Kazalo 
Zapisnik
PDF 272kWORD 287k
Četrtek, 26. november 2015 - Strasbourg
1.Otvoritev seje
 2.Peticije
 3.Predstavitev letnega poročila Evropskega računskega sodišča - 2014 (razprava)
 4.Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (razprava)
  
4.1.Afganistan, zlasti poboji v provinci Zabul
  
4.2.Kambodža
  
4.3.Svoboda izražanja v Bangladešu
 5.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 6.Stališča Sveta v prvi obravnavi
 7.Sestava odborov in delegacij
 8.Pristop Ekvadorja k trgovinskemu sporazumu med EU ter Kolumbijo in Perujem (vloženi predlogi resolucij)
 9.Nova strategija za dobrobit živali za obdobje 2016–2020 (vloženi predlogi resolucij)
 10.Na poti k poenostavljeni in v uspešnost usmerjeni kohezijski politiki za obdobje 2014-2020 (vloženi predlogi resolucij)
 11.Čas glasovanja
  
11.1.Afganistan, zlasti poboji v provinci Zabul (glasovanje)
  
11.2.Kambodža (glasovanje)
  
11.3.Svoboda izražanja v Bangladešu (glasovanje)
  
11.4.Stanje izvajanja razvojne agende iz Dohe glede na 10. ministrsko konferenco STO (glasovanje)
  
11.5.Pristop Ekvadorja k trgovinskemu sporazumu med EU ter Kolumbijo in Perujem (glasovanje)
  
11.6.Nova strategija za dobrobit živali za obdobje 2016–2020 (glasovanje)
  
11.7.Izobraževanje otrok v izrednih razmerah in dolgotrajnih krizah (glasovanje)
  
11.8.Na poti k poenostavljeni in v uspešnost usmerjeni kohezijski politiki za obdobje 2014-2020 (glasovanje)
 12.Obrazložitve glasovanja
 13.Popravki in namere glasovanja
 14.Predložitev dokumentov
 15.Sklepi o določenih dokumentih
 16.Posredovanje besedil, sprejetih na tej seji
 17.Datum naslednjih sej
 18.Prekinitev zasedanja
 SEZNAM NAVZOČIH


PREDSEDSTVO: Sylvie GUILLAUME
podpredsednica

1. Otvoritev seje

Seja se je začela ob 09.00.


2. Peticije

V skladu s členom 215(6) Poslovnika so bile pristojnemu odboru posredovane naslednje peticije, vpisane v register po spodaj navedenih datumih:

25. novembra 2015

(*) (št. 1059/2015); (*) (št. 1060/2015); Gerardus Bernardus Loohuis (št. 1061/2015); (*) (št. 1062/2015); José Ángel Ruiz Ancio (št. 1063/2015); Panagiotis Leliatsos (št. 1064/2015); Antonio Macías Reina (št. 1065/2015); (*) (št. 1066/2015); Encarna Polvillo Rodríguez (št. 1067/2015); (*) (št. 1068/2015); (*) (št. 1069/2015); Marta Pozo Mendoza (št. 1070/2015); (*) (št. 1071/2015); (*) (št. 1072/2015); (*) (št. 1073/2015); (*) (št. 1074/2015); (*) (št. 1075/2015); Flavio Miccono (št. 1076/2015); (*) (št. 1077/2015); Marta González Sainz (št. 1078/2015); (*) (št. 1079/2015); (*) (št. 1080/2015); (*) (št. 1081/2015); (*) (št. 1082/2015); (*) (št. 1083/2015); (*) (št. 1084/2015); (*) (št. 1085/2015); (*) (št. 1086/2015); Pablo Navarro Montes (št. 1087/2015); (*) (št. 1088/2015); (*) (št. 1089/2015); Coralba Florinda Bonazza (št. 1090/2015); Macarena Camacho Espinosa (št. 1091/2015); (*) (št. 1092/2015); Christian Frener (št. 1093/2015); (*) (št. 1094/2015); (*) (št. 1095/2015); (*) (št. 1096/2015); (*) (št. 1097/2015); Sergio Martín Ciudad (št. 1098/2015); (*) (št. 1099/2015); Sara Zavarella (št. 1100/2015); (*) (št. 1101/2015); (*) (št. 1102/2015); (*) (št. 1103/2015); Daniela Ilieva (št. 1104/2015); (*) (št. 1105/2015); (*) (št. 1106/2015); Marco Di Marco (št. 1107/2015); (*) (št. 1108/2015); (*) (št. 1109/2015); Nikolai Goldschmidt (št. 1110/2015); (*) (št. 1111/2015); Samuel Martín-Sosa (Ecologistas en Acción) (št. 1112/2015); (*) (št. 1113/2015); Jan-Erik Hansen (št. 1114/2015); Lionel Vuillaume (št. 1115/2015); (*) (št. 1116/2015); Dr. Francesco Dati (št. 1117/2015); Luis Enseñat Martín (št. 1118/2015); (*) (št. 1119/2015); (*) (št. 1120/2015); (*) (št. 1121/2015); (*) (št. 1122/2015); (*) (št. 1123/2015); (*) (št. 1124/2015); (*) (št. 1125/2015); (*) (št. 1126/2015); (*) (št. 1127/2015); (*) (št. 1128/2015); Beatriz Pérez Martínez (št. 1129/2015); Flavio Miccono (št. 1130/2015); (*) (št. 1131/2015); (*) (št. 1132/2015); (*) (št. 1133/2015); (*) (št. 1134/2015); Massimo D'Agostino (št. 1135/2015); (*) (št. 1136/2015); (*) (št. 1137/2015); (*) (št. 1138/2015); (*) (št. 1139/2015); Mark Van Gelder (št. 1140/2015); Marion Nestorov (št. 1141/2015); (*) (št. 1142/2015); (*) (št. 1143/2015); (*) (št. 1144/2015); (*) (št. 1145/2015); (*) (št. 1146/2015); (*) (št. 1147/2015); (*) (št. 1148/2015); (*) (št. 1149/2015); Barbara Montebelli (št. 1150/2015); (*) (št. 1151/2015); (*) (št. 1152/2015).

(*) Ime vlagatelja zaupno


3. Predstavitev letnega poročila Evropskega računskega sodišča - 2014 (razprava)

Predstavitev letnega poročila Evropskega računskega sodišča - 2014 (2015/2852(RSP))

Vítor Manuel da Silva Caldeira (predsednik Računskega sodišča) je predstavil poročilo.

Govorila je Kristalina Georgieva (podpredsednica Komisije).

Govorili so Claudia Schmidt v imenu skupine PPE, Inés Ayala Sender v imenu skupine S&D, Ryszard Czarnecki v imenu skupine ECR, Martina Dlabajová v imenu skupine ALDE, Dennis de Jong v imenu skupine GUE/NGL, Bart Staes v imenu skupine Verts/ALE, Marco Valli v imenu skupine EFDD, Steeve Briois v imenu skupine ENF, Eleftherios Synadinos samostojni poslanec, Markus Pieper, Derek Vaughan, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Maria Grapini, Richard Ashworth, Nedzhmi Ali, Igor Šoltes, Jonathan Arnott, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Inés Ayala Sender, Olaf Stuger, Marian-Jean Marinescu, Georgi Pirinski, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Olaf Stuger, Richard Sulík, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller, Jens Geier, Pirkko Ruohonen-Lerner, Tomáš Zdechovský, Bogusław Liberadzki, Petri Sarvamaa, Ingeborg Gräßle in Verónica Lope Fontagné.

Po postopku "catch the eye" so govorili Ivana Maletić, Zigmantas Balčytis, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Barbara Kappel, Patricija Šulin, Gerolf Annemans in Tibor Szanyi.

Govorila sta Kristalina Georgieva in Vítor Manuel da Silva Caldeira.

Razprava se je zaključila.


4. Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (razprava)

(Za naslove in avtorje predlogov resolucij glej točka 2 zapisnika z dne 24.11.2015)


4.1. Afganistan, zlasti poboji v provinci Zabul

predlogi resolucij B8-1258/2015, B8-1261/2015, B8-1264/2015, B8-1265/2015, B8-1270/2015, B8-1272/2015 in B8-1276/2015 (2015/2968(RSP))

Bodil Valero, Ignazio Corrao, Mark Demesmaeker, Tomáš Zdechovský, Petras Auštrevičius in Pier Antonio Panzeri so predstavili predloge resolucij.

Govoril je Jaromír Štětina v imenu skupine PPE.

PREDSEDSTVO: Ildikó GÁLL-PELCZ
podpredsednica

Govorili so Afzal Khan v imenu skupine S&D ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Jonathan Arnott, Javier Couso Permuy v imenu skupine GUE/NGL, Eva Joly v imenu skupine Verts/ALE, Udo Voigt samostojni poslanec, Stanislav Polčák, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Bodil Valero, Dimitrios Papadimoulis in Pavel Svoboda.

Po postopku "catch the eye" so govorili Michaela Šojdrová, Notis Marias, Ilhan Kyuchyuk in Patricija Šulin.

Govorila je Kristalina Georgieva (podpredsednica Komisije).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 11.1 zapisnika z dne 26.11.2015.


4.2. Kambodža

predlogi resolucij B8-1263/2015, B8-1267/2015, B8-1268/2015, B8-1271/2015, B8-1273/2015, B8-1274/2015 in B8-1277/2015 (2015/2969(RSP))

Kazimierz Michał Ujazdowski, Ignazio Corrao, Bogdan Brunon Wenta, Cecilia Wikström, Pier Antonio Panzeri in Marie-Christine Vergiat so predstavili predloge resolucij.

Govorili so Jiří Pospíšil v imenu skupine PPE, Josef Weidenholzer v imenu skupine S&D, Ivan Jakovčić v imenu skupine ALDE, Csaba Sógor in Marc Tarabella.

Po postopku "catch the eye" so govorili Seán Kelly, Jean-Paul Denanot, Notis Marias, Ramon Tremosa i Balcells in Stanislav Polčák.

Govorila je Kristalina Georgieva (podpredsednica Komisije).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 11.2 zapisnika z dne 26.11.2015.


4.3. Svoboda izražanja v Bangladešu

predlogi resolucij B8-1257/2015, B8-1259/2015, B8-1260/2015, B8-1262/2015, B8-1266/2015, B8-1269/2015 in B8-1275/2015 (2015/2970(RSP))

Jean Lambert, Ignazio Corrao, Charles Tannock, Cristian Dan Preda, Dita Charanzová, Pier Antonio Panzeri, Pier Antonio Panzeri in Lola Sánchez Caldentey so predstavili predloge resolucij.

Govorili so Seán Kelly v imenu skupine PPE, Richard Howitt v imenu skupine S&D, Karol Karski v imenu skupine ECR, Beatriz Becerra Basterrechea v imenu skupine ALDE, Lynn Boylan v imenu skupine GUE/NGL, Diane James v imenu skupine EFDD, Lampros Fountoulis samostojni poslanec, Neena Gill in Monica Macovei.

Po postopku "catch the eye" so govorili Jiří Pospíšil, Notis Marias, Ivan Jakovčić in Stanislav Polčák.

Govorila je Kristalina Georgieva (podpredsednica Komisije).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 11.3 zapisnika z dne 26.11.2015.

(Seja se je pred začetkom glasovanja za trenutek prekinila.)


PREDSEDSTVO: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
podpredsednica

5. Sprejetje zapisnika predhodne seje

Sprejet je bil zapisnik predhodne seje.


6. Stališča Sveta v prvi obravnavi

Predsednica je v skladu s členom 64(1) Poslovnika sporočila, da je od Sveta prejela naslednja stališča, skupaj s pripadajočimi obrazložitvami in stališčem Komisije o:

- Stališče Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 207/2009 o blagovni znamki Skupnosti ter Uredbe Komisije (ES) št. 2868/95 za izvedbo Uredbe Sveta (ES) št. 40/94 o znamki Skupnosti in razveljavitvi Uredbe Komisije (ES) št. 2869/95 o pristojbinah, ki se plačujejo Uradu za harmonizacijo notranjega trga (blagovne znamke in modeli) (10373/1/2015 - C8-0351/2015 – 2013/0088(COD) – 13511/2015 – COM(2015)0589)

posredovano pristojni: JURI

- Stališče Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja direktive Evropskega parlamenta in Sveta o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami (prenovitev) (10374/1/2015 - C8-0352/2015 – 2013/0089(COD)) – 13514/2015 – COM(2015)0588)

posredovano pristojni: JURI

Trimesečni rok, ki ga ima na razpolago Parlament, začne teči z jutrišnjim dnem, 27. novembra 2015.

°
° ° °

Govorila je Inês Cristina Zuber o tem, da ni bilo mogoče oddati obrazložitev glasovanja o predlogih resolucij, vloženih v skladu s členom 135 Poslovnika.


7. Sestava odborov in delegacij

Predsednik je na zahtevo skupine __[A6243]__ potrdil naslednja imenovanja:

odbor CULT: María Teresa Giménez Barbat

Delegacija za odnose z državami Magreba in Arabsko-magrebško unijo: María Teresa Giménez Barbat

Delegacija v parlamentarni skupščini Unije za Sredozemlje: María Teresa Giménez Barbat


8. Pristop Ekvadorja k trgovinskemu sporazumu med EU ter Kolumbijo in Perujem (vloženi predlogi resolucij)

Izjava Komisije: Pristop Ekvadorja k trgovinskemu sporazumu med EU ter Kolumbijo in Perujem (2015/2656(RSP))

Razprava je potekala 23. novembra 2015 (točka 13 zapisnika z dne 23.11.2015).

Vloženi predlog resolucije, s katero se v skladu s členom123(2) Poslovnika zaključi razprava:

—   Helmut Scholz, v imenu odbora INTA, o pristopu Ekvadorja k trgovinskemu sporazumu med EU in njenimi državami članicami ter Kolumbijo in Perujem (2015/2656(RSP)) (B8-1241/2015).

Glasovanje: točka 11.5 zapisnika z dne 26.11.2015.


9. Nova strategija za dobrobit živali za obdobje 2016–2020 (vloženi predlogi resolucij)

Vprašanje za ustni odgovor (O-000141/2015) ki ga je postavil Czesław Adam Siekierski, v imenu odbora AGRI, Komisiji: Nova strategija za dobro počutje živali za obdobje 2016-2020 (2015/2957(RSP)) (B8-1107/2015)

Razprava je potekala 23. novembra 2015 (točka 14 zapisnika z dne 23.11.2015).

Vloženi predlogi resolucij, s katerimi se v skladu s členom 128(5) Poslovnika zaključi razprava:

—   Fredrick Federley in Ivan Jakovčić v imenu skupine ALDE, o novi strategiji za dobrobit živali za obdobje 2016–2020 2015/2957(RSP) (B8-1278/2015);

—   Marco Zullo, Marco Affronte, Eleonora Evi, Fabio Massimo Castaldo in Isabella Adinolfi v imenu skupine EFDD, o dobrobiti živali 2015/2957(RSP) (B8-1279/2015);

—   Albert Deß, Michel Dantin, Marijana Petir, Peter Jahr, Angélique Delahaye, Elisabeth Köstinger, Herbert Dorfmann, Norbert Lins, Sofia Ribeiro, Nuno Melo, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Annie Schreijer-Pierik, Mairead McGuinness, Vladimir Urutchev, Daniel Buda, Ramón Luis Valcárcel Siso, Anna Maria Corazza Bildt in Norbert Erdős, v imenu skupine PPE, o novi strategiji za dobrobit živali za obdobje 2016–2020 2015/2957(RSP) (B8-1280/2015);

—   Stefan Eck, Anja Hazekamp, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Helmut Scholz, Sabine Lösing, Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou in Kostadinka Kuneva v imenu skupine GUE/NGL, Keith Taylor in Bart Staes v imenu skupine Verts/ALE in Janusz Wojciechowski v imenu skupine ECR, o novi strategiji za dobrobit živali za obdobje 2016–2020 2015/2957(RSP) (B8-1281/2015);

—   Paolo De Castro v imenu skupine S&D, o novi strategiji za dobrobit živali za obdobje 2016–2020 2015/2957(RSP) (B8-1282/2015);

—   James Nicholson, Richard Ashworth, Daniel Dalton in Julie Girling v imenu skupine ECR, o strategiji za dobrobit živali 2015/2957(RSP) (B8-1283/2015).

Glasovanje: točka 11.6 zapisnika z dne 26.11.2015.


10. Na poti k poenostavljeni in v uspešnost usmerjeni kohezijski politiki za obdobje 2014-2020 (vloženi predlogi resolucij)

Vprašanje za ustni odgovor (O-000127/2015) ki ga je postavila Iskra Mihaylova, v imenu odbora REGI, Komisiji: Na poti k poenostavljeni in v uspešnost usmerjeni kohezijski politiki za obdobje 2014-2020 (2015/2772(RSP)) (B8-1103/2015)

Razprava je potekala 27. oktobra 2015 (točka 14 zapisnika z dne 27.10.2015).

Vloženi predlog resolucije, s katero se v skladu s členom 128(5) Poslovnika zaključi razprava:

—   Iskra Mihaylova, Andrey Novakov, Constanze Krehl, Tomasz Piotr Poręba, Ivan Jakovčić, Younous Omarjee, Monika Vana in Rosa D'Amato, v imenu odbora REGI, na poti k poenostavljeni in v uspešnost usmerjeni kohezijski politiki za obdobje 2014–2020 (2015/2772(RSP)) (B8-1231/2015).

Glasovanje: točka 11.8 zapisnika z dne 26.11.2015.


11. Čas glasovanja

Podrobni izidi glasovanj (spremembe, ločeno glasovanje, glasovanje po delih ...) so v prilogi zapisnika z naslovom "Izid glasovanj".

Izidi poimenskih glasovanj, ki so priloženi zapisniku, so na voljo le v elektronski obliki in so dosegljivi na spletišču Europarl.


11.1. Afganistan, zlasti poboji v provinci Zabul (glasovanje)

predlogi resolucij B8-1258/2015, B8-1261/2015, B8-1264/2015, B8-1265/2015, B8-1270/2015, B8-1272/2015 in B8-1276/2015 (2015/2968(RSP))

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 1)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B8-1258/2015

(ki nadomešča B8-1258/2015, B8-1261/2015, B8-1264/2015, B8-1265/2015, B8-1270/2015 in B8-1272/2015):

ki so ga predložili naslednji poslanci:

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Elmar Brok, Arnaud Danjean, Andrzej Grzyb, Davor Ivo Stier, Andrej Plenković, Patricija Šulin, József Nagy, Eduard Kukan, Bogdan Brunon Wenta, Milan Zver, Jarosław Wałęsa, Giovanni La Via, Jiří Pospíšil, Joachim Zeller, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Ildikó Gáll-Pelcz, Andrey Kovatchev, Tunne Kelam, Michaela Šojdrová, Tadeusz Zwiefka, Jaromír Štětina, Lefteris Christoforou, Jeroen Lenaers, Luděk Niedermayer, Marijana Petir, Dubravka Šuica, Adam Szejnfeld, Therese Comodini Cachia, Inese Vaidere, Brian Hayes, Stanislav Polčák, Claude Rolin, Ivana Maletić, Ramón Luis Valcárcel Siso, László Tőkés, Roberta Metsola, Thomas Mann, v imenu skupine PPE,

—   Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Elena Valenciano, Maria Arena, Eric Andrieu, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Caterina Chinnici, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Isabella De Monte, Damian Drăghici, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Neena Gill, Maria Grapini, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Miapetra Kumpula-Natri, Javi López, Krystyna Łybacka, Andrejs Mamikins, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Vincent Peillon, Tonino Picula, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Monika Smolková, Renato Soru, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Patrizia Toia, István Ujhelyi, Julie Ward, Pina Picierno, v imenu skupine S&D,

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Raffaele Fitto, Beatrix von Storch, Angel Dzhambazki, Karol Karski, Ryszard Antoni Legutko, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Geoffrey Van Orden, Branislav Škripek, Jana Žitňanská, v imenu skupine ECR,

—   Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Dita Charanzová, Izaskun Bilbao Barandica, Filiz Hyusmenova, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Ramon Tremosa i Balcells, Juan Carlos Girauta Vidal, Ilhan Kyuchyuk, Beatriz Becerra Basterrechea, Nedzhmi Ali, Philippe De Backer, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Pavel Telička, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, Valentinas Mazuronis, v imenu skupine ALDE,

—   Bodil Valero, Eva Joly, Heidi Hautala, Maria Heubuch, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Jean Lambert, v imenu skupine Verts/ALE,

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, v imenu skupine EFDD.

Sprejeto (P8_TA(2015)0412)

(Predlog resolucije B8-1276/2015 je brezpredmeten.)


11.2. Kambodža (glasovanje)

predlogi resolucij B8-1263/2015, B8-1267/2015, B8-1268/2015, B8-1271/2015, B8-1273/2015, B8-1274/2015 in B8-1277/2015 (2015/2969(RSP))

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 2)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B8-1263/2015

(ki nadomešča B8-1263/2015, B8-1267/2015, B8-1268/2015, B8-1271/2015, B8-1273/2015, B8-1274/2015 in B8-1277/2015):

ki so ga predložili naslednji poslanci:

—   Cristian Dan Preda, Jeroen Lenaers, Elmar Brok, Andrzej Grzyb, Davor Ivo Stier, Andrej Plenković, Patricija Šulin, József Nagy, Eduard Kukan, Bogdan Brunon Wenta, Milan Zver, Jarosław Wałęsa, Giovanni La Via, Jiří Pospíšil, Joachim Zeller, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Ildikó Gáll-Pelcz, Andrey Kovatchev, Tunne Kelam, Tadeusz Zwiefka, Csaba Sógor, Lefteris Christoforou, Luděk Niedermayer, Marijana Petir, Dubravka Šuica, Adam Szejnfeld, Tomáš Zdechovský, Therese Comodini Cachia, Inese Vaidere, Krzysztof Hetman, Brian Hayes, Stanislav Polčák, Claude Rolin, Ivana Maletić, László Tőkés, Roberta Metsola, Thomas Mann, v imenu skupine PPE,

—   Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Elena Valenciano, Eric Andrieu, Maria Arena, Hugues Bayet, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Caterina Chinnici, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Isabella De Monte, Damian Drăghici, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Neena Gill, Maria Grapini, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod Javi López, Miapetra Kumpula-Natri, Krystyna Łybacka, Andrejs Mamikins, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Vincent Peillon, Tonino Picula, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Monika Smolková, Renato Soru, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, Patrizia Toia, István Ujhelyi, Julie Ward, v imenu skupine S&D,

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Karol Karski, Ryszard Antoni Legutko, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Geoffrey Van Orden, Branislav Škripek, Angel Dzhambazki, Valdemar Tomaševski, Raffaele Fitto, v imenu skupine ECR,

—   Cecilia Wikström, Filiz Hyusmenova, Izaskun Bilbao Barandica, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Ramon Tremosa i Balcells, Juan Carlos Girauta Vidal, Marietje Schaake, Ilhan Kyuchyuk, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Nedzhmi Ali, Philippe De Backer, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Valentinas Mazuronis, v imenu skupine ALDE,

—   Marie-Christine Vergiat, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Helmut Scholz, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee, v imenu skupine GUE/NGL,

—   Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Maria Heubuch, Igor Šoltes, Bodil Valero, Davor Škrlec, v imenu skupine Verts/ALE,

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Marco Zanni, v imenu skupine EFDD.

Sprejeto (P8_TA(2015)0413)


11.3. Svoboda izražanja v Bangladešu (glasovanje)

predlogi resolucij B8-1257/2015, B8-1259/2015, B8-1260/2015, B8-1262/2015, B8-1266/2015, B8-1269/2015 in B8-1275/2015 (2015/2970(RSP))

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 3)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B8-1257/2015

(ki nadomešča B8-1257/2015, B8-1259/2015, B8-1260/2015, B8-1262/2015, B8-1266/2015, B8-1269/2015 in B8-1275/2015):

ki so ga predložili naslednji poslanci:

—   Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Andrzej Grzyb, Davor Ivo Stier, Andrej Plenković, Patricija Šulin, József Nagy, Eduard Kukan, Bogdan Brunon Wenta, Milan Zver, Giovanni La Via, Jiří Pospíšil, Joachim Zeller, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Ildikó Gáll-Pelcz, Andrey Kovatchev, Tunne Kelam, Tadeusz Zwiefka, Jaromír Štětina, Csaba Sógor, Lefteris Christoforou, Luděk Niedermayer, Marijana Petir, Dubravka Šuica, Adam Szejnfeld, Tomáš Zdechovský, Jeroen Lenaers, Therese Comodini Cachia, Inese Vaidere, Krzysztof Hetman, Brian Hayes, Stanislav Polčák, Claude Rolin, Ivana Maletić, László Tőkés, Roberta Metsola, Thomas Mann, v imenu skupine PPE,

—   Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Richard Howitt, Elena Valenciano, Eric Andrieu, Maria Arena, Hugues Bayet, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, José Blanco López, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Caterina Chinnici, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Isabella De Monte, Damian Drăghici, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Neena Gill, Maria Grapini, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Miapetra Kumpula-Natri, Javi López, Krystyna Łybacka, Andrejs Mamikins, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Norbert Neuser, Vincent Peillon, Tonino Picula, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Monika Smolková, Renato Soru, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Marc Tarabella, István Ujhelyi, Julie Ward, v imenu skupine S&D,

—   Mark Demesmaeker, Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Anna Elżbieta Fotyga, Karol Karski, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Beatrix von Storch, Raffaele Fitto, Angel Dzhambazki, Jana Žitňanská, v imenu skupine ECR,

—   Marietje Schaake, Juan Carlos Girauta Vidal, Dita Charanzová, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Petras Auštrevičius, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Philippe De Backer, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, Filiz Hyusmenova, Kaja Kallas, Valentinas Mazuronis, v imenu skupine ALDE,

—   Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Younous Omarjee, Curzio Maltese, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, v imenu skupine GUE/NGL,

—   Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Igor Šoltes, Bodil Valero, Davor Škrlec, v imenu skupine Verts/ALE,

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Eleonora Evi, v imenu skupine EFDD.

Sprejeto (P8_TA(2015)0414)

Govorili so

Cecilia Wikström je dejala, da je na uradni tribuni navzoč vodja kamboške opozicije Sam Rainsy.


11.4. Stanje izvajanja razvojne agende iz Dohe glede na 10. ministrsko konferenco STO (glasovanje)

Predlog resolucije B8-1230/2015 (2015/2632(RSP))

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 4)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2015)0415)


11.5. Pristop Ekvadorja k trgovinskemu sporazumu med EU ter Kolumbijo in Perujem (glasovanje)

Predlog resolucije B8-1241/2015 (2015/2656(RSP))

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 5)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2015)0416)


11.6. Nova strategija za dobrobit živali za obdobje 2016–2020 (glasovanje)

predlogi resolucij B8-1278/2015, B8-1279/2015, B8-1280/2015, B8-1281/2015, B8-1282/2015 in B8-1283/2015 (2015/2957(RSP))

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 6)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B8-1278/2015

(ki nadomešča B8-1278/2015, B8-1280/2015, B8-1282/2015 in B8-1283/2015):

ki so ga predložili naslednji poslanci:

—   Albert Deß, Franc Bogovič, Sofia Ribeiro, Marijana Petir, Nuno Melo, Daniel Buda, Mairead McGuinness, Elisabeth Köstinger, Roberta Metsola, Pilar Ayuso, Norbert Lins, Peter Jahr, Ramón Luis Valcárcel Siso, Emil Radev, Annie Schreijer-Pierik, v imenu skupine PPE,

—   Paolo De Castro, Isabelle Thomas, Eric Andrieu, Clara Eugenia Aguilera García, Viorica Dăncilă, Karin Kadenbach, Michela Giuffrida, Marlene Mizzi, Jeppe Kofod, Paul Brannen, Nicola Caputo, Maria Noichl, Marc Tarabella, Jean-Paul Denanot, Momchil Nekov, Ricardo Serrão Santos, Tibor Szanyi, David Martin, v imenu skupine S&D,

—   James Nicholson, Janusz Wojciechowski, Richard Ashworth, Daniel Dalton, Jørn Dohrmann, Angel Dzhambazki, Rikke Karlsson, Valdemar Tomaševski, v imenu skupine ECR,

—   Fredrick Federley, Jasenko Selimovic, Ivan Jakovčić, Frédérique Ries, Jens Rohde, Ulrike Müller, Hannu Takkula, v imenu skupine ALDE.

Sprejeto (P8_TA(2015)0417)

(Predlogi resolucij B8-1279/2015 in B8-1281/2015 so brezpredmetni.)


11.7. Izobraževanje otrok v izrednih razmerah in dolgotrajnih krizah (glasovanje)

Predlog resolucije B8-1240/2015 (2015/2977(RSP))

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 7)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2015)0418)


11.8. Na poti k poenostavljeni in v uspešnost usmerjeni kohezijski politiki za obdobje 2014-2020 (glasovanje)

Vprašanje za ustni odgovor (O-000127/2015) ki ga je postavil Iskra Mihaylova, v imenu odbora REGI, Komisiji: Na poti k poenostavljeni in v uspešnost usmerjeni kohezijski politiki za obdobje 2014-2020 (2015/2772(RSP)) (B8-1103/2015)

Razprava je potekala dne 27. oktobra 2015 (točka 14 zapisnika z dne 27.10.2015).

Predlog resolucije je bil objavljen 26. novembra 2015 (točka 10 zapisnika z dne 26.11.2015).

Predlog resolucije B8-1231/2015 (2015/2772(RSP))

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 8)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2015)0419)


12. Obrazložitve glasovanja

Pisne obrazložitve glasovanja:

Pisne obrazložitve glasovanja v skladu s členom 183 Poslovnika so vsebovane v dobesednem zapisu seje.

Ustne obrazložitve glasovanja:

Stanje izvajanja razvojne agende iz Dohe glede na 10. ministrsko konferenco STO - (2015/2632(RSP)) - B8-1230/2015
Andrejs Mamikins, Seán Kelly, Steven Woolfe in Daniel Hannan

Pristop Ekvadorja k trgovinskemu sporazumu med EU ter Kolumbijo in Perujem - (2015/2656(RSP)) - B8-1241/2015
Peter Jahr, Daniel Hannan in Andrejs Mamikins

Nova strategija za dobrobit živali za obdobje 2016–2020 - (2015/2957(RSP)) - B8-1278/2015
Eleonora Evi, Jiří Pospíšil, Peter Jahr, Seán Kelly, Stanislav Polčák, Daniel Hannan, Andrejs Mamikins in Bogdan Andrzej Zdrojewski

Izobraževanje otrok v izrednih razmerah in dolgotrajnih krizah - (2015/2977(RSP)) - B8-1240/2015
Seán Kelly, Stanislav Polčák in Andrejs Mamikins

Na poti k poenostavljeni in v uspešnost usmerjeni kohezijski politiki za obdobje 2014-2020 - (2015/2772(RSP)) - B8-1231/2015
Seán Kelly, Stanislav Polčák, Maria Spyraki in Andrejs Mamikins.


13. Popravki in namere glasovanja

Popravki in namere glasovanj so na spletišču Europarl na povezavi "Plenarno zasedanje", "Glasovanja", "Izidi glasovanja" (Izidi poimenskih glasovanj) in v tiskani prilogi "Izidi poimenskih glasovanj".

Elektronsko različico na spletišču Europarl se bo redno posodabljalo najdlje dva tedna po dnevu glasovanja.

Po tem roku bo seznam popravkov in namer glasovanj zaključen zaradi prevajanja in objave v UL.


14. Predložitev dokumentov

Prejeli smo naslednje dokumente

1) od Sveta in Komisije

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o evropski statistiki cen zemeljskega plina in električne energije in o razveljavitvi Direktive 2008/92/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2008 o enotnem postopku Skupnosti za večjo preglednost cen plina in električne energije, ki se zaračunavajo industrijskim končnim uporabnikom (COM(2015)0496 - C8-0357/2015 - 2015/0239(COD))

posredovano

pristojni :

ITRE

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o prenosu pristojnosti na Splošno sodišče Evropske unije za odločanje o sporih med Unijo in njenimi uslužbenci na prvi stopnji (N8-0110/2015 - C8-0367/2015 - 2015/0906(COD))

posredovano

pristojni :

JURI

mnenje :

AFCO

2) od poslancev Parlamenta

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o novih drogah (B8-1099/2015)

posredovano

pristojni :

LIBE

mnenje :

ENVI

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o živilskih odpadkih (B8-1100/2015)

posredovano

pristojni :

AGRI

mnenje :

ENVI

- Clara Eugenia Aguilera García in Nicola Caputo. Predlog resolucije o kmetijstvu, usmerjenem v ohranjanje tal (B8-1122/2015)

posredovano

pristojni :

AGRI

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o svetovnem dnevu hrane (B8-1123/2015)

posredovano

pristojni :

AGRI

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o svetovnem dnevu vida (B8-1124/2015)

posredovano

pristojni :

ENVI

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o sprejetju ukrepov za olajšanje dostopa do instrumentov mikrofinanciranja (B8-1125/2015)

posredovano

pristojni :

EMPL

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o boju proti ponarejanju v Italiji in Evropski uniji (B8-1126/2015)

posredovano

pristojni :

IMCO

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o nevarnosti, ki jo predstavlja Isis v Turčiji in na Bližnjem vzhodu (B8-1127/2015)

posredovano

pristojni :

AFET

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o spoštovanju zaščitenih označb za kmetijske proizvode v EU (B8-1128/2015)

posredovano

pristojni :

AGRI

mnenje :

IMCO

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o zaščiti označbo ZGP za riž iz dežele Veneto in iz Italije pred nelojalno azijsko konkurenco (B8-1129/2015)

posredovano

pristojni :

INTA

mnenje :

AGRI

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o takojšnjem izplačilu pomoči iz SKP kmetijstvu v deželi Veneto (B8-1130/2015)

posredovano

pristojni :

AGRI

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o izboljšanju in razširitvi pogojev za dostop do programa Erasmus+ za mlade s telesno in duševno invalidnostjo (B8-1131/2015)

posredovano

pristojni :

CULT

mnenje :

EMPL

- Louis Aliot, Gerolf Annemans, Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Mario Borghezio, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Aymeric Chauprade, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Barbara Kappel, Marine Le Pen, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Vicky Maeijer, Dominique Martin, Michał Marusik, Bernard Monot, Sophie Montel, Joëlle Mélin, Florian Philippot, Jean-Luc Schaffhauser, Olaf Stuger, Mylène Troszczynski, Marcel de Graaff in Stanisław Żółtek. Predlog resolucije za preprečitev reprogramiranja evropskih strukturnih skladov za namene sprejemnih centrov za nezakonite migrante (B8-1132/2015)

posredovano

pristojni :

REGI

mnenje :

LIBE

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o malih in srednjih podjetjih (B8-1133/2015)

posredovano

pristojni :

ITRE

- Marie-Christine Arnautu, Louis Aliot, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Gianluca Buonanno, Aymeric Chauprade, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Marine Le Pen, Gilles Lebreton, Dominique Martin, Bernard Monot, Sophie Montel, Joëlle Mélin, Florian Philippot, Jean-Luc Schaffhauser in Mylène Troszczynski. Predlog resolucije o upoštevanju in spoštovanju demokratičnega izraza volje državljanov: spoštovanje švicarskega referenduma o omejevanju priseljevanja (B8-1134/2015)

posredovano

pristojni :

AFET

mnenje :

LIBE

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o projektu Ombrina Mare 2 in dejavnostih na morju (B8-1135/2015)

posredovano

pristojni :

ENVI

mnenje :

TRAN

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o usklajevanju dela policije na evropski ravni ob športnih prireditvah, pri katerih obstaja tveganje nemirov (B8-1136/2015)

posredovano

pristojni :

LIBE

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o malih in srednjih podjetjih ter lokalnih ustanovah, ki so jih prizadele naravne nesreče (B8-1137/2015)

posredovano

pristojni :

ITRE

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o trajnostni porabi rib (B8-1138/2015)

posredovano

pristojni :

DEVE

mnenje :

PECH

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o preobčutljivosti na določena živila (B8-1139/2015)

posredovano

pristojni :

ENVI

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o posodobitvi podatkov o pogostosti pojava debelosti v Evropi (B8-1140/2015)

posredovano

pristojni :

ENVI

mnenje :

ITRE

- Nicola Caputo. Predlog resolucije o digitalnem davku (B8-1141/2015)

posredovano

pristojni :

ECON

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o mednarodnem letu stročnic (B8-1142/2015)

posredovano

pristojni :

AGRI

- Richard Sulík. Predlog resolucije o izjemah v zvezi z obveznimi raziskavami za mikropodjetja (B8-1143/2015)

posredovano

pristojni :

ITRE

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o združitvi bank Banca popolare di Marostica in Volksbank ter o izostanku storitev za stranke (B8-1144/2015)

posredovano

pristojni :

ECON

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o škodi za italijanske proizvode zaradi mleka v prahu (B8-1145/2015)

posredovano

pristojni :

AGRI

mnenje :

IMCO

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o pomoči proizvajalcem kivija v Venetu (B8-1153/2015)

posredovano

pristojni :

AGRI

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o enaki obravnavi evropskih potrošnikov pri dobavi blaga in storitev na enotnem evropskem trgu (B8-1154/2015)

posredovano

pristojni :

IMCO

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o spoštovanju zakonodaje EU pri nalaganju kazni za mlečne kvote 2014–2015 v Italiji (B8-1155/2015)

posredovano

pristojni :

AGRI

- Steeve Briois, Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh in Gilles Lebreton. Predlog resolucije o lovu na morske pse za kozmetične namene (B8-1156/2015)

posredovano

pristojni :

PECH

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o preglednosti označevanja evropskih mlečnih izdelkov (B8-1158/2015)

posredovano

pristojni :

ENVI

mnenje :

IMCO

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o globalnem segrevanju (B8-1159/2015)

posredovano

pristojni :

ENVI

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o neurjih, ki so prizadela južno Italijo (B8-1160/2015)

posredovano

pristojni :

ENVI

mnenje :

REGI

- Gianluca Buonanno. Predlog resolucije o možganski kapi: potreba po primernih bolnišničnih strukturah in podpori za družine bolnikov (B8-1161/2015)

posredovano

pristojni :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Predlog resolucije o fiskalnih politikah in oživitvi gospodarstva: nerešljivo logično nasprotje (B8-1162/2015)

posredovano

pristojni :

ECON

- Gianluca Buonanno. Predlog resolucije o brezobrestnih posojilih za nepremičnine (B8-1163/2015)

posredovano

pristojni :

ECON

- Gianluca Buonanno. Predlog resolucije o ukrepih, ki jih je treba sprejeti za spodbujanje izvoza iz EU (B8-1164/2015)

posredovano

pristojni :

INTA

- Dominique Bilde, Sophie Montel in Florian Philippot. Predlog resolucije o vplivu evra in enotnega trga na francoska industrijska podjetja (B8-1165/2015)

posredovano

pristojni :

ECON

- Dominique Bilde, Sophie Montel in Florian Philippot. Predlog resolucije o gospodarskih težavah družbe Air France (B8-1166/2015)

posredovano

pristojni :

TRAN

- Dominique Bilde, Sophie Montel in Florian Philippot. Predlog resolucije o opustitvi postopka za pristop Turčije k Evropski uniji (B8-1167/2015)

posredovano

pristojni :

AFET

- Dominique Bilde, Sophie Montel in Florian Philippot. Predlog resolucije o reviziji Uredbe (EU) št. 1408/2013, ki bi kmetom v kolektivnem postopku zaradi insolventnosti omogočala koriščenje državnega gotovinskega predplačila (B8-1168/2015)

posredovano

pristojni :

AGRI

- Dominique Bilde, Sophie Montel in Florian Philippot. Predlog resolucije o politiki na področju deregulacije trga dela, ki se izvaja v Evropski uniji (B8-1169/2015)

posredovano

pristojni :

EMPL

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Philippe Loiseau in Sophie Montel. Predlog resolucije o podpori živinorejskemu sektorju (B8-1170/2015)

posredovano

pristojni :

AGRI

mnenje :

INTA

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o vrzeli med izobraževanjem in zaposlovanjem (B8-1171/2015)

posredovano

pristojni :

CULT

mnenje :

EMPL

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o nevarnostih, ki jih povzroča nenadzorovano kitajsko kmetijstvo (B8-1172/2015)

posredovano

pristojni :

ENVI

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o dostopu do pravnega varstva (B8-1173/2015)

posredovano

pristojni :

LIBE

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o predvidenih načrtih za uspešnejše oglaševanje možnosti za mobilnost, ki jih nudi Evropski portal za zaposlitveno mobilnost (EURES) (B8-1174/2015)

posredovano

pristojni :

EMPL

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o novih načinih zdravljenja duševnih bolezni (B8-1175/2015)

posredovano

pristojni :

ENVI

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o podpori malim in srednjim podjetjem, ki so vključena v izvajanje vajeništva (B8-1176/2015)

posredovano

pristojni :

EMPL

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o poglobljeni raziskavi koristi in tveganj za zdravje, ki izhajajo iz uporabe prehranskih dodatkov (B8-1177/2015)

posredovano

pristojni :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Predlog resolucije o uvrstitvi Italije na 25. mesto (med 28 državami) glede na indeks socialne pravičnosti (B8-1178/2015)

posredovano

pristojni :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Predlog resolucije o nezakonitosti tako imenovanih administrativnih stroškov za uporabo kreditne kartice, ki jih zaračunavajo letalske družbe (B8-1179/2015)

posredovano

pristojni :

IMCO

- Dominique Bilde, Sophie Montel in Florian Philippot. Predlog resolucije o izvajanju Junckerjevega naložbenega načrta (B8-1180/2015)

posredovano

pristojni :

ECON

mnenje :

BUDG

- Dominique Bilde, Sophie Montel in Florian Philippot. Predlog resolucije o zahtevi za zvišanje upokojitvene starosti v priporočilih Komisije in Sveta (B8-1181/2015)

posredovano

pristojni :

EMPL

mnenje :

ECON

- Dominique Bilde, Sophie Montel in Florian Philippot. Predlog resolucije o izdatkih Komisije za komuniciranje v letu 2016 (B8-1182/2015)

posredovano

pristojni :

BUDG

- Dominique Bilde, Sophie Montel in Florian Philippot. Predlog resolucije o ponovni vzpostavitvi demokracije v evropskih državah (B8-1183/2015)

posredovano

pristojni :

AFCO

- Dominique Bilde, Sophie Montel in Florian Philippot. Predlog resolucije o vlogi Komisije pri Volkswagnovem škandalu (B8-1184/2015)

posredovano

pristojni :

ENVI

mnenje :

ITRE

- Gianluca Buonanno. Predlog resolucije o stanju na področju človekovih pravic v Turčiji: neprijeten molk Evropske komisije (B8-1185/2015)

posredovano

pristojni :

AFET

- Gianluca Buonanno. Predlog resolucije o monetarnem ukrepu helicopter drop (B8-1186/2015)

posredovano

pristojni :

ECON

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o izzivih, povezanih z ekonomijo delitve, zlasti v turističnem sektorju (B8-1187/2015)

posredovano

pristojni :

TRAN

- Dominique Bilde, Sophie Montel in Florian Philippot. Predlog resolucije o odpravi Direktive 2009/81/ES o oddaji javnih naročil na področju obrambe in varnosti (B8-1188/2015)

posredovano

pristojni :

AFET

mnenje :

IMCO

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o zlorabi novih drog (B8-1189/2015)

posredovano

pristojni :

LIBE

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o oblikovanju razpršenega zavarovalnega sistema za MSP, ki so jih prizadele naravne nesreče (B8-1191/2015)

posredovano

pristojni :

ITRE

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o vzpostavitvi nujnega sklada za podporo ljudem, ki so jih prizadeli potresi v Afganistanu (B8-1192/2015)

posredovano

pristojni :

DEVE

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o oblikovanju posebnega spletnega portala, namenjenega krožnemu gospodarstvu (B8-1193/2015)

posredovano

pristojni :

ENVI

mnenje :

ITRE

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Sophie Montel in Florian Philippot. Predlog resolucije o dialogu, kulturi in izobraževanju na področju varovanja identitet in demokracije v Evropi (B8-1194/2015)

posredovano

pristojni :

LIBE

mnenje :

CULT

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Sophie Montel in Florian Philippot. Predlog resolucije o sprejetju ukrepov v podporo francoskemu čebelarstvu (B8-1195/2015)

posredovano

pristojni :

AGRI

- Dominique Bilde, Mireille D'Ornano in Sophie Montel. Predlog resolucije za drugačno politiko na področju energije vetra (B8-1196/2015)

posredovano

pristojni :

ENVI

- Dominique Bilde in Sophie Montel. Predlog resolucije o patološkem igranju (B8-1197/2015)

posredovano

pristojni :

IMCO

- Gianluca Buonanno. Predlog resolucije o enakem plačilu za enako delo (B8-1198/2015)

posredovano

pristojni :

FEMM

- Gianluca Buonanno. Predlog resolucije o neprimernih srečanjih med nekaterimi člani izvršnega odbora ECB in predstavniki zasebnih bank (B8-1199/2015)

posredovano

pristojni :

ECON

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Sophie Montel in Florian Philippot. Predlog resolucije o prepovedi uvoza medu iz Kitajske (B8-1200/2015)

posredovano

pristojni :

INTA

mnenje :

AGRI

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o dostopu do interneta (B8-1201/2015)

posredovano

pristojni :

IMCO

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o obremenitvi s hrupom (B8-1202/2015)

posredovano

pristojni :

ENVI

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o femicidu (B8-1203/2015)

posredovano

pristojni :

FEMM

- Gianluca Buonanno. Predlog resolucije o pomanjkanju socialne vloge eura (B8-1204/2015)

posredovano

pristojni :

ECON

mnenje :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Predlog resolucije o kritičnih točkah (hotspot) ter prerazporejanju beguncev in migrantov z neurejenim statusom (B8-1205/2015)

posredovano

pristojni :

LIBE

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o kampanjah za ozaveščanje o pravilni uporabi antibiotikov (B8-1206/2015)

posredovano

pristojni :

ENVI

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o socialni pravičnosti v Evropi (B8-1207/2015)

posredovano

pristojni :

EMPL

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o predvidenih strateških ukrepih za zaščito narodnih parkov v državah članicah (B8-1208/2015)

posredovano

pristojni :

REGI

mnenje :

TRAN

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o vzgoji in izobraževanju otrok za trajnostni razvoj in krožno gospodarstvo (B8-1209/2015)

posredovano

pristojni :

CULT

mnenje :

ENVI

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o pomenu prostovoljstva za doseganje ciljev trajnostnega razvoja (B8-1210/2015)

posredovano

pristojni :

CULT

- Gianluca Buonanno. Predlog resolucije o delovnem programu Evropske komisije za leto 2016 (B8-1211/2015)

posredovano

pristojni :

AFCO


15. Sklepi o določenih dokumentih

Pridruženi odbori (člen 54 Poslovnika)

(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 19.11.2015)

odbor EMPL (člen 54 Poslovnika)

- Evropski semester za usklajevanje ekonomskih politik: zaposlovanje in socialni vidiki v letnem pregledu rasti za leto 2016 (2015/2330(INI))
(mnenje: BUDG (člen 54 Poslovnika))

- Begunci: socialna vključenost in vključevanje v trg dela (2015/2321(INI))
(mnenje: FEMM, CULT (člen 54 Poslovnika))

odbor CONT (člen 54 Poslovnika)

- Kontrola registra in sestava skupine strokovnjakov Komisije (2015/2319(INI))
(mnenje: BUDG, JURI (člen 54 Poslovnika))

Spremembe napotitev na odbore (člen 53 Poslovnika)
(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 19.11.2015)

odbor EMPL
- Enakost spolov in krepitev vloge žensk v digitalni dobi (2015/2007(INI))
posredovano pristojni : FEMM
mnenje: EMPL, ITRE

Spremembe napotitev na odbore (člen 39(3) Poslovnika)

odbor JURI
- Spodbujanje prostega gibanja državljanov in podjetij s poenostavitvijo sprejemanja nekaterih javnih listin v Evropski uniji
(mnenje: JURI (člen 39(3) Poslovnika
))

Sklep o pripravi samoiniciativnega poročila(člen 52 Poslovnika)

odbor AFET
- Človekove pravice in migracija v tretjih državah (2015/2316(INI))
(mnenje: DEVE)

- Odgovornost pravnih oseb za hude kršitve človekovih pravic v tretjih državah (2015/2315(INI))

odbor DEVE
- Poročilo EU za leto 2015 o usklajenosti politik za razvoj (2015/2317(INI))
(mnenje: INTA)

odbor CONT
- Kontrola registra in sestava skupine strokovnjakov Komisije (2015/2319(INI))
(mnenje: BUDG, JURI)

- Stroškovna učinkovitost 7. razvojnega programa (2015/2318(INI))
(mnenje: ITRE)

odbor EMPL
- Evropski semester za usklajevanje ekonomskih politik: zaposlovanje in socialni vidiki v letnem pregledu rasti za leto 2016 (2015/2330(INI))
(mnenje: BUDG)

- Begunci: socialna vključenost in vključevanje v trg dela (2015/2321(INI))
(mnenje: FEMM, CULT)

- Kako najbolje izkoristiti možnost ustvarjanja delovanih mest malih in srednjih podjetij (MSP)? (2015/2320(INI))
(mnenje: BUDG, ITRE, INTA, REGI)

odbor ITRE
- Nov dogovor za odjemalce energije (2015/2323(INI))
(mnenje: IMCO)

- Na poti k novi zasnovi energetskega trga (2015/2322(INI))

odbor REGI
- Strategija EU za alpsko regijo (2015/2324(INI))
(mnenje: CULT, AGRI, ENVI, EMPL, ITRE, TRAN)

odbor CULT
- Evropa za državljane (2015/2329(INI))
(mnenje: BUDG)

- Ustvarjalna Evropa (2015/2328(INI))
(mnenje: BUDG)

- Erasmus + (2015/2327(INI))
(mnenje: EMPL, BUDG)

odbor JURI

- Spremljanje uporabe prava Unije Letno poročilo 2014 (2015/2326(INI))
(mnenje: PETI, ENVI, EMPL, ITRE, ECON, INTA, IMCO)

odbor LIBE
- Dostop javnosti do dokumentov (člen 116(7)) v obdobju 2014-2015 (2015/2287(INI))

odbor FEMM
- Položaj begunk in prosilk za azil v EU (2015/2325(INI))


16. Posredovanje besedil, sprejetih na tej seji

V skladu s členom 192(2) Poslovnika bo zapisnik te seje predložen v sprejetje Parlamentu na začetku naslednje seje.

Sprejeta besedila bodo s privolitvijo Parlamenta nemudoma posredovana naslovnikom.


17. Datum naslednjih sej

Naslednja seja bo potekala 2. decembra 2015.


18. Prekinitev zasedanja

Govoril je Seán Kelly, ki je predsednici čestital za dobro vodenje postopka glasovanja.

°
° ° °

Zasedanje Parlamenta je prekinjeno.

Seja se je zaključila ob 13.00.

Klaus Welle

Martin Schulz

generalni sekretar

predsednik


SEZNAM NAVZOČIH

Navzoči:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, Delahaye, Deli, Delli, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fisas Ayxelà, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fountoulis, Fox, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Helmer, Henkel, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kalinowski, Kallas, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kölmel, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Le Hyaric, Leinen, Le Pen Jean-Marie, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Michel, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, van Nistelrooij, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Ożóg, Pabriks, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Paunova, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Poręba, Pospíšil, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Valcárcel Siso, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Zoffoli, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Opravičeni:

Bearder, Crowley, Engström, Konečná, Kyenge, Michels, Mihaylova, Picierno, Trüpel, Winkler Hermann

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov