Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2015/2935(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : O-000140/2015

Внесени текстове :

O-000140/2015 (B8-1110/2015)

Разисквания :

PV 02/12/2015 - 17
CRE 02/12/2015 - 17

Гласувания :

PV 16/12/2015 - 11.12
CRE 16/12/2015 - 11.12

Приети текстове :


Протокол
Сряда, 2 декември 2015 г. - Брюксел

17. Положението в Унгария: последващи действия във връзка с резолюцията на Европейския парламент от 10 юни 2015 г. (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Въпрос, изискващ устен отговор (O-000140/2015) зададен от Claude Moraes, от името на комисията LIBE, към Комисията: Положението в Унгария: последващи действия във връзка с резолюцията на Европейския парламент от 10 юни 2015 г. (2015/2935(RSP)) (B8-1110/2015)

Claude Moraes разви въпроса.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: David-Maria SASSOLI
Заместник-председател

Věra Jourová (член на Комисията) отговори на въпроса.

Изказаха се: Monika Hohlmeier, от името на групата PPE, Péter Niedermüller, от името на групата S&D, Zdzisław Krasnodębski, от името на групата ECR, Sophia in 't Veld, от името на групата ALDE, Marie-Christine Vergiat, от името на групата GUE/NGL, Judith Sargentini, от името на групата Verts/ALE, Laura Ferrara, от името на групата EFDD, Nicolas Bay, от името на групата ENF, Zoltán Balczó, независим член на ЕП, Victor Boştinaru, Ангел Джамбазки, Cecilia Wikström, Marina Albiol Guzmán, Benedek Jávor, Bill Etheridge, Jean-François Jalkh, Georgios Epitideios, Inês Cristina Zuber, Juan Fernando López Aguilar, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Marek Jurek, Caterina Chinnici, Kati Piri и Sylvia-Yvonne Kaufmann, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Janusz Korwin-Mikke.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Stanislav Polčák, Tibor Szanyi, Notis Marias и Ivan Jakovčić.

Изказа се Věra Jourová.

Предложенията за резолюция, които следва да бъдат внесени съгласно член 128, параграф 5 от Правилника за дейността, ще бъдат обявени впоследствие.

Разискването приключи.

Гласуване: по време на следващата месечна сесия.

Правна информация - Политика за поверителност