Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2015/0175(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0334/2015

Ingivna texter :

A8-0334/2015

Debatter :

Omröstningar :

PV 02/12/2015 - 13.3
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0421

Protokoll
Onsdagen den 2 december 2015 - Bryssel

13.3. Avtal mellan EU och Liechtenstein om automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton * (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens vägnar av ändringsprotokollet till avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Furstendömet Liechtenstein om åtgärder likvärdiga med dem som föreskrivs i direktiv 2003/48/EG om beskattning av inkomster från sparande i form av räntebetalningar [COM(2015)0395 - C8-0320/2015- 2015/0175(NLE)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Sander Loones (A8-0334/2015)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2015)0421)

Parlamentet godkände ingåendet av ändringsprotokollet till avtalet.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy