Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2014/2242(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0319/2015

Ingivna texter :

A8-0319/2015

Debatter :

PV 02/12/2015 - 12
CRE 02/12/2015 - 12

Omröstningar :

PV 02/12/2015 - 13.5
CRE 02/12/2015 - 13.5
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0423

Protokoll
Onsdagen den 2 december 2015 - Bryssel

12. Hållbar rörlighet i städer (debatt)
CRE

Betänkande om hållbar rörlighet i städer [2014/2242(INI)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Karima Delli (A8-0319/2015)

Karima Delli redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Violeta Bulc (ledamot av kommissionen).

Talare: Henna Virkkunen för PPE-gruppen, Lucy Anderson för S&D-gruppen, Evžen Tošenovský för ECR-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Maria Grapini, Matthijs van Miltenburg för ALDE-gruppen, Merja Kyllönen för GUE/NGL-gruppen, Udo Voigt, grupplös, Wim van de Camp, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Kosma Złotowski, Markus Pieper och Claudia Tapardel.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Cláudia Monteiro de Aguiar, Nicola Caputo, Seán Kelly, Notis Marias, Olga Sehnalová, Marijana Petir, Ulrike Müller, Patricija Šulin, Michael Cramer och Csaba Sógor.

Talare: Violeta Bulc och Karima Delli.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 13.5 i protokollet av den 2.12.2015.

(Sammanträdet avbröts en kort stund i avvaktan på omröstningen.)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy