, Viorica Dăncilă, Karin Kadenbach, Michela Giuffrida, Marlene Mizzi, Jeppe Kofod, Paul Brannen, Nicola Caputo, Maria Noichl, Marc Tarabella, Jean-Paul Denanot, Momchil Nekov, Ricardo Serrão Santos, Tibor Szanyi, David Martin, w imieniu grupy S&D,

—   James Nicholson, Janusz Wojciechowski, Richard Ashworth, Daniel Dalton, Jørn Dohrmann, Angel Dzhambazki, Rikke Karlsson, Valdemar Tomaševski, w imieniu grupy ECR,

—   Fredrick Federley, Jasenko Selimovic, Ivan Jakovčić, Frédérique Ries, Jens Rohde, Ulrike Müller, Hannu Takkula, w imieniu grupy politycznej ALDE.

Przyjęto (P8_TA(2015)0417)

(Projekty rezolucji B8-1279/2015 i B8-1281/2015 stały się bezprzedmiotowe.)


11.7. Edukacja dzieci w sytuacjach nadzwyczajnych i w czasie przedłużających się kryzysów (głosowanie)

Projekt rezolucji B8-1240/2015 (2015/2977(RSP))

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 7)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2015)0418)


11.8. Uproszczenie polityki spójności na lata 2014-2020 i ukierunkowanie jej na wyniki (głosowanie)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000127/2015) które skierował Iskra Mihaylova w imieniu komisji REGI do Komisji: Uproszczenie polityki spójności na lata 2014-2020 i ukierunkowanie jej na wyniki (2015/2772(RSP)) (B8-1103/2015)

Debata odbyła się dnia 27 octobre 2015 (pkt 14 protokołu z dnia 27.10.2015).

Projekt rezolucji został ogłoszony dnia 26 listopada 2015 (pkt 10 protokołu z dnia 26.11.2015).

Projekt rezolucji B8-1231/2015 (2015/2772(RSP))

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 8)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2015)0419)


12. Wyjaśnienia dotyczące głosowania

Pisemne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Pisemne wyjaśnienia, złożone zgodnie z art. 183 Regulaminu, zostaną zamieszczone w pełnym sprawozdaniu z niniejszego posiedzenia.

Ustne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Stan negocjacji dauhańskiej agendy rozwoju w kontekście 10. konferencji ministerialnej WTO -(2015/2632(RSP)) - B8-1230/2015Andrejs Mamikins, Seán Kelly, Steven Woolfe i Daniel Hannan

Przystąpienie Ekwadoru do Umowy o handlu zawartej między UE i jej państwami członkowskimi a Kolumbią i Peru - (2015/2656(RSP)) - B8-1241/2015
Peter Jahr, Daniel Hannan i Andrejs Mamikins

Strategia dotycząca dobrostanu zwierząt na lata 2016–2020 - (2015/2957(RSP)) - B8-1278/2015
Eleonora Evi, Jiří Pospíšil, Peter Jahr, Seán Kelly, Stanislav Polčák, Daniel Hannan, Andrejs Mamikins i Bogdan Andrzej Zdrojewski

Edukacja dzieci w sytuacjach nadzwyczajnych i w czasie przedłużających się kryzysów - (2015/2977(RSP)) - B8-1240/2015
Seán Kelly, Stanislav Polčák i Andrejs Mamikins

Uproszczenie polityki spójności na lata 2014-2020 i ukierunkowanie jej na wyniki - (2015/2772(RSP)) - B8-1231/2015
Seán Kelly, Stanislav Polčák, Maria Spyraki i Andrejs Mamikins


13. Korekty głosowania i zamiary głosowania

Korekty głosowania i zamiary głosowania znajdują się na stronie Europarl – „Posiedzenia plenarne” / „Głosowania” / „Wyniki głosowania” (Wyniki głosowań imiennych) oraz w wersji papierowej załącznika „Wyniki głosowań imiennych”.

Wersja elektroniczna na stronie Europarl będzie regularnie aktualizowana najdłużej przez dwa tygodnie od daty głosowania.

Po upływie tego terminu lista korekt głosowania i zamiarów głosowania zostanie zamknięta, przetłumaczona i opublikowana w Dzienniku Urzędowym.


14. Składanie dokumentów

Następujące dokumenty zostały złożone:

1) przez Radę i Komisję

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie europejskiej statystyki dotyczącej cen gazu ziemnego i energii elektrycznej oraz uchylającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/92/WE dotyczącą wspólnotowej procedury w celu poprawy przejrzystości cen gazu i energii elektrycznej dla końcowych odbiorców przemysłowych (COM(2015)0496 - C8-0357/2015 – 2015/0239(COD))

odesłano

komisja przedm. właśc.:

ITRE

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przekazania Sądowi Unii Europejskiej właściwości do rozpoznawania w pierwszej instancji sporów między Unią a jej pracownikami (N8-0110/2015 - C8-0367/2015 – 2015/0906(COD))

odesłano

komisja przedm. właśc.:

JURI

opinia :

AFCO

2) przez posłów:

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji dotyczącej nowych narkotyków (B8-1099/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc.:

LIBE

opinia :

ENVI

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie marnotrawstwa żywności (B8-1100/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc.:

AGRI

opinia :

ENVI

- Clara Eugenia Aguilera García i Nicola Caputo. Projekt rezolucji w sprawie rolnictwa konserwującego (B8-1122/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc.:

AGRI

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie Światowego Dnia Żywności (B8-1123/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AGRI

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie Światowego Dnia Wzroku (B8-1124/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie środków służących ułatwieniu dostępu do instrumentów mikrofinansowych (B8-1125/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

EMPL

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie walki z podrabianiem produktów we Włoszech i w Unii Europejskiej (B8-1126/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

IMCO

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie zagrożenia ze strony ISIS w Turcji i na Bliskim Wschodzie (B8-1127/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AFET

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie chronionych nazw produktów rolnych w UE (B8-1128/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AGRI

opinia :

IMCO

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie ochrony objętych ChOG odmian ryżu z regionu Wenecji Euganejskiej i ryżu włoskiego przed nieuczciwą konkurencją azjatycką (B8-1129/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

INTA

opinia :

AGRI

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie pilnej potrzeby wypłaty pomocy z WPR rolnikom z regionu Wenecji Euganejskiej (B8-1130/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AGRI

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie poprawy i rozszerzenia warunków dostępu do programu Erasmus+ dla młodych ludzi niepełnosprawnych umysłowo i fizycznie (B8-1131/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CULT

opinia :

EMPL

- Louis Aliot, Gerolf Annemans, Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Mario Borghezio, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Aymeric Chauprade, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Barbara Kappel, Marine Le Pen, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Vicky Maeijer, Dominique Martin, Michał Marusik, Bernard Monot, Sophie Montel, Joëlle Mélin, Florian Philippot, Jean-Luc Schaffhauser, Olaf Stuger, Mylène Troszczynski, Marcel de Graaff i Stanisław Żółtek. Projekt rezolucji w sprawie zablokowania przeprogramowania europejskich funduszy strukturalnych na cele infrastruktury potrzebnej do przyjęcia nielegalnych migrantów (B8-1132/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

REGI

opinia :

LIBE

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie małych i średnich przedsiębiorstw (B8-1133/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ITRE

- Marie-Christine Arnautu, Louis Aliot, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Gianluca Buonanno, Aymeric Chauprade, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Marine Le Pen, Gilles Lebreton, Dominique Martin, Bernard Monot, Sophie Montel, Joëlle Mélin, Florian Philippot, Jean-Luc Schaffhauser i Mylène Troszczynski. Projekt rezolucji w sprawie uwzględnienia i poszanowania demokratycznie wyrażonej woli obywateli: poszanowania szwajcarskiego referendum w sprawie ograniczenia imigracji (B8-1134/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AFET

opinia :

LIBE

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie Ombrina Mare 2 i działań na obszarach morskich (B8-1135/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

opinia :

TRAN

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie koordynacji sił policyjnych na szczeblu europejskim podczas imprez sportowych stwarzających ryzyko zakłócenia porządku (B8-1136/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

LIBE

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie MŚP i organizacji samorządowych dotkniętych klęskami żywiołowymi (B8-1137/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ITRE

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie zrównoważonej konsumpcji ryb (B8-1138/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

DEVE

opinia :

PECH

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie nietolerancji pokarmowych (B8-1139/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie aktualizacji danych dotyczących występowania otyłości w Europie (B8-1140/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

opinia :

ITRE

- Nicola Caputo. Projekt rezolucji w sprawie „podatku cyfrowego” (B8-1141/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ECON

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie Międzynarodowego Roku Roślin Strączkowych (B8-1142/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AGRI

- Richard Sulík. Projekt rezolucji w sprawie odstępstwa od obowiązku udziału w badaniach dla mikroprzedsiębiorstw (B8-1143/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ITRE

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie połączenia banków Banca Popolare di Marostica i Volksbank i zakłóceń w obsłudze klientów (B8-1144/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ECON

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie szkód ponoszonych przez włoskie wytwórstwo z powodu mleka w proszku (B8-1145/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AGRI

opinia :

IMCO

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie wsparcia producentów kiwi w regionie Wenecji Euganejskiej (B8-1153/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AGRI

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie równego traktowania europejskich konsumentów w zakresie dostaw towarów i świadczenia usług na jednolitym rynku (B8-1154/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

IMCO

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie przestrzegania prawodawstwa UE w zakresie kar za przekroczenie kwot mlecznych w okresie 2014–15 we Włoszech (B8-1155/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AGRI

- Steeve Briois, Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh i Gilles Lebreton. Projekt rezolucji w sprawie połowu rekinów do celów kosmetycznych (B8-1156/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

PECH

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie przejrzystości w oznakowaniu europejskich przetworów mlecznych (B8-1158/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

opinia :

IMCO

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie globalnego ocieplenia (B8-1159/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie intensywnych opadów deszczu na południu Włoch (B8-1160/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

opinia :

REGI

- Gianluca Buonanno. Projekt rezolucji w sprawie udaru mózgu: potrzeby odpowiednich placówek szpitalnych i struktur oferujących wsparcie rodzinom pacjentów (B8-1161/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Projekt rezolucji w sprawie polityk podatkowych i ożywienia gospodarczego, czyli sprzeczności logicznej nie do pogodzenia (B8-1162/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ECON

- Gianluca Buonanno. Projekt rezolucji w sprawie nieoprocentowanych kredytów mieszkaniowych (B8-1163/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ECON

- Gianluca Buonanno. Projekt rezolucji w sprawie działań, jakie należy podjąć w celu wspierania wywozu z UE (B8-1164/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

INTA

- Dominique Bilde, Sophie Montel i Florian Philippot. Projekt rezolucji w sprawie wpływu euro i jednolitego rynku na francuskie przedsiębiorstwa przemysłowe (B8-1165/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ECON

- Dominique Bilde, Sophie Montel i Florian Philippot. Projekt rezolucji w sprawie trudności ekonomicznych Air France (B8-1166/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

TRAN

- Dominique Bilde, Sophie Montel i Florian Philippot. Projekt rezolucji w sprawie zaniechania procedury przystąpienia Turcji do Unii Europejskiej (B8-1167/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AFET

- Dominique Bilde, Sophie Montel i Florian Philippot. Projekt rezolucji w sprawie rewizji rozporządzenia (UE) nr 1408/2013 w celu zapewnienia rolnikom objętym zbiorowym postępowaniem upadłościowym możliwości korzystania z zaliczek ze skarbu państwa (B8-1168/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AGRI

- Dominique Bilde, Sophie Montel i Florian Philippot. Projekt rezolucji w sprawie prowadzonej przez Unię Europejską polityki deregulacji rynku pracy (B8-1169/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

EMPL

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Philippe Loiseau i Sophie Montel. Projekt rezolucji w sprawie wsparcia dla sektora hodowlanego (B8-1170/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AGRI

opinia :

INTA

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie rozbieżności między wykształceniem a zatrudnieniem (B8-1171/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CULT

opinia :

EMPL

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie zagrożeń spowodowanych niekontrolowanym chińskim rolnictwem (B8-1172/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie dostępu do wymiaru sprawiedliwości (B8-1173/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

LIBE

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie opracowania projektów mających na celu zapewnienie większego rozpowszechnienia informacji o możliwościach mobilności oferowanych przez EURES (B8-1174/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

EMPL

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie nowych sposobów leczenia zaburzeń psychicznych (B8-1175/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw oferujących przyuczanie do zawodu (B8-1176/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

EMPL

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie szczegółowych badań na temat korzyści i zagrożeń dla zdrowia wynikających ze stosowania suplementów diety (B8-1177/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Projekt rezolucji w sprawie 25. miejsca Włoch (na 28 krajów) w Indeksie Sprawiedliwości Społecznej (B8-1178/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Projekt rezolucji w sprawie bezprawności tzw. kosztów „administracyjnych” nakładanych przez towarzystwa lotnicze w przypadku dokonywania opłat za pomocą kart kredytowych (B8-1179/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

IMCO

- Dominique Bilde, Sophie Montel i Florian Philippot. Projekt rezolucji w sprawie realizacji planu inwestycyjnego zwanego planem Junckera (B8-1180/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ECON

opinia :

BUDG

- Dominique Bilde, Sophie Montel i Florian Philippot. Projekt rezolucji w sprawie wymogu przesunięcia wieku emerytalnego w zaleceniach Komisji i Rady (B8-1181/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

EMPL

opinia :

ECON

- Dominique Bilde, Sophie Montel i Florian Philippot. Projekt rezolucji w sprawie wydatków Komisji przeznaczonych na komunikację w roku 2016 (B8-1182/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

- Dominique Bilde, Sophie Montel i Florian Philippot. Projekt rezolucji w sprawie przywrócenia demokracji w państwach europejskich (B8-1183/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AFCO

- Dominique Bilde, Sophie Montel i Florian Philippot. Projekt rezolucji w sprawie roli Komisji w aferze Volkswagena (B8-1184/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

opinia :

ITRE

- Gianluca Buonanno. Projekt rezolucji w sprawie sytuacji w zakresie praw człowieka w Turcji: kłopotliwe milczenie Komisji Europejskiej (B8-1185/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AFET

- Gianluca Buonanno. Projekt rezolucji w sprawie helicopter drop (B8-1186/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ECON

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie wyzwań wynikających z ekonomii dzielenia się, zwłaszcza w sektorze turystyki (B8-1187/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

TRAN

- Dominique Bilde, Sophie Montel i Florian Philippot. Projekt rezolucji w sprawie uchylenia dyrektywy 2009/81/WE dotyczącej zamówień publicznych w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa (B8-1188/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AFET

opinia :

IMCO

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie nadużywania „nowych” narkotyków (B8-1189/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

LIBE

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie utworzenia powszechnego systemu ubezpieczeń dla MŚP dotkniętych klęskami żywiołowymi (B8-1191/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ITRE

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie uruchomienia nadzwyczajnego funduszu wsparcia ludności dotkniętej trzęsieniami ziemi w Afganistanie (B8-1192/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

DEVE

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie utworzenia portalu internetowego ad hoc poświęconego gospodarce o obiegu zamkniętym (B8-1193/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

opinia :

ITRE

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Sophie Montel i Florian Philippot. Projekt rezolucji w sprawie dialogu, kultury i edukacji w obronie tożsamości i demokracji w Europie (B8-1194/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

LIBE

opinia :

CULT

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Sophie Montel i Florian Philippot. Projekt rezolucji w sprawie przyjęcia środków służących wsparciu francuskiego pszczelarstwa (B8-1195/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AGRI

- Dominique Bilde, Mireille D'Ornano i Sophie Montel. Projekt rezolucji w sprawie zmiany polityki w zakresie energetyki wiatrowej (B8-1196/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Dominique Bilde i Sophie Montel. Projekt rezolucji w sprawie ludopatii (B8-1197/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

IMCO

- Gianluca Buonanno. Projekt rezolucji w sprawie równości płac (B8-1198/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

FEMM

- Gianluca Buonanno. Projekt rezolucji w sprawie niefortunnych spotkań między niektórymi członkami Zarządu EBC a prywatnymi bankierami (B8-1199/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ECON

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Sophie Montel i Florian Philippot. Projekt rezolucji w sprawie zakazu przywozu miodu z Chin (B8-1200/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

INTA

opinia :

AGRI

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie dostępu do internetu (B8-1201/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

IMCO

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie dokuczliwego hałasu (B8-1202/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie kobietobójstwa (B8-1203/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

FEMM

- Gianluca Buonanno. Projekt rezolucji w sprawie nieudanej roli społecznej euro (B8-1204/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ECON

opinia :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Projekt rezolucji w sprawie punktów szybkiej rejestracji („hotspot”) oraz redystrybucji uchodźców i nielegalnych imigrantów (B8-1205/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

LIBE

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie kampanii informacyjnych na temat właściwego stosowania antybiotyków (B8-1206/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie sprawiedliwości społecznej w Europie (B8-1207/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

EMPL

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie przygotowania działań strategicznych na rzecz ochrony parków narodowych państw członkowskich (B8-1208/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

REGI

opinia :

TRAN

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie kształcenia i edukacji dzieci w zakresie zrównoważonego rozwoju i gospodarki o obiegu zamkniętym (B8-1209/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CULT

opinia :

ENVI

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie znaczenia wolontariatu dla osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju (B8-1210/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CULT

- Gianluca Buonanno. Projekt rezolucji w sprawie programu prac Komisji Europejskiej na 2016 r. (B8-1211/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AFCO


15. Decyzje w sprawie niektórych dokumentów

Zaangażowane komisje (art. 54 Regulaminu)

(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z dnia 19.11.2015 r.)

komisja EMPL (art. 54 Regulaminu)

- Europejski semestr na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: zatrudnienie i aspekty społeczne w rocznej analizie wzrostu gospodarczego na 2016 r. (2015/2330(INI))
(opinia: BUDG (art. 54 Regulaminu))

- Uchodźcy: włączenie społeczne i integracja z rynkiem pracy (2015/2321(INI))
(opinia: FEMM, CULT (art. 54 Regulaminu))

komisja CONT (art. 54 Regulaminu)

- Kontrola rejestru i skład grup ekspertów Komisji (2015/2319(INI))
(opinia: BUDG, JURI (art. 54 Regulaminu))

Zmiany w przekazaniu spraw komisjom (art. 53 Regulaminu)

(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z dnia 19.11.2015 r.)

komisja EMPL
- Równość płci i wzmocnienie pozycji kobiet w erze cyfrowej (2015/2007(INI))
odesłano do komisji przedm. właśc.: : FEMM
opinia: EMPL, ITRE

Zmiany w przekazaniu spraw komisjom (art. 39 ust. 3 Regulaminu)

komisja JURI
- Promowanie swobodnego przepływu obywateli i przedsiębiorstw poprzez uproszczenie przyjmowania określonych dokumentów urzędowych w Unii Europejskiej
(opinia: JURI (art. 39 ust. 3 Regulaminu))

Decyzja w sprawie opracowania sprawozdania z własnej inicjatywy (art. 52 Regulaminu)

komisja AFET
- Prawa człowieka i migracja w państwach trzecich (2015/2316(INI))
(opinia: DEVE)

- Odpowiedzialność przedsiębiorstw za poważne naruszenia praw człowieka w państwach trzecich (2015/2315(INI))

komisja DEVE
- Sprawozdanie UE za rok 2015 w sprawie spójności polityki na rzecz rozwoju (2015/2317(INI))
(opinia: INTA)

komisja CONT
- Kontrola rejestru i skład grup ekspertów Komisji (2015/2319(INI))
(opinia: BUDG, JURI)

- Opłacalność 7. programu badań (2015/2318(INI))
(opinia: ITRE)

komisja EMPL
- Europejski semestr na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: zatrudnienie i aspekty społeczne w rocznej analizie wzrostu gospodarczego na 2016 r.; (2015/2330(INI))
(opinia: BUDG)

- Uchodźcy: włączenie społeczne i integracja z rynkiem pracy (2015/2321(INI))
(opinia: FEMM, CULT)

- Jak najlepiej wykorzystać potencjał małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w zakresie tworzenia miejsc pracy? (2015/2320(INI))
(opinia: BUDG, ITRE, INTA, REGI)

komisja ITRE
- Stworzenie nowego ładu dla odbiorców energii (2015/2323(INI))
(opinia: IMCO)

- W kierunku nowej struktury rynku energii (2015/2322(INI))

komisja REGI
- Strategia UE na rzecz regionu alpejskiego (2015/2324(INI))
(opinia: CULT, AGRI, ENVI, EMPL, ITRE, TRAN)

komisja CULT
- Europa dla Obywateli (2015/2329(INI))
(opinia: BUDG)

- Kreatywna Europa (2015/2328(INI))
(opinia: BUDG)

- Erasmus + (2015/2327(INI))
(opinia: EMPL, BUDG)

komisja JURI

- Kontrola stosowania prawa UE - Sprawozdanie roczne za 2014 rok (2015/2326(INI))
(opinia: PETI, ENVI, EMPL, ITRE, ECON, INTA, IMCO)

komisja LIBE
- Publiczny dostęp do dokumentów (art. 116 ust. 7 Regulaminu) w latach 2014–2015 (2015/2287(INI))

komisja FEMM
- Sytuacja kobiet uchodźców i kobiet ubiegających sie o azyl w UE (2015/2325(INI))


16. Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie obecnego posiedzenia

Zgodnie z art. 192 ust. 2 Regulaminu protokół niniejszego posiedzenia zostanie poddany pod głosowanie Parlamentu na początku następnego posiedzenia.

Za zgodą Parlamentu przyjęte teksty zostaną bezzwłocznie przekazane instytucjom, do których są skierowane.


17. Kalendarz następnych posiedzeń

Następne posiedzenie odbędzie się dnia 2 grudnia 2015 r.


18. Przerwa w obradach

Głos zabrał Seán Kelly i pogratulował przewodniczącej udanego przeprowadzenia głosowania.

°
° ° °

Nastąpiła przerwa w obradach Parlamentu Europejskiego.

Posiedzenie zostało zamknięte o godzinie 13.00.

Klaus Welle

Martin Schulz

Sekretarz Generalny

Przewodniczący


LISTA OBECNOŚCI

Obecni:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, Delahaye, Deli, Delli, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Ferreira, Fisas Ayxelà, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fountoulis, Fox, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Helmer, Henkel, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kalinowski, Kallas, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kölmel, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Le Hyaric, Leinen, Le Pen Jean-Marie, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Michel, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, van Nistelrooij, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Ożóg, Pabriks, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Paunova, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Poręba, Pospíšil, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Valcárcel Siso, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Zoffoli, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Nieobecność usprawiedliwiona:

Bearder, Crowley, Engström, Konečná, Kyenge, Michels, Mihaylova, Picierno, Trüpel, Winkler Hermann

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności