Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2014/2215(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0343/2015

Внесени текстове :

A8-0343/2015

Разисквания :

PV 02/12/2015 - 11
CRE 02/12/2015 - 11

Гласувания :

PV 02/12/2015 - 13.4
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0422

Протокол
Сряда, 2 декември 2015 г. - Брюксел

11. Специален доклад на Европейския омбудсман по проверка по собствена инициатива относно Frontex (разискване)
CRE

Доклад относно специалния доклад на Европейския омбудсман по проверка по собствена инициатива OI/5/2012/BEH-MHZ относно Frontex [2014/2215(INI)] - комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи - комисия по петиции. Докладчици: Roberta Metsola и Ska Keller (A8-0343/2015)

Roberta Metsola и Ska Keller представиха доклада.

Изказа се Dimitris Avramopoulos (член на Комисията).

Изказаха се: Kinga Gál, от името на групата PPE, Miriam Dalli, от името на групата S&D, Anna Elżbieta Fotyga, от името на групата ECR, Angelika Mlinar, от името на групата ALDE, Marina Albiol Guzmán, от името на групата GUE/NGL, Bodil Valero, от името на групата Verts/ALE, Laura Ferrara, от името на групата EFDD, Gilles Lebreton, от името на групата ENF, Konstantinos Papadakis, независим член на ЕП, Rosa Estaràs Ferragut, Edouard Martin, Yana Toom, Kristina Winberg, Michał Marusik и József Nagy.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Alessandra Mussolini, Juan Fernando López Aguilar, Ruža Tomašić, Ivan Jakovčić, Eleftherios Synadinos, Jarosław Wałęsa и Tibor Szanyi.

Изказаха се: Dimitris Avramopoulos, Roberta Metsola и Ska Keller.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 13.4 от протокола от 2.12.2015 г.

Правна информация - Политика за поверителност