Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2014/2242(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0319/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0319/2015

Συζήτηση :

PV 02/12/2015 - 12
CRE 02/12/2015 - 12

Ψηφοφορία :

PV 02/12/2015 - 13.5
CRE 02/12/2015 - 13.5
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0423

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου 2015 - Βρυξέλλες

13.5. Βιώσιμη αστική κινητικότητα (ψηφοφορία)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με τη βιώσιμη αστική κινητικότητα [2014/2242(INI)] - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Εισηγήτρια: Karima Delli (A8-0319/2015)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 5)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2015)0423)

Παρεμβάσεις

Karima Delli (εισηγήτρια), σχετικά με το περιεχόμενο της τροπολογίας1, και James Carver, επί της παρεμβάσεως αυτής (ο Πρόεδρος παρέχει διευκρινίσεις).

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου