Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/3005(RSO)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-1335/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-1335/2015

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 02/12/2015 - 13.1
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0420

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου 2015 - Βρυξέλλες

13.1. Σύσταση, αρμοδιότητες, σύνθεση και διάρκεια της θητείας της ειδικής επιτροπής σχετικά με τις φορολογικές αποφάσεις τύπου «tax ruling», και άλλα μέτρα ισοδύναμου χαρακτήρα και αποτελέσματος (ψηφοφορία)

Πρόταση απόφασης, που κατετέθη σύμφωνα με το άρθρο 197 του Κανονισμού από τη Διάσκεψη των Προέδρων, σχετικά με τη σύσταση, τις αρμοδιότητες, τη σύνθεση και τη διάρκεια της θητείας της ειδικής επιτροπής σχετικά με τις φορολογικές αποφάσεις τύπου «tax ruling», και άλλα μέτρα ισοδύναμου χαρακτήρα και αποτελέσματος (2015/3005(RSO)) (B8-1335/2015)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 1)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2015)0420)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου